Odluka o prestanku važenja Odluke o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma crvene palmine pipe – Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

NN 82/2018 (14.9.2018.), Odluka o prestanku važenja Odluke o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma crvene palmine pipe – Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1645

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05, 25/09 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

ODLUKU

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O ODREĐIVANJU DEMARKIRANIH PODRUČJA U KOJIMA SE PROVODE MJERE ISKORJENJIVANJA ŠTETNOG ORGANIZMA CRVENE PALMINE PIPE – RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS (OLIVIER)

I.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma crvene palmine pipe – Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (»Narodne novine«, broj 51/15).

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2018. godine.

Klasa: 320-20/18-01/54

Urbroj: 525-09/1693-18-1

Zagreb, 4. rujna 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.