Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

NN 85/2018 (24.9.2018.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

HRVATSKA NARODNA BANKA

1684

Na temelju članka 146.c i članka 162. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015. i 15/2018.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SUPERVIZORSKIM IZVJEŠTAJIMA KREDITNIH INSTITUCIJA

Članak 1.

Članak 11. stavak 1. točka 5. Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 41A/2014., 127/2014., 67/2015., 119/2015., 7/2017., 44/2017. i 120/2017.) mijenja se i glasi:

»5) podatke za nekonsolidirane revidirane izvještaje (NR) i konsolidirane revidirane izvještaje (KR) iz članka 10. ove Odluke, i to u roku iz članka 163. Zakona o kreditnim institucijama.«.

Članak 2.

U točki 135.f podtočki 5. Upute za sastavljanje i dostavljanje supervizorskih izvještaja kreditnih institucija, koja je sastavni dio Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija, riječi »Osobe koje s kreditnom institucijom imaju ugovore o radu sklopljene uz posebne uvjete« zamjenjuju se riječima »Osobe odgovorne za rad kontrolne funkcije, za poslovanje s pravnim osobama, za rad sa stanovništvom, za poslovanje riznice i za sprječavanje pranja novca«.

Članak 3.

U prilogu pod naslovom »Tablice za dostavljanje supervizorskih izvještaja KOKI (tag)« brišu se tablice 5., 6., 7., 8. i 9.

Članak 4.

U prilogu pod naslovom »Tablice s pravilima za sastavljanje supervizorskih izvještaja«, u Tablici 3. redci koji se odnose na pozicije 7244 i 7245 mijenjaju se i glase:

Tablica 3: Izvještaj RS4 – Izvještaj o izloženosti kreditnom riziku po rizičnim skupinama
IzvješćeSektorP porezni brojDržavaInstru-mentPortfeljRizična skupinaVrsta iznosa
+
Vrsta iznosa –

Izračun

12345678910

RS47244

RS4(P1244 + … + P6244)

RS47245

RS4(P1245 + … + P6245)


Obrazac u Tablici 7. mijenja se i glasi:

U pravilima za sastavljanje izvještaja u Tablici 7. redci koji se odnose na pozicije 1010, 2010, 3010, 4010, 5010, 6010, 7010 i 8010 mijenjaju se i glase:

Tablica 7: Izvještaj MIKI3 – Izvještaj o materijalnoj imoviniIzvješćeInstrumentPortfeljStjecanje imovineKorištenje imovineDani stjecanjaVrsta iznosa
+
Vrsta iznosa
-Izračun
123456789
Ulaganja radi poboljšanja nekretnina i opreme u operativnom najmuMIKI31010AMA1005XXX*02*0105


MIKI32010AMA1005XXX*01*0105
MIKI33010MIKI34010AMA1005DIP, GOP***1005
MIKI35010MIKI36010MIKI3(P1010 + P2010 + P3010 + P4010 + P5010)
MIKI37010

MIKI38010
U pravilima za sastavljanje izvještaja u Tablici 12. redci koji se odnose na pozicije 1084, 2084, 3084, 4084, 5084, 6084, 7084, 8084, 9084, 1085, 2085, 3085, 4085, 5085, 6085, 7085, 8085 i 9085, na stranicama A, B, C i D mijenjaju se i glase:

Tablica 12: Izvještaj DNP1 – Izvještaj o dospjelim nenaplaćenim
potraživanjima

IzvješćeSektorP porezni brojDržavaInstrumentPortfeljVremenski razredVrsta iznosa
+

Izračun

12345678
9
PORTFELJ GRUPA ZA OTUĐENJE NAMIJENJENIH PRODAJIDNP1A1084
AE***A02*, A03*, A04*, A05*, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999DIP, GOPV100018, 19


DNP1A2084
AE***A02*, A03*, A04*, A05*, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999DIP, GOPV100118, 19


DNP1A3084
AE***A02*, A03*, A04*, A05*, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999DIP, GOPV100218, 19


DNP1A4084
AE***A02*, A03*, A04*, A05*, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999DIP, GOPV100318, 19


DNP1A5084
AE***A02*, A03*, A04*, A05*, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999DIP, GOPV100418, 19


DNP1A6084
AE***A02*, A03*, A04*, A05*, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999DIP, GOPV100518, 19


DNP1A7084
AE***A02*, A03*, A04*, A05*, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999DIP, GOPV100618, 19


DNP1A8084
AE***A02*, A03*, A04*, A05*, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999DIP, GOPV100718, 19


DNP1A9084
AE***A02*, A03*, A04*, A05*, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999DIP, GOPV100818, 19


DNP1B1084
AE***A02*, A03*, A04*, A05*, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999DIP, GOPV100918, 19


DNP1B2084
AE***A02*, A03*, A04*, A05*, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999DIP, GOPV101018, 19


DNP1B3084
AE***A02*, A03*, A04*, A05*, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999DIP, GOPV101118, 19


DNP1B4084
AE***A02*, A03*, A04*, A05*, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999DIP, GOPV101218, 19


DNP1B5084

DNP1([A]P1084 + … + [B]P4084)
OSTALA IMOVINADNP1A1085
AE***A0401, A0402, A0404, A0502UPO, UPD, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, FOSV100018, 19


DNP1A1085
AE***A0601, A9993, A9999XXXV100018, 19


DNP1A2085
AE***A0401, A0402, A0404, A0502UPO, UPD, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, FOSV100118, 19


DNP1A2085
AE***A0601, A9993, A9999XXXV100118, 19


DNP1A3085
AE***A0401, A0402, A0404, A0502UPO, UPD, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, FOSV100218, 19


DNP1A3085
AE***A0601, A9993, A9999XXXV100218, 19


DNP1A4085
AE***A0401, A0402, A0404, A0502UPO, UPD, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, FOSV100318, 19


DNP1A4085
AE***A0601, A9993, A9999XXXV100318, 19


DNP1A5085
AE***A0401, A0402, A0404, A0502UPO, UPD, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, FOSV100418, 19


DNP1A5085
AE***A0601, A9993, A9999XXXV100418, 19


DNP1A6085
AE***A0401, A0402, A0404, A0502UPO, UPD, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, FOSV100518, 19


DNP1A6085
AE***A0601, A9993, A9999XXXV100518, 19


DNP1A7085
AE***A0401, A0402, A0404, A0502UPO, UPD, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, FOSV100618, 19


DNP1A7085
AE***A0601, A9993, A9999XXXV100618, 19


DNP1A8085
AE***A0401, A0402, A0404, A0502UPO, UPD, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, FOSV100718, 19


DNP1A8085
AE***A0601, A9993, A9999XXXV100718, 19


DNP1A9085
AE***A0401, A0402, A0404, A0502UPO, UPD, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, FOSV100818, 19


DNP1A9085
AE***A0601, A9993, A9999XXXV100818, 19


DNP1B1085
AE***A0401, A0402, A0404, A0502UPO, UPD, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, FOSV100918, 19


DNP1B1085
AE***A0601, A9993, A9999XXXV100918, 19


DNP1B2085
AE***A0401, A0402, A0404, A0502UPO, UPD, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, FOSV101018, 19


DNP1B2085
AE***A0601, A9993, A9999XXXV101018, 19


DNP1B3085
AE***A0401, A0402, A0404, A0502UPO, UPD, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, FOSV101118, 19


DNP1B3085
AE***A0601, A9993, A9999XXXV101118, 19


DNP1B4085
AE***A0401, A0402, A0404, A0502UPO, UPD, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, FOSV101218, 19


DNP1B4085
AE***A0601, A9993, A9999XXXV101218, 19


DNP1B5085

DNP1([A]P1085 + … + [B]P4085)
PORTFELJ GRUPA ZA OTUĐENJE NAMIJENJENIH PRODAJIDNP1C1084
AE***A02*, A03*, A04*, A05*, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999DIP, GOPV100002, 04


DNP1C2084
AE***A02*, A03*, A04*, A05*, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999DIP, GOPV100102, 04


DNP1C3084
AE***A02*, A03*, A04*, A05*, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999DIP, GOPV100202, 04


DNP1C4084
AE***A02*, A03*, A04*, A05*, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999DIP, GOPV100302, 04


DNP1C5084
AE***A02*, A03*, A04*, A05*, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999DIP, GOPV100402, 04


DNP1C6084
AE***A02*, A03*, A04*, A05*, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999DIP, GOPV100502, 04


DNP1C7084
AE***A02*, A03*, A04*, A05*, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999DIP, GOPV100602, 04


DNP1C8084
AE***A02*, A03*, A04*, A05*, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999DIP, GOPV100702, 04


DNP1C9084
AE***A02*, A03*, A04*, A05*, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999DIP, GOPV100802, 04


DNP1D1084
AE***A02*, A03*, A04*, A05*, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999DIP, GOPV100902, 04


DNP1D2084
AE***A02*, A03*, A04*, A05*, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999DIP, GOPV101002, 04


DNP1D3084
AE***A02*, A03*, A04*, A05*, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999DIP, GOPV101102, 04


DNP1D4084
AE***A02*, A03*, A04*, A05*, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999DIP, GOPV101202, 04


DNP1D5084

DNP1([C]P1084 + … + [D]P4084)
OSTALA IMOVINADNP1C1085
AE***A0401, A0402, A0404, A0502UPO, UPD, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, FOSV100002, 04


DNP1C1085
AE***A0601, A9993, A9999XXXV100002, 04


DNP1C2085
AE***A0401, A0402, A0404, A0502UPO, UPD, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, FOSV100102, 04


DNP1C2085
AE***A0601, A9993, A9999XXXV100102, 04


DNP1C3085
AE***A0401, A0402, A0404, A0502UPO, UPD, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, FOSV100202, 04


DNP1C3085
AE***A0601, A9993, A9999XXXV100202, 04


DNP1C4085
AE***A0401, A0402, A0404, A0502UPO, UPD, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, FOSV100302, 04


DNP1C4085
AE***A0601, A9993, A9999XXXV100302, 04


DNP1C5085
AE***A0401, A0402, A0404, A0502UPO, UPD, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, FOSV100402, 04


DNP1C5085
AE***A0601, A9993, A9999XXXV100402, 04


DNP1C6085
AE***A0401, A0402, A0404, A0502UPO, UPD, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, FOSV100502, 04


DNP1C6085
AE***A0601, A9993, A9999XXXV100502, 04


DNP1C7085
AE***A0401, A0402, A0404, A0502UPO, UPD, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, FOSV100602, 04


DNP1C7085
AE***A0601, A9993, A9999XXXV100602, 04


DNP1C8085
AE***A0401, A0402, A0404, A0502UPO, UPD, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, FOSV100702, 04


DNP1C8085
AE***A0601, A9993, A9999XXXV100702, 04


DNP1C9085
AE***A0401, A0402, A0404, A0502UPO, UPD, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, FOSV100802, 04


DNP1C9085
AE***A0601, A9993, A9999XXXV100802, 04


DNP1D1085
AE***A0401, A0402, A0404, A0502UPO, UPD, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, FOSV100902, 04


DNP1D1085
AE***A0601, A9993, A9999XXXV100902, 04


DNP1D2085
AE***A0401, A0402, A0404, A0502UPO, UPD, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, FOSV101002, 04


DNP1D2085
AE***A0601, A9993, A9999XXXV101002, 04


DNP1D3085
AE***A0401, A0402, A0404, A0502UPO, UPD, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, FOSV101102, 04


DNP1D3085
AE***A0601, A9993, A9999XXXV101102, 04


DNP1D4085
AE***A0401, A0402, A0404, A0502UPO, UPD, UZP, ZFM, ZFV, ZNT, ZUI, FOSV101202, 04


DNP1D4085
AE***A0601, A9993, A9999XXXV101202, 04


DNP1D5085

DNP1([C]P1085 + … + [D]P4085)


U obrascu u Tablici 13. redak koji se odnosi na stupce 1018, 2018, 3018, 4018, 5018, 6018, 7018, 8018 i 9018 na stranicama A i B mijenja se i glasi:

Pravila za sastavljanje izvještaja u Tablici 13. mijenjaju se i glase:

Tablica 13: Izvještaj ROC2 – Izvještaj o preostalom dospijeću potraživanja i obveza
IzvješćeP matični brojDržavaSektor nere-zidentaInstrumentPortfeljIzvorno dospijećeVremenski razredVrsta iznosa
+
Vrsta iznosa
-

Izračun

12345678910
11
Novčana sredstva, novčana potraživanja i obveze u središnjim bankama i ostali depoziti po viđenjuROC2A1001ROC2([A]P1002 + [A]P1003 + [A]P1004)

ROC2A2001

ROC2A3001

ROC2A4001

ROC2A5001

ROC2A6001

ROC2A7001

ROC2A8001

ROC2A9001

ROC2B1001

ROC2B2001

ROC2B3001

ROC2B4001

ROC2B5001ROC2([A]P1001 + … + P[B]P4001)
Novac u blagajniROC2A1002
AA***A0101XXX**01ROC2A2002

ROC2A3002

ROC2A4002

ROC2A5002

ROC2A6002

ROC2A7002

ROC2A8002

ROC2A9002

ROC2B1002

ROC2B2002

ROC2B3002

ROC2B4002

ROC2B5002ROC2([A]P1002 + … + P[B]P4002)
Novčana potraživanja i obveze u središnjim bankamaROC2A1003
AA***A0201, A0202ATR0*01, 03, 04, 7205


ROC2A1003
AA3269817HR*A0206, A0231*0*01, 02, 03, 04, 08, 10, 12, 7205, 06, 07


ROC2A1003
AA*NIJE (HR)121*A0206, A0231*0*01, 02, 03, 04, 08, 10, 12, 7205, 06, 07


ROC2A2003

ROC2A3003

ROC2A4003

ROC2A5003

ROC2A6003

ROC2A7003

ROC2A8003

ROC2A9003

ROC2B1003

ROC2B2003

ROC2B3003

ROC2B4003

ROC2B5003ROC2([A]P1003 + … + P[B]P4003)
Ostali depoziti po viđenjuROC2A1004
AAmatični brojevi kreditnih institucija u RHHR*od A0206 do A0233*0*01, 02, 03, 04, 08, 10, 12, 7205, 06, 07


ROC2A1004
AA*NIJE (HR)122*od A0206 do A0233*0*01, 02, 03, 04, 08, 10, 12, 7205, 06, 07


ROC2A2004

ROC2A3004

ROC2A4004

ROC2A5004

ROC2A6004

ROC2A7004

ROC2A8004

ROC2A9004

ROC2B1004

ROC2B2004

ROC2B3004

ROC2B4004

ROC2B5004ROC2([A]P1004 + … + P[B]P4004)
Financijska imovina koja se drži radi trgovanjaROC2A1005ROC2([A]P1006 + [A]P1007 + [A]P1008)

ROC2A2005ROC2([A]P2006 + [A]P2007 + [A]P2008)

ROC2A3005ROC2([A]P3006 + [A]P3007 + [A]P3008)

ROC2A4005ROC2([A]P4006 + [A]P4007 + [A]P4008)

ROC2A5005ROC2([A]P5006 + [A]P5007 + [A]P5008)

ROC2A6005ROC2([A]P6006 + [A]P6007 + [A]P6008)

ROC2A7005ROC2([A]P7006 + [A]P7007 + [A]P7008)

ROC2A8005ROC2([A]P8006 + [A]P8007 + [A]P8008)

ROC2A9005ROC2([A]P9006 + [A]P9007 + [A]P9008)

ROC2B1005ROC2([B]P1006 + [B]P1007 + [B]P1008)

ROC2B2005ROC2([B]P2006 + [B]P2007 + [B]P2008)

ROC2B3005ROC2([B]P3006 + [B]P3007 + [B]P3008)

ROC2B4005ROC2([B]P4006 + [B]P4007 + [B]P4008)

ROC2B5005ROC2([A]P1005 + … + P[B]P4005)
IzvedeniceROC2A1006
AD***od A0501 do A0506TRG*V100018, 1906


ROC2A2006
AD***od A0501 do A0506TRG*V100118, 1906


ROC2A3006
AD***od A0501 do A0506TRG*V100218, 1906


ROC2A4006
AD***od A0501 do A0506TRG*V100318, 1906


ROC2A5006
AD***od A0501 do A0506TRG*V100418, 1906


ROC2A6006
AD***od A0501 do A0506TRG*V100518, 1906


ROC2A7006
AD***od A0501 do A0506TRG*V100618, 1906


ROC2A8006
AD***od A0501 do A0506TRG*V100718, 1906


ROC2A9006
AD***od A0501 do A0506TRG*V100818, 1906


ROC2B1006
AD***od A0501 do A0506TRG*V100918, 1906


ROC2B2006
AD***od A0501 do A0506TRG*V101018, 1906


ROC2B3006
AD***od A0501 do A0506TRG*V101118, 1906


ROC2B4006
AD***od A0501 do A0506TRG*V101218, 1906


ROC2B5006ROC2([A]P1006 + … + P[B]P4006)
Vlasnički instrumentiROC2A1007

ROC2A2007

ROC2A3007

ROC2A4007

ROC2A5007

ROC2A6007

ROC2A7007

ROC2A8007

ROC2A9007

ROC2B1007

ROC2B2007

ROC2B3007

ROC2B4007
AA***A0401, A0402, A0403, A0404TRG**10, 03, 04, 7206


ROC2B5007ROC2([A]P1007 + … + P[B]P4007)
Dužnički instrumentiROC2A1008
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999TRG*V100018, 19, 7206


ROC2A1008
AAmatični brojevi kreditnih institucija u RHHR*od A0206 do A0233TRG0*05, 06, 0701, 02, 03, 04, 08, 10, 12, 72


ROC2A1008
AA*NIJE (HR)122*od A0206 do A0233TRG0*05, 06, 0701, 02, 03, 04, 08, 10, 12, 72


ROC2A1008
AA3269817HR*A0206, A0231TRG0*05, 06, 0701, 02, 03, 04, 08, 10, 12, 72


ROC2A1008
AA*NIJE (HR)121*A0206, A0231TRG0*05, 06, 0701, 02, 03, 04, 08, 10, 12, 72


ROC2A2008
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999TRG*V100118, 19, 7206


ROC2A3008
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999TRG*V100218, 19, 7206


ROC2A4008
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999TRG*V100318, 19, 7206


ROC2A5008
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999TRG*V100418, 19, 7206


ROC2A6008
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999TRG*V100518, 19, 7206


ROC2A7008
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999TRG*V100618, 19, 7206


ROC2A8008
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999TRG*V100718, 19, 7206


ROC2A9008
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999TRG*V100818, 19, 7206


ROC2B1008
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999TRG*V100918, 19, 7206


ROC2B2008
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999TRG*V101018, 19, 7206


ROC2B3008
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999TRG*V101118, 19, 7206


ROC2B4008
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999TRG*V101218, 19, 7206


ROC2B5008ROC2([A]P1008 + … + P[B]P4008)
Financijska imovina kojom se ne trguje koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitakROC2A1009ROC2([A]P1010 + [A]P1011)

ROC2A2009ROC2([A]P2010 + [A]P2011)

ROC2A3009ROC2([A]P3010 + [A]P3011)

ROC2A4009ROC2([A]P4010 + [A]P4011)

ROC2A5009ROC2([A]P5010 + [A]P5011)

ROC2A6009ROC2([A]P6010 + [A]P6011)

ROC2A7009ROC2([A]P7010 + [A]P7011)

ROC2A8009ROC2([A]P8010 + [A]P8011)

ROC2A9009ROC2([A]P9010 + [A]P9011)

ROC2B1009ROC2([B]P1010 + [B]P1011)

ROC2B2009ROC2([B]P2010 + [B]P2011)

ROC2B3009ROC2([B]P3010 + [B]P3011)

ROC2B4009ROC2([B]P4010 + [B]P4011)

ROC2B5009ROC2([A]P1009 + … + P[B]P4009)
Vlasnički instrumentiROC2A1010

ROC2A2010

ROC2A3010

ROC2A4010

ROC2A5010

ROC2A6010

ROC2A7010

ROC2A8010

ROC2A9010

ROC2B1010

ROC2B2010

ROC2B3010

ROC2B4010
AA***A0401, A0402, A0403, A0404FOB**10, 03, 04, 7206


ROC2B5010ROC2([A]P1010 + … + P[B]P4010)
Dužnički instrumentiROC2A1011
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999FOB*V100018, 19, 7206


ROC2A1011
AAmatični brojevi kreditnih institucija u RHHR*od A0206 do A0233FOB0*05, 06, 0701, 02, 03, 04, 08, 10, 12, 72


ROC2A1011
AA*NIJE (HR)122*od A0206 do A0233FOB0*05, 06, 0701, 02, 03, 04, 08, 10, 12, 72


ROC2A1011
AA3269817HR*A0206, A0231FOB0*05, 06, 0701, 02, 03, 04, 08, 10, 12, 72


ROC2A1011
AA*NIJE (HR)121*A0206, A0231FOB0*05, 06, 0701, 02, 03, 04, 08, 10, 12, 72


ROC2A2011
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999FOB*V100118, 19, 7206


ROC2A3011
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999FOB*V100218, 19, 7206


ROC2A4011
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999FOB*V100318, 19, 7206


ROC2A5011
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999FOB*V100418, 19, 7206


ROC2A6011
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999FOB*V100518, 19, 7206


ROC2A7011
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999FOB*V100618, 19, 7206


ROC2A8011
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999FOB*V100718, 19, 7206


ROC2A9011
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999FOB*V100818, 19, 7206


ROC2B1011
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999FOB*V100918, 19, 7206


ROC2B2011
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999FOB*V101018, 19, 7206


ROC2B3011
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999FOB*V101118, 19, 7206


ROC2B4011
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999FOB*V101218, 19, 7206


ROC2B5011ROC2([A]P1011 + … + P[B]P4011)
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitakROC2A1012
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999FOP*V100018, 19, 7206


ROC2A1012
AAmatični brojevi kreditnih institucija u RHHR*od A0206 do A0233FOP0*05, 06, 0701, 02, 03, 04, 08, 10, 12, 72


ROC2A1012
AA*NIJE (HR)122*od A0206 do A0233FOP0*05, 06, 0701, 02, 03, 04, 08, 10, 12, 72


ROC2A1012
AA3269817HR*A0206, A0231FOP0*05, 06, 0701, 02, 03, 04, 08, 10, 12, 72


ROC2A1012
AA*NIJE (HR)121*A0206, A0231FOP0*05, 06, 0701, 02, 03, 04, 08, 10, 12, 72


ROC2A2012
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999FOP*V100118, 19, 7206


ROC2A3012
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999FOP*V100218, 19, 7206


ROC2A4012
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999FOP*V100318, 19, 7206


ROC2A5012
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999FOP*V100418, 19, 7206


ROC2A6012
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999FOP*V100518, 19, 7206


ROC2A7012
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999FOP*V100618, 19, 7206


ROC2A8012
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999FOP*V100718, 19, 7206


ROC2A9012
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999FOP*V100818, 19, 7206


ROC2B1012
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999FOP*V100918, 19, 7206


ROC2B2012
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999FOP*V101018, 19, 7206


ROC2B3012
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999FOP*V101118, 19, 7206


ROC2B4012
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999FOP*V101218, 19, 7206


ROC2B5012ROC2([A]P1012 + … + P[B]P4012)
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobitROC2A1013ROC2([A]P1014 + [A]P1015)

ROC2A2013ROC2([A]P2014 + [A]P2015)

ROC2A3013ROC2([A]P3014 + [A]P3015)

ROC2A4013ROC2([A]P4014 + [A]P4015)

ROC2A5013ROC2([A]P5014 + [A]P5015)

ROC2A6013ROC2([A]P6014 + [A]P6015)

ROC2A7013ROC2([A]P7014 + [A]P7015)

ROC2A8013ROC2([A]P8014 + [A]P8015)

ROC2A9013ROC2([A]P9014 + [A]P9015)

ROC2B1013ROC2([B]P1014 + [B]P1015)

ROC2B2013ROC2([B]P2014 + [B]P2015)

ROC2B3013ROC2([B]P3014 + [B]P3015)

ROC2B4013ROC2([B]P4014 + [B]P4015)

ROC2B5013ROC2([A]P1013 + … + P[B]P4013)
Vlasnički instrumentiROC2A1014

ROC2A2014

ROC2A3014

ROC2A4014

ROC2A5014

ROC2A6014

ROC2A7014

ROC2A8014

ROC2A9014

ROC2B1014

ROC2B2014

ROC2B3014

ROC2B4014
AA***A0401, A0402, A0403, A0404FOS**10, 03, 04, 7205, 06


ROC2B5014ROC2([A]P1014 + … + P[B]P4014)
Dužnički instrumentiROC2A1015
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999FOS*V100018, 19, 7205, 06


ROC2A1015
AAmatični brojevi kreditnih institucija u RHHR*od A0206 do A0233FOS0*05, 06, 0701, 02, 03, 04, 08, 10, 12, 72


ROC2A1015
AA*NIJE (HR)122*od A0206 do A0233FOS0*05, 06, 0701, 02, 03, 04, 08, 10, 12, 72


ROC2A1015
AA3269817HR*A0206, A0231FOS0*05, 06, 0701, 02, 03, 04, 08, 10, 12, 72


ROC2A1015
AA*NIJE (HR)121*A0206, A0231FOS0*05, 06, 0701, 02, 03, 04, 08, 10, 12, 72


ROC2A2015
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999FOS*V100118, 19, 7205, 06


ROC2A3015
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999FOS*V100218, 19, 7205, 06


ROC2A4015
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999FOS*V100318, 19, 7205, 06


ROC2A5015
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999FOS*V100418, 19, 7205, 06


ROC2A6015
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999FOS*V100518, 19, 7205, 06


ROC2A7015
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999FOS*V100618, 19, 7205, 06


ROC2A8015
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999FOS*V100718, 19, 7205, 06


ROC2A9015
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999FOS*V100818, 19, 7205, 06


ROC2B1015
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999FOS*V100918, 19, 7205, 06


ROC2B2015
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999FOS*V101018, 19, 7205, 06


ROC2B3015
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999FOS*V101118, 19, 7205, 06


ROC2B4015
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9999FOS*V101218, 19, 7205, 06


ROC2B5015ROC2([A]P1015 + … + P[B]P4015)
Financijska imovina po amortiziranom troškuROC2A1016
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0603, A0701, A9999ATR*V100018, 19, 7205, 06


ROC2A1016
AAmatični brojevi kreditnih institucija u RHHR*od A0206 do A0233ATR0*05, 06, 0701, 02, 03, 04, 08, 10, 12, 72


ROC2A1016
AA*NIJE (HR)122*od A0206 do A0233ATR0*05, 06, 0701, 02, 03, 04, 08, 10, 12, 72


ROC2A1016
AA3269817HR*A0206, A0231ATR0*05, 06, 0701, 02, 03, 04, 08, 10, 12, 72


ROC2A1016
AA*NIJE (HR)121*A0206, A0231ATR0*05, 06, 0701, 02, 03, 04, 08, 10, 12, 72


ROC2A1016
AA***A0202ATR>0*01, 03, 04, 08, 10, 12, 7205


ROC2A1016
AA***A9998ATR**02, 03, 04, 7205, 06


ROC2A2016
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0603, A0701, A9999ATR*V100118, 19, 7205, 06


ROC2A3016
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0603, A0701, A9999ATR*V100218, 19, 7205, 06


ROC2A4016
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0603, A0701, A9999ATR*V100318, 19, 7205, 06


ROC2A5016
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0603, A0701, A9999ATR*V100418, 19, 7205, 06


ROC2A6016
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0603, A0701, A9999ATR*V100518, 19, 7205, 06


ROC2A7016
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0603, A0701, A9999ATR*V100618, 19, 7205, 06


ROC2A8016
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0603, A0701, A9999ATR*V100718, 19, 7205, 06


ROC2A9016
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0603, A0701, A9999ATR*V100818, 19, 7205, 06


ROC2B1016
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0603, A0701, A9999ATR*V100918, 19, 7205, 06


ROC2B2016
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0603, A0701, A9999ATR*V101018, 19, 7205, 06


ROC2B3016
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0603, A0701, A9999ATR*V101118, 19, 7205, 06


ROC2B4016
AD***od A0203 do A0233, od A0301 do A0308, A0603, A0701, A9999ATR*V101218, 19, 7205, 06


ROC2B5016ROC2([A]P1016 + … + P[B]P4016)
Izvedenice – računovodstvo zaštiteROC2A1017
AD***od A0501 do A0506ZFV, ZNT, ZUI, ZFM*V100018, 1906


ROC2A2017
AD***od A0501 do A0506ZFV, ZNT, ZUI, ZFM*V100118, 1906


ROC2A3017
AD***od A0501 do A0506ZFV, ZNT, ZUI, ZFM*V100218, 1906


ROC2A4017
AD***od A0501 do A0506ZFV, ZNT, ZUI, ZFM*V100318, 1906


ROC2A5017
AD***od A0501 do A0506ZFV, ZNT, ZUI, ZFM*V100418, 1906


ROC2A6017
AD***od A0501 do A0506ZFV, ZNT, ZUI, ZFM*V100518, 1906


ROC2A7017
AD***od A0501 do A0506ZFV, ZNT, ZUI, ZFM*V100618, 1906


ROC2A8017
AD***od A0501 do A0506ZFV, ZNT, ZUI, ZFM*V100718, 1906


ROC2A9017
AD***od A0501 do A0506ZFV, ZNT, ZUI, ZFM*V100818, 1906


ROC2B1017
AD***od A0501 do A0506ZFV, ZNT, ZUI, ZFM*V100918, 1906


ROC2B2017
AD***od A0501 do A0506ZFV, ZNT, ZUI, ZFM*V101018, 1906


ROC2B3017
AD***od A0501 do A0506ZFV, ZNT, ZUI, ZFM*V101118, 1906


ROC2B4017
AD***od A0501 do A0506ZFV, ZNT, ZUI, ZFM*V101218, 1906


ROC2B5017ROC2([A]P1017 + … + P[B]P4017)
Promjene fer vrijednosti zaštićenih stavki kod zaštite portfelja od kamatnog rizikaROC2A1018
AA***A0507XXX**10ROC2A2018

ROC2A3018

ROC2A4018

ROC2A5018

ROC2A6018

ROC2A7018

ROC2A8018

ROC2A9018

ROC2B1018

ROC2B2018

ROC2B3018

ROC2B4018

ROC2B5018ROC2([A]P1018 + … + P[B]P4018)
Ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društvaROC2A1019

ROC2A2019

ROC2A3019

ROC2A4019

ROC2A5019

ROC2A6019

ROC2A7019

ROC2A8019

ROC2A9019

ROC2B1019

ROC2B2019

ROC2B3019

ROC2B4019
AA***A0401, A0402, A0404UPO, UPD, UZP**03, 04, 1005, 06


ROC2B5019ROC2([A]P1019 + … + P[B]P4019)
Materijalna imovinaROC2A1020

ROC2A2020

ROC2A3020

ROC2A4020

ROC2A5020

ROC2A6020

ROC2A7020

ROC2A8020

ROC2A9020

ROC2B1020

ROC2B2020

ROC2B3020

ROC2B4020ROC2([B]P4021 + [B]P4022)

ROC2B5020ROC2([A]P1020 + … + P[B]P4020)
Nekretnine, postrojenja i opremaROC2A1021

ROC2A2021

ROC2A3021

ROC2A4021

ROC2A5021

ROC2A6021

ROC2A7021

ROC2A8021

ROC2A9021

ROC2B1021

ROC2B2021

ROC2B3021

ROC2B4021
AA***A0234, od A0902 do A0907XXX, NPO**01, 1005


ROC2B5021ROC2([A]P1021 + … + P[B]P4021)
Ulaganje u nekretnineROC2A1022

ROC2A2022

ROC2A3022

ROC2A4022

ROC2A5022

ROC2A6022

ROC2A7022

ROC2A8022

ROC2A9022

ROC2B1022

ROC2B2022

ROC2B3022

ROC2B4022
AA***od A0902 do A0907UUN**1005


ROC2B5022ROC2([A]P1022 + … + P[B]P4022)
Nematerijalna imovinaROC2A1023

ROC2A2023

ROC2A3023

ROC2A4023

ROC2A5023

ROC2A6023

ROC2A7023

ROC2A8023

ROC2A9023

ROC2B1023

ROC2B2023

ROC2B3023

ROC2B4023ROC2([B]P4024 + [B]P4025)

ROC2B5023ROC2([A]P1023 + … + P[B]P4023)
GoodwillROC2A1024

ROC2A2024

ROC2A3024

ROC2A4024

ROC2A5024

ROC2A6024

ROC2A7024

ROC2A8024

ROC2A9024

ROC2B1024

ROC2B2024

ROC2B3024

ROC2B4024
AA***A1002XXX**0105


ROC2B5024ROC2([A]P1024 + … + P[B]P4024)
Ostala nematerijalna imovinaROC2A1025

ROC2A2025

ROC2A3025

ROC2A4025

ROC2A5025

ROC2A6025

ROC2A7025

ROC2A8025

ROC2A9025

ROC2B1025

ROC2B2025

ROC2B3025

ROC2B4025
AA***od A1003 do A1006XXX**0105


ROC2B5025ROC2([A]P1025 + … + P[B]P4025)
Porezna imovinaROC2A1026ROC2([A]P1027 + [A]P1028)

ROC2A2026ROC2([A]P2027 + [A]P2028)

ROC2A3026ROC2([A]P3027 + [A]P3028)

ROC2A4026ROC2([A]P4027 + [A]P4028)

ROC2A5026ROC2([A]P5027 + [A]P5028)

ROC2A6026ROC2([A]P6027 + [A]P6028)

ROC2A7026ROC2([A]P7027 + [A]P7028)

ROC2A8026ROC2([A]P8027 + [A]P8028)

ROC2A9026ROC2([A]P9027 + [A]P9028)

ROC2B1026ROC2([B]P1027 + [B]P1028)

ROC2B2026ROC2([B]P2027 + [B]P2028)

ROC2B3026ROC2([B]P3027 + [B]P3028)

ROC2B4026ROC2([B]P4027 + [B]P4028)

ROC2B5026ROC2([A]P1026 + … + P[B]P4026)
Tekuća porezna imovinaROC2A1027
AD***A0601XXX*V10001805


ROC2A2027
AD***A0601XXX*V10011805


ROC2A3027
AD***A0601XXX*V10021805


ROC2A4027
AD***A0601XXX*V10031805


ROC2A5027
AD***A0601XXX*V10041805


ROC2A6027
AD***A0601XXX*V10051805


ROC2A7027
AD***A0601XXX*V10061805


ROC2A8027
AD***A0601XXX*V10071805


ROC2A9027
AD***A0601XXX*V10081805


ROC2B1027
AD***A0601XXX*V10091805


ROC2B2027
AD***A0601XXX*V10101805


ROC2B3027
AD***A0601XXX*V10111805


ROC2B4027
AD***A0601XXX*V10121805


ROC2B5027ROC2([A]P1027 + … + P[B]P4027)
Odgođena porezna imovinaROC2A1028
AD***A0602XXX*V100018ROC2A2028
AD***A0602XXX*V100118ROC2A3028
AD***A0602XXX*V100218ROC2A4028
AD***A0602XXX*V100318ROC2A5028
AD***A0602XXX*V100418ROC2A6028
AD***A0602XXX*V100518ROC2A7028
AD***A0602XXX*V100618ROC2A8028
AD***A0602XXX*V100718ROC2A9028
AD***A0602XXX*V100818ROC2B1028
AD***A0602XXX*V100918ROC2B2028
AD***A0602XXX*V101018ROC2B3028
AD***A0602XXX*V101118ROC2B4028
AD***A0602XXX*V101218ROC2B5028ROC2([A]P1028 + … + P[B]P4028)
Ostala imovinaROC2A1029
AD***A9999XXX*V100018, 1905, 06


ROC2A1029
AA***A0102XXX**01ROC2A2029
AD***A9999XXX*V100118, 1905, 06


ROC2A3029
AD***A9999XXX*V100218, 1905, 06


ROC2A4029
AD***A9999XXX*V100318, 1905, 06


ROC2A5029
AD***A9999XXX*V100418, 1905, 06


ROC2A6029
AD***A9999XXX*V100518, 1905, 06


ROC2A7029
AD***A9999XXX*V100618, 1905, 06


ROC2A8029
AD***A9999XXX*V100718, 1905, 06


ROC2A9029
AD***A9999XXX*V100818, 1905, 06


ROC2B1029
AD***A9999XXX*V100918, 1905, 06


ROC2B2029
AD***A9999XXX*V101018, 1905, 06


ROC2B3029
AD***A9999XXX*V101118, 1905, 06


ROC2B4029
AD***A9999XXX*V101218, 1905, 06


ROC2B4029
AA***A0702, A0703, od A0802 do A0807, A9992, A9993, A9996, A9997XXX**01, 02, 03, 04, 08, 10, 1205, 06, 07


ROC2B5029ROC2([A]P1029 + … + P[B]P4029)
Dugotrajna imovina i grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodajuROC2A1030
AD***A*DIP, GOP*V100018, 1905, 06


ROC2A2030
AD***A*DIP, GOP*V100118, 1905, 06


ROC2A3030
AD***A*DIP, GOP*V100218, 1905, 06


ROC2A4030
AD***A*DIP, GOP*V100318, 1905, 06


ROC2A5030
AD***A*DIP, GOP*V100418, 1905, 06


ROC2A6030
AD***A*DIP, GOP*V100518, 1905, 06


ROC2A7030
AD***A*DIP, GOP*V100618, 1905, 06


ROC2A8030
AD***A*DIP, GOP*V100718, 1905, 06


ROC2A9030
AD***A*DIP, GOP*V100818, 1905, 06


ROC2B1030
AD***A*DIP, GOP*V100918, 1905, 06


ROC2B2030
AD***A*DIP, GOP*V101018, 1905, 06


ROC2B3030
AD***A*DIP, GOP*V101118, 1905, 06


ROC2B4030
AD***A*DIP, GOP*V101218, 1905, 06


ROC2B4030
AA***A0101, A0102, od A0401 do A0404, A0703, od A0802 do A0807, od A0902 do A0907, od A1002 do A1006, A9992, A9993, od A9996 do A9998DIP, GOP**01, 02, 03, 04, 1005, 06


ROC2B5030ROC2([A]P1030 + … + P[B]P4030)
UKUPNO IMOVINAROC2A1031ROC2([A]P1001 + [A]P1005 + [A]P1009 + [A]P1012 + [A]P1013 + [A]P1016 + [A]P1017 + [A]P1018 + [A]P1019 + [A]P1023 + [A]P1026 + [A]P1029 + [A]P1030)

ROC2A2031ROC2([A]P2001 + [A]P2005 + [A]P2009 + [A]P2012 + [A]P2013 + [A]P2016 + [A]P2017 + [A]P2018 + [A]P2019 + [A]P2023 + [A]P2026 + [A]P2029 + [A]P2030)

ROC2A3031ROC2([A]P3001 + [A]P3005 + [A]P3009 + [A]P3012 + [A]P3013 + [A]P3016 + [A]P3017 + [A]P3018 + [A]P3019 + [A]P3023 + [A]P3026 + [A]P3029 + [A]P3030)

ROC2A4031ROC2([A]P4001 + [A]P4005 + [A]P4009 + [A]P4012 + [A]P4013 + [A]P4016 + [A]P4017 + [A]P4018 + [A]P4019 + [A]P4023 + [A]P4026 + [A]P4029 + [A]P4030)

ROC2A5031ROC2([A]P5001 + [A]P5005 + [A]P5009 + [A]P5012 + [A]P5013 + [A]P5016 + [A]P5017 + [A]P5018 + [A]P5019 + [A]P5023 + [A]P5026 + [A]P5029 + [A]P5030)

ROC2A6031ROC2([A]P6001 + [A]P6005 + [A]P6009 + [A]P6012 + [A]P6013 + [A]P6016 + [A]P6017 + [A]P6018 + [A]P6019 + [A]P6023 + [A]P6026 + [A]P6029 + [A]P6030)

ROC2A7031ROC2([A]P7001 + [A]P7005 + [A]P7009 + [A]P7012 + [A]P7013 + [A]P7016 + [A]P7017 + [A]P7018 + [A]P7019 + [A]P7023 + [A]P7026 + [A]P7029 + [A]P7030)

ROC2A8031ROC2([A]P8001 + [A]P8005 + [A]P8009 + [A]P8012 + [A]P8013 + [A]P8016 + [A]P8017 + [A]P8018 + [A]P8019 + [A]P8023 + [A]P8026 + [A]P8029 + [A]P8030)

ROC2A9031ROC2([A]P9001 + [A]P9005 + [A]P9009 + [A]P9012 + [A]P9013 + [A]P9016 + [A]P9017 + [A]P9018 + [A]P9019 + [A]P9023 + [A]P9026 + [A]P9029 + [A]P9030)

ROC2B1031ROC2([B]P1001 + [B]P1005 + [B]P1009 + [B]P1012 + [B]P1013 + [B]P1016 + [B]P1017 + [B]P1018 + [B]P1019 + [B]P1023 + [B]P1026 + [B]P1029 + [B]P1030)

ROC2B2031ROC2([B]P2001 + [B]P2005 + [B]P2009 + [B]P2012 + [B]P2013 + [B]P2016 + [B]P2017 + [B]P2018 + [B]P2019 + [B]P2023 + [B]P2026 + [B]P2029 + [B]P2030)

ROC2B3031ROC2([B]P3001 + [B]P3005 + [B]P3009 + [B]P3012 + [B]P3013 + [B]P3016 + [B]P3017 + [B]P3018 + [B]P3019 + [B]P3023 + [B]P3026 + [B]P3029 + [B]P3030)

ROC2B4031ROC2([B]P4001 + [B]P4005 + [B]P4009 + [B]P4012 + [B]P4013 + [B]P4016 + [B]P4017 + [B]P4018 + [B]P4019 + [B]P4020 + [B]P4023 + [B]P4026 + [B]P4029 + [B]P4030)

ROC2B5031ROC2([A]P1031 + … + P[B]P4031)
Financijske obveze koje se drže radi trgovanjaROC2A1032ROC2([A]P1033 + [A]P1034 + [A]P1035 + [A]P1036 + [A]P1037)

ROC2A2032ROC2([A]P2033 + [A]P2034 + [A]P2035 + [A]P2036 + [A]P2037)

ROC2A3032ROC2([A]P3033 + [A]P3034 + [A]P3035 + [A]P3036 + [A]P3037)

ROC2A4032ROC2([A]P4033 + [A]P4034 + [A]P4035 + [A]P4036 + [A]P4037)

ROC2A5032ROC2([A]P5033 + [A]P5034 + [A]P5035 + [A]P5036 + [A]P5037)

ROC2A6032ROC2([A]P6033 + [A]P6034 + [A]P6035 + [A]P6036 + [A]P6037)

ROC2A7032ROC2([A]P7033 + [A]P7034 + [A]P7035 + [A]P7036 + [A]P7037)

ROC2A8032ROC2([A]P8033 + [A]P8034 + [A]P8035 + [A]P8036 + [A]P8037)

ROC2A9032ROC2([A]P9033 + [A]P9034 + [A]P9035 + [A]P9036 + [A]P9037)

ROC2B1032ROC2([B]P1033 + [B]P1034 + [B]P1035 + [B]P1036 + [B]P1037)

ROC2B2032ROC2([B]P2033 + [B]P2034 + [B]P2035 + [B]P2036 + [B]P2037)

ROC2B3032ROC2([B]P3033 + [B]P3034 + [B]P3035 + [B]P3036 + [B]P3037)

ROC2B4032ROC2([B]P4033 + [B]P4034 + [B]P4035 + [B]P4036 + [B]P4037)

ROC2B5032ROC2([A]P1032 + … + P[B]P4032)
IzvedeniceROC2A1033
AD***od P0701 do P0706TRG*V100018, 19ROC2A2033
AD***od P0701 do P0706TRG*V100118, 19ROC2A3033
AD***od P0701 do P0706TRG*V100218, 19ROC2A4033
AD***od P0701 do P0706TRG*V100318, 19ROC2A5033
AD***od P0701 do P0706TRG*V100418, 19ROC2A6033
AD***od P0701 do P0706TRG*V100518, 19ROC2A7033
AD***od P0701 do P0706TRG*V100618, 19ROC2A8033
AD***od P0701 do P0706TRG*V100718, 19ROC2A9033
AD***od P0701 do P0706TRG*V100818, 19ROC2B1033
AD***od P0701 do P0706TRG*V100918, 19ROC2B2033
AD***od P0701 do P0706TRG*V101018, 19ROC2B3033
AD***od P0701 do P0706TRG*V101118, 19ROC2B4033
AD***od P0701 do P0706TRG*V101218, 19ROC2B5033ROC2([A]P1033 + … + P[B]P4033)
Kratke pozicijeROC2A1034
AD***P0601TRG*V100018, 72ROC2A2034
AD***P0601TRG*V100118, 72ROC2A3034
AD***P0601TRG*V100218, 72ROC2A4034
AD***P0601TRG*V100318, 72ROC2A5034
AD***P0601TRG*V100418, 72ROC2A6034
AD***P0601TRG*V100518, 72ROC2A7034
AD***P0601TRG*V100618, 72ROC2A8034
AD***P0601TRG*V100718, 72ROC2A9034
AD***P0601TRG*V100818, 72ROC2B1034
AD***P0601TRG*V100918, 72ROC2B2034
AD***P0601TRG*V101018, 72ROC2B3034
AD***P0601TRG*V101118, 72ROC2B4034
AD***P0601TRG*V101218, 72ROC2B5034ROC2([A]P1034 + … + P[B]P4034)
DepozitiROC2A1035
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506TRG*V100018, 72ROC2A2035
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506TRG*V100118, 72ROC2A3035
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506TRG*V100218, 72ROC2A4035
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506TRG*V100318, 72ROC2A5035
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506TRG*V100418, 72ROC2A6035
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506TRG*V100518, 72ROC2A7035
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506TRG*V100618, 72ROC2A8035
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506TRG*V100718, 72ROC2A9035
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506TRG*V100818, 72ROC2B1035
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506TRG*V100918, 72ROC2B2035
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506TRG*V101018, 72ROC2B3035
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506TRG*V101118, 72ROC2B4035
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506TRG*V101218, 72ROC2B5035ROC2([A]P1035 + … + P[B]P4035)
Izdani dužnički vrijednosni papiriROC2A1036
AD***P0501, P0502, P0505TRG*V100018, 72ROC2A2036
AD***P0501, P0502, P0505TRG*V100118, 72ROC2A3036
AD***P0501, P0502, P0505TRG*V100218, 72ROC2A4036
AD***P0501, P0502, P0505TRG*V100318, 72ROC2A5036
AD***P0501, P0502, P0505TRG*V100418, 72ROC2A6036
AD***P0501, P0502, P0505TRG*V100518, 72ROC2A7036
AD***P0501, P0502, P0505TRG*V100618, 72ROC2A8036
AD***P0501, P0502, P0505TRG*V100718, 72ROC2A9036
AD***P0501, P0502, P0505TRG*V100818, 72ROC2B1036
AD***P0501, P0502, P0505TRG*V100918, 72ROC2B2036
AD***P0501, P0502, P0505TRG*V101018, 72ROC2B3036
AD***P0501, P0502, P0505TRG*V101118, 72ROC2B4036
AD***P0501, P0502, P0505TRG*V101218, 72ROC2B5036ROC2([A]P1036 + … + P[B]P4036)
Ostale financijske obvezeROC2A1037
AD***P1002, P9998, P9999TRG*V100018, 72ROC2A2037
AD***P1002, P9998, P9999TRG*V100118, 72ROC2A3037
AD***P1002, P9998, P9999TRG*V100218, 72ROC2A4037
AD***P1002, P9998, P9999TRG*V100318, 72ROC2A5037
AD***P1002, P9998, P9999TRG*V100418, 72ROC2A6037
AD***P1002, P9998, P9999TRG*V100518, 72ROC2A7037
AD***P1002, P9998, P9999TRG*V100618, 72ROC2A8037
AD***P1002, P9998, P9999TRG*V100718, 72ROC2A9037
AD***P1002, P9998, P9999TRG*V100818, 72ROC2B1037
AD***P1002, P9998, P9999TRG*V100918, 72ROC2B2037
AD***P1002, P9998, P9999TRG*V101018, 72ROC2B3037
AD***P1002, P9998, P9999TRG*V101118, 72ROC2B4037
AD***P1002, P9998, P9999TRG*V101218, 72ROC2B5037ROC2([A]P1037 + … + P[B]P4037)
Financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitkaROC2A1038ROC2([A]P1039 + [A]P1040 + [A]P1041)

ROC2A2038ROC2([A]P2039 + [A]P2040 + [A]P3041)

ROC2A3038ROC2([A]P3039 + [A]P3040 + [A]P4041)

ROC2A4038ROC2([A]P4039 + [A]P4040 + [A]P5041)

ROC2A5038ROC2([A]P5039 + [A]P5040 + [A]P6041)

ROC2A6038ROC2([A]P6039 + [A]P6040 + [A]P7041)

ROC2A7038ROC2([A]P7039 + [A]P7040 + [A]P8041)

ROC2A8038ROC2([A]P8039 + [A]P8040 + [A]P9041)

ROC2A9038ROC2([A]P9039 + [A]P9040 + [A]P1041)

ROC2B1038ROC2([B]P1039 + [B]P1040 + [B]P2041)

ROC2B2038ROC2([B]P2039 + [B]P2040 + [B]P3041)

ROC2B3038ROC2([B]P3039 + [B]P3040 + [B]P4041)

ROC2B4038ROC2([B]P4039 + [B]P4040 + [B]P5041)

ROC2B5038ROC2([A]P1038 + … + P[B]P4038)
DepozitiROC2A1039
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506FOP*V100018, 72ROC2A2039
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506FOP*V100118, 72ROC2A3039
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506FOP*V100218, 72ROC2A4039
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506FOP*V100318, 72ROC2A5039
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506FOP*V100418, 72ROC2A6039
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506FOP*V100518, 72ROC2A7039
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506FOP*V100618, 72ROC2A8039
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506FOP*V100718, 72ROC2A9039
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506FOP*V100818, 72ROC2B1039
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506FOP*V100918, 72ROC2B2039
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506FOP*V101018, 72ROC2B3039
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506FOP*V101118, 72ROC2B4039
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506FOP*V101218, 72ROC2B5039ROC2([A]P1039 + … + P[B]P4039)
Izdani dužnički vrijednosni papiriROC2A1040
AD***P0501, P0502, P0505FOP*V100018, 72ROC2A2040
AD***P0501, P0502, P0505FOP*V100118, 72ROC2A3040
AD***P0501, P0502, P0505FOP*V100218, 72ROC2A4040
AD***P0501, P0502, P0505FOP*V100318, 72ROC2A5040
AD***P0501, P0502, P0505FOP*V100418, 72ROC2A6040
AD***P0501, P0502, P0505FOP*V100518, 72ROC2A7040
AD***P0501, P0502, P0505FOP*V100618, 72ROC2A8040
AD***P0501, P0502, P0505FOP*V100718, 72ROC2A9040
AD***P0501, P0502, P0505FOP*V100818, 72ROC2B1040
AD***P0501, P0502, P0505FOP*V100918, 72ROC2B2040
AD***P0501, P0502, P0505FOP*V101018, 72ROC2B3040
AD***P0501, P0502, P0505FOP*V101118, 72ROC2B4040
AD***P0501, P0502, P0505FOP*V101218, 72ROC2B5040ROC2([A]P1040 + … + P[B]P4040)
Ostale financijske obvezeROC2A1041
AD***P1002, P9998, P9999FOP*V100018, 72ROC2A2041
AD***P1002, P9998, P9999FOP*V100118, 72ROC2A3041
AD***P1002, P9998, P9999FOP*V100218, 72ROC2A4041
AD***P1002, P9998, P9999FOP*V100318, 72ROC2A5041
AD***P1002, P9998, P9999FOP*V100418, 72ROC2A6041
AD***P1002, P9998, P9999FOP*V100518, 72ROC2A7041
AD***P1002, P9998, P9999FOP*V100618, 72ROC2A8041
AD***P1002, P9998, P9999FOP*V100718, 72ROC2A9041
AD***P1002, P9998, P9999FOP*V100818, 72ROC2B1041
AD***P1002, P9998, P9999FOP*V100918, 72ROC2B2041
AD***P1002, P9998, P9999FOP*V101018, 72ROC2B3041
AD***P1002, P9998, P9999FOP*V101118, 72ROC2B4041
AD***P1002, P9998, P9999FOP*V101218, 72ROC2B5041ROC2([A]P1041 + … + P[B]P4041)
Financijske obveze mjerene po amortiziranom troškuROC2A1042ROC2([A]P1043 + [A]P1044 + [A]P1045)

ROC2A2042ROC2([A]P2043 + [A]P2044 + [A]P2045)

ROC2A3042ROC2([A]P3043 + [A]P3044 + [A]P3045)

ROC2A4042ROC2([A]P4043 + [A]P4044 + [A]P4045)

ROC2A5042ROC2([A]P5043 + [A]P5044 + [A]P5045)

ROC2A6042ROC2([A]P6043 + [A]P6044 + [A]P6045)

ROC2A7042ROC2([A]P7043 + [A]P7044 + [A]P7045)

ROC2A8042ROC2([A]P8043 + [A]P8044 + [A]P8045)

ROC2A9042ROC2([A]P9043 + [A]P9044 + [A]P9045)

ROC2B1042ROC2([B]P1043 + [B]P1044 + [B]P1045)

ROC2B2042ROC2([B]P2043 + [B]P2044 + [B]P2045)

ROC2B3042ROC2([B]P3043 + [B]P3044 + [B]P3045)

ROC2B4042ROC2([B]P4043 + [B]P4044 + [B]P4045)

ROC2B5042ROC2([A]P1042 + … + P[B]P4042)
DepozitiROC2A1043
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506ATR*V100018, 19, 72ROC2A2043
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506ATR*V100118, 19, 72ROC2A3043
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506ATR*V100218, 19, 72ROC2A4043
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506ATR*V100318, 19, 72ROC2A5043
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506ATR*V100418, 19, 72ROC2A6043
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506ATR*V100518, 19, 72ROC2A7043
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506ATR*V100618, 19, 72ROC2A8043
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506ATR*V100718, 19, 72ROC2A9043
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506ATR*V100818, 19, 72ROC2B1043
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506ATR*V100918, 19, 72ROC2B2043
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506ATR*V101018, 19, 72ROC2B3043
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506ATR*V101118, 19, 72ROC2B4043
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506ATR*V101218, 19, 72ROC2B5043ROC2([A]P1043 + … + P[B]P4043)
Izdani dužnički vrijednosni papiriROC2A1044
AD***P0501, P0502, P0505ATR*V100018, 19, 72ROC2A2044
AD***P0501, P0502, P0505ATR*V100118, 19, 72ROC2A3044
AD***P0501, P0502, P0505ATR*V100218, 19, 72ROC2A4044
AD***P0501, P0502, P0505ATR*V100318, 19, 72ROC2A5044
AD***P0501, P0502, P0505ATR*V100418, 19, 72ROC2A6044
AD***P0501, P0502, P0505ATR*V100518, 19, 72ROC2A7044
AD***P0501, P0502, P0505ATR*V100618, 19, 72ROC2A8044
AD***P0501, P0502, P0505ATR*V100718, 19, 72ROC2A9044
AD***P0501, P0502, P0505ATR*V100818, 19, 72ROC2B1044
AD***P0501, P0502, P0505ATR*V100918, 19, 72ROC2B2044
AD***P0501, P0502, P0505ATR*V101018, 19, 72ROC2B3044
AD***P0501, P0502, P0505ATR*V101118, 19, 72ROC2B4044
AD***P0501, P0502, P0505ATR*V101218, 19, 72ROC2B5044ROC2([A]P1044 + … + P[B]P4044)
Ostale financijske obvezeROC2A1045
AD***P0206, P0602, P1002, P9999ATR*V100018, 19, 72ROC2A1045
AA***P9998ATR**02, 03, 04, 72ROC2A2045
AD***P0206, P0602, P1002, P9999ATR*V100118, 19, 72ROC2A3045
AD***P0206, P0602, P1002, P9999ATR*V100218, 19, 72ROC2A4045
AD***P0206, P0602, P1002, P9999ATR*V100318, 19, 72ROC2A5045
AD***P0206, P0602, P1002, P9999ATR*V100418, 19, 72ROC2A6045
AD***P0206, P0602, P1002, P9999ATR*V100518, 19, 72ROC2A7045
AD***P0206, P0602, P1002, P9999ATR*V100618, 19, 72ROC2A8045
AD***P0206, P0602, P1002, P9999ATR*V100718, 19, 72ROC2A9045
AD***P0206, P0602, P1002, P9999ATR*V100818, 19, 72ROC2B1045
AD***P0206, P0602, P1002, P9999ATR*V100918, 19, 72ROC2B2045
AD***P0206, P0602, P1002, P9999ATR*V101018, 19, 72ROC2B3045
AD***P0206, P0602, P1002, P9999ATR*V101118, 19, 72ROC2B4045
AD***P0206, P0602, P1002, P9999ATR*V101218, 19, 72ROC2B5045ROC2([A]P1045 + … + P[B]P4045)
Izvedenice – računovodstvo zaštiteROC2A1046
AD***od P0701 do P0706ZFV, ZNT, ZUI, ZFM*V100018, 19ROC2A2046
AD***od P0701 do P0706ZFV, ZNT, ZUI, ZFM*V100118, 19ROC2A3046
AD***od P0701 do P0706ZFV, ZNT, ZUI, ZFM*V100218, 19ROC2A4046
AD***od P0701 do P0706ZFV, ZNT, ZUI, ZFM*V100318, 19ROC2A5046
AD***od P0701 do P0706ZFV, ZNT, ZUI, ZFM*V100418, 19ROC2A6046
AD***od P0701 do P0706ZFV, ZNT, ZUI, ZFM*V100518, 19ROC2A7046
AD***od P0701 do P0706ZFV, ZNT, ZUI, ZFM*V100618, 19ROC2A8046
AD***od P0701 do P0706ZFV, ZNT, ZUI, ZFM*V100718, 19ROC2A9046
AD***od P0701 do P0706ZFV, ZNT, ZUI, ZFM*V100818, 19ROC2B1046
AD***od P0701 do P0706ZFV, ZNT, ZUI, ZFM*V100918, 19ROC2B2046
AD***od P0701 do P0706ZFV, ZNT, ZUI, ZFM*V101018, 19ROC2B3046
AD***od P0701 do P0706ZFV, ZNT, ZUI, ZFM*V101118, 19ROC2B4046
AD***od P0701 do P0706ZFV, ZNT, ZUI, ZFM*V101218, 19ROC2B5046ROC2([A]P1046 + … + P[B]P4046)
Promjene fer vrijednosti zaštićenih stavki kod zaštite portfelja od kamatnog rizikaROC2A1047
AA***P0708***10ROC2A2047

ROC2A3047

ROC2A4047

ROC2A5047

ROC2A6047

ROC2A7047

ROC2A8047

ROC2A9047

ROC2B1047

ROC2B2047

ROC2B3047

ROC2B4047

ROC2B5047ROC2([A]P1047 + … + P[B]P4047)
RezervacijeROC2A1048ROC2([A]P1049 + [A]P1050 + [A]P1051 + [A]P1052 + [A]P1053 + [A]P1054)

ROC2A2048ROC2([A]P2049 + [A]P2050 + [A]P2051 + [A]P2052 + [A]P2053 + [A]P2054)

ROC2A3048ROC2([A]P3049 + [A]P3050 + [A]P3051 + [A]P3052 + [A]P3053 + [A]P3054)

ROC2A4048ROC2([A]P4049 + [A]P4050 + [A]P4051 + [A]P4052 + [A]P4053 + [A]P4054)

ROC2A5048ROC2([A]P5049 + [A]P5050 + [A]P5051 + [A]P5052 + [A]P5053 + [A]P5054)

ROC2A6048ROC2([A]P6049 + [A]P6050 + [A]P6051 + [A]P6052 + [A]P6053 + [A]P6054)

ROC2A7048ROC2([A]P7049 + [A]P7050 + [A]P7051 + [A]P7052 + [A]P7053 + [A]P7054)

ROC2A8048ROC2([A]P8049 + [A]P8050 + [A]P8051 + [A]P8052 + [A]P8053 + [A]P8054)

ROC2A9048ROC2([A]P9049 + [A]P9050 + [A]P9051 + [A]P9052 + [A]P9053 + [A]P9054)

ROC2B1048ROC2([B]P1049 + [B]P1050 + [B]P1051 + [B]P1052 + [B]P1053 + [B]P1054)

ROC2B2048ROC2([B]P2049 + [B]P2050 + [B]P2051 + [B]P2052 + [B]P2053 + [B]P2054)

ROC2B3048ROC2([B]P3049 + [B]P3050 + [B]P3051 + [B]P3052 + [B]P3053 + [B]P3054)

ROC2B4048ROC2([B]P4049 + [B]P4050 + [B]P4051 + [B]P4052 + [B]P4053 + [B]P4054)

ROC2B5048ROC2([A]P1048 + … + P[B]P4048)
Mirovine i ostale obveze pod pokroviteljstvom poslodavca nakon zaposlenjaROC2A1049
AA***P0804XXX**01ROC2A2049

ROC2A3049

ROC2A4049

ROC2A5049

ROC2A6049

ROC2A7049

ROC2A8049

ROC2A9049

ROC2B1049

ROC2B2049

ROC2B3049

ROC2B4049

ROC2B5049ROC2([A]P1049 + … + P[B]P4049)
Ostale dugoročne pogodnosti za zaposlenikeROC2A1050
AA***P0803XXX**01ROC2A2050

ROC2A3050

ROC2A4050

ROC2A5050

ROC2A6050

ROC2A7050

ROC2A8050

ROC2A9050

ROC2B1050

ROC2B2050

ROC2B3050

ROC2B4050

ROC2B5050ROC2([A]P1050 + … + P[B]P4050)
RestrukturiranjeROC2A1051
AA***P0801XXX**01ROC2A2051

ROC2A3051

ROC2A4051

ROC2A5051

ROC2A6051

ROC2A7051

ROC2A8051

ROC2A9051

ROC2B1051

ROC2B2051

ROC2B3051

ROC2B4051

ROC2B5051ROC2([A]P1051 + … + P[B]P4051)
Pravni i porezni postupci u tijekuROC2A1052
AA***P0802XXX**01ROC2A2052

ROC2A3052

ROC2A4052

ROC2A5052

ROC2A6052

ROC2A7052

ROC2A8052

ROC2A9052

ROC2B1052

ROC2B2052

ROC2B3052

ROC2B4052

ROC2B5052ROC2([A]P1052 + … + P[B]P4052)
Preuzete obveze i jamstvaROC2A1053
AD***I*XXX*V100005ROC2A2053
AD***I*XXX*V100105ROC2A3053
AD***I*XXX*V100205ROC2A4053
AD***I*XXX*V100305ROC2A5053
AD***I*XXX*V100405ROC2A6053
AD***I*XXX*V100505ROC2A7053
AD***I*XXX*V100605ROC2A8053
AD***I*XXX*V100705ROC2A9053
AD***I*XXX*V100805ROC2B1053
AD***I*XXX*V100905ROC2B2053
AD***I*XXX*V101005ROC2B3053
AD***I*XXX*V101105ROC2B4053
AD***I*XXX*V101205ROC2B5053ROC2([A]P1053 + … + P[B]P4053)
Ostale rezervacijeROC2A1054
AA***P0806, P0807XXX**01ROC2A2054

ROC2A3054

ROC2A4054

ROC2A5054

ROC2A6054

ROC2A7054

ROC2A8054

ROC2A9054

ROC2B1054

ROC2B2054

ROC2B3054

ROC2B4054

ROC2B5054ROC2([A]P1054 + … + P[B]P4054)
Porezne obvezeROC2A1055ROC2([A]P1056 + [A]P1057)

ROC2A2055ROC2([A]P2056 + [A]P2057)

ROC2A3055ROC2([A]P3056 + [A]P3057)

ROC2A4055ROC2([A]P4056 + [A]P4057)

ROC2A5055ROC2([A]P5056 + [A]P5057)

ROC2A6055ROC2([A]P6056 + [A]P6057)

ROC2A7055ROC2([A]P7056 + [A]P7057)

ROC2A8055ROC2([A]P8056 + [A]P8057)

ROC2A9055ROC2([A]P9056 + [A]P9057)

ROC2B1055ROC2([B]P1056 + [B]P1057)

ROC2B2055ROC2([B]P2056 + [B]P2057)

ROC2B3055ROC2([B]P3056 + [B]P3057)

ROC2B4055ROC2([B]P4056 + [B]P4057)

ROC2B5055ROC2([A]P1055 + … + P[B]P4055)
Tekuće porezne obvezeROC2A1056
AD***P0901XXX*V100018ROC2A2056
AD***P0901XXX*V100118ROC2A3056
AD***P0901XXX*V100218ROC2A4056
AD***P0901XXX*V100318ROC2A5056
AD***P0901XXX*V100418ROC2A6056
AD***P0901XXX*V100518ROC2A7056
AD***P0901XXX*V100618ROC2A8056
AD***P0901XXX*V100718ROC2A9056
AD***P0901XXX*V100818ROC2B1056
AD***P0901XXX*V100918ROC2B2056
AD***P0901XXX*V101018ROC2B3056
AD***P0901XXX*V101118ROC2B4056
AD***P0901XXX*V101218ROC2B5056ROC2([A]P1056 + … + P[B]P4056)
Odgođene porezne obvezeROC2A1057
AD***P0902XXX*V100018ROC2A2057
AD***P0902XXX*V100118ROC2A3057
AD***P0902XXX*V100218ROC2A4057
AD***P0902XXX*V100318ROC2A5057
AD***P0902XXX*V100418ROC2A6057
AD***P0902XXX*V100518ROC2A7057
AD***P0902XXX*V100618ROC2A8057
AD***P0902XXX*V100718ROC2A9057
AD***P0902XXX*V100818ROC2B1057
AD***P0902XXX*V100918ROC2B2057
AD***P0902XXX*V101018ROC2B3057
AD***P0902XXX*V101118ROC2B4057
AD***P0902XXX*V101218ROC2B5057ROC2([A]P1057 + … + P[B]P4057)
Temeljni kapital koji se vraća na zahtjevROC2A1058

ROC2A2058

ROC2A3058

ROC2A4058

ROC2A5058

ROC2A6058

ROC2A7058

ROC2A8058

ROC2A9058

ROC2B1058

ROC2B2058

ROC2B3058

ROC2B4058

ROC2B5058
Ostale obvezeROC2A1059
AA***P9993, P9996, P9997XXX**01ROC2A1059
AD***P1003, P9999XXX*V100018, 19ROC2A2059
AD***P1003, P9999XXX*V100118, 19ROC2A3059
AD***P1003, P9999XXX*V100218, 19ROC2A4059
AD***P1003, P9999XXX*V100318, 19ROC2A5059
AD***P1003, P9999XXX*V100418, 19ROC2A6059
AD***P1003, P9999XXX*V100518, 19ROC2A7059
AD***P1003, P9999XXX*V100618, 19ROC2A8059
AD***P1003, P9999XXX*V100718, 19ROC2A9059
AD***P1003, P9999XXX*V100818, 19ROC2B1059
AD***P1003, P9999XXX*V100918, 19ROC2B2059
AD***P1003, P9999XXX*V101018, 19ROC2B3059
AD***P1003, P9999XXX*V101118, 19ROC2B4059
AD***P1003, P9999XXX*V101218, 19ROC2B5059ROC2([A]P1059 + … + P[B]P4059)
Obveze uključene u grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodajuROC2A1060
AA***od P0801 do P0807, P9998GOP**01, 02, 03, 04ROC2A1060
AD***P*GOP*V100018, 19ROC2A2060
AD***P*GOP*V100118, 19ROC2A3060
AD***P*GOP*V100218, 19ROC2A4060
AD***P*GOP*V100318, 19ROC2A5060
AD***P*GOP*V100418, 19ROC2A6060
AD***P*GOP*V100518, 19ROC2A7060
AD***P*GOP*V100618, 19ROC2A8060
AD***P*GOP*V100718, 19ROC2A9060
AD***P*GOP*V100818, 19ROC2B1060
AD***P*GOP*V100918, 19ROC2B2060
AD***P*GOP*V101018, 19ROC2B3060
AD***P*GOP*V101118, 19ROC2B4060
AD***P*GOP*V101218, 19ROC2B5060ROC2([A]P1060 + … + P[B]P4060)
UKUPNO OBVEZEROC2A1061ROC2([A]P1032 + [A]P1038 + [A]P1042 + [A]P1046 + [A]P1047 + [A]P1048 + [A]P1055 + [A]P1058 + [A]P1059 + [A]P1060)

ROC2A2061ROC2([A]P2032 + [A]P2038 + [A]P2042 + [A]P2046 + [A]P2047 + [A]P2048 + [A]P2055 + [A]P2058 + [A]P2059 + [A]P2060)

ROC2A3061ROC2([A]P3032 + [A]P3038 + [A]P3042 + [A]P3046 + [A]P3047 + [A]P3048 + [A]P3055 + [A]P3058 + [A]P3059 + [A]P3060)

ROC2A4061ROC2([A]P4032 + [A]P4038 + [A]P4042 + [A]P4046 + [A]P4047 + [A]P4048 + [A]P4055 + [A]P4058 + [A]P4059 + [A]P4060)

ROC2A5061ROC2([A]P5032 + [A]P5038 + [A]P5042 + [A]P5046 + [A]P5047 + [A]P5048 + [A]P5055 + [A]P5058 + [A]P5059 + [A]P5060)

ROC2A6061ROC2([A]P6032 + [A]P6038 + [A]P6042 + [A]P6046 + [A]P6047 + [A]P6048 + [A]P6055 + [A]P6058 + [A]P6059 + [A]P6060)

ROC2A7061ROC2([A]P7032 + [A]P7038 + [A]P7042 + [A]P7046 + [A]P7047 + [A]P7048 + [A]P7055 + [A]P7058 + [A]P7059 + [A]P7060)

ROC2A8061ROC2([A]P8032 + [A]P8038 + [A]P8042 + [A]P8046 + [A]P8047 + [A]P8048 + [A]P8055 + [A]P8058 + [A]P8059 + [A]P8060)

ROC2A9061ROC2([A]P9032 + [A]P9038 + [A]P9042 + [A]P9046 + [A]P9047 + [A]P9048 + [A]P9055 + [A]P9058 + [A]P9059 + [A]P9060)

ROC2B1061ROC2([B]P1032 + [B]P1038 + [B]P1042 + [B]P1046 + [B]P1047 + [B]P1048 + [B]P1055 + [B]P1058 + [B]P1059 + [B]P1060)

ROC2B2061ROC2([B]P2032 + [B]P2038 + [B]P2042 + [B]P2046 + [B]P2047 + [B]P2048 + [B]P2055 + [B]P2058 + [B]P2059 + [B]P2060)

ROC2B3061ROC2([B]P3032 + [B]P3038 + [B]P3042 + [B]P3046 + [B]P3047 + [B]P3048 + [B]P3055 + [B]P3058 + [B]P3059 + [B]P3060)

ROC2B4061ROC2([B]P4032 + [B]P4038 + [B]P4042 + [B]P4046 + [B]P4047 + [B]P4048 + [B]P4055 + [B]P4058 + [B]P4059 + [B]P4060)

ROC2B5061ROC2([A]P1061 + … + P[B]P4061)
NEUSKLAĐENOST IMOVINE I OBVEZAROC2A1062ROC2([A]P1031 – [A]P1061)

ROC2A2062ROC2([A]P2031 – [A]P2061)

ROC2A3062ROC2([A]P3031 – [A]P3061)

ROC2A4062ROC2([A]P4031 – [A]P4061)

ROC2A5062ROC2([A]P5031 – [A]P5061)

ROC2A6062ROC2([A]P6031 – [A]P6061)

ROC2A7062ROC2([A]P7031 – [A]P7061)

ROC2A8062ROC2([A]P8031 – [A]P8061)

ROC2A9062ROC2([A]P9031 – [A]P9061)

ROC2B1062ROC2([B]P1031 – [B]P1061)

ROC2B2062ROC2([B]P2031 – [B]P2061)

ROC2B3062ROC2([B]P3031 – [B]P3061)

ROC2B4062ROC2([B]P4031 – [B]P4061)

ROC2B5062ROC2([B]P5031 – [B]P5061)
KUMULATIVNA NEUSKLAĐENOST IMOVINE I OBVEZAROC2A1063ROC2([A]P1062)

ROC2A2063ROC2([A]P1063 + [A]P2062)

ROC2A3063ROC2([A]P2063 + [A]P3062)

ROC2A4063ROC2([A]P3063 + [A]P4062)

ROC2A5063ROC2([A]P4063 + [A]P5062)

ROC2A6063ROC2([A]P5063 + [A]P6062)

ROC2A7063ROC2([A]P6063 + [A]P7062)

ROC2A8063ROC2([A]P7063 + [A]P8062)

ROC2A9063ROC2([A]P8063 + [A]P9062)

ROC2B1063ROC2([A]P9063 + [B]P1062)

ROC2B2063ROC2([B]P1063 + [B]P2062)

ROC2B3063ROC2([B]P2063 + [B]P3062)

ROC2B4063ROC2([B]P3063 + [B]P4062)

ROC2B5063
KapitalROC2A1064

ROC2A2064

ROC2A3064

ROC2A4064

ROC2A5064

ROC2A6064

ROC2A7064

ROC2A8064

ROC2A9064

ROC2B1064

ROC2B2064

ROC2B3064

ROC2B4064ROC2([B]P4065 + [B]P4066)

ROC2B5064ROC2([A]P1064 + … + P[B]P4064)
Uplaćeni kapitalROC2A1065

ROC2A2065

ROC2A3065

ROC2A4065

ROC2A5065

ROC2A6065

ROC2A7065

ROC2A8065

ROC2A9065

ROC2B1065

ROC2B2065

ROC2B3065

ROC2B4065
AA***P1101, P1102, P1104, P1126***01ROC2B5065ROC2([A]P1065 + … + P[B]P4065)
Neuplaćeni kapital koji je pozvan na plaćanjeROC2A1066

ROC2A2066

ROC2A3066

ROC2A4066

ROC2A5066

ROC2A6066

ROC2A7066

ROC2A8066

ROC2A9066

ROC2B1066

ROC2B2066

ROC2B3066

ROC2B4066
AA***P1103***01ROC2B5066ROC2([A]P1066 + … + P[B]P4066)
Premija na dioniceROC2A1067

ROC2A2067

ROC2A3067

ROC2A4067

ROC2A5067

ROC2A6067

ROC2A7067

ROC2A8067

ROC2A9067

ROC2B1067

ROC2B2067

ROC2B3067

ROC2B4067
AA***P1107, P1108***01ROC2B5067ROC2([A]P1067 + … + P[B]P4067)
Izdani vlasnički instrumenti osim kapitalaROC2A1068

ROC2A2068

ROC2A3068

ROC2A4068

ROC2A5068

ROC2A6068

ROC2A7068

ROC2A8068

ROC2A9068

ROC2B1068

ROC2B2068

ROC2B3068

ROC2B4068ROC2([B]P4069 + [B]P4070)

ROC2B5068ROC2([A]P1068 + … + P[B]P4068)
Komponenta vlasničkih instrumenata složenih financijskih instrumenataROC2A1069

ROC2A2069

ROC2A3069

ROC2A4069

ROC2A5069

ROC2A6069

ROC2A7069

ROC2A8069

ROC2A9069

ROC2B1069

ROC2B2069

ROC2B3069

ROC2B4069
AA***P1105***01ROC2B5069ROC2([A]P1069 + … + P[B]P4069)
Ostali izdani vlasnički instrumentiROC2A1070

ROC2A2070

ROC2A3070

ROC2A4070

ROC2A5070

ROC2A6070

ROC2A7070

ROC2A8070

ROC2A9070

ROC2B1070

ROC2B2070

ROC2B3070

ROC2B4070
AA***P1127***01ROC2B5070ROC2([A]P1070 + … + P[B]P4070)
Ostali vlasnički instrumentiROC2A1071

ROC2A2071

ROC2A3071

ROC2A4071

ROC2A5071

ROC2A6071

ROC2A7071

ROC2A8071

ROC2A9071

ROC2B1071

ROC2B2071

ROC2B3071

ROC2B4071
AA***P1128***01ROC2B5071ROC2([A]P1071 + … + P[B]P4071)
Akumulirana ostala sveobuhvatna dobitROC2A1072

ROC2A2072

ROC2A3072

ROC2A4072

ROC2A5072

ROC2A6072

ROC2A7072

ROC2A8072

ROC2A9072

ROC2B1072

ROC2B2072

ROC2B3072

ROC2B4072
AA***P1129***01ROC2B5072ROC2([A]P1072 + … + P[B]P4072)
Zadržana dobitROC2A1073

ROC2A2073

ROC2A3073

ROC2A4073

ROC2A5073

ROC2A6073

ROC2A7073

ROC2A8073

ROC2A9073

ROC2B1073

ROC2B2073

ROC2B3073

ROC2B4073
AA***P1109, P1110***01ROC2B5073ROC2([A]P1073 + … + P[B]P4073)
Revalorizacijske rezerveROC2A1074

ROC2A2074

ROC2A3074

ROC2A4074

ROC2A5074

ROC2A6074

ROC2A7074

ROC2A8074

ROC2A9074

ROC2B1074

ROC2B2074

ROC2B3074

ROC2B4074

ROC2B5074
Ostale rezerveROC2A1075

ROC2A2075

ROC2A3075

ROC2A4075

ROC2A5075

ROC2A6075

ROC2A7075

ROC2A8075

ROC2A9075

ROC2B1075

ROC2B2075

ROC2B3075

ROC2B4075ROC2([B]P4076 + [B]P4077)

ROC2B5075ROC2([A]P1075 + … + P[B]P4075)
Rezerve ili akumulirani gubici od ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva obračunatih metodom udjelaROC2A1076

ROC2A2076

ROC2A3076

ROC2A4076

ROC2A5076

ROC2A6076

ROC2A7076

ROC2A8076

ROC2A9076

ROC2B1076

ROC2B2076

ROC2B3076

ROC2B4076
AA***P1130***01ROC2B5076ROC2([A]P1076 + … + P[B]P4076)
OstaloROC2A1077

ROC2A2077

ROC2A3077

ROC2A4077

ROC2A5077

ROC2A6077

ROC2A7077

ROC2A8077

ROC2A9077

ROC2B1077

ROC2B2077

ROC2B3077

ROC2B4077
AA***P1112, P1113, P1114, P1116***01ROC2B5077ROC2([A]P1077 + … + P[B]P4077)
(-) Trezorske dioniceROC2A1078

ROC2A2078

ROC2A3078

ROC2A4078

ROC2A5078

ROC2A6078

ROC2A7078

ROC2A8078

ROC2A9078

ROC2B1078

ROC2B2078

ROC2B3078

ROC2B4078
AA***P1104, P1126***
05


ROC2B5078ROC2([A]P1078 + … + P[B]P4078)
Dobit ili gubitak koji pripadaju vlasnicima matičnog društvaROC2A1079

ROC2A2079

ROC2A3079

ROC2A4079

ROC2A5079

ROC2A6079

ROC2A7079

ROC2A8079

ROC2A9079

ROC2B1079

ROC2B2079

ROC2B3079

ROC2B4079
AA***P1111***01ROC2B5079ROC2([A]P1079 + … + P[B]P4079)
(-) Dividende tijekom poslovne godineROC2A1080

ROC2A2080

ROC2A3080

ROC2A4080

ROC2A5080

ROC2A6080

ROC2A7080

ROC2A8080

ROC2A9080

ROC2B1080

ROC2B2080

ROC2B3080

ROC2B4080
AA***P1117***
01


ROC2B5080ROC2([A]P1080 + … + P[B]P4080)
Manjinski udjeli [nekontrolirajući udjeli]ROC2A1081

ROC2A2081

ROC2A3081

ROC2A4081

ROC2A5081

ROC2A6081

ROC2A7081

ROC2A8081

ROC2A9081

ROC2B1081

ROC2B2081

ROC2B3081

ROC2B4081
AA***P1115***01ROC2B5081ROC2([A]P1081 + … + P[B]P4081)
UKUPNI VLASNIČKI INSTRUMENTIROC2A1082

ROC2A2082

ROC2A3082

ROC2A4082

ROC2A5082

ROC2A6082

ROC2A7082

ROC2A8082

ROC2A9082

ROC2B1082

ROC2B2082

ROC2B3082

ROC2B4082ROC2([B]P4064 + [B]P4067 + [B]P4068 + [B]P4071 + [B]P4072 + [B]P4073 + [B]P4074 + [B]P4075 + [B]P4078 + [B]P4079 + [B]P4080 + [B]P4081)

ROC2B5082ROC2([A]P1082 + … + P[B]P4082)
UKUPNI VLASNIČKI INSTRUMENTI I UKUPNE OBVEZEROC2A1083ROC2([A]P1061 + [A]P1082)

ROC2A2083ROC2([A]P2061 + [A]P2082)

ROC2A3083ROC2([A]P3061 + [A]P3082)

ROC2A4083ROC2([A]P4061 + [A]P4082)

ROC2A5083ROC2([A]P5061 + [A]P5082)

ROC2A6083ROC2([A]P6061 + [A]P6082)

ROC2A7083ROC2([A]P7061 + [A]P7082)

ROC2A8083ROC2([A]P8061 + [A]P8082)

ROC2A9083ROC2([A]P9061 + [A]P9082)

ROC2B1083ROC2([B]P1061 + [B]P1082)

ROC2B2083ROC2([B]P2061 + [B]P2082)

ROC2B3083ROC2([B]P3061 + [B]P3082)

ROC2B4083ROC2([B]P4061 + [B]P4082)

ROC2B5083ROC2([A]P1083 + … + P[B]P4083)
GarancijeROC2A1084
AD***I0101XXX*V10001805


ROC2A2084
AD***I0101XXX*V10011805


ROC2A3084
AD***I0101XXX*V10021805


ROC2A4084
AD***I0101XXX*V10031805


ROC2A5084
AD***I0101XXX*V10041805


ROC2A6084
AD***I0101XXX*V10051805


ROC2A7084
AD***I0101XXX*V10061805


ROC2A8084
AD***I0101XXX*V10071805


ROC2A9084
AD***I0101XXX*V10081805


ROC2B1084
AD***I0101XXX*V10091805


ROC2B2084
AD***I0101XXX*V10101805


ROC2B3084
AD***I0101XXX*V10111805


ROC2B4084
AD***I0101XXX*V10121805


ROC2B5084ROC2([A]P1084 + … + P[B]P4084)
Nepokriveni akreditiviROC2A1085
AD***I0102XXX*V10001805


ROC2A2085
AD***I0102XXX*V10011805


ROC2A3085
AD***I0102XXX*V10021805


ROC2A4085
AD***I0102XXX*V10031805


ROC2A5085
AD***I0102XXX*V10041805


ROC2A6085
AD***I0102XXX*V10051805


ROC2A7085
AD***I0102XXX*V10061805


ROC2A8085
AD***I0102XXX*V10071805


ROC2A9085
AD***I0102XXX*V10081805


ROC2B1085
AD***I0102XXX*V10091805


ROC2B2085
AD***I0102XXX*V10101805


ROC2B3085
AD***I0102XXX*V10111805


ROC2B4085
AD***I0102XXX*V10121805


ROC2B5085ROC2([A]P1085 + … + P[B]P4085)
Mjenična jamstvaROC2A1086
AD***I0103XXX*V10001805


ROC2A2086
AD***I0103XXX*V10011805


ROC2A3086
AD***I0103XXX*V10021805


ROC2A4086
AD***I0103XXX*V10031805


ROC2A5086
AD***I0103XXX*V10041805


ROC2A6086
AD***I0103XXX*V10051805


ROC2A7086
AD***I0103XXX*V10061805


ROC2A8086
AD***I0103XXX*V10071805


ROC2A9086
AD***I0103XXX*V10081805


ROC2B1086
AD***I0103XXX*V10091805


ROC2B2086
AD***I0103XXX*V10101805


ROC2B3086
AD***I0103XXX*V10111805


ROC2B4086
AD***I0103XXX*V10121805


ROC2B5086ROC2([A]P1086 + … + P[B]P4086)
Akceptirane mjeniceROC2A1087
AD***I0108XXX*V10001805


ROC2A2087
AD***I0108XXX*V10011805


ROC2A3087
AD***I0108XXX*V10021805


ROC2A4087
AD***I0108XXX*V10031805


ROC2A5087
AD***I0108XXX*V10041805


ROC2A6087
AD***I0108XXX*V10051805


ROC2A7087
AD***I0108XXX*V10061805


ROC2A8087
AD***I0108XXX*V10071805


ROC2A9087
AD***I0108XXX*V10081805


ROC2B1087
AD***I0108XXX*V10091805


ROC2B2087
AD***I0108XXX*V10101805


ROC2B3087
AD***I0108XXX*V10111805


ROC2B4087
AD***I0108XXX*V10121805


ROC2B5087ROC2([A]P1087 + … + P[B]P4087)
Revolving kreditiROC2A1088
AD***I0104XXX*V10001805


ROC2A2088
AD***I0104XXX*V10011805


ROC2A3088
AD***I0104XXX*V10021805


ROC2A4088
AD***I0104XXX*V10031805


ROC2A5088
AD***I0104XXX*V10041805


ROC2A6088
AD***I0104XXX*V10051805


ROC2A7088
AD***I0104XXX*V10061805


ROC2A8088
AD***I0104XXX*V10071805


ROC2A9088
AD***I0104XXX*V10081805


ROC2B1088
AD***I0104XXX*V10091805


ROC2B2088
AD***I0104XXX*V10101805


ROC2B3088
AD***I0104XXX*V10111805


ROC2B4088
AD***I0104XXX*V10121805


ROC2B5088ROC2([A]P1088 + … + P[B]P4088)
Okvirni maržni kreditiROC2A1089
AD***I0105XXX*V10001805


ROC2A2089
AD***I0105XXX*V10011805


ROC2A3089
AD***I0105XXX*V10021805


ROC2A4089
AD***I0105XXX*V10031805


ROC2A5089
AD***I0105XXX*V10041805


ROC2A6089
AD***I0105XXX*V10051805


ROC2A7089
AD***I0105XXX*V10061805


ROC2A8089
AD***I0105XXX*V10071805


ROC2A9089
AD***I0105XXX*V10081805


ROC2B1089
AD***I0105XXX*V10091805


ROC2B2089
AD***I0105XXX*V10101805


ROC2B3089
AD***I0105XXX*V10111805


ROC2B4089
AD***I0105XXX*V10121805


ROC2B5089ROC2([A]P1089 + … + P[B]P4089)
Ostali okvirni krediti i obveze financiranjaROC2A1090
AD***I0106XXX*V10001805


ROC2A2090
AD***I0106XXX*V10011805


ROC2A3090
AD***I0106XXX*V10021805


ROC2A4090
AD***I0106XXX*V10031805


ROC2A5090
AD***I0106XXX*V10041805


ROC2A6090
AD***I0106XXX*V10051805


ROC2A7090
AD***I0106XXX*V10061805


ROC2A8090
AD***I0106XXX*V10071805


ROC2A9090
AD***I0106XXX*V10081805


ROC2B1090
AD***I0106XXX*V10091805


ROC2B2090
AD***I0106XXX*V10101805


ROC2B3090
AD***I0106XXX*V10111805


ROC2B4090
AD***I0106XXX*V10121805


ROC2B5090ROC2([A]P1090 + … + P[B]P4090)
Ostale rizične klasične izvanbilančne stavkeROC2A1091
AD***I0107XXX*V10001805


ROC2A2091
AD***I0107XXX*V10011805


ROC2A3091
AD***I0107XXX*V10021805


ROC2A4091
AD***I0107XXX*V10031805


ROC2A5091
AD***I0107XXX*V10041805


ROC2A6091
AD***I0107XXX*V10051805


ROC2A7091
AD***I0107XXX*V10061805


ROC2A8091
AD***I0107XXX*V10071805


ROC2A9091
AD***I0107XXX*V10081805


ROC2B1091
AD***I0107XXX*V10091805


ROC2B2091
AD***I0107XXX*V10101805


ROC2B3091
AD***I0107XXX*V10111805


ROC2B4091
AD***I0107XXX*V10121805


ROC2B5091ROC2([A]P1091 + … + P[B]P4091)
UKUPNO IZVANBILANČNE STAVKEROC2A1092ROC2([A]P1084 + … + P[A]P1091)

ROC2A2092ROC2([A]P2084 + … + P[A]P2091)

ROC2A3092ROC2([A]P3084 + … + P[A]P3091)

ROC2A4092ROC2([A]P4084 + … + P[A]P4091)

ROC2A5092ROC2([A]P5084 + … + P[A]P5091)

ROC2A6092ROC2([A]P6084 + … + P[A]P6091)

ROC2A7092ROC2([A]P7084 + … + P[A]P7091)

ROC2A8092ROC2([A]P8084 + … + P[A]P8091)

ROC2A9092ROC2([A]P9084 + … + P[A]P9091)

ROC2B1092ROC2([B]P1084 + … + P[B]P1091)

ROC2B2092ROC2([B]P2084 + … + P[B]P2091)

ROC2B3092ROC2([B]P3084 + … + P[B]P3091)

ROC2B4092ROC2([B]P4084 + … + P[B]P4091)

ROC2B5092ROC2([A]P1092 + … + P[B]P4092)
MATIČNI BROJEVI KREDITNIH INSTITUCIJA U RH NAVEDENI SU U PRAVILIMA ZA SASTAVLJANJE SUPERVIZORSKOG IZVJEŠTAJA D5M3.

Pravila za sastavljanje izvještaja u Tablici 15. mijenjaju se i glase:

Tablica 15: Izvještaj D5M3 – Izvještaj o dužnicima s dugom preko pet milijuna kuna
IzvješćeInstrumentP matični brojSektor ne-rezidentaPortfeljUgrađeni derivatRizična skupinaVrsta iznosa
+
Vrsta iznosa
-

Izračun

123456789
10
Dužnik AD5M3A1001
AA, AF, ANA0209, A0210, od A0212 do A0230, A0232, A0233**ATR, FOS*A1, A2, B1, B2, B3, CC01, 10, 12D5M3A2001
AA, AF, ANA0209, A0210, od A0212 do A0230, A0232, A0233**ATR, FOS*A1, A2, B1, B2, B3, CC02D5M3A3001
AA, AF, ANA0208**ATR, FOS*A1, A2, B1, B2, B3, CC02, 10, 12D5M3A4001
AA, AF, ANA0206, A0231, A0308NIJE (matični brojevi kreditnih institucija u RH ili HNB)NIJE (1220)ATR, FOS*A1, A2, B1, B2, B3, CC01, 02, 10, 12D5M3A5001
AA, AF, ANod A0301 do A0307**ATR, FOS*A1, A2, B1, B2, B3, CC01, 02, 08, 10, 1207


D5M3A6001
AA, AF, ANod A0208 do A0230, A0232, A0233, od A0301 do A0307, A0701, A9998, A9999**ATR, FOS*A1, A2, B1, B2, B3, CC03, 04D5M3A6001
AA, AF, ANA0206, A0231NIJE (matični brojevi kreditnih institucija u RH ili HNB)NIJE (1220)ATR, FOS*A1, A2, B1, B2, B3, CC03, 04D5M3A7001
AA, AF, ANA0603**ATR*A1, A2, B1, B2, B3, CC01, 02D5M3A8001
AA, AF, ANA0701, A9998, A9999**ATR, FOS*A1, A2, B1, B2, B3, CC01, 02, 08, 10, 1207


D5M3A9001
AA, AF, ANI***XXX*A1, A2, B1, B2, B3, CC01D5M3B1001


D5M3([A]P1001 + … + [A]P9001)

D5M3B2001
AA, AF, ANod A0208 do A0230, A0232, A0233, od A0301 do A0307, A0701, A9999**ATR, FOS1A1, A2, B1, B2, B3, CC12D5M3B2001
AA, AF, ANA0206, A0231NIJE (matični brojevi kreditnih institucija u RH ili HNB)NIJE (1220)ATR, FOS1A1, A2, B1, B2, B3, CC12MATIČNI BROJEVI KREDITNIH INSTITUCIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ:

BANKE


1198947Addiko Bank d.d.


1326287Banka Kovanica d.d.


3467988Croatia banka d.d.


3337367Erste&Steiermärkische Bank d.d.

3777928Hrvatska poštanska banka d.d.

971359Imex banka d.d.


3463958Istarska kreditna banka Umag d.d.

675539J&T banka d.d.


3019349Jadranska banka d.d.


3123014Karlovačka banka d.d.


1263986KentBank d.d.


560286Kreditna banka Zagreb d.d.

3141721OTP banka Hrvatska d.d.


3726177Partner banka d.d.


3015904Podravska banka d.d.


3269841Privredna banka Zagreb d.d.

901717Raiffeisenbank Austria d.d.

3113680Samoborska banka d.d.


1260405Sberbank d.d.


3999092Slatinska banka d.d.


3129241Splitska banka d.d.


3917185Veneto banka d.d.


3234495Zagrebačka banka d.d.STAMBENE ŠTEDIONICE


2068001HPB-Stambena štedionica d.d.

1702785PBZ stambena štedionica d.d.

1442007Raiffeisen stambena štedionica d.d.

1393685Wüstenrot stambena štedionica d.d.HNB


3269817Hrvatska narodna bankaU Tablici 19. redak 25. mijenja se i glasi:

Tablica 19: Izvještaj POKI2 – Izvještaj o izloženostima prema osobama u posebnom odnosu s kreditnom institucijomNaziv kreditne institucije:OIB kreditne institucije:Oznaka izvješća:Datum:

Red. br.DužnikGrupa povezanih osobaMB/
JMBG/
OIB
% dionica kreditne institucijeKrediti i depozitiDužnički vrijednosni papiriVlasnički vrijednosni papiriOstala imovinaIzvan-bilančna izloženostUkupna izloženost
12345
6
7
8
9
10
11
25.5. Osobe odgovorne za rad kontrolne funkcije, za poslovanje s pravnim osobama, za rad sa stanovništvom, za poslovanje riznice i za sprječavanje pranja novca


1Z05
2Z05
3Z05
4Z05
5Z05
6Z05


Članak 5.

Kreditna institucija dužna je prve supervizorske izvještaje sastavljene u skladu s odredbama ove Odluke dostaviti sa stanjem na dan 30. rujna 2018.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 270-020/09-18/BV

Zagreb, 12. rujna 2018.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.