Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja

NN 86/2018 (26.9.2018.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja

Vlada Republike Hrvatske

1686

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 10. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. rujna 2018. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DONOŠENJU MREŽE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA, UČENIČKIH DOMOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA

I.

U Odluci o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (»Narodne novine«, br. 70/11 i 62/17), u Prilogu 1. MREŽA OSNOVNIH ŠKOLA, u glavi I. MREŽA OSNOVNIH ŠKOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ, u poglavlju 1. Osnivači osnovnih škola u Republici Hrvatskoj, u podtočki V. Varaždinska županija, brojevi 3. i 4. brišu se.

II.

U poglavlju 2. Osnovne škole koje ostvaruju općeobrazovni program po županijama, u točki I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, u podtočki 1. Osnivač Zagrebačka županija, pod brojem 16. OSNOVNA ŠKOLA SVETA NEDJELJA, riječi: »Područna škola Rakitje« brišu se.

Iza broja 30. dodaje se broj 31. koji glasi:

»31. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR DEŠČAK, Novaki

Upisno područje Osnovne škole Vladimir Deščak je područje naselja kako slijedi: Rakitje, Novaki i Bestovje.«.

Podtočka 4. Osnivač Grad Zaprešić, mijenja se i glasi:

»4. Osnivač Grad Zaprešić

1. OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA AUGUSTINČIĆA, Zaprešić

Upisno područje Osnovne škole Antuna Augustinčića je područje južnog dijela naselja Zaprešić i ulice: Aleja žrtava 1903., Ante Starčevića, Bana Josipa Jelačića (od Ulice Ante Starčevića i Zabočke prema jugu), Benčići, Bistranska, Braće Ribara, Dolenska, Drage Kodrmana, Drage Švajcara, Dragutina Boronića, Franje Krajačića, Ilije Gregorića, Ivana Jurmana, Ivana Ostreša, Ivana Perkovca, Ivana Svrača, Ivana Vencla, Ivanečka, Ive Kozarčanina, Ive Turkovića, Jakšina, Jelice Jug, Josipa Malekovića, Jure Petrekovića, Klanječka, Kolodvorska, Krapinska, Avenija hrvatskih branitelja, Ulica kardinala Alojzija Stepinca, Ulica Davora Bašića, Matije Fistrića, Matije Gupca, Mickovo, Mihovila Krušlina, Miška Šestanje, Nova ulica, Oborovska, Pavla Lončara, Pavla Štoosa, Pere Devčića, Pionirska, Poljanička, Pušćanska, I-Iv. Rakitovec, Rude Bosaka, Savska, Sljemenska, Stjepana Fabeka, Stjepana Ružić-Hlaja, Šetalište Ante Kovačića, Španova, Štrucljevo, Trg mladosti, Trg žrtava fašizma, Tržna, Vladimira Nazora, Vladimira Novaka, Zabočka, Zagorska, Zvonka Vinceka i Ledine.

2. OSNOVNA ŠKOLA KUPLJENOVO, Kupljenovo

Područna škola Hruševec Kupljenski

Područna škola Pojatno

Upisno područje Osnovne škole Kupljenovo je područje naselja Kupljenovo i ulice: M. Gupca, Kružna, V. Nazora, Jugi, Antolići, Markovići, M. Barilovića, I. Barilovića, Zeleni gaj, Duga ulica, Bziki, S. Radića, Jekešići, Rakoci, Banska, Turki, Bregovita, Školska, Tucmani, Gajeva, Kolodvorska i Horvati.

Upisno područje Područne škole Hruševec Kupljenski je područje naselja Hruševec Kupljenski i Merenje s ulicama: Đurinski, 1. odvojak ulice Đurinski, 2. odvojak ulice Đurinski, Hruševečka cesta, Božidara Kelemena, Josipa Kolara, 1. odvojak ulice Josipa Kolara, Antuna Kuša, 1. odv. Antuna Kuša, 2. odvojak Antuna Kuša, Franje Martinca, 1. odvojak Franje Martinca, 2. odvojak Franje Martinca, 3. odvojak Franje Martinca, 4. odvojak Franje Martinca, Matije Gupca, Viktora Novoselca, Otročaki, Petrinci, Selska, 1. odvojak Selske, 2. odvojak Selske, Zvonka Šoba, Šumski put, Vladimira Nazora i Zagrebačka ulica.

Upisno područje Područne škole Pojatno je područje naselja Pojatno i ulice: Bedenikova, Bukovščak, Ljudevita Gaja, Odvojak Gajeve, Grmovčica, Matije Gupca, Koščakovec, Krapinska, Odvojak Krapinske, Kratka, Nova ulica, Jurjevska, Gajec, Zebčev brijeg, Petrićeva, Vinogradska, Odvojak Vinogradske, Vlaška, Voćarska, Zagrebačka, Športska, Cvjetna i Nadlug.

3. OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA, Zaprešić

Upisno područje Osnovne škole Ljudevita Gaja je područje sjevernog dijela naselja Zaprešić i ulice: Aleja Đure Jelačića, Antuna Mihanovića, Augusta Šenoe, Baltazara-Adama Krčelića, Brdovečka, Dimitrija Demetra, Dragutina Domjanića, Dragutina Rakovca, Ferde Livadića, Frana Galovića, Industrijska, Ivana Kukuljevića, Ivana Mažuranića, Janka Draškovića, Josipa Kosića, Josipa Račića, Juraja Oršića, Kalamirova, Ksavera Šandora-Đalskog, Kupljenska Lužnička, Ljudevita Gaja, Matije Skurjenija, Mirka Bogovića, Mirka Račkog, Mokrička, Dragutina Tadijanovića, Naselje Veliki vrh, Otona Ivekovića, Prigorska, Stanka Vraza, Pavla Lončara, Pojatanska, Vjekoslava Babukića, Vladimira Novaka, Vlahe Bukovca, Bana Josipa Jelačića (od ulice Ante Starčevića i Zabočke prema sjeveru) i Trg dr. Franje Tuđmana.«.

U točki II. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA, u podtočki 2. Osnivač Općina Stubičke Toplice, broj 1. mijenja se i glasi:

»1. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR BOSNAR STUBIČKE TOPLICE, Stubičke Toplice

Upisno područje Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice su naselja Stubičke Toplice, Strmec Stubički i Pila.

Zajedničko upisno područje Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice i Osnovne škole Oroslavje čine ulice: dio Ulice Ljube Babića Đalskog od kućnog broja 2 do kućnog broja 56A, Bregovita ulica u cjelini, te dio Ulice Marije Jurić Zagorke od kućnog broja 29 do kućnog broja 41.«.

Podtočka 3. Osnivač Grad Krapina mijenja se i glasi:

»3. Osnivač Grad Krapina

1. OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA CESARCA, Krapina

Područna škola Podgora

Područna škola Škarićevo

Upisno područje Osnovne škole Augusta Cesarca su naselja: Tkalci, Doliće od kućnog broja 1 do kućnog broja 79 te ulice: Magistratska ulica, Uska ulica, Starogradska ulica, Perivoj Janka Draškovića, Ulica Matije Gupca, Perivoj Gustava Krkleca, Ulica Augusta Cesarca, Ulica Vladimira Nazora, Trg sv. Nikole biskupa, Ulica bana Josipa Jelačića, Ulica prof. Dragutina Gorjanovića Krambergera, Ulica Petra Zrinskog i Krste Frankopana, Ulica Mihovila Pavleka-Miškine, Ulica Miroslava Krleže, Ulica hrvatskih branitelja, Šetalište Vilibalda Sluge, Šetalište Ivana Trnskog, Ulica Dolac, Ulica Ivice Gregurovića, Samostanska ulica, Bregovita ulica, Ulica Augusta Hercega-Brke, Ulica Stjepana Ortnera, Ulica Janka Leskovara, Ulica Augusta Šenoe, Ulica Branka Samca, Ulica kralja Tomislava, Ulica kneza Trpimira, Ulica kneza Domagoja, Ulica kneza Branimira, Ulica kralja Stjepana Držislava, Ulica Petra Krešimira IV., Ulica kralja Zvonimira, Ulica kralja Petra Svačića, Ulica kralja Ljudevita I., Ulica Andrije Hebranga, Ulica Miška Pavića, Ulica Sidonije Košutić, Ulica Ivane Brlić Mažuranić, Ulica Tita Brezovačkog, Ulica Dubravka Ivančana, Ulica Mate Lovraka, Ulica Marije Jurić Zagorke, Ulica Grigora Viteza, Ulica Marije Jambrišak i Ulica Rudolfa Lovrenca.

Upisno područje Područne škole Podgora su naselja: Doliće od kućnog broja 80, Strahinje, Podgora Krapinska, Lazi Krapinski, Žutnica i Zagora.

Upisno područje Područne škole Škarićevo su naselja: Škarićevo, Mala Pačetina od kućnog broja 1 do 4 te Čret od kućnog broja 120 do 130.

2. OSNOVNA ŠKOLA »LJUDEVIT GAJ«, Krapina

Područna škola Donja Šemnica

Područna škola Lepajci

Upisno područje Osnovne škole »Ljudevit Gaj« su naselja: Trški Vrh, Šušelj Brijeg, Bobovje, Pristava Krapinska, Mihaljekov Jarek, Straža Krapinska, Polje Krapinsko, Velika Ves – dio od desne obale Radobojčice prema sjeveru, Vidovec Krapinski, Vidovec Petrovski i Pretkovec te ulice: Trg Ljudevita Gaja, dr. Ljudevita Gaja, Šetalište hrvatskoga narodnog preporoda, Ksavera Šandora Đalskog, Josipa Jurja Strossmayera, kardinala Stepinca, ilirskog pokreta, Trg Stjepana Radića, Trg dr. Mirka Dražena Grmeka, Mirka Crkvenca, Zagrebačka cesta, dr. Franje Tuđmana, Antuna Mihanovića, Vatroslava Lisinskog, Ante Kovačića, Ivana Gorana Kovačića, Đure Prejca, Dragutina Domjanića, Ante Starčevića, Frana Galovića, Ivana Rendića, žrtava rata, Radobojska cesta, Živka Vukasovića, Ivana Lowa, Antuna Gustava Matoša i Park Matice hrvatske.

Upisno područje Područne škole Donja Šemnica su naselja: Donja Šemnica, Šemnički Kraljevec, dio Radobojskih brega, dio Mihovljana i Lepajci – dio (zaselak Kantolići).

Upisno područje Područne škole Lepajci su naselja: dio Galovca Začretskog, Lepajci (dio), Velika Ves (dio) i Gornja Pačetina.«.

U točki V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, u podtočki 1. Osnivač Varaždinska županija, brojevi 3., 24. i 32. mijenjaju se i glase:

»3. OSNOVNA ŠKOLA LUDBREG, Ludbreg

Upisno područje Osnovne škole Ludbreg obuhvaća naselja: Ludbreg, Selnik, Ludbreški Vinogradi, Kučan, Hrastovsko, Globočec, Čukovec, Bolfan, Sigetec, Slokovec, Apatija, Segovina i Poljanec.

24. OSNOVNA ŠKOLA MARTIJANEC, Martijanec

Upisno područje Osnovne škole Martijanec obuhvaća naselja: Slanje, Rivalno, Gornji Martijanec, Križovljan, Madaraševec, Čičkovina, Hrastovljan, Sudovčina, Vrbanovec i Martijanec.

32. OSNOVNA ŠKOLA VISOKO, Visoko

Upisno područje Osnovne škole Visoko obuhvaća naselja: Vinično (Lendava, Jarek, Gornje selo), Kračevec, Visoko (Crkveno selo, Veliko selo, Brijeg, Jarek), Vrh Visočki (Veliki vrh, Mali vrh), Čanjevo, Presečno Visočko, Šurinovec, Pofuki i Sudovec.«.

Podtočka 2. Osnivač Grad Varaždin, mijenja se i glasi:

»2. Osnivač Grad Varaždin

1. I. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN, Varaždin

Upisno područje I. osnovne škole Varaždin obuhvaća ulice: Augusta Šenoe, Adolfa Jurinca, Adolfa Wisserta, Alojzija Stepinca, Bakačeva, Božidara Vančika, braće Vidović, Frana Supila do Anine (brojevi 1 do 16A, osim brojeva 3, 3A, 3B, 5, 5A, 5B, 7 i 7A), Franje Starea, Franjevački trg, Grada Koblenza, Istarska, Ive Mikaca, Ivana Kukuljevića, Ivana Milčetića, Ivana Padovca, Ivana Pergošića, Ivana Severa, Janka Leskovara, Julija Merlića, Jurja Habdelića, Kolodvorska, Kralja Petra Krešimira IV., Ksavera Šandora Đalskog, Ljudevita Gaja, Maksimilijana Vrhovca, Matice hrvatske, Međimurska, Mihajla Pupina, Mihovila Pavleka Miškine, Mirka Bogovića, Otokara Keršovanija, Pavlinska, Petra Preradovića, Primorska, Rudolfa Horvata, Ruđera Boškovića do Vjekoslava Špinčića (brojevi 1 do 5A), Silvija Strahimira Kranjčevića, Slavenska, Stjepana Glavača, Svilarska, Šemovečkih žrtava, Šetalište J. J. Strossmayera, Tita Brezovačkog, Tome Masaryka, Trg kralja Petra Svačića, Trg kralja Tomislava, Trg Miljenka Stančića, Uršulinska, Uska, Vatroslava Lisinskog, Vilka Novaka i Vjekoslava Špinčića.

2. II. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN, Varaždin

Upisno područje II. osnovne škole Varaždin obuhvaća ulice: Aleja kralja Zvonimira, Andrije Hebranga, Ankice Opolski, Ante Kovačića, Antuna Mihanovića, Augusta Cesarca, Bože Težaka, braće Radića do Franje Galinca (brojevi 1 do 63), Dalmatinska, Đure Arnolda, Frana Supila od Anine (brojevi 3, 3A, 3B, 5, 5A, 5B, 7 i 7A te brojevi od 18A do 50B), Franca Prešerna, Franje Galinca, Franje Košćeca, Graberje, Hallerova aleja do Ratimira Hercega (brojevi 1 do 8 te brojevi 9 i 13), Hinka Krizmana, Ivana Gorana Kovačića, Ivana Lalanguea, Ivana Meštrovića, Ivanečka, Ive Režeka, Janka Jurkovića, Josipa Kozarca, Jurja Križanića do Franje Galinca (brojevi 1 do 54, osim brojeva 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 i 53), Kapucinski trg, Kratka, Krešimira Filića, Lepoglavska, Mali plac, Miroslava Krleže do Krešimira Filića (brojevi 1 do 8, osim brojeva 3, 5 i 7), Miroslava Posmodija, Park Ivana Pavla II., Perivoj biskupa Marka Culeja, Ratimira Hercega, Stanka Vraza, Stjepana Vukovića, Tina Ujevića do Krešimira Filića (brojevi 1 do 15, osim brojeva 10 i 14), Tome Blažeka, Trakošćanska, Trg slobode, Vidovski trg, Vjekoslava Rosenberg-Ružića, Vladimira Gotovca, Vodovodna, Z. i Vl. Milkovića, Zadrugarska, Zagrebačka do pruge (brojevi 2 do 77 te brojevi 86A, 86B i 90) te Zrinskih i Frankopana.

3. III. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN, Varaždin

Upisno područje III. osnovne škole Varaždin obuhvaća ulice: Biškupečka, Cehovska, Gospodarska, Gospodarska zona Brezje, Ivana Mažuranića, Kneza Trpimira, Kneza Višeslava, Luje Pihlera, Ljube Babića, Mirka Kolarića, Mirka Maleza, Moslavačka, Plitvička, Sportska, Tomislava Miškulina, Trg Ivana Perkovca, Varteksova, Vatroslava Kolandera, Vladimira Deduša, Zagrebačka od pruge (brojevi 85 do 332, osim brojeva 86A, 86B i 90) i Sajmišna.

Upisno područje obuhvaća i naselje Jalkovec s ulicama: braće Radić, Čretna, Florijana Bobića, Matije Gupca, Nova, Plitvička, Stanka Tomaškovića, Trg Ljudevita Gaja, Hrvatskog proljeća, Varaždinska, Varaždinska – odvojak I., Varaždinska – odvojak II., Varaždinska – odvojak III., Vrtna i Gajeva.

4. IV. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN, Varaždin

Upisno područje IV. osnovne škole Varaždin obuhvaća ulice: Ante Starčevića, Antuna Augustinčića, Antuna Štera, Antuna Vramca, Augusta Harambašića, Baranjska, Bartola Kašića, Bilogorska, Bosanska, Božene Plazzeriano, Davorina Trstenjaka, Dragutina Domjanića, Dravska poljana, Đure Kuhara, Eugena Kumičića, Eugena Kvaternika, Fabijanska, Fortunata Pintarića, Franje Horvata Kiša, Franje Račkog, Franje Seljana, Gustava Krkleca, Hallerova aleja od Ratimira Hercega (brojevi 8A, 8B, 8/1 te brojevi 10 do 42, osim broja 13), Hercegovačka, Ivana Belostenca, Ivana Zajca, Ive Vojnovića, Josipa Eugena Tomića, Krapinska, Krste Hegedušića, Leopolda Ebnera, Livadsko naselje, Ljudevita Filipeca, Marka Marulića, Matije Antuna Reljkovića, Milana i D. Dvorščak, Nova, Optujska, Otona Župančića, Pakračka, Petra Petrovića Njegoša, Petrinjska, Radnička, Slave Raškaj, Svibovečka, Široke ledine, Toplička, Trg Antuna Gustava Matoša, Trnovečka, Vatroslava Jagića, Vide Sokola, Vinička,Vladimira Gortana, Vladislava Vežića, Vlahe Bukovca i Žumberačka.

Upisno područje obuhvaća i naselje Hrašćica s ulicama: Alojzije Stepinca, braće Radić, Franjevačka, Kralja Tomislava, Ljudevita Gaja, Miljenka Stančića, Nikole Tavelića, Osječka, Petra Zrinskog, Radnička, Ruđera Boškovića, Vatroslava Jagića, Vinkovačka, Vjekoslava Cerovečkog, Vukovarska, Zvonka Milkovića, kardinala Franje Kuharića, hrvatskih branitelja i Matije Gupca.

5. V. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN, Varaždin

Upisno područje V. osnovne škole Varaždin obuhvaća ulice: Banijska, Banovinska, Bombellesova cesta, Branka Vodnika, Creska, Čakovečka, Dravska, Dubrovačka, Ferdinanda Konšćaka, Frana Kurelca, Hvarska, Koprivnička, Kordunska, Krajiška, Labinska, Lička, Lošinjska, Ludbreška, Nikole Tesle, Ognjena Price, Osječka, Prolaz Nikole Fallera, Preloška, Rapska, Ruđera Boškovića od Vjekoslava Špinčića (od broja 6A), Sajmište, Šetalište Franje Tuđmana, Tijesna, Trenkova, Trg bana Jelačića, Trg Matije Gupca, Trg P. Štoosa, Vatrogasna, Viktora Cara Emina, Vinkovačka, Vladimira Nazora, Vukovarska, Zagorska, Zavojna, Zavrtnica i Zeleni odvojak.

6. VI. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN, Varaždin

Upisno područje VI. osnovne škole Varaždin obuhvaća ulice: Antuna Branka Šimića, Antuna Handžića, braće Radića od Franje Galinca (od broja 64), braće Slukan, Dimitrija Demetra, Dobriše Cesarića, Dragutina Rakovca, 22. rujna 1991., Đure Sudete, Ferde Livadića, Frana Galovića, Gabrijele Horvat, hrvatskih branitelja, Irme Gorzo, Ivana Rangera, Ivana Trnskog, Jalkovečka, Josipa Kraša, Josipa Pupačića, Jurja Križanića od Franje Galinca do braće Radića (brojevi 37 do 122A, osim brojeva 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 i 54), Katarine Patačić, Luke Botića, Marije Jurić-Zagorke, Marije Vidović, Marina Držića, Matka Laginje, Milke Trnine, Miroslava Krleže od Krešimira Filića do Jalkovečke (brojevi 3 do 46, osim brojeva 4, 6 i 8), Perice Bjelčića, 104. brigade, Tina Ujevića od Krešimira Filića do Jalkovečke (brojevi 10 do 56, osim brojeva 11A, 11B, 13 i 15), Vidovečka, Vinka Međerala, Vinka Žganca, Vladimira Vidrića i Zinke Kunc.

7. VII. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN, Varaždin

Upisno područje VII. osnovne škole Varaždin obuhvaća naselja i ulice: Kućanska; naselje Gornji Kućan s ulicama: Gospodarska, Kneginečka, Nova, Staromlinska, svetog Nikole i Varaždinska; naselje Donji Kućan s ulicama: Plitvička, Varaždinska, Vrtna i Zelengaj; naselje Kućan Marof s ulicama: Cvjetna, Dravska, Ljudevita Gaja, Marofska, Matije Gupca, Omladinska, Radnička, Savica, Varaždinska, Vrtna i Zelena; naselje Zbelava s ulicama: Kratka, Nova i Varaždinska.

Zajedničko upisno područje I. osnovne škole Varaždin i II. osnovne škole Varaždin obuhvaća ulice: Andrije Kačića Miošića, Anina, Ivana Cankara, Ivana Gundulića, Janka Draškovića i Školska.«.

U točki VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, u podtočki 1. Osnivač Primorsko-goranska županija, broj 4. mijenja se i glasi:

»4. OSNOVNA ŠKOLA »FRAN KRSTO FRANKOPAN«, Krk

Područna škola Baška

Područna škola Punat

Područna škola Vrbnik

Područna škola Vrh

Upisno područje Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan« su naselja: Krk, Kornić, Lakmartin i Muraj.

Upisno područje Područne škole Baška su naselja: Draga Baška, Jurandvor, Batomalj i Baška.

Upisno područje Područne škole Punat su naselja: Punat, Stara Baška, Kornić i Lakmartin Muraj.

Upisno područje Područne škole Vrbnik su naselja: Vrbnik, Risika, Garica i Kampelje.

Upisno područje Područne škole Vrh su naselja: Vrh, Salatići, Kosići, Skrpčići, Pinezići, Bajčići, Brusići, Linardići, Žgaljići, Milohnići, Brzac, Poljica, Nenadići i Glavotok.«.

Pod brojem 17. OSNOVNA ŠKOLA KRALJEVICA, Kraljevica, riječ: »Kraižišće« zamjenjuje se riječju: »Križišće«.

Iza broja 29. dodaju se brojevi 30. i 31. koji glase:

»30. OSNOVNA ŠKOLA MALINSKA – DUBAŠNICA, Bogovići

Upisno područje Osnovne škole Malinska – Dubašnica su naselja: Bogovići, Malinska, Radići, Porat, Vantačići, Turčići, Zidarići, Milčetići, Sv. Anton, Sv. Ivan Miholjski, Sablići, Strilčići, Oštrobradići, Barušići, Ljutići, Žgombići, Kremenići, Milovčići, Sv. Vid – Miholjice i Maršići.

31. OSNOVNA ŠKOLA OMIŠALJ

Područna škola Dobrinj

Upisno područje Osnovne škole Omišalj su naselja: Omišalj, Njivice, Kijac i Pušća.

Upisno područje Područne škole Dobrinj su naselja: Sveti Vid Dobrinjski, Dobrinj, Gostinjac, Polje, Žestilac, Šilo, Županja, Gornja i Donja Hlapa, Soline, Klimno, Čižići, Rudine, Sužan, Klanice, Tribulje, Sv. Ivan Dobrinjski, Kras, Rasopasno i Gabonjin.«.

U točki XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, u podtočki 1. Osnivač Splitsko-dalmatinska županija, broj 3. mijenja se i glasi:

»3. OSNOVNA ŠKOLA »STJEPAN RADIĆ«, Imotski

Područna škola Vinjani Donji

Područna škola Kamenmost

Upisno područje Osnovne škole »Stjepan Radić« su naselja: Glavina Donja (istočni dio), Medvidovića Draga, Proložac Gornji, Vinjani Donji (od Zakarija i Topića do graničnoga prijelaza) i Kamenmost te ulice: Biokovska, Blajburška, Hercegovačka, Prilaz Milivoja Pauta, Put Crvenog jezera, Put Glavine, Put Groblja, Trg dr. Franje Tuđmana, Ulica Antuna Gustava Matoša, Ulica Antuna Mihanovića, Ulica Brune Bušića (južni dio), Ulica dr. Josipa Mladinova, Ulica hrvatskog proljeća, Ulica Josipa Jovića, Ulica kneza Branimira, Ulica Virgila Perića i Ulica Vladimira Nazora (južni dio).

Upisno područje Područne škole Vinjani Donji je naselje Vinjani Donji (od Zakarija i Topića do graničnog prijelaza).

Upisno područje Područne škole Kamenmost je naselje Kamenmost.«.

Iza broja 3. dodaje se broj 3. A. koji glasi:

»3. A. OSNOVNA ŠKOLA »JOSIP VERGILIJ PERIĆ«, Imotski

Područna škola Lončari

Područna škola Kukavice

Područna škola Kutleše

Područna škola Glavina Donja

Upisno područje Osnovne škole »Josip Vergilij Perić« su naselja: Bage, Glavina Gornja, Vrdol, Rebići, naselja prema crkvi sv. Kate, Crna Gora, Lončari, Kukavice, Kutleše i Glavina Donja (zapadni dio) te ulice: Hasanaginičin prolaz, Ispod Volta, Jezeranska ulica, Prolaz Ivana Rendića, Put Bazane, Put Đirade, Put Gaja, Put Jezerca, Put Tržnice, Šetalište Stjepana Radića, Teslin prolaz, Trg Matice hrvatske, Ulica 3. imotske bojne, Ulica Ante Starčevića, Ulica biskupa Paškala Vujčića, Ulica Branimira Anića, Ulica Brune Bušića (sjeverni dio), Ulica Dinka Štambaka, Ulica fra Rajmunda Rudeža, Ulica fra Silvestra Kutleše, Ulica fra Stjepana Vrljića, Ulica Gojka Šuška, Ulica hajduka Andrijice Šimića, Ulica I. G. Kovačića, Ulica imotskih iseljenika, Ulica Ivana Raosa, Ulica kralja Tomislava, Ulica kralja Zvonimira, Ulica Matije Gupca, Ulica N. Š. Zrinskog, Ulica Petra Vrdoljaka, Ulica Šimuna Milinovića, Ulica Tina Ujevića, Ulica Vlade Gotovca, Ulica Vladimira Nazora (sjeverni dio),Vinarski prolaz i Zagrebačka ulica.

Upisno područje Područne škole Lončari su naselje Lončari i okolni zaselci.

Upisno područje Područne škole Kukavice su naselje Kukavice i okolni zaselci.

Upisno područje Područne škole Kutleše su naselje Kutleše i okolni zaselci.

Upisno područje Područne škole Glavina Donja je naselje Glavine Donje.«.

Broj 12. mijenja se i glasi:

»12. OSNOVNA ŠKOLA PETRA BERISLAVIĆA, Trogir

Područna škola Okrug Gornji

Upisno područje Osnovne škole Petra Berislavića su naselja: Trogir (stara gradska jezgra i dio otoka Čiovo), Arbanija, Žedno, Mastrinka i Rožac.

Upisno područje Područne škole Okrug Gornji su naselja Okrug Gornji i Okrug Donji.«.

Brojevi 20., 21. i 22. mijenjaju se i glase:

»20. OSNOVNA ŠKOLA DON LOVRE KATIĆA, Solin

Područna škola Ninčevići

Područna škola Rupotina

Upisno područje Osnovne škole don Lovre Katića su ulice: Put Majdana, Put Salone (kućni brojevi veći od 19), Zgon, Kliški put, Žižić dr. Martina, Gašpina mlinica, Zvonimirova, dr. Franje Tuđmana, don Frane Bulića (kućni brojevi neparni manji od 75, parni manji od 62), Gašpini (kućni brojevi neparni manji od 93, parni manji od 102), Topini, don Lovre Katića (kućni brojevi 1 do 11), kneza Trpimira (kućni brojevi neparni manji od 85, svi parni), Poljaci, Livanjska, Dalmatinska, Emanuela Vidovića i Ilijin potok.

Upisno područje Područne škole Ninčevići je naselje Ninčevići.

Upisno područje Područne škole Rupotina je naselje Rupotina.

21. OSNOVNA ŠKOLA VJEKOSLAVA PARAĆA, Solin

Područna škola Vranjic

Upisno područje Osnovne škole Vjekoslava Paraća su ulice: Joze Kljakovića Šantića, hrvatskih žrtava, Marusinac, Barišići, Milišići, Mužići, Grubići, Bunje, Salonitanska, Kaštelanska, Oko sv. Kaje, Banova ulica, Draškovićeva, sv. Anastazije, Jajići, Put Vukšića, Dudini, Paraći, Put Salone (kućni brojevi 1 do 19), sv. Nikole, Solinske mladeži, Kapljuč, Nenada Režića, don Frane Bulića (kućni brojevi neparni veći od 75, parni veći od 62), Kozjačka, Gašpini (kućni brojevi neparni veći od 93, parni veći od 102), Dračevac, Bilice I., Bilice II. i Zoranićeva.

Upisno područje Područne škole Vranjic je naselje Vranjic.

22. OSNOVNA ŠKOLA KRALJICE JELENE, Solin

Područna škola Kučine

Područna škola Mravince

Upisno područje Osnovne škole kraljice Jelene su ulice: Put mira, Marka Marulića, Domovinskog rata, Držićeva, Dioklecijanova, Petra Krešimira IV., Hektorovićeva, Gajeva, Luke Botića, Matoševa, Kunčeva greda, Put Arapovca, hrvatskih branitelja, Alojzija Stepinca, Bašini, kroz Smiljanovac, Vladimira Čerine, svete Tekle i don Mate Mihanovića.

Upisno područje Područne škole Kučine je naselje Kučine.

Upisno područje Područne škole Mravince je naselje Mravince.«.

Podtočka 2. Osnivač Grad Split, mijenja se i glasi:

»2. Osnivač Grad Split

1. OSNOVNA ŠKOLA BLATINE – ŠKRAPE, Split

Upisno područje Osnovne škole Blatine – Škrape su ulice: Dubrovačka, Kapićeva, Klovićeva, Krstulovićeva, Matice hrvatske, Mitnička, Na Križice, Odakova, Osječka, Poljička cesta, Šimićeva, Škrape, Uskočka i Šoltanska.

2. OSNOVNA ŠKOLA »BOL«, Split

Upisno područje Osnovne škole »Bol« su ulice: Blaiburških žrtava 1 do 6, Domovinskog rata 10 do 68 (parni), Dubrovačka (neparni i 41 do 63), Hrvatskih iseljenika, Mažuranićevo šetalište (1 do 79 neparni), Put Plokita, Ulica Slobode 30 do 48, 33 do 37 i 43, uključujući zgradu »Sunčani sat«, Smiljanićeva, Tršćanska i Velebitska 1 do 29.

3. OSNOVNA ŠKOLA »BRDA«, Split

Područni odjeli u Domu za odgoj djece i mladeži – Split

Upisno područje Osnovne škole »Brda« su ulice: Hercegovačka (neparni brojevi), Solinska, Stinice, Kopilica, Put Sjeverne luke, Petravićeva, Put Duja, Vranjički put, Vrlička, Drniška, Plitvička, Ramska, Kumičićeva, Triljska, Imotska, Put Brda, Širokobriješka, Ivana Raosa, Put Ravnih njiva, Ljubuška, Put Mostina, Sarajevska (svi neparni brojevi i parni od broja 40), Put Smokovika (parni od broja 34 i neparni od broja 53), Kupreška (parni od broja 48 i neparni od broja 33), Neslanovac (parni od broja 18 i neparni od broja 15), Mostarska (svi neparni brojevi i parni do broja 70), Zagorski put.

4. OSNOVNA ŠKOLA DOBRI, Split

Upisno područje Osnovne škole Dobri su ulice: Gundulićeva – parni brojevi, Matošića – parni brojevi, Zrinsko-Frankopanska – parni brojevi do 8, Domovinskog rata – neparni brojevi do 27, Obala hrvatskoga narodnog preporoda; Bihaćka, Bosanska, Cosmijeva, Dioklecijanova, Domaldova, Hrvojeva, Kačićeva, Kavanjinova, Klaićeva poljana, Ilićev prolaz, Obrov, Kraj sv. Marije, Šubićeva, Trg braće Radić, Voćni trg, Kružićeva, Pistura, Marulićeva, Teutina, Trg Gaje Bulata, Ćiril Metodova, Carrarina Poljana, Nepotova, Ilirske akademije, majstora Jurja, Rodrigina, Adamova, Severova, Zoranićeva, Narodni trg, Trg Republike, Tončićeva, Bana Jelačića, Ban Mladenova, Tomića stine, Trumbićeva, Kliška, Krešimirova, Kružićeva, kralja Tomislava, Kruševića gumno, Livanjska, LJ. Posavskog, Manuška poljanja, Marmontova, Nigerova, Sinjska, Slavićeva, Sredmanuška, Starčevićeva, Svačićeva, Trogirska, Zadarska i Zagrebačka.

5. OSNOVNA ŠKOLA GRIPE, Split

Upisno područje Osnovne škole Gripe su ulice: Vukovarska – parni brojevi 54 do 32, Dubrovačka – brojevi 18 do 44 i 15 do 31, Osječka 32 do 62, Radnička, Matice hrvatske – neparni brojevi od 9 pa dalje, Križanićeva, Laginjina, Kranjčevićeva, Alojzija Stepinca, Jurja Šižgorića, Fausta Vrančića i Brune Bušića – neparni brojevi 5 do 11.

6. OSNOVNA ŠKOLA KAMEN – ŠINE, Split

Upisno područje Osnovne škole Kamen – Šine su naselja i ulice: Gradski kotar »Šine«: svetog Josipa, Gospe od Karmela, Slanice, Krilava, Mali put, svetog Mihovila – neparni brojevi 1 do 9 i parni 2 do 18, Strmi put – neparni 5 do 13, parni 6 do 26, Put Borika, Put Brune Tandare, Put Andrijice Šimića, Prilaz nadbiskupa Stadlera, Stari put neparni 1 i 3 te svi parni, Templarska neparni 1 do 39 te parni 2 do 24, Celestina Medovića; Gradski kotar »Kamen«: don Filipa i don Ante, hrvatskih vitezova, Podglavica, Put Barina, Put Bonacinke, Put bunara, Put Gušćera, Put Podgrede, Put Vidovače, Turanj, Zvonimirova; Gradski kotar »Sirobuja«: kralja Držislava – svi neparni, hrvatske neovisnosti, Stobrečka, Put Sirobuje, Trenkova, Kitožer, Ivekovićeva, Markov put, kneza Mutimira, Mandićeva, Novigradska, Zagvodska, sestara karmelićanki, Alkarska, Slivnjanska i Kamenska.

7. OSNOVNA ŠKOLA KMAN – KOCUNAR, Split

Upisno područje Osnovne škole Kman – Kocunar su ulice: Mosećka, Varaždinska, Šibenska, Karlovačka, Dinarska, Bjelovarska, Pomoćnice kršćana, Vrh Kmana, Kmanski prilaz I., Kmanski prilaz II., Kmanski prilaz III., Kmanski prilaz IV., Kmanski prilaz VII., Petrinjska, Svilajska, Kocunarski prilaz I., Kocunarski prilaz II., Kocunarski prilaz III., Kocunarski prilaz IV., Kijevska, Zagorski put, Velebitska – neparni 31 do 107, Dubrovačka 32 i 34 i Domovinskog rata – parni 74 do 104.

8. OSNOVNA ŠKOLA LUČAC, Split

Upisno područje Osnovne škole Lučac su ulice: Vukovarska, Dubrovačka, Matice hrvatske, Osječka, kralja Zvonimira, Zagrebačka, kneza Višeslava, Držićeva, Omiška, Frane Petrića, na Tupini, Rokova, Dvornikova, Prvanova, Kukočeva, Trumbučac, Radunica, Tararina, Viskotina, Mosorska, Jesenička, Slovenićeva, kneza Mislava, Glagoljaška, Vrzov dolac i Bubalova.

9. OSNOVNA ŠKOLA MANUŠ, Split

Upisno područje Osnovne škole Manuš su ulice: Biokovska, Bolska, Budakova, Čulića, Domovinskog rata (preko usjeka nad prugom), Držićeva, Dubrovačka 33 do 39, Glagoljaška – neparni brojevi, Gorička, Istarska, kneza Višeslava, Kvaternikova, Mažuranićevo šetalište 2 do 48, Račkoga, Reljkovića, Riječka, Savska, Ulica slobode 21 do 35, 22 do 28; Tolstojeva, Vukasovićeva, Washingtonova i Vukovarska 1 do 75, 2 do 40.

10. OSNOVNA ŠKOLA MARJAN, Split

Područni odjel u Kliničkom bolničkom centru Split

Upisno područje Osnovne škole Marjan su ulice: Arapova, A. G. Matoša, Babina, bana Jelačića, ban Mladenova, Barića, Bilanova, Biserova, Borčića, Botićevo šetalište, Čajkovskog, Čopova, Domilijina, Đorđićeva, Gajeva, Gortanova, Gorski put, Harambašićeva, Jerina, Kavanjinova, Kozjačka, Kragića, kraj Gospe od Soca, kraj sv. Luke, kraj sv. Nikole, Križeva, Kamenita, Leština, Lisinskoga, Marjanski put, Marjanske skale, Martinski prolaz, Matošićeva, Milićeva, Mrčelina, Nazorov prilaz, Obala hrvatskoga narodnog preporoda, Palmina, Penića, Perišića, Podgorska, Plinarska, Popovića, Puntarska, Put sv. Mande, Petra Svačića, Radmilovića, Reića, Rendićeva, Sinovčića, Siriščevića, Stagnja, Starčevićeva, Solurat, Senjska, Šenoina, Šetalište Bene, Šetalište Tartaglie, Šperun, Špinutska, Teutina, Tomića stine, Tončićeva, Ujevićeva poljana, Uvodića širina – parni brojevi, Varoški prilaz, Vijugasta, Zoranićeva i Zrinsko-Frankopanska.

11. OSNOVNA ŠKOLA MEJAŠI, Split

Upisno područje Osnovne škole Mejaši su ulice: Mejaši 1 do 79, sv. Liberana 6 do 59, sv. Spasa 2 do 48, Ivana Gudelja 1 do 58, 141. brigade 1 do 33, Poljarski put 1 do 5, Vukovarska 193, 195 i 199, Ulica Josipa Jovića 1 do 141, Generala Zadre 1 do 28, drinskih mučenica 1 do 8, blažene Marije Petković 1 do 15, Cetinska 1 do 20, Ivana Merza 3 do 19, Srijemska 2 do 15, Grada Gospića 1 do 17, Šegedinova 1 do 57, Težački put 1 do 25, Lovački put 1 do 69, oca Gabrića 1 do 46, Sulimančeva 1 do 14, Put Tršćenice 2 do 29, Put dragovoda 1 do 57, Lovrinačka 11 do 61 (neparni brojevi), Kila, Put sv. Ižidora, Grabova, Vrboran, Brnik (parni), Put točila, Put studenca, Magistrala Solin (parni), Mostine, Stoci, Bilice II., Dračevac, kralja S. Držislava 19 do 21 i Put Vrborana 25 i 27.

12. OSNOVNA ŠKOLA MEJE, Split

Upisno područje Osnovne škole Meje su ulice: Dražanac, Brajevića prilaz, Branimirova obala, Njegoševa, Augusta Cesarca, Milana Begovića, Put Meja, Vetranićeva, Pod Kosom, Šet. Ivana Meštrovića, Stjepana Gunjače, Sustjepanski put, Blaža J. Trogiranina, Antuna Mihanovića, T. P. Marovića, Supilova, Čiovska, Drvenička, Bartola Kašića, Reića, Borčićeva, Barića, Penića, Kozjačka, Jerina, Ćopova, Sinovčića, ban Mladenova, Senjska, Tomića stine, Babina, Siriščevićeva, Solurat, Obala Ante Trumbića i Palmina.

13. OSNOVNA ŠKOLA MERTOJAK, Split

Upisno područje Osnovne škole Mertojak su ulice: Doverska 1 do 15, Doverska 17 do 21, Doverska 2 do 30, Trondheimska, Velebitska 131 do 133, Velebitska 139, Bračka 26 do 28, Bračka 32, Doverska 23 do 39, Doverska 32 do 44A, Odeska 1 do 13, Odeska 0 do 18, Odeska 15 do 19, Ostravska, prvih hrvatskih redarstvenika 9 do 11, 19 do 22, Put Mertojaka, Put Trstenika 39 do 51, Put Žnjana 1 do 3h, Put Žnjana 2A i Put Žnjana 8 do 8E.

14. OSNOVNA ŠKOLA PLOKITE, Split

Upisno područje Osnovne škole Plokite su ulice: Vukovarska 75 do 81 (neparni), Brune Bušića 17 i 31, Velebitska 32, Dubrovačka 50 i 52, Iločka 1 do 22, Đakovačka 1 do 15, Vinkovačka 1 do 53, Slavonska 1 do 17, Valpovačka 1 do 16 i Požeška 1 do 18.

15. OSNOVNA ŠKOLA POJIŠAN, Split

Upisno područje Osnovne škole Pojišan su ulice: Zvonimirova, Poljička, Spinčićeva, Zlodrina poljana, sv. Petra Starog, Bregovita, Pojišanska, Klarina, Viška, Šetalište Bačvice, Šetalište Preradovića, Matije Gupca, Theodorea Roosevelta, Petra Hektorovića, Jure Kaštelana, Ivana Gorana Kovačića, Gospinica, Put Firula, Lazarica, majstora Radovana, Šegvićeva, Duvanjska, Trg Mihovila Pavlinovića, Jadranska, braće Kaliterne, Vlahe Bukovca i Hatzeov perivoj.

16. OSNOVNA ŠKOLA PUJANKI, SPLIT

Upisno područje Osnovne škole Pujanki su ulice: Vukovarska 147 do 167, 169 do 189, Pujanke 1 do 85, Mišina 1 do 50, Studinova 1 do 30, Tijardovićeva 2 do 28, Gotovčeva 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, Domovinskog rata 168 do 232, Velebitska 235, 237, 239 i Zupina 1 do 40.

17. OSNOVNA ŠKOLA RAVNE NJIVE, Split

Upisno područje Osnovne škole Ravne Njive su ulice: Hercegovačka, gradišćanskih Hrvata, Kupreška 2 do 46 i 1 do 33, Put Smokovika 2 do 32 i 1 do 53, Neslanovac 2 do 16 i 1 do 13, Sarajevska 2 do 38, Mostarska od 72 do parni, Boktuljin put, 114. brigade i Zagorski put.

18. OSNOVNA ŠKOLA SLATINE, Slatine

Upisno područje Osnovne škole Slatine je naselje Slatine.

19. OSNOVNA ŠKOLA SKALICE, Split

Upisno područje Osnovne škole Skalice su ulice: Antofagaste, Put Brodarice, Mike Tripala, Terzićeva, Domovinskog rata – neparni brojevi, Gundulićeva – neparni brojevi, Hrvatske mornarice, Lička, Lovretska, Lučićeva, Put Skalica, Put Supavla, Put Glavičina, Sukoišanska, Starčevićeva, Stinice, Table, Trg Hrvatske bratske zajednice i Zrinsko-Frankopanska – parni brojevi.

20. OSNOVNA ŠKOLA SPLIT 3, Split

Upisno područje Osnovne škole Split 3 su ulice: Biskupa Jurja Dobrile, kroz Smrdečac, R. Boškovića, M. Getaldića, Jeretova, Matice hrvatske i B. Bušića – parni brojevi.

21. OSNOVNA ŠKOLA SPINUT, Split

Upisno područje Osnovne škole Spinut su ulice: Bakotićeva, bana Berislavića, fra Bonina, Jobova, Karamanova, Plančićeva, Poljudsko šetalište, Rendićeva, Teslina, sedam Kaštela, Zrinsko – Frankopanska – neparni brojevi i Matoševa – parni brojevi.

22. OSNOVNA ŠKOLA SRINJINE, Srinjine

Upisno područje Osnovne škole Srinjine su naselja: Srinjine, Sitno Gornje (dio mjesta), Tugare i Naklice.

23. OSNOVNA ŠKOLA STOBREČ, Stobreč

Upisno područje Osnovne škole Stobreč je naselje Stobreč i ulice: Biokovska, Cetinska, Gospe od Mira, Hercegovačka, Imotska, Ivankova, Knezovića dvori, Klanci, kralja Držislava, Mornarska, Omladinsko šetalište, Put Miluša, Put Orišca, Ribarska, Stepinčeva, sv. Lovre i Zagrebačka.

24. OSNOVNA ŠKOLA SUĆIDAR, Split

Upisno područje Osnovne škole Sućidar su ulice: Bušićeva 10 do 38, Draganjina 1 do 47, Draganjina 0 do 46, Ivanićeva, Ivaniševićeva, Katunarićeva, Martićeva, Novakova 1 do 41, Novakova 2 do 10, Perivoj Ane Roje, Sućidar, Vitezovićeva, Vukasova, Vukovarska 85 do 105, Vukovarska 109 do 119, Vukovarska 121 do 145, Vukovarska 107 do 107d, Krležina 1 do 53, Krležina 2 do 16, Krležina 18 do 36, Kukuljevićeva, Novakova 43 do 125, Novakova 12 do 44, Paraćeva i Velebitska 34 do 84.

25. OSNOVNA ŠKOLA TRSTENIK, Split

Upisno područje Osnovne škole Trstenik su ulice: Put Trstenika, Križine, Papandopulova, moliških Hrvata, Velebitska (dio), Dinka Šimunovića, Bračka, Šime Ljubića, Put Radoševca te dio Šetališta pape Ivana Pavla II.

26. OSNOVNA ŠKOLA VISOKA, Split

Upisno područje Osnovne škole Visoka su ulice: Vukovarska, Krbavska, Pazinska, Vrh Visoke, Ninska, Vinodolska, Visoka, Nikole Tavelića, Velebitska, Cesta mira, Paštrićeva, Janjevska, Barešićeva, Stanka Vraza, Ozaljska, Vidina, Nikole Šopa, Poljička i Zbora narodne garde.

27. OSNOVNA ŠKOLA ŽRNOVNICA, Žrnovnica

Područna škola Donje Sitno

Područna škola Gornje Sitno

Upisno područje Osnovne škole Žrnovnica je naselje Žrnovica i ulice: Put rakita, Starčevićeva, Mosorska, Put Vrbica, Put Gaja – parni brojevi, Put Vrbovnika, Gaminica, Brdine, Privorska, Radičinka, Korešnička, Put Vrila, Hrvatskih velikana, Kamena, don Rafaela Radice, Aljinovića, Put sv. Ante, Put Marina, Put Jerkovića, Put Roguljića, Domljanovića, Kružina, Krešimirova, Glavička, Put Kovačića, Put sv. Mihovila, Amižića dvori, Put Izvora, Put sv. Jure, Barbarića prilaz i Perunova; Gravitiraju Žrnovnici (pripadaju Gradu Solinu): Put Libovca, mali dio Mosorske i Put Gaja – neparni brojevi; Gravitiraju Žrnovnici (pripadaju općini Podstrana): Paštrićeva, Elemova, Krešimirova, Tješimirova, Mosorska.

Upisno područje Područne škole Donje Sitno je naselje Donje Sitno.

Upisno područje Područne škole Gornje Sitno je naselje Gornje Sitno.

28. OSNOVNA ŠKOLA ŽNJAN – PAZDIGRAD

Upisno područje Osnovne škole Žnjan – Pazdigrad su ulice: Biogradska, ispod sv. Lovre, Kotorska, kralja Držislava 2 do 28, Makarska, Pazdigradska, Primoštenska 6 do 16, Put Duilova, Put Orišca, Put Pazdigrada, Put sv. Lovre, Put Trstenika 40, Put Žnjana 5 do 41, Put Žnjana 10 do 66, Put Žnjana 0 do 2, Rovinjska, Skradinska, Stonska, Šetalište pape Ivana Pavla II. 81 do 85, Šetalište Pape Ivana Pavla II. 45, Tučepska, Masline, Rašeljke, Vinogradska, Vrgoračka i Žnjanska.«.

U točki XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA, podtočka 3. Osnivač Grad Labin, mijenja se i glasi:

»3. Osnivač Grad Labin

1. OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA, Labin

Područna škola Rabac

Upisno područje Osnovne škole Matije Vlačića su ulice: Ripenda Breg, Ripenda Verbanci, Ripenda Kosi, sv. Marina, Duga Luka, Ravni, Drenje, Junac, Bartići, Rogočana, Gora Glušići, Salakovci, Kranjci, Koromačno, Brovinje, Diminći, sv. Lovreč Labinski, Skitača, Stanišovi, Knapići, Škvaranska, Viškovići, Polje, Kapelica, Breg, Breg Ivanovci, st. Grad Labin, Presika, Škrilice, ulica Slobode, Vilete, Senari, Zelenice, Matije Vlačića, Balde Lupetina, Vjekoslava Spinčića, Dinka Vitezića, Šćiri, Matka Laginje, Vergelijev uspon, A. Negri, Stjepan Konzul Istranin i M. Gupca.

Upisno područje Područne škole Rabac je naselje Rabac.

2. OSNOVNA ŠKOLA »IVO LOLA RIBAR«, Labin

Područna škola Vinež

Područna škola Kature

Područna škola Vozilići

Upisno područje Osnovne škole »Ivo Lola Ribar« su ulice: Rudarska, Karla Kranjca, Antona Selana, Trg labinskih rudara, naselje Kapelica, Starci (Pulska, Pazinska, Opatijska, Mate Balote, 43. istarske divizije), Marcilnica (E. Štemberga, V. C. Emina, istarskih narodnjaka) i Mate Blažine.

Upisno područje Područne škole Vinež su naselja: Vinež, Marceljani, Ladenci i Viškovići.

Upisno područje Područne škole Kature je naselje Katuri i ulice: Marcilnica (E. Štemberga, V. C. Emina, istarskih narodnjaka), Prilaz Griža, Prilaz Kršin, Prilaz Vetva, Prilaz Kikova, Prilaz Vala, Istarska te sv. Mikule.

Upisno područje Područne škole Vozilići su naselja: Vozilići, Plomin Luka, Plomin, Zagorje, Brestova, Baći, Malini i Kamenjari.«.

U točki XIX. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, u podtočki 1. Osnivač Dubrovačko-neretvanska županija, pod brojem 22. OSNOVNA ŠKOLA SLANO, Slano, brišu se riječi: »Područna škola Suđurađ« i »Područna škola Šipanska Luka.«.

U podtočki 2. Osnivač Grad Dubrovnik, broj 4. mijenja se i glasi:

»4. OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA, Dubrovnik

Područni razredni odjel Koločep

Područna škola Šipanska Luka

Područna škola Suđurađ

Upisno područje Osnovne škole Ivana Gundulića su naselja: Sustjepan, Čajkovići, Knežica, Šumet, Komolac (Ogarići, Na skali, Drginje), Čajkovica (Busljeno), Lozica i ulice: Gornji Kono (od Viške ulice), Viška, od Gaja (od Viške ulice), Andrije Hebranga (od Ulice Franca Prešerna), Vukovarska, Silvija Strahimira Kranjčevića, Srebrenska, Šipčine, Podgorska, Sreserska, Trnovička, Hodiljska, Ćilipska, Rožatska, Janjevska, Mokoška, Augusta Cesarca, Sustjepanska, Stjepana Cvijića, Tina Ujevića, dr. Ante Sugje, Antuna Gustava Matoša, Obala Stjepana Radića, Obala pape Ivana Pavla II., Nikše Ljubičića, Padre Perice, Metohijska, Kunska, Maka Dizdara, Imotska, Od škara, Radnička, Pionirska, sv. Križa, Mljetska, Đure Basaričeka, Prožurska, Majkovska, Lovre Matačića, Lastovska, Dolska, Lopudska, Od Nuncijate, Ivana Gorana Kovačića, Neumska, Ljubuška, Pobreška, Koritska, Vlahe Paljetka, Željezničarska, Jakljanska, Šipanska, sv. Nikole te pomoraca.

Upisno područje Područnog razrednog odjela Koločep je otok Koločep.

Upisno područje Područne škole Šipanska Luka je otok Šipan – Šipanska Luka.

Upisno područje Područne škole Suđurađ je otok Šipan – Suđurađ.«.

U točki XX. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA, podtočka 2. Osnivač Grad Čakovec, mijenja se i glasi:

2. Osnivač Grad Čakovec

»1. I. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC, Čakovec

Područna škola Krištanovec (razredna nastava; I. – IV. razred)

Područna škola Novo Selo Rok (razredna nastava; I. – IV. razred)

Upisno područje I. osnovne škole Čakovec je:

a. Za učenike razredne nastave – naselje Mihovljan i ulice: Stjepana Bencea, Ruđera Boškovića, Ivane Brlić Mažuranić, Mihalja Bučića, Augusta Cesarca, Dobriše Cesarića, Dragutina Domjanića, Franjevački trg, Ivana Gundulića, Antuna Gustava Matoša, Rudolfa Horvata, Istarska, bana Josipa Jelačića, Marije Jurić Zagorke, Andrije Kačića Miošića, Bartola Kašića, Slavka Kolara, Ante Kovačića, Otona Kučere, Josipa Kozarca, kralja Tomislava, kralja Zvonimira, Ivana Kukuljevića, Mate Lovraka, Marofska, Tome Masaryka, Ivana Mažuranića, Kalmana Mesarića, Mihovljanska, Jurice Muraia, Nova, Ivana Pergošića, Franca Prešerna, Ognjena Price, Park Rudolfa Kropeka, Petra Preradovića, Martina Pušteka, Koče Racina, Stjepana Radića, Lavoslava Ružičke, Aleksandra Schulteissa, Ante Starčevića, Rudolfa Steinera, Strossmayerova, Augusta Šenoe, Nikole Tesle, Trg Eugena Kvaternika, Vjekoslava Špinčića, Uska, Stanka Vraza, ZAVNOH-a, Marije Zidarić, Jurja IV. Zrinskog, Otona Župančića te 17. rujna 1991.

b. Za učenike predmetne nastave – naselja Mihovljan, Krištanovec i Novo Selo Rok te ulice: Stjepana Bencea, Ruđera Boškovića, Ivane Brlić Mažuranić, Mihalja Bučića, Augusta Cesarca, Dobriše Cesarića, Dragutina Domjanića, Franjevački trg, Ivana Gundulića, Antuna Gustava Matoša, Rudolfa Horvata, Istarska, bana Josipa Jelačića, Marije Jurić Zagorke, Andrije Kačića Miošića, Bartola Kašića, Slavka Kolara, Ante Kovačića, Otona Kučere, Josipa Kozarca, kralja Tomislava, kralja Zvonimira, Ivana Kukuljevića, Mate Lovraka, Marofska, Tome Masaryka, Ivana Mažuranića, Kalmana Mesarića, Mihovljanska, Jurice Muraia, Nova, Ivana Pergošića, Franca Prešerna, Ognjena Price, Park Rudolfa Kropeka, Petra Preradovića, Martina Pušteka, Koče Racina, Stjepana Radića, Lavoslava Ružičke, Aleksandra Schulteissa, Ante Starčevića, Rudolfa Steinera, Strossmayerova, Augusta Šenoe, Nikole Tesle, Trg Eugena Kvaternika, Vjekoslava Špinčića, Uska, Stanka Vraza, ZAVNOH-a, Marije Zidarić, Jurja IV. Zrinskog, Otona Župančića te 17. rujna 1991.

Upisno područje Područne škole Krištanovec za učenike razredne nastave je naselje Krištanovec.

Upisno područje Područne škole Novo Selo Rok za učenike razredne nastave je naselje Novo Selo Rok.

2. II. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC, Čakovec

Upisno područje II. osnovne škole Čakovec čine ulice: Ive Andrića, Augusta Augustinčića, Josipa Bedekovića (od križanja s Ulicom Jurja Križanića do križanja s Travničkom), Luje Bezeredija, Buzovečka, Franje Debana, Tomaša Goričanca, Matije Gupca, Ladislava Kralja, Miroslava Krleže, Zinke Kunc, Vatroslava Lisinskog (od križanja s Ulicom Jurja Križanića do križanja s Travničkom), Vlatka Mačeka, Martane, međimurskih branitelja, Kalmana Mesarića, Ivana Meštrovića, Antuna Mihanovića, Nikole Pavića, Pavleka Miškine, Fortunata Pintarića, Preloška, Putjane, Radnička, Slave Raškaj, Ivana Sokača, Travnička, Travnik, Trnavska, Milke Trnine, Vrtna ulica i Vinka Žganca.

3. III. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC, Čakovec

Upisno područje III. osnovne škole Čakovec čine ulice: Florijana Andrašeca, braće Weiss, Tome Bratkovića, Franje Bučara, Josipa Bedekovića (od križanja s Ulicom Jurja Križanića do križanja s Kalničkom), Carinski odvojak, domovinskih žrtava, Dravska, Ljudevita Gaja, Globetka, Ivana Gorana Kovačića, Jakova Gotovca, hrvatskih branitelja, Ladislava Jageca, Kalnička, Otokara Keršovanija, Mirka Kolarića, Kolodvorska, Jurja Križanića, E. i G. Legenstein, Vatroslava Lisinskog (od križanja s Ulicom Jurja Križanića do križanja sa Zagrebačkom), Miroslava Magdalenića, Matice hrvatske, Zvonka Milkovića, Mlinska, Andrije Mohorovičića, Valenta Morandinija, Vladimira Nazora, Ivana Novaka, Perivoj Zrinskih, Planinarski put, Poljska, Jože Požgaja, Franje Punčeca, Janka Slogara, Silvija Strahimira Kranjčevića, Svetojelenska cesta, Športska, Josipa Štolcera Slavenskog, Dragutina Tadijanovića, Prilaz Dragutina Tadijanovića, Trate, Trg Republike, Tina Ujevića, Elemera Vajde, Vukovarska, Zagrebačka, Ivana pl. Zajca, Zapadna ulica, Katarine Zrinski, Zrinsko-Frankopanska i Žrtava fašizma.

4. OSNOVNA ŠKOLA IVANOVEC, Ivanovec

Upisno područje Osnovne škole Ivanovec čine naselja Ivanovec i Štefanec.

5. OSNOVNA ŠKOLA KURŠANEC, Kuršanec

Upisno područje Osnovne škole Kuršanec čine naselja: Kuršanec, Gornji Kuršanec, Totovec, Novo Selo na Dravi i Šandorovec.«.

Točka XXI. GRAD ZAGREB, mijenja se i glasi:

»1. Osnivač Grad Zagreb

GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD

1. OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Ivana Gundulića čine ulice: Amruševa, baruna Trenka, Gajeva od broja 29a do 59 i od broja 28 do 48a, Grgura Ninskog, Gundulićeva od broja 21 do 63 i od broja 22 do 62, Haulikova, Andrije Hebranga, Jurišićeva od broja 2 do 30, Katančićeva, kneza Branimira od broja 1 do 31 i od broja 2 do 6, Ante Kovačića, Kumičićeva, Marićev prolaz, Marulićev trg i Mažuranićev trg (zajedničko upisno područje s OŠ Izidora Kršnjavoga), Masarykova, Matičina, Mihanovićeva, Mrazovićeva, Petrinjska, Praška, Preradovićeva od broja 29 do 39 i od broja 30 do 44, Starčevićev trg, Strossmayerov trg, Svačićev trg, Teslina, Tomislavov trg, Trg maršala Tita, Trg Nikole Zrinskog i Ulica Jurja Žerjavića.

2. OSNOVNA ŠKOLA IZIDORA KRŠNJAVOGA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Izidora Kršnjavoga čine ulice: Vukotinovićeva, Ilica od broja 40 do 82, Jukićeva, Kačićeva od broja 13 do 21 i od broja 14 do 28, Klaićeva od broja 1 do 7 i od broja 2 do 20, I. Kršnjavoga, Marulićev trg i Mažuranićev trg (zajedničko upisno područje s OŠ Ivana Gundulića), Medulićeva – neparni od broja 17 do kraja i parni od broja 16 do kraja, Perkovčeva, Pierottijeva, Prilaz Gjure Deželića od broja 1 do 37 i od broja 2 do 36, Rooseveltov trg, Runjaninova, Savska cesta od broja 1 do 19 i od broja 2 do 10 i Vodnikova.

3. OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera čine ulice: Stube Š. A. Alexandera, Berislavićeva, Bogovićeva, Ćirilometodska, Dalmatinska, Dežmanova, Dverce, Frankopanska, Gajeva od broja 1 do 29 i od broja 2 do 26, Gradec, Grič, Gundulićeva od broja 1 do 19 i od broja 2 do 20, Habdelićeva, Ilica od broja 2 do 38a, Ilica od broja 1 do 75 i od broja 42 do 82, Jezuitski trg, Kamenita, Kapucinske stube, Katarinin trg, Kuševićeva, Margaretska, Matoševa, Medulićeva od broja 1 do 15 i od broja 2 do 14, Mesnička, Prolaz sestara Baković, Obrtnički prolaz, Ul. Frana Petrića, Preobraženska, Preradovićeva od broja 1 do 27 i od broja 2 do 28, Streljačka, Strossmayerovo šetalište, Tomićeva, Trg Braće Hrvatskog zmaja, Trg Petra Preradovića, Varšavska, Visoka, Vranicanijeva i Zakmardijeve stube.

4. OSNOVNA ŠKOLA PETRA ZRINSKOG, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Petra Zrinskog čine ulice: Andrijevićeva od broja 1 do 15 i od broja 2 do 16, Bleiweissova, Čanićeva, Hanuševa, Ulica grada Mainza, Međimurska, Slovenska i Talovčeva (zajedničko upisno područje s OŠ Ivana Cankara), Bosanska od broja 1 do 21 i od broja 2 do 20, Buconjićeva od broja 23 do 43 i od broja 16 do 32, Franje Dursta, Fonova, Grahorova, Hercegovačka od broja 1 do 37 i od broja 2 do 32, Hochmanova, Ilica od broja 90 do196 i od broja 77 do 139, Jadranska od broja 1 do 9 i od broja 2 do 10, Jagićeva od broja 2 do 98 i od broja 1 do 99, Jelenovac, Jelenovački potok, Jelenovački vrh, Kačićeva od broja 1 do 11 i od broja 2 do 12a, Klaićeva od broja 9 do 99 i od broja 22 do 98, Kordunska, Kosirnikova, Krajiška, Magdićeve stube, Podolje, Prilaz Gjure Deželića od broja 39 do 89 i od broja 38 do 80, Primorska, Reljkovićeva, Ul. Republike Austrije od broja 2 do 98 i od broja 1 do 99, Trg Francuske Republike, Trg Vlatka Mačeka, Vinogradska cesta, Vinogradi – parni od broja 2 do 84 i neparni od broja 1 do 89 i Vrtlarska.

5. OSNOVNA ŠKOLA MATKA LAGINJE, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Matka Laginje čine ulice: Barićeva, Antuna Bauera od broja 1 do 29 i od broja 2 do 28, Biankinijeva, biskupa Galjufa, S. Brešćenskoga, Bulićeva, Derenčinova, Dukljaninova, Gotovčeva, Heinzelova od broja 2 do 26, Jurkovićeva, Kamaufova, kralja Zvonimira od broja 11 do 17 i od broja 10 do 12, Kvaternikov trg od broja 1 do 9 i od broja 2 do 8, Kvaternikov trg 11 i od broja 10 do 12, Laginjina, Lobmayerove stube, Lopašićeva, Martićeva od broja 31 do 73 i od broja 16 do broja 72, Petretićev trg, Petrova od broja 1 do 27 i od broja 2 do 48a, Plemićeva, Ratkajev prolaz, Rubetićeva, Šubićeva od broja 19 do 69 i od broja 20 do 66, Trg Bartola Kašića, Vlaška od broja 75 do 133 i od broja 72 do 126 i Vojnovićeva.

6. OSNOVNA ŠKOLA DR. IVANA MERZA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole dr. Ivana Merza čine ulice: Boškovićeva, Domagojeva, Draškovićeva, Đorđićeva, Petra i Tome Erdödyja, Hatzova, Hrvojeva, Iblerov trg, kneza Borne, kneza Branimira od broja 1 do 39, kneza Mislava, kneza Mutimira, kralja Držislava, kralja Zvonimira od broja 1 do 9 i od broja 2 do 8, Križanićeva, Martićeva od broja 1 do 29 i od broja 2 do 14F, Palmotićeva, Patačićkina, F. Račkoga, Smičiklasova, Šenoina, Švearova, Tomašićeva, Trg hrvatskih velikana, Trg žrtava fašizma, Trpimirova, Tvrtkova, Vlaška od broja 44 do 70 i od broja 41 do 73.

7. OSNOVNA ŠKOLA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića čine ulice: Banjavčićeva, Antuna Bauera od broja 31 do 33 i od broja 30 do 42, Bogišićeva, Crvenog križa, Fabkovićeva, Fišerova, fra Filipa Grabovca, Heinzelova od broja 28 do 54C, Bartola Kašića, kneza Branimira od broja 41 do 71 i od broja 4 do 38, Plinarsko naselje, Podaubskog, kneza Ljudevita Posavskog, kneza Višeslava, kralja Zvonimira od broja 19 do 77 i od broja 14 do 66, kraljice Jelene, Kružićeva, Lepušićeva, Makančeva, neznane junakinje, Nodilova, Stančićeva, Širolina, Šubićeva od broja 1 do 17 i od broja 2 do 18, Trg kralja Krešimira IV., Tuškanova, Vrbanićeva, Vrtić I, Vrtić II, Zaharova i Zavrtnica.

GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD – MEDVEŠČAK

1. OSNOVNA ŠKOLA JABUKOVAC, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Jabukovac čine ulice: Arnoldova, Britanski trg, Cmrok, Davor, Donje Prekrižje, Dubravkin put, Golubovac, Gornje Prekrižje, Jabukovac, Jorgovanovićeve stube, Ivana Gorana Kovačića, Kraljevec, Kraljevec II., Kraljevečki odvojak, Kraljevečki ogranak, Krležin Gvozd, Ul. Ivana Kukuljevića, Nazorova, Paunovac, Radnički dol, Rokov perivoj, Rokova, Slavujevac, Šumski prečac, Tuškanac, Vijenac, Vrazovo šetalište 1, Zamenhoffova, Zamenhoffove stube, Zelengaj – neparni brojevi od 1 do 35 i parni broj 2.

2. OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Miroslava Krleže čine ulice: Bakačeva, Belostenčeva, Branjugova, Cesarčeva, Degenova, Dolac, Felbingerove stube, Harmica, Jurišićeva od broja 1 do 29, Kaptol, Krvavi most, Kurelčeva, Mala, Male stube, Medvedgradska od broja 1 do broja 13 i od broja 2 do 6, Medveščak – neparni brojevi od 1 do 39 i parni brojevi 2 do 10, Mikloušićeva, Nova Ves – neparni brojevi od 1 do 37 i parni brojevi od 2 do 58, Opatovina, Palmotićeva od broja 2 do 10 i od broja 1 do 9, Park Ribnjak, Pod zidom, Radićeva, Ribnjak, Skalinska, Splavnica, Šoštarićeva, Tkalčićeva, Trg bana Josipa Jelačića od broja 1 do 11 i od broja 2 do 10, Trg bana Josipa Jelačića od broja 13 do 15 i od broja 12 do 14, Trg Josipa Langa, Vlaška od broja 1 do 39 i od broja 2 do 42 te Zvonarnička.

3. OSNOVNA ŠKOLA PANTOVČAK, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Pantovčak čine ulice: Andrijevićeva od broja 17 do kraja i od broja 18 do kraja, Bosanska od broja 23 do 65 i od broja 22 do 60, Buconjićeva od broja 1 do 21 i od broja 2 do 14, Bučarova, Bulatova, Buntićeva, Demercova, Goljačke stube, Goljački ogranak, Goljak, Hercegovačka od broja 39 do 147 i od broja 34 do 108, Istarska, Jadranska od broja 11 do 17 i od broja 12 do 26, Kozarčev vijenac, Kozarčeva, Kozarčeve stube, Ul. Frana Kršinića, Novi Goljak, Pantovčak, Pavlinovićeva, Stube Drage Perovića, Stube Vinka Mandekića, Ul. Ante Šercera, Šercerov prečac, Višnjica, Višnjičke stube, Voukova, Zelengaj od 37 do kraja i od 4 do kraja.

4. OSNOVNA ŠKOLA KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Ksavera Šandora Đalskog čine ulice: Basaričekova, Becićeve stube, Ul. T. Brazovačkoga, Demetrova, Dvoranski prečac, Freudenrechova, Gupčeva zvijezda, Ilirski trg, Jandrićeva, Jurjeve stube, Jurjevska, Kožarska, Kožarske stube, Kristijanovićeva, Ksaver, Ksaverska cesta, Lepa Ves, Lisinskoga, Ljubinkovac stube, Mallinova, Markovićev trg, Medvedgradska od broja 15 do 59 i od broja 8 do 60, Medveščak od broja 41 do 111 i od broja 12 do 110, Mihaljevac, Mirogojska cesta, Mletačka, Mlinarska cesta, Mlinske stube, Naumovac, Nemetova, Nova Ves od broja 39 do kraja i od broja 60 do kraja, Opatička, Orlovac, Perivoj srpanjskih žrtava, Podgaj, Radićevo šetalište, Sinkovićeva, Tepečićev klanac, Tošovac, Trg svetog Marka, Ulica 29. X. 1918., Vitezovićeva, Vrančićeva, Zavojna i Znikina.

5. OSNOVNA ŠKOLA IVANA GORANA KOVAČIĆA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića čine ulice: Alagovićeva, Aleja Hermana Bollea, Babonićeva, Bijenička cesta od broja 1 do 67 i od broja 2 do 56A, Ul. Andrije Buvine, Dvorničićeva, Dvorničićeve stube, Gajdekova, Glogovac, Grškovićeva, Horvatovac, Ivekovićeve stube, Jagodnjak, Javorovac, Kamenjak, Klenovac, Klesarski put, Mesićeva, Mikulićeva, Novakova, Posilovićeva, Remetska cesta, Riesznerova, Rikardove stube, Rockefellerova, Ružičnjak, Schlosserove stube, Schrottova, Suhinova, Svibovac, Svibovac stube, Šalata, Ul. Milana Šufflaya, Torbarova, Vinkovićeva, Voćarska cesta, Voćarsko naselje, Vramčeva, Weberova, Zelenjak, Zmajevac i Vončinina.

GRADSKA ČETVRT TRNJE

1. OSNOVNA ŠKOLA CVJETNO NASELJE, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Cvjetno naselje čine ulice: Cvjetna aleja, Cvjetna cesta, Cvjetno naselje 1, Cvjetno naselje 2, Cvjetno naselje 3, Cvjetno naselje 4, Lomnička, Josipa Marohnića, Miramarska cesta od broja 125 do kraja i od boja 126 do kraja, Odranska, Paromlinska cesta od broja 101 do kraja i od broja 114 do kraja, Prisavlje, Prudi, Prudi II., Prudi IV., Rugvička, Savska cesta od broja 127 do 179, Stupnička, Stupnički odvojak, Trnjanska struga, Trnjanska struga I., Trnjanska struga II., Trnjanska struga III., Trnjanska struga IV., Trnjanska struga V., Trnjanska struga VI., Trnjanska struga VII., Trnjanske ledine II., Trnjanske ledine III., Trnjanske ledine IV., Trnjanske ledine V., Trnjanske ledine VI. i Veslačka.

2. OSNOVNA ŠKOLA JURE KAŠTELANA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Jure Kaštelana čine ulice: Avenija Marina Držića od broja 64 do kraja, Bunska, Dragice Hotko, Gruška, Jeđutova, Kruge od broja 47 do kraja i od broja 66 do kraja, Lastovska, Blaža Lorkovića, Ljerke Šram, Metelkova, Miljackina, Novska, Zvonimira Rogoza, Vladimira Ruždjaka, Trnjanska Savica, Trnjanska Savica I., Trnjanska Savica II., Trnjanski nasip od broja 73 do 161 i od broja 76 do 142, Ul. Mate Ujevića i Ul. Zinke Kunc.

3. OSNOVNA ŠKOLA GRIGORA VITEZA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Grigora Viteza čine ulice: Bosutska, Breznička 1, Breznička 2, Crni put, Petra Grgeca, Jankovačka, Jelaspoljska, Karašićka, Krivajska, Kruge od broja 2 do 64 i neparni brojevi 5, 7 i 9, Ljubomira Marakovića, Orljavička, Rujnička, Sprečka, Strojarska cesta (zajedničko upisno područje s OŠ Marina Držića), Šumetlička, Trg kardinala Franje Šepera, Trnjanska cesta od broja 1 do 11G i od broja 2 do 10,Trnjanska cesta od broja 21 do 85 i od broja 12 do 90, Trnjanski zavoj, Ukrinska, grada Vukovara od broja 45 do 229 i od broja 84 do 224, Usorska, Vrbanjska i Vučanska.

4. OSNOVNA ŠKOLA TINA UJEVIĆA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Tina Ujevića čine ulice: Bednjanska, Brozova, Crnatkova, Dobranska, Galovačka, Kašinska, Koranska, Koturaška cesta, Kranjčevićeva od broja 1 do 25 i od broja 2 do 4B, Kupska, Miramarska cesta od broja 1 do 23 i od broja 2 do 22, Miramarski podvožnjak, Mrežnička, Paromlinska cesta od broja 5 do 25 i od broja 2 i broj 2, Plitvička, Radonjska, Savska cesta od broja 21 do 31 i od broja 12 do 56, Savska cesta od broja 33 do 77, Sutlanska, Tratinska od broja 1 do 39 i od broja 2 do 36, Trg Dražena Petrovića, Trg Stjepana Radića, grada Vukovara od broja 31 do 43A, Unska i Zelinska.

5. OSNOVNA ŠKOLA RAPSKA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Rapska čine ulice: Avenija Marina Držića od broja 1 do 65, Botićev trg, Brijunska, Brusinina, Budmanijeva, Bunićeva, Čiovska, Čubranovićeva, Dubravkin trg, Folnegovićeva, Heinzelova od broja 56 do 78, Hektorovićeva, Hvarska, Korčulanska, Kornatska, Lopudska, Menčetićeva, Mljetska, Murterska, Olipska, Paška, Pašmanska, Pelješka, Pucićeva, Radnička cesta od broja 1 do 77A i od broja 10 do 82, Ranjinina, Rapska, Sorkočevićeva, Supilova, Šipanska, Šoltanska, Ugljanska, grada Vukovara od broja 241 do 271 i od broja 242 do 282, Vetranićeva, Zlarinska, Zmajanska i Zoranićeva.

6. OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Marina Držića čine ulice: Avenija Marina Držića od broja 2 do 46, Cvijete Zuzorić, Kruge od broja 11 do 45, Nalješkovićeva, Njivice, Njivice I., Njivice II., Njivice III., Njivice IV., Njivice V., Njivice VI., Palić, Palić mali, Pile I., Pile II., Pile III., Strojarska cesta (zajedničko upisno područje s OŠ Grigora Viteza), grada Vukovara od broja 235 do 239A i od broja 224 do 240, Vranovina, Vrnovinski ogranak I., Vranovinski ogranak II. i Zlatarićev prilaz.

7. OSNOVNA ŠKOLA DAVORINA TRSTENJAKA, Zagreb

Područna škola, Savska cesta 77

Upisno područje Osnovne škole Davorina Trstenjaka čine ulice: Alage Gaje, Frana Bošnjakovića, Čazmanska, Gacka, Gagarinov put, Alexandera von Humboldta, Ilovska, Japranska, Kninski trg, Krbavska, Krčka, Lička, Ivana Lučića, Miramarska cesta od broja 29 do 123 i od broja 24 do 124, Paule i Pavla Miškine, Neretvanska, Orljavska, Paromlinska cesta od broja 39 do 93 i od broja 52 do 106, Plivska, Poljička od broja 1 do 53A i od broja 4 do 70, Vladimira Preloga, Radučka, Ramska, Lavoslava Ružičke, Savska cesta od broja 79 do 125, Ivana Stožira, Veselka Tenžere, Trnjanski zavoj I., Trnjanski zavoj II. od broja 4 i broj 4, Trnjanski zavoj II. od broja 21 do 25 i od broja 18 do 22, Trnjanski zavoj III. od broja 11 do 11 i od broja 18 do 26, Trnjanski zavoj IV. od broja 1 do 1 i od broja 2 do 2, Trnjanski zavoj IV. od broja 19 do kraja i od broja 22 do kraja, Trnjanski zavoj V., grada Vukovara od broja 46 do 78, Unačka, Fausta Vrančića, Vrbaska, Vrbik, Vrbik I., Vrbik II., Vrbik III., Vrbik IV., Vrbik V., Vrbik VI., Vrbik IX., Vrbik X., Vrbik XI., Vrbik XII., Vrbik XIII., Zeleni trg, Zrmanjska i Zrmanjski ogranak.

8. OSNOVNA ŠKOLA TRNJANSKA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Trnjanska čine ulice: Josipa Andreisa, Josipa Andrića, Blatnička, Drinska, Drinjačka, Fojnička, Ive Hergešića, Hrvatske bratske zajednice, Križna cesta, Kruge 1, Stjepana Mihalića, Pračanska I., Pračanska II., Slimska, Starotrnjanska, Trnjanska cesta od broja 87 do kraja i od broja 92 do kraja, Trnjanski nasip od broja 1 do 71 i od broja 2 do 74, Trnjanski nasip I., Trnjanski nasip II., Trnjanski nasip III., Trnjanski nasip IV., Trnjanski nasip V., Usorska I., Usorska II., Usorska III. i Ulica Albe Vidakovića.

GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR

1. OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Antuna Gustava Matoša čine ulice: Albrechtova, Aleja Antuna Augustinčića, Babićev prilaz, Badovinčeva, Brkljačićeva, Bulvanova, Fakultetsko dobro, Hartmanova, Hegedušićeva, Hitrecova, Hondlova, Jakićeva, Jurja Dalmatinca, Kažotićev trg, kneza Branimira od broja 73 do 119 i od broja 8 do 10, Koellerova, Kontakova, Krešićeva, Kuraltova, Lenucijeva, Maksimirska ulica od broja 122 do 286, Maksimirski perivoj, Maksimirsko naselje I., Maksimirsko naselje II., Maksimirsko naselje III., Maksimirsko naselje IV., Mandlova ulica, Tvrtka Miloša, Park Narodne zaštite, Popovićeva, Prilaz Slave Raškaj, Rabusova, Radauševa, Ravnice, I. Ravnice, II. Ravnice, III. Ravnice, IV. Ravnice, V. Ravnice, VI. Ravnice, VII. Ravnice, VIII. Ravnice, IX. Ravnice, X. Ravnice, XI. Ravnice, Sabljićeva ulica, Sollarova ulica, Stiplošekova ulica, Svetošimunska cesta od broja 1 do 25, Šeferova ulica, Tomašićeva ulica, Zoričićev trg i Županova ulica.

2. OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA HARAMBAŠIĆA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Augusta Harambašića čine ulice: Babukićeva, Blažekova, Harambašićeva od broja 1 do 23 i od broja 2 do 26, Heinzelova od broja 1 do 25, Hirčeva, Kennedyjev trg od broja 1 do 5 i od broja 2 do 6, Ul. kralja Zvonimira od broja 79 do kraja, Kušlanova od broja 1 do 37 i od broja 2 do 36, Livadićeva, Maksimirska od broja 2 do 120, Maksimirski zavoj, Nemčićeva, Ožegovićeva, Rakovčeva, Rusanova od broja 1 do 13 i od broja 2 do 14, Ružmarinka, Sermageova, Smodekova, Svetice od broja 2 do 8, Škrlčeva, Štoosova, Šulekova od broja 1 do 35 i od broja 2 do 34, I. Trnskoga, Utješinovićeva i Žigrovićeva.

3. OSNOVNA ŠKOLA IVANA FILIPOVIĆA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Ivana Filipovića čine ulice: Čačkovićeva, Dobri dol od broja 1 do 29 i od broja 2 do 40, Domjanićeva, Drenovac, Dugi dol, Eisenhuthova, Fijanova, Filipovićeva, Gloščica, Rikarda Katalinića Jeretova, Keršovanijev trg, Klanjčić od broja 3 do 21 i od broja 8 do 24, Ferde Kovačevića, Krijesnice, Krijesničke stube, Kuhačeva, Labudovac, Lašćinska cesta od broja 3 do 39 i od broja 4 do 38, Lukovac, Maksimirska od broja 1 do 49A, Mandrovićeva, Mašekova, Mašićeva od 1 do 7, Matijašec, Medovićeva, Mirnovac, Padovčeva, Petrova od broja 29 do 103 i od broja 50 do 82, Franje Pokornyja od broja 1 do 15, Pražnica, Srebrnjak, Stube Milana Preloga, Šrapčeva, Štamparova, Wickerhauserova, Zajčeva i Zeleni dol.

4. OSNOVNA ŠKOLA JORDANOVAC, Zagreb

Područna škola Kozjak

Upisno područje Osnovne škole Jordanovac čine ulice: Barutanski breg, Barutanski breg I., Barutanski breg II., Barutanski breg III., Barutanski jarak – parni od 2 do 100 i neparni od 1 do 109, Barutanski ogranak II., Barutanski ogranak IV., Barutanski ogranak V., Bijenička cesta od broja 69 do kraja i od broja 58 do kraja, Bijenički ogranak I., Bijenički ogranak II., Bijenički ogranak III., Borik, Brestovac, Bukov dol, Bukovačka cesta od broja 39 do 167 i od broja 42 do 138, Bukovački zavoj, Ul. Viktora Cara Emina, Cvjetni dol, Čeline, Dobri dol od broja 31 do 79 i od broja 42 do 62, Dolčić, Donji Rim, Fratrovac, Fučkovec, Gornji prečac, Hrastik, Hrastovac, Jasenik, Jelovac, Jordanovac od broja 43 do 121 i od broja 48 do 110, I. Jordanovački odvojak, Jordanovački put, Kesterčanekova, Kišpatićeva, Klanjčić od broja 23 do 47 i od broja 26 do 52, Korito, Kozjačić, Kozjak, Kozjak I. odvojak, Lašćinski zavoj, Lašćinska cesta od broja 41 do kraja i od broja 40 do kraja, Lašćinske ledine, Lašćinski borovec, LipovacI., Lipovac II., Lipovac III., Mali dol, Mohorovičićeva, Ogrizekova, Pančićeva, Pilarova, Podvršje, Prisoj, Rebar, Rebar I., Rebrovac, Rebrovac III., Rebrovac I., Rebrovac II., Rimski jarak, Rimski odvojak, Salopekova, Smrekovac, Šljivik, Tučanova, Veliki dol i Vrhovčev vijenac.

5. OSNOVNA ŠKOLA BUKOVAC, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Bukovac čine ulice: Bezgovec, Bukovac, Gornji Bukovac I. odvojak, Gornji Bukovac II. odvojak, Gornji Bukovac III. odvojak, Gornji – Bukovac parni od 2 do 170 i neparni od 1 do 145, Bukovački vijenac odvojak I., Bukovački vijenac odvojak II., Bukovački obronak, Bukovački obronak I., Bukovački obronak II., Bukovački ogranak I., Bukovački ogranak II., Bukovački ogranak III., Bukovački ogranak IV., Bukovački ogranak V., Bukovački ogranak VI., Bukovački ogranak VII., Bukovački ogranak VIII., Bukovački ogranak IX., Bukovački vijenac, Bukovačke stube, Čret broj 4, Čret od broja 7 do 125 i od broja 2 do 62, Donji Brezinščak, Fazanovac, Jaslice, Jazbina, Jazbinski gaj I., Jazbinski gaj II., Jazbinski odvojak, Jazbinski odvojak X., Jazbinski odvojak II., Jazbinski odvojak III., Jazbinski odvojak IV., Jazbinski odvojak V., Jazbinski odvojak VI., Jazbinski odvojak VII., Jazbinski odvojak VIII., Jazbinski odvojak IX., Jurja ves, Jurja ves III. odvojak, Jurja ves I. odvojak, Jurja ves II. odvojak, Korana, Kosa, Kosa odvojak I., Melinišće, Mogilska, Mogilske stube I., Mogilske stube II., Oboj, Oboj odvojak I., Oboj odvojak II., Oboj odvojak III., Oboj odvojak IV., Oboj odvojak V., Oboj odvojak VI., Obojski gaj, Obojski put, Podravski put, Požarinje, Požarinje I., Požarinje II., Požarinje III., Požarinje IV., Požarinje V., Požarinje VI., Požarinje VII., Požarinje VIII., Požarinje IX., Požarinje X., Požarinje XI., Požarinje XII., Predškolska, Prilesje, Obronak Prilesje, Prilesje I. odvojak, Prilesje II. odvojak, Prilesje III. odvojak, Prilesje IV. odvojak, Prilesje V. odvojak, Prilesje VI. odvojak, Sedlo, Trnac, Trnac I. odvojak, Vranićeva, Vrteci i Zeleni kut.

6. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Vladimira Nazora čine ulice: Benkovićeva, Božidarevićeva, Bukovačka cesta od broja 1 do 37 i od broja 2 do 40, Bukovčev trg, Crnčićeva, Čikoševa, Donji prečac, Duknovićeva, Gorjanovićeva, Jordanovac od broja 1 do 41 i od broja 2 do 46, Jordanovačke livade I., Jordanovačke livade II., Karasova, Klovićeva, Kraljevićeva, Krežmina, Maksimirska od broja 51 do 123, Maksimirske ledine I., Maksimirske ledine II., Maksimirske ledine III., Maksimirske ledine IV., Maksimirske ledine V., Markovčeva, Mašićeva od broja 4 do 12, Osredak, Pajalićeva, Petrova od broja 84 do kraja i od broja 105 do kraja, Franje Pokornyja od broja 2 do 16, Račićeva, Rendićeva, Švarcova i Valdecova.

7. OSNOVNA ŠKOLA REMETE, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Remete čine ulice: Anđele Horvat, Barutanski jarak – parni od broja 102 do kraja i neparni od 111 do kraja, Biškupec breg, Brezinščak, Bukovačka cesta od broja 169 do 359 i od broja 140 do 412, Gornji Bukovac – parni od 172 do kraja i neparni od 147 do kraja, Bukovečki krč, Bukovečki krč II., Česmičkoga, Črešnjevec, Gajščak, Gorice, Gorički odvojak, Gospočak, Hrastov gaj, Ivirščak, Kameniti stol od broja 1 do 29B i broj 2, Kameniti stol od broja 31 do kraja i od broja 4 do kraja, Kesten brijeg, Kostanjevec, Kratki dol, Kvintička od broja 1 do 29 i od broja 2 do 24, Ledine, Lješnjakovec, Mirni dol, Pavlinski prilaz, Pustoselina, Remete, Remetski banjščak, Remetski kamenjak od broja 32 do kraja, Remetski kamenjak, Rim, Studeni breg, Šušnjići, Tihi dol, Veselišće i Vinec.

GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA – ŽITNJAK

1. OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA CESARCA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Augusta Cesarca čine ulice: Andrilovečka, Andrilovečka 2, Andrilovečka 3, Andrilovečka 4, Breška, Čavićeva, Čemernička, Donje Svetice od broja 99 do kraja i od broja 42 do kraja, Ferenščica I., Ferenščica I. odvojak, Ferenščica X., Ferenščica XI., Ferenščica II., II. Ferenščica V. odvojak, II. Ferenščica VI. odvojak, II. Ferenščica VII. odvojak, II. Ferenščica I. odvojak, II. Ferenščica II. odvojak, II. Ferenščica III. odvojak, II. Ferenščica IV. odvojak, Ferenščica III., Ferenščica IV., Ferenščica V., Ferenščica VI., Ferenščica VII., Ferenščica IX., Heinzelova od broja 80 do kraja i Heinzelova od broja 59 do kraja, Ivanićgradska od broja 67 do kraja i od broja 60 do kraja, Ivekovićeva, Ježevska, Kopčevečka, Leprovička, Lovinčićeva, majstora Buvine, Puhovska, Šaškovečka, grada Gospića, grada Vukovara od broja 284 do kraja.

2. OSNOVNA ŠKOLA DOBRIŠE CESARIĆA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Dobriše Cesarića čine ulice: Begovićeva, Beramska, Borongaj aerodrom, Borongaj lug, Borongajska cesta od broja 1 do 51, Borongajska cesta od broja 75 do kraja, Brckovljanska, Brgodski put, Cunjska, K. Š. Gjalskoga, Ante Jakšića, Kanfanarska, Jure Kaštelana, Leskovarova, Lucićeva, Marčanska, Oprtaljski put, Milana Pavelića, Podmejska, Ravenska, Savudrijska, Sovinjačka, Šimićeva, Šimunovićeva, Šušnjevička, Tinjanska, Trgetska, Vidrićeva, Vižinadska, Žbandajski put, Žminjska, ulica Vukomerec – neparni od 1 do 23.

3. OSNOVNA ŠKOLA ŽITNJAK, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Žitnjak čine ulice: Črnkovečka, Novi Petruševec, Novi Petruševec I. odvojak, Novi Petruševec II. odvojak, Petruševec I., I. Petruševec I. odvojak, I. Petruševec II. odvojak, I. Petruševec III. odvojak, I. Petruševec IV. odvojak, I. Petruševec V. odvojak, I. Petruševec VI. odvojak, Petruševec II., Petruševec III., Petruševečki nasip, Resnik I. od broja 39 do kraja i od broja 40 do kraja, I. Resnik I. odvojak, Resnik II., Resnik III., Resnik IV., Resnik V., V. Resnik III. odvojak, V. Resnik I. odvojak, V. Resnik II. odvojak, Struge I., Struge II., Struge III., Struge IV., Žitnjačka cesta, Žitnjak, Žitnjak Bogdani, Žitnjak Bogdani I. odvojak, Žitnjak Bogdani II. odvojak, Žitnjak Bogdani III. odvojak, Žitnjak Bogdani IV. odvojak, Žitnjak Bogdani V. odvojak, Žitnjak Kovačići, Žitnjak Kovačići II. odvojak, Žitnjak Kovačići III. odvojak, Žitnjak Martinci, Žitnjak Martinci I. odvojak, Žitnjak odvojak I., Žitnjak odvojak II., I. Žitnjak II. odvojak.

4. OSNOVNA ŠKOLA VUKOMEREC, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Vukomerec čine ulice: Apatinska, Apatinski odvojak I., Apatinski odvojak II., Apatinski odvojak III., Baošićki odvojak I., Baošićki odvojak II., Bedenički put, Bratovština, Bregalnička, Brgadska, Brsečka, Buzetska, Čavalski put, Čulinec, Ćelijska, Fažanska, Golinačka ulica, Izolska, Jablanička, Jagodinski ogranak, Jelenjski put, Kladuška, Klanski put, Komolačka, Koparska, Kumborski put, Laslovski put, Malinska, Martinovski put, Matuljski put, Medulinska, Meraška, Molatska, Motovunska, Perašćanski put, Petrijanečka, Petrijanečki odvojak, Petrovijska, Piranska, Plominska, Podrvanjski put, Poljanski odvojak, Porečka, Portoroška, Prodanska, Rakaljska, Rakitnica, Resnički put, Rožacka, Senjska, Senjski odvojak I., Senjski odvojak II., Senjski odvojak III., Sobolski put, Srednjopoljski put, Starigradska, Sušačka, Škrljevski put, Škurinjski put, Štitarska, Trnava I., Trnava II., Trnava III., Trnava IV., Trnava V., Trnava VI., Trnava VII., Trnava VIII., Trnovički put, Ustrinska, Valunske ploče, Višnjevačka, Vranička, Vranjice, Vrsarska, Vukomerečka cesta, Vukomerec od 23 do kraja i od 24 do kraja.

5. OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Frana Krste Frankopana čine ulice: Frana Alfirevićeva, Ivana Ančića, Vladimira Arka, Baranjska, Josipa Bedekovića, Ivana Benka, Antuna Bonifačića, boraca Feketić, Borongajska cesta od broja 53 do 73 i od broja 46 do 80, Ruđera Boškovića, Karla Bošnjaka, braće Klakića, Frana Bubanovića, Šime Budinića, Cerjanska, Charlesa Darwina, Dolanečka, Julija Domca, Ivana Doneca, Donje Svetice od broja 9 do 97 i od broja 2 do 40, Dugoselska, Feketićeva, Feketići, Stjepana Ferenčaka, Nikole Finke, Josipa Glasera, Dane Grubera, Heinzelova od broja 49 do 57, Stjepana Horvatića, Hrebinečka, Ivanićgradska od broja 1 do 57 i od broja 2 do 58, Ivanja Reka, Ivanjorečka cesta, Gustava Janečeka, Lovre Juranića, Tome Kapitana, Josipa Kirina, Klarići, Lucijana Kordića, Kriška od broja 1 do 103 i od broja 2 do 32, Franje Kulmera, Kutinska, Štefa Kuzmića, Pavla Lebera, Rafaela Levakovića, Lipnička, Livadarski odvojak I., Livadarski odvojak II., Livadarski odvojak IV., Livadarski odvojak V., Livadarski odvojak VI., Livadarski put, Livadica, Lonjička, Ludinska, Ul. Filipa Lukasa, Lupoglavska, Jurja Majcana, Nikole Makara, Marofska, Marofska ulica odvojak, Stjepana Mlinarića, Moslavački trg, Nartska, Negovečka, Nova cesta, Oborovska, Ostrovska, Palašićev odvojak, Palašići, palih boraca Klarić, Pisanička, Planinska, Popovačka, Prikrajska, Radnički put, Ranci, Rimski put, Sanorlići, Stara Peščenica I., Stjepana Strancarića, svetog Ivana, Ivana Šarice, Šćitarjevska, Bože Težaka, Trg Volovčica, Turopoljska, Ulica grada Vukovara 275, Antuna Vakanovića, Voloderska, Vranek Mate Čataj, Lucijana Vranjanina, Antuna Vugrina, Vugrovečka, Josipa Zorića i Ulica II. posavskoga partizanskog odreda.

6. OSNOVNA ŠKOLA LOVRE PL. MATAČIĆA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Lovre pl. Matačića čine ulice: Avenija Marina Držića od broja 69 do kraja, Bachova, Benešićeva, Budaševska, Capraška, Cilićeva, Dujšinova, Frana Krste Frankopana, Gavellina, Kiša Horvata, Jazvenička, Kuševačka – parni od 54 do 98 i neparni od 41 do 85, Laurenčićeva, Lekenička, Majstorska, Marije Jurić Zagorke, Miletićeva, Milke Trnine, Mraclinska, Obrtnička, Poduzetnička, Pokupska, Polićkamova, Radnička cesta od broja 79 do kraja i od broja 178 do kraja, Rakušina, Sachsova, Savica I., Savica II., Slavonska avenija od broja 2 do 4, Slavonska avenija broj 50, Slavonska avenija od 100 do kraja, Slavonska avenija od broja 3 do 11, Starčevića Šime, Strozzijeva, Šegrtska, Španovićeva, Trgovačka, Velikogorička – parni od 2 do 10 i neparni od 1 do 25, Vrtni put, Žažinska i Župančićeva.

7. OSNOVNA ŠKOLA PETRA PRERADOVIĆA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Petra Preradovića čine ulice: Borongajska cesta od broja 2 do 44, Borongajska cesta od broja 82 do kraja, Borongajski lug, Hermana Dalmatina, Getaldićeva, Gologorička, Grdoselska, Grožnjanska, Ivanićgradska od broja 59B do 65, Kanfanarska, Kolarova, Kosorova, Kriška od broja 105 do kraja, Lozarinska, Prilaz svetog Josipa Radnika, Racinova, Skorušička, Trg Stjepana Konzula, ulica Vukomerec od broja 2 do 22 i Zapoljska.

8. OSNOVNA ŠKOLA DR. VINKA ŽGANCA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole dr. Vinka Žganca čine ulice: Kanalski put, Kanalski put odvojak II.A, Kanalski put I., I. Kanalski put I. odvojak, I. Kanalski put II. odvojak, I. Kanalski put II.A odvojak, Kanalski put II., II. Kanalski put I. odvojak, II. Kanalski put II. odvojak, II. Kanalski put III. odvojak, II. Kanalski put IV. odvojak, II. Kanalski put V. odvojak, II. Kanalski put VI. odvojak, II. Kanalski put VII. odvojak, II. Kanalski put odvojak, II. Kanalski put IX. odvojak, II. Kanalski put X. odvojak, II. Kanalski put XII.A odvojak, Koledovčina, Kozari, Kozari Bok, Kozari Bok I. odvojak, Kozari Bok II. odvojak, Kozari Bok III. odvojak, Kozari Bok IV. odvojak, Kozari Bok IV.A odvojak, Kozari Bok V. odvojak, Kozari Bok VI. odvojak, Kozari Bok VII. odvojak, Kozari Bok VIII. odvojak, Kozari Bok IX. odvojak, Kozari odvojak I., Kozari odvojak II., Kozari put I., I. Kozari put I. odvojak, I. Kozari put II. odvojak, I. Kozari put III. odvojak, I. Kozari put IV. odvojak, I. Kozari put V. odvojak, I. Kozari put VI. odvojak, I. Kozari put VII. odvojak, I. Kozari put VIII. odvojak, I. Kozari put IX. odvojak, I. Kozari put X. odvojak, I. Kozari put XI. odvojak, I. Kozari put XII. odvojak, I. Kozari put XIII. odvojak, I. Kozari put XIV. odvojak, I. Kozari put XV. odvojak, I. Kozari put XVI. odvojak, I. Kozari put XVII. odvojak, I. Kozari put XVIII. odvojak, I. Kozari put XIX. odvojak, I. Kozari put XX. odvojak, I. Kozari put XII.A odvojak, I. Kozari put XII.B odvojak, I. Kozari put XIII.A odvojak, Kozari put II., II. Kozari put I. odvojak, II. Kozari put II. odvojak, II. Kozari put III. odvojak, Kozari put III., III. Kozari put II. odvojak, III. Kozari put III. odvojak, III. Kozari put IV. odvojak, III. Kozari put IV.A odvojak, Kozari put IV., Kozari put V., Kozari put VI., Kozari put VII., Radnički put II., Radnički put III., Radnički put IV., Radnički put V. i Radnički put VI.

9. OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA KUŠLANA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Dragutina Kušlana čine ulice: Bistrička, Budakova, Bužanova, Čerinina, Čučerska, Doljani, Dubravska, Dvorište, Galovićeva, Granešinska, Harambašićeva od broja 29 do kraja i od broja 30 do kraja, Heinzelova od broja 27 do 47C, Kennedyjev trg od broja 7 do 11 i od broja 6A do 12, Kozarčaninova, kralja Zvonimira od broja 68 do 136, Kušlanova od broja 39 do kraja i od broja 40 do kraja, Livadarski put od broja 1 do 5 i od broja 2 do 14, Naselak, Njegoševa, Privlačka, Resnička, Retkovečka, Rusanova od broja 15 do kraja i od broja 16 do kraja, Sesvetska, Stara Peščenica II., Stara Peščenica IV., Stara Peščenica V., Svetice od broja 13 do kraja i od broja 22 do kraja, Štrigina, Šulekova od broja 37 do kraja i od broja 36 do kraja, Tenska, Trpinjska i Vukelićeva.

10. OSNOVNA ŠKOLA BOROVJE, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Borovje čine ulice: Bože i Nikole Bionde, Borovje, Bukevjanska, Buševačka, Čičanska, Dane Dujića, Dvorska, Farkašićka, Galdovska, Gustelnička, Hrastelnička, Kuševačka – parni od 2 do 52 i neparni od 1 do 39, Letovanička, Matijevička, Mičevećka, Miševečka, Orlanska, I. gardijske brigade »Tigrovi«, Rakitovečka, Šiljakovinska, Turića Zdeslava, grada Chicaga, Davora Zbiljskoga, Velikogorička – parni od 12 do 52 i neparni od broja 27 do 55.

GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB – ISTOK

1. OSNOVNA ŠKOLA OTOK, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Otok čine ulice: Avenija Većeslava Holjevca od broja 23 do kraja – neparni brojevi, Ivice Drmića, Nikole Andrića od broja 1 do 5 i broj 4, Bolšićeva, Gradićeva, Horvatova, Miškinina – Klara, Nežićeva, Oreškovićeva, Park hrvatskoga zrakoplovstva, Savska poljana, Siloboda Bolšića, Varićakova, Zahradnikova i Zdelarki.

2. OSNOVNA ŠKOLA GUSTAVA KRKLECA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Gustava Krkleca čine ulice: Kopernikova, Božidara Magovca, Park Travno, Vatikanska i Sarajevska cesta od Ukrajinske ulice do Vatikanske ulice.

3. OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Ive Andrića čine ulice: Avenija Dubrovnik od broja 18 do 32, Avenija Većeslava Holjevca do broja 21 – neparni brojevi, Ehrlichova, Islandska, Milovana Kovačevića, Viktora Kovačića, Ostrogovićeva, Pičmanova, Potočnjakova, Šenova, Turinina i Zemljakova.

4. I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE, Zagreb

Upisno područje I. osnovne škole Dugave čine naselje Buzin i ulice: Abramovićeva, Albinijeva, Babići, Baneki, Bani, Bani I. odvojak, Bani II. odvojak, Aladara Baranyja, Aleksandra Brdarića, Bujini, Buzinska cesta, Buzinski Krči, Buzinski prilaz, Cedinj, Čalagovićeva, Dedovići, Jurja Denzlera, Domaćinovićeva, Gata, Gomboševa, Grdenići, Havidićeva, Janka Holjca, Hrelička, Hrelička zavrtnica, Hrelički prolaz, Hrelić, Hribarov prilaz, Jakuševac, Jakuševečka, Jakuševečka cesta, Jakuševečka I. odvojak, Jakuševečka II. odvojak, Kamenarka, Kauzlarićev prilaz, Kramarići, Krčmarići, Matunov odvojak, Matunova, Mikulinci, Murati, Ede Peročevića, Stjepana Planića, Stjepana Podhorskog, Sajmišna, Sarajevska od Vatikanske pa sve do kraja, Josipa Seissla, sv. Roka, sv. Mateja, Školski prilaz, Tišinska, Tišinska I. odvojak, Tišinska II. odvojak, Tišinska III. odvojak, Tišinska IV. odvojak, Ulica mladosti od broja 3 do 41 i od broja 4 do 20, Ulica mladosti I. odvojak, Ulica mladosti II. odvojak, Ulica mladosti III. odvojak, Vajdin vijenac, Velika cesta od broja 63 do 85, Vijenac Frane Gotovca i Vlahovci.

Učenici iz naselja Veliko Polje koje teritorijalno pripada Gradu Zagrebu, odnosno upisnom području I. Osnovne škole Dugave i Osnovne škole Frana Galovića, polaze Osnovnu školu Velika Mlaka iz Velike Gorice (Zagrebačka županija).

5. OSNOVNA ŠKOLA FRANA GALOVIĆA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Frana Galovića čine naselje Buzin i ulice: Abramovićeva, Albinijeva, Babići, Baneki, Bani, Bani I. odvojak, Bani II. odvojak, Aladara Baranyja, Aleksandra Brdarića, Bujini, Buzinska cesta, Buzinski Krči, Buzinski prilaz, Cedinj, Čalagovićeva, Dedovići, Jurja Denzlera, Domaćinovićeva, Gata, Gomboševa, Grdenići, Havidićeva, Janka Holjca, Hrelička, Hrelička zavrtnica, Hrelički prolaz, Hrelić, Hribarov prilaz, Jakuševac, Jakuševečka, Jakuševečka cesta, Jakuševečka I. odvojak, Jakuševečka II. odvojak, Kamenarka, Kauzlarićev prilaz, Kramarići, Krčmarići, Matunov odvojak, Matunova, Mikulinci, Murati, Ede Peročevića, Stjepana Planića, Stjepana Podhorskog, Sajmišna, Sarajevska od Vatikanske pa sve do kraja, Josipa Seissla, sv. Roka, sv. Mateja, Školski prilaz, Tišinska, Tišinska I. odvojak, Tišinska II. odvojak, Tišinska III. odvojak, Tišinska IV. odvojak, Ulica mladosti od broja 3 do 41 i od broja 4 do 20, Ulica mladosti I. odvojak, Ulica mladosti II. odvojak, Ulica mladosti III. odvojak, Vajdin vijenac, Velika cesta od broja 63 do 85, Vijenac Frane Gotovca i Vlahovci.

Učenici iz naselja Veliko Polje koje teritorijalno pripada Gradu Zagrebu, odnosno upisnom području I. Osnovne škole Dugave i Osnovne škole Frana Galovića, polaze Osnovnu školu Velika Mlaka iz Velike Gorice (Zagrebačka županija).

6. OSNOVNA ŠKOLA ZAPRUĐE, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Zapruđe čine ulice: Adamićeva, Avenija Dubrovnik od broja 17 do 25A, Ul. Nikole Andrića od broja 7 do kraja i od broja 6 do kraja, Baburičina, Balokovićeva, Brocka, Bundek, Brune Bušića, Vojina Bakića, Julija Knifera, Ksenije Kantoci, Lojenov prilaz, Meštrovićev trg, Most mladosti, Park Vjekoslava Majera, Perivoj Središće, Savezne Republike Njemačke, Stonska, Sarajevska od početka do Avenije Dubrovnik, Ivana Šibla, Trumbićeva, Vankinina, Vjenceslava Richtera, Vučetićev prilaz i Zapruđe.

7. OSNOVNA ŠKOLA MLADOST, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Mladost čine ulice: Avenija Dubrovnik od broja 36 do 40, Balotin prilaz, Baradin prilaz, Barčev trg, Fancevljev prilaz, Hrastin prilaz, Ivšićev prilaz, Karamanovi prilaz, Katićev prilaz, Kombolova, Maretićeva, Marjanovićev prilaz, Nade Klaić, Sarajevska cesta od Av. Dubrovnik do Ukrajinske ulice, Skokov prilaz, Strohalov prilaz, Šišićeva, Ukrajinska od broja 1 do 15 i od broja 2 do kraja.

GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB – ZAPAD

1. OSNOVNA ŠKOLA SAVSKI GAJ, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Savski Gaj čine ulice: Bačurina, Borovčica, Brezovička cesta od broja 1 do 21 i od broja 2 do 48F, Burićeva, Mile Cipre, Delkovečka, Dugootočka, Mladena Fiolića, Furjanička, Goleška, Hermanov odvojak, Holjakova, Imprićeva, Išćanska, Iški put, Jadranska avenija, Jagatići, Jaruščica, Kanalska, Karlovačka cesta, Ul. Kate Mlinarić, Kupinečka, Lanište, Lukoranska, Lukoranska odvojak, Malnarova, dr. Luje Naletilića od broja 1 do 29 i od broja 2 do 30, Naserov trg, Nehruov trg, Ograjska, Pisančev put, Pogačićeva, Prekratova, Premudski put, Put Loparica, Puževa, Rastočka, Remetinec, Remetinečka cesta od broja 27 do kraja i od broja 26 do kraja, Remetinečki gaj, Rivanjski put, Ive Robića, Savski Gaj, I. Savski gaj, X. Savski gaj, XI. Savski gaj, XII. Savski gaj, II. Savski gaj, III. Savski gaj, IV. Savski gaj, V. Savski gaj, VI. Savski gaj, VII. Savski gaj, VIII. Savski gaj, IX. Savski gaj, Sestrunjski put, Sućova, Šćukančeva, Vladimira Špoljarića, Vodirova, Vrgatski put i Zdihovska.

2. OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆ, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole braće Radić čine ulice: Bašćanske ploče, Đuke Begovića, Botinečka, Botinečke Dužice, Botinečki Kuti, Brezovička cesta od broja 21 do 89 i od broja 50 do 88, Burićeva, Burićev odvojak, Cesarićeva slapa, Demetrove Teute, Diogeneševa, Dupci, Đurđice Agićeve, Gundulićeve Dubravke, Gupčeve lipe, Jurine, Jagatići, Petrice Kerempuha, Ivice Kičmanovića, Kolarove Breze, Kontese Nere, Kozarčeve Tene, Pere Kvržice, Filipa Latinovicza, Ledinski put, Lukoranska od broja 6 pa do kraja i broj 55, Ledinski put I. odvojak, Ledinski put II. odvojak, 146 Lesičine, Dunda Maroja, Marulićeve Judite, Kate Mlinarić, Modre rijeke, Mohačekova, dr. Luje Naletilića od broja 1 do 85 i od broja 2 do 120, dr. Luje Naletilića – odvojak, Stari Dvor od 29B do 35, Reljkovićeva Satira, Sinjska, Sunjska i Pavla Šegote.

3. OSNOVNA ŠKOLA LUČKO, Lučko

Područna škola Stupnik

Područna škola Ježdovec

Upisno područje Osnovne škole Lučko čine naselja: Lučko, Ježdovec, Stupnik, Donji Stupnik, Stupnički Obrež.

4. OSNOVNA ŠKOLA TRNSKO, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Trnsko čine ulice: Anićeva, Hermanova, Hermanov odvojak, Mile Cipre, V. Špoljarića, Trnsko, I. Trokut, X. Trokut, XI. Trokut, XII. Trokut, XIII. Trokut, XIV. Trokut, XV. Trokut, II. Trokut, III. Trokut, IV. Trokut, V. Trokut, VI. Trokut, VII. Trokut, VIII. Trokut i IX. Trokut.

5. OSNOVNA ŠKOLA SVETA KLARA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Sveta Klara čine ulice: Bulićeva, Čavoglavska, Ćorova od broja 1 do 43 i od broja 2 do 64, Glogovac – Klara, Glogovečka, Kotorvaroška, Kralji, Kučar I., Kučar II., Kučar III., Kučar IV., Lacmanova, Lukoranska do broja 4, Malnarova, Malnarova I. odvojak, Malnarova II. odvojak, Malnarova III. odvojak, Malnarova IV. odvojak, Malnarova V. odvojak, Malnarova VI. odvojak, Malnarova VII. odvojak, Malnarova VIII. odvojak, Malnarova IX, Mrkšina, Otočec, Perjasička, Posedarska, Posedarska I. odvojak, Posedarska II. odvojak, Posedarska III. odvojak, Posedarska IV. odvojak, I. Proveni put, II. Proveni put, III. Proveni put, IV. Proveni put, V. Proveni put, Ul. remetinečkih žrtava od broja 1 do 21 i od broja 2 do 18, Saljska, Sisačka cesta od broja 2 pa do kraja, Sisačka cesta od broja 19 pa do kraja, Sisačka cesta I. odvojak, Sisačka cesta II. odvojak, Sisačka cesta III. odvojak, Sisačka cesta IV. odvojak, Stari dvor do broja 29, Svetoklarska, Milana Šenoe, Antuna Tota, Turanjska, Turopoljska, Utinjska, Utinjska I. odvojak, Utinjska II. odvojak i Zelenogorska.

6. OSNOVNA ŠKOLA VEĆESLAVA HOLJEVCA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Većeslava Holjevca čine ulice: Aleja pomoraca, Alkarski put, Avenija Većeslava Holjevca od broja 2 do kraja – parni brojevi, Brajkoićev prilaz, Brodograditeljska aleja, Froudeova, Park Hrvatske mornarice, Park mladenaca, Radmanovačka, Resseleva, Siget, Sortina, Trg senjskih uskoka i Visinov prilaz.

7. OSNOVNA ŠKOLA ODRA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Odra čine ulice: Božidara Antonića, Antuna Arbanasa, Antuna Arbanasa I. odvojak, Bačurini, Julija Barabaše, braće Korenika, Carica, Cvetkovići, Đačka ulica, Gradska, Hrašćanska, Igrališna, Iver, Kolarićeva, Kosi, Krajačići, Križanići, Ivana Lackovića Croate, Lakunski put, Laskočica, Malomlačka, Malomlački odvojak, Malopoljska, Mirna ulica, Nova cesta, Nova cesta I. odvojak, Novozagrebačka, Odranska ulica, Odranska zavrtnica, Odranski odvojak, Odranski prilaz, Odranski vijenac, Pinturska, svetog Izidora, Šafranići, Šimagina, Trg Jurja Muliha, Velika cesta i Vrtna ulica.

8. OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Kajzerica čine ulice: Južna obala II., Južna obala III., Južna obala IV., Južna obala IX., Južna obala VI., Južna obala VII., Južna obala VIII., Podbrežje III., Podbrežje IV., Podbrežje IX., Podbrežje V., Podbrežje VI., Podbrežje VII., Podbrežje VIII., Podbrežje X., Podbrežje XI., Podbrežje XII., Podbrežje XII.a, Podbrežje XIII., Podbrežje XIV., Puževa ulica, Stjepana Bencekovića, Jozsefa Antalla, Radoslava Cimermana, Ivana Rogića, Avenija Dubrovnik (5 do 15A) – od rotora do Avenije Većeslava Holjevca – sjeverna strana; Avenija Većeslava Holjevca 10 – od Mosta slobode do Avenije Dubrovnik; Jadranska avenija (2 do 2B), Remetinečka cesta (1 do 15 i 2 do 28), Obala Ivana Supeka, Žarka Dolinara i Riječka.

GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA – SJEVER

1. OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA ŠENOE, Zagreb

Upisno područje Osnove škole Augusta Šenoe čine ulice: Andraševečka, Baštijanova od broja 1 do 41A i od broj 2 do 50, Bersečka, Bistranska, Bosiljevska, Brdovečka, Creska od broja 1 do 17 i od broja 2 do 20, Desinička, Dobrilina, Dubovačka, Erpenska, Golubovečka, Gredička, Harmička, Hruševečka, Humska, Istarski trg, Ivanečka, Jablanovečka od broja 1 do 31 i broj 2, Jakovljanska, Jankomirska, Januševečka, Dragojle Jarnević, Kastavska, Kostelska od Viničke do kraja, Kumrovečka, Ladučka, Lipovečka, Lošinjska od broja 1 do 17 i od broja 2 do 12, Lovranska od broja 1 do 15 i od broja 2 do 16, Lovrećanska, Matka Mandića, Meršićeva, Mihovljanska, Miljanska, Mirkovečka, Novigradska, Okićka, Oroslavska, Ozaljska od broja 31 do 85 i od broja 42 do 146, Pazinska, Dore Pfanove, Podgorska, Poljanička, Poznanovečka, Pregradska, Premanturska, Prišlinska, Prudnička, Fušćanska, Rabarova, Razvorska, Ribnička, Rovinjska, Rozganska, Selnička, Selska cesta od broja 35 do 155 i od broja 26 do 138, Slatinska, Slavetićka, Stubička, Sutinska, Šenkovečka, Trg Slavoljuba Penkale, Trstenička, Tuheljska, Učkina, Veprinačka, Vinagorska, Vitezičeva od broja 1 do 9 i od broja 2 do 30, Vodovodna od broja 20A do 20C, Zabočka, Zagorska od broja 1 do 81 i od broja 2 do kraja, Zagorska 2, Zlatarska, Zorkovečka, Zvečajska, Žumberačka i Župnička.

2. OSNOVNA ŠKOLA KRALJA TOMISLAVA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole kralja Tomislava čine ulice: Božidara Adžije, Badalićeva, Belečka, Bisačka, Cesargradska, Čakovečka, Gotalovečka, Grebengradska, Ljudevita Jonkea, Kalnička, Klenovnička, Kneginečka, Kostelska do Mokričke, Kranjčevićeva od broja 27 do kraja i od broja 6 do kraja, Krapinska od broja 1 do 45, Križovljanska, Kučerina, Kunagorska, Loborska, Ludbreška, Lukavečka, Magazinska cesta, Martijanečka, Maruševečka, Melengradska, Metalčeva, Mokrička, Munjarski put, Nova cesta od broja 1 do 99 i od broja 2 do 100, Novodvorska, Novomarofska, Novotnijeva, Ogrizovićeva, Ozaljska od broja 2 do 40, Pasarićeva, Pavletićeva, Petračićeva, Rasimska, Zvonimira Rihtmana, Susedgradska, Taborska, Trakošćanska, Tratinska od broja 38 do 82, Trg sportova, Valjavčeva, Vinička, Vidovečka i Andrije Žaje.

3. OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KLOVIĆA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Julija Klovića čine ulice: Florijana Andrašeca, Bakarska, Baščanska, Bilajska, Blagajska, Bobovačka, Bočačka, Bribirska, Brinjska, Mužinska, Cernička, Cetingradska broj 46, Cetingradska od broja 1 do 31 i od broja 2 do 34, Crikvenička 1, Crikvenička 2, Čapljinska, Dobojska, Drenovačka, Drežnička, Drivenička, Dužice, Garićgradska, Glamočka, Gorjanska, Grobnička, Gvozdanska, Hreljinska, Ilička, Kamengradska, Ključka, Kraljevička, Maglajska, Modruška, Nehajska, Nova cesta od broja 103 do 155 i od broja 102 do 170, Ostrovička, Ostrožačka, Ozaljska od broja 1 do 29, Park stara Trešnjevka, Počiteljska, Savska cesta od broja 58 do 110, Selska cesta od broja 159 do 199, Severinska, Slunjska, Sokolgradska, Splitska avenija, Srebrenička, Tešanjska, Tratinska ulica od broja 41 do 79, Trešnjevački trg, Tribaljska, Trsatska, Tržačka, Udbinska, Ulica grada Vukovara od broja 3 do 23 i od broja 2 do 18, Višegradska, Vrandučka, Vrandučka 2, Zadarska od broja 2 do 46, Zvonigradska i Zvornička.

4. OSNOVNA ŠKOLA RUDEŠ, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Rudeš čine ulice: Anina od broja 21 do kraja i od broja 26 do kraja, Anina grana, I. Anina, I. Anina II. ogranak, II. Anina, II. Anina I. ogranak, II. Anina II. ogranak, Banjalučka 1, Bastajski put, Bijeljinska, Busovačka, Čabarska, Delnička, Dežanovečki put, Draganićka, Draganićka grana, Dugavska, Erdutski put, Ervine Dragman, Dragutina Freudenreicha, Gomilička, Goraždanska, Josipa Gostića, Grahovljanski put, Mate Grkovića, Grubišnopoljski put, Vlade Habuneka, Jablanska, Jablanska I. odvojak, Jablanska II. odvojak, Jezerska, Josipdolska, Končanički put, Korenička, Kraljevrški put, Kreševska, Emila Kutijara, Lađevački put, Milana Langa, Lazinska od broja 51 do 69 i od broja 46 do 66, Lužanska, Margarete Froman, Roberta Frangeša Mihanovića, Mile Dimitrijević, Milice Mihičić, Nine Vabre, Oriovačka, Josipa Pavića, Peščanska grana, Peščanska od broja 1 do 117 i od broja 112 do 162, Peščanska od broja 133 do 135B i od broja 164 do 184, Pisarovinska, Podravska, Posavska, Posavska 2, Prilaz Grge Antunca, Prilaz Ive Lozice, Ive Raića, Ratarska, Rudeška cesta od broja 1 do 87A i od broja 2 do 140, Rudeška grana 1, Rudeški odvojak, Rudeški ogranak, I. Rudeški ogranak, II. Rudeški ogranak, III. Rudeški ogranak, IV. Rudeški ogranak, V. Rudeški ogranak, Rudeški put, Rumska, Sedlarička, Skratska, Slankamenska, Stara jablanska, Šitska, Marija Šimenca, Šokačka, Topolnica, Uljanički put, Vike Podgorske, Vivodinska, Vlašićka, Vrbovska, Zagrebačka cesta od broja 137 do 225, I. Zagrebački odvojak i II. Zagrebački odvojak.

5. OSNOVNA ŠKOLA VOLTINO, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Voltino čine ulice: Arnošta Grunda, Baštijanova od broja 52 do 98, Biokovska, Bledska, Bledski odvojak, Bohinjska, Fallerovo šetalište od broja 35 do 393 i od broja 2 do 20, Gaboska, Dragutina Golika od broja 1 do 79 i od broja 2 do 116, Hanamanova, Javorska, Klanječka od broja 1 do 59 i od broja 2 do 60, Konavoska, Lapačka, Medvednička, Netretićka, Postonjska, Predavčeva, Prilaz P. Vuk-Pavlovića, Raška, Selačka, Somborska, Sošička, Svilajska, Šamačka, Šibenska, Tomislavova od broja 30 do 34, Tomislavova od broja 1 do 33 i od broja 2 do 28, Vinkovačka, Vodnjanska, Voltino, Voltino – novo, Vuhrecka, Zagorska od broja 83 do 93 i od broja 92 do 118, Zagrebačka cesta od broja 220 do 226, Zagrebačka cesta od broja 49 do 117 i Županjska.

6. OSNOVNA ŠKOLA LJUBLJANICA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Ljubljanica čine ulice: Anina od broja 1 do 19 i od broja 2 do 24, Barilovička, Barilovička 2, Bilogorska, Creska od broja 19 do kraja i od broja 22 do 28, Dinarska od broja 56 do 60, Dinarska od broja 1 do 67 i od broja 2 do 52, Đakovačka, Fallerovo šetalište od broja 22 do 88, Fallerovo šetalište od broja 90 do kraja, Fruškogorska, Garićka, Dragutina Golika od broja 81 do 131, Gortanova, Igmanska, Jablanovečka od broja 33 do kraja i od broja 4 do 18, Kaptolska, Labinska, Lazinska od broja 7 do 11 i broj 4, Lazinska od broja 35 do 47 i od broja 24 do 40, Lošinjska od broja 19 do 33 i od broja 14 do 42, Lovranska od broja 17 do 31 i od broja 18 do 28, Ljubljanica, Maceljska, Majevička, Matka Mandića od broja 39 do 49 i od broja 18 do 26, Mitrovačka, Mosorska, Mostarska, Mošćenička, Mošćenički odvojak, Nijemčanska, Opatijski trg, Ozaljska od broja 87 do kraja i od broja 148 do kraja, Pakračka, Prenjska, Prugina, Psunjska, Puljska, Spinčićeva, Subotička, Svetoivanjska, Širokobriška, Šljivarska, Travnićka, Trebevićka, I. Trebevićki ogranak, II. Trebevićki ogranak, III. Trebevićki ogranak, Trešnjevac, Uskočka, Velebitska, Višnjevac, Vitezićeva od broja 11 do 57 i od broja 32 do 84, Voćarski put i Zenička.

GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA – JUG

1. OSNOVNA ŠKOLA HORVATI, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Horvati čine ulice: Alberta Bazale, Rudolfa Bićanića, braće Cvijića od broja 15 do kraja i od broja 22 do 38, Budvanska, Josipa Gigla, Horvaćanska cesta od broja 3 do 53 i od broja 6 do 32, Jadranski most, Jarunska od broja 2 do 6, Knežija od broja 11 do kraja i od broja 2 do 20, Konjička, Luje Maruna, Grge Novaka, Poljana J. Andrassyja, Poljana V. Njegovana, Prčanjska, Prozorska, Josipa Roglića, Stjepana Romića, Savska cesta od broja 158 do 262, Savska cesta od broja 215 do 217, Stolačka, Jaroslava Šidaka, Stjepana Škreblina, Ćire Truhelke, Ujevićeva od broja 10 do 26 i Vitasovićeva poljana.

2. OSNOVNA ŠKOLA IVANA MEŠTROVIĆA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Ivana Meštrovića čine ulice: Marice Barić, Bjelovarska, Brušanska, Zvonimira Cimermančića, Daruvarska, Dragmanova, Dugoratska, Fužinska, Graničarska, Horvaćanska cesta od broja 120 do 146, Hrgovići, parni brojevi i od broja 1 do 53, Hudovljanska, Ilirska, Ilirska grana, Jelašićev odvojak, Jelašićeva, Kružna od broja 1 do 29 i od broja 2 do 26, Luke Kaliterne, Kamenička, Klekova, Klekova grana, Komiška, Komiški odvojak, Koprivnička, Kosinjska, Krapanjska, Krašićka, Križevačka, Stjepana Ljubića, Ljubljanska avenija od broja 61 do 75 i od broja 60 do 74, Macanovićeva – neparni brojevi i parni od 2 do kraja, Medačka, Našička, Nečujamska, Ogulinska, Otavička, Oštarijska, Palagruška, Pakoštanska, Perušička, Poldina, Potkapelska, Predovečka, Prikrilova, Prosenikova, Puštekova, Ranogajčeva, Repinečka, Rogoznička, Sigetečka, Smiljanska, Antuna Stipančića, Stobrečka, Sudovečka, Sukošanska, Svibanjska, Antuna Štrbana, Štritofova, Trogirska, Tučepska, Vojakovačka, Bernarda Vukasa od broja 1 do 31 i od broja 2 do 20, Zaostroška, Zatonska, Živogoška, Žurkovska i Žurkovska grana.

3. OSNOVNA ŠKOLA ALOJZIJA STEPINCA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Alojzija Stepinca čine ulice: Cenkovečka – broj 48, Futoška, Horvaćanska cesta – brojevi 71, 73, 75, 75A i 77, Kutnjački put, Kuzminečka – neparni brojevi i parni brojevi od broja 8 do kraja, Lopatinečka – brojevi 19, 48, 50 i 52, Malogorička, Mlake, Odžačka, Palanjačka, Palinovečka, Rudeška – parni brojevi od 234 do kraja, neparni brojevi od 169 do kraja, Vrbje – parni brojevi od 30 do kraja, neparni brojevi od 31 do kraja.

4. OSNOVNA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Bartola Kašića čine ulice: Aleja mira, Arapovićeva, Bartolići, Borovci, Božavska, Ferdinanda Budickoga, Zvonimira Cimermančića, Drašnička, Dugoracka, Filipjakovska, Fočići, Gerovska, Glibodolska, Gomilska, Herucova, Homerska, Hrgovići od broja 55 do 91 i od broja 2 do 38, Hrgovići odvojak, Hrvatskoga sokola od broja 69 do kraja i od broja 70 do kraja, Gordana Jankovića, Jarun, Jarunska obala, Jelšanska, Kistanjska, Komiška, Komiški odvojak, Kružna od broja 31 do kraja i od broja 28 do kraja, Krapanjska, Kružna, Kuparska, Kupjačka, Lokvarska, Stjepana Ljubića Vojvode, Macanovićeva od broja 16 do kraja, Marinska, Mrkopaljska, Orebićka, Otavička, Pakoštanska, Palagruška, Pandakovićeva, Park prijateljstva, Petrine, Piazzina, Platačka, Pločanska, Poljana B. Hanžekovića, Poljana Zdenka Mikine, Postirska, Primoštenska, Ratkovićeva, Ravnogorska, Ribički prilaz, Rogoznička, Skijaški prilaz, Staglišće, Antuna Stipančića, Sućurajska, Sukošanska, Sumartinska, Sungerska, Supetarska, Šestanovačka, Šmigcova, Trpanjska, Tučepska, Velalučka, Josipa Vogrinca, Vrisnička, Bernarda Vukasa od broja 33 do kraja i od broja 22 do kraja, Franje Wölfla, Hinka Würtha, Zaostroška, Zatonska, Zavalska, Živogoška i Županići.

5. OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA RAČIĆA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Josipa Račića čine ulice: Benkovačka, Bernarda Bernardija, braće Domany, Šime Devčića, Dobrinjska, Drniška, Drniška 2, Dubašnička, Vladimira Filakovca, Franje Fuisa, Gredice, Marijana Haberlea, Hećimovićeva, Horvaćanska cesta od broja 55 do 69 i od broja 34 do 118, Jarunska od broja 1 do kraja i od broja 8 do kraja, Jarunske obale odvojak, Kajakaški prilaz, Kikićeva, Kostrenska, Livanjska, Loparska I., Loparska II., Loparska III., Ljubačka, Zagrebačka avenija od broja 41 do 59 i od broja 42 do 58, majstora Radonje, majstora Radovana, Mogorička, Jurja Neidhardta, Omišaljska, Božidara Rašice, Siverička, Srednjaci, Blaža Trogiranina, Vincenta iz Kastva, Mladena Vodičke, Vrbnička, Vrlička, Vurovčica i Zemunička.

6. OSNOVNA ŠKOLA PREČKO, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Prečko čine ulice: Beethovenova, Brešćenskoga put, Cenkovečka (osim broja 48), Cenkovečki odvojak, Dekanići, Domašinečka, Hatzeova, Horvaćanska cesta od broja 168 do 176, Jarnovićeva – od broja 1 do 11 i od broja 2 do 72, Komarevska, Kormanići, Božidara Kunca, Marijane Radev, Lovre pl. Matačića, Ivana Matetića Ronjgova – neparni brojevi od 1 do 9 i parni od broja 2 do 10, Odakova, Petrovaradinska, Prečko i Vunarići (zajedničko upisno područje s OŠ N. Tesla), Sakačeva, Sibeliusova, Smetanina, Štefanićeva, Tijardovićeva – neparni od broja 1 do 3 i parni od broja 2 do 20, Tucmani, Vratečka, Vrbje – parni od broja 2 do 28 i neparni od broja 1 do 29 te Vrbje odvojak.

7. OSNOVNA ŠKOLA MATIJE GUPCA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Matije Gupca čine ulice: Albaharijeva, Davorina Bazjanca, braće Cvijića od broja 1 do 15 i od broja 2 do 20, Antona Dolenca, Kalinovica, Karinska, Kliška, Knežija od broja 3 do 9 i od broja 104 do 136, Kninska, Ljubljanska avenija od broja 1 do 39 i od broja 2 do 40, Kninska, Ninska, Nova cesta od broja 167 do kraja i od broja 176 do kraja, Omiška, Papova, Park hrvatskog proljeća, Poljana D. Kalea, Poljana J. Brunšmida, Poljana Z. Dražića, Savska cesta od broja 116 do 156, Selska cesta broj 144, Skradinska, Stara Knežija, Ujevićeva od broja 1 do 15, Zadarska od broja 1 do 93 i od broja 56 do 82, Zagrebačka avenija od broja 1 do 39 i od broja 2 do 40, Zelengradska od broja 4 do 6, Zelengradska od broja 17 do 71 i od broja 12 do 28 te Ludovika Zelenka.

8. OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE TESLE, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Nikole Tesle čine ulice: Barnovićeva, Bartokova, Bezdanska, Dobronićeva, Dore Pejačević, Haendelova, Jarnovićeva 17, Jarnovićeva od broja 74 do kraja, Lhotkina, Ivana Matetića Ronjgova od broja 11 do kraja i od broja 12 do 86, Nebojanska, Paljetkova, Prečko i Vunarići (zajedničko upisno područje s OŠ Prečko), Savska Opatovina – južno od Zagrebačke avenije (od broja 39 do kraja i od broja 40 do kraja), Svilkovićev odvojak – do autoputa, J. Slavenskog, Starobrodska, Tavankutska, Tijardovićeva od broja 22 do 44 i Žednički put.

9. OSNOVNA ŠKOLA VRBANI, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Vrbani čine ulice: Cirkovljanska, Horvaćanska cesta – parni od broja 148 do 166 i neparni od broja 79 do kraja, Hrvatskoga sokola – neparni od broja 1 do 67 i parni od broja 2 do 68, Hrženička, Kuzminečka – parni od broja 2 do 6, Lipanjska, Listopadska, Lopatinečka osim brojava 19, 48, 50 i 52, Ožujska, Rudeška cesta – neparni od broja 89 do 169 i parni od broja 142 do 232, Rujanska, Siječanjska, Srpanjska, Travanjska i Vrbani.

GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC

1. OSNOVNA ŠKOLA IVANA CANKARA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Ivana Cankara čine ulice: Bolmanska, Braćunova, Cankarova, Bleiweissova, Čanićeva, Hanuševa, grada Mainza, Međimurska, Slovenska i Talovčeva (zajedničko upisno područje s OŠ Petra Zrinskog), Črnomerec od broja 1 do 53 i od broja 2 do 46, dr. Milana Rojca, Gradišćanska, Grahorova, Gregorčićeva, Grmoščica II. odvojak, Ilica od broja 141 do 261 i od broja 260 do 280, Krištanovečka, Prešernova, Prilaz baruna Filipovića, Reljkovićeva, Selska cesta od broja 1 do 23 i od broja 2 do 22 te broj 33, Gjure Szaba, Gjure Szaba – odvojak, Vodovodna, Vukovićeva i Zaprešićka.

2. OSNOVNA ŠKOLA KUSTOŠIJA, Zagreb

Područna škola Kustošija Gornja

Upisno područje Osnovne škole Kustošija čine ulice: Badljevinski put, Matije Bakića, Bobarski put, Bujavički put, Ciglanska, Čehovečki put, Čehovečki odvojak, Dekanovečka, Divoselska, Dubička, Duvanjska, Dvojkovićev odvojak, Dvojkovićev put, Glinska, Gorenjci, Gosposvetska, Graberje, Grgićev put, Grmoščica, Grmoščica desna, Grmoščica lijeva, Grmoščica srednja, Hodošanska, Ilica od broja 263 do 391 i od broja 282 do 408, Ivanićeva, Slavka Ježića, Kamenite stube, Kotoripska, I. Kotoripski odvojak, II. Kotoripski odvojak, III. Kotoripski odvojak, Kotoripski ogranak, Krvarić, Kustošijanska, Kustošijanski breg, Kustošijanski venec, Kustošijanski venec odvojak, Kustošijanski vidikovec, Kvaternikova od broja 1 do 91A i od broja 2 do 96, Lendavska, Frana Mažuranića, Lea Müellera, Lea Müellera I. odvojak, Lea Müellera II. odvojak, Lea Müellera III. odvojak, Lea Müellera IV. odvojak, Lea Müellera V. odvojak, Murska, Ogulinčeva, Pčelički put, Peršinci, Mire Petrina, Poljačak, Preloška, Put Marijana Matkovića, Vojmila Rabadana, Ivana Raosa, Roginina od broja 11 do kraja i od broja 2 do kraja, Skladišna, Skočilovići, Sokolska od broja 1 do 41 i od broja 2 do 28, Srednjak od broja 1 do 75 i od broja 2 do 68, Stipanovićeva, Suhopoljski put, Sukova, svetoga Nikole Tavelića, Svibovečka, Šiletićev odvojak, Šiletićev put, Šinorija, Školska, Španovićeva, Štrigovska, Trg Hrvatskih obrambenih snaga, Trg siječanjskih žrtava, Tršćanska, Vaganačka, Valenovačka, Vatrogasna, Vatrogasne stube, Zagrebačka cesta od broja 1 do 45 i od broja 2 do 64, Završje, Završje donje 1, Završje donje 2, Završje I. odvojak, Završje II. odvojak, Završje III. odvojak i Petra Zrinskoga.

3. OSNOVNA ŠKOLA MEDVEDGRAD, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Medvedgrad čine ulice: Bademovac, Vinka Beka, Belčina I., Belčina II., Bijenički Goljak, Bijenik, Bijenik Mali, Boričevec, Božinčak, Črnomerec od broja 55 do kraja i od broja 48 do kraja, Črnomerečki potok, Ćukovići, Dolski put, Donji Lukšić, Duboki dol, Dunjevac, Fraterščica, Galovići, Glavnica, Balde Glavića, Gorenščak, Granice, Hrastina, Jablanovac, Vjekoslava Kaleba, Srećka Karamana, Branka Klarića, Koštacin, Krčec, Krčelićeva od broja 15 do kraja i od broja 22 do kraja, Kvaternikova od broja 93 do kraja i od broja 98 do kraja, Loznica, Lubenjaki, Lubenjaki I., Lubenjaki II., Lukšić, Lukšićki odvojak, Lukšićki vijenac, Mali potok, Ul. Josipa Matasovića, Matijevka, Matuni, Matunski odvojak, Miheljščak, Mikulić Gornji, Mikulić odvojak, Mikulići, Matije Murka, Franje Nevistića, Orahovac, Ivana Oršanića, Podvinje, Polanjščak, Put k mlinu, Put Kalmana Mesarića, Severci, Sokolovac, Spojni put, Srednjak od broja 77 do kraja i od broja 70 do kraja, Strma cesta, Strmi odvojak, Supleti, Sveti Duh od broja 61 do kraja i od broja 64 do kraja, Josipa Šabana, Štoki, Šumski put, Talani, Težački put, Topolina, Treščak, Treščakovec, Trpučev breg, Trsje, Vatrogasni put, Miroslava Vaupotića, Veliki potok, Viktora Vide i Voćnjak.

4. OSNOVNA ŠKOLA PAVLEKA MIŠKINE, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Pavleka Miškine čine ulice: Antunovac, Cerovac, Čičkovina, Domobranska, Drage, Dražice, Grabrovac, Ibrišimovićeva, Ilica od broja 198 do 258, Jaruga, Kajfešov brijeg, Kestenovac, Klanac, Krčelićeva od broja 1 do 13 i od broja 2 do 20, Kruškovac, Kuniščak, Mandaličina, Nad lipom, Pećine, Podfuščak, I. Podfuščak, Prevoj, Sveti Duh od broja 1 do 59 i od broja 2 do 62, Šestinski Dol, Šestinski Dol odvojak, Šipki, Topnička, grada Gualda Tadina, Vidikovac, Vidovčica, I. Vidovčica, Vinogradi – parni od broja 86 do kraja, neparni od broja 89 do kraja, Vinogradi odvojak, Vinogradske stube, Vrhovec, Vukasovićeva, Zamorski breg, Zamorski breg odvojak i Zatišje.

GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA

1. OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MIHANOVIĆA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Antuna Mihanovića čine ulice: Bulinačka, Frane Cote, Čađavički put, Dubec, Dubečka broj 94, Dubečka ulica, Dubrava od broja 229 do 319, Dubrava od broja 321 do kraja, Dunavska od broja 37 do kraja i od broja 36 do kraja, Dunavska ulica, Raula Goldonija, Gudovačka, Rudolfa Ivankovića, Ive Kerdića, Krndijska, Franje Laurana-Vranjanina, Ivana Meštrovića, Mikuševa, Dujma Penića, Pavla Perića, Druge Poljanice od broja 2 do 4, Četvrte Poljanice, Pete Poljanice, Prominska, VI. Retkovec, Tome Rosandića, Petra Smajića, Marina Studine, Jurja Škarpe, Trg Antuna Mihanovića, Visočićka, Zemunska i Zemunska ulica.

2. OSNOVNA ŠKOLA ŽUTI BRIJEG, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Žuti brijeg čine ulice: Agacijska, Aleja tišine, Babinečka, Baršići, Beloslavečka, Bjelašnička, Blaževdolska, Blažunov brijeg, Blizno, Borkovečka, Bregovita, Brestik, Budunšćinska, Cetinovačka, Cindeki, Čret od broja 1 do 5, Čretski odvojak, Degidovečka, Dotrščinska, Dravska, Dravski zavoj, Družilovečka, Ervenička, Ervenički odvojak, Gornja, Husinečka, Huzeki, Jamnička, Vladimira Jurčića, Kamenska, Kelčeci, Kitani, Kobaritska, Koritnička, Kosainščak, Kunovečka, Laška, Lašvanska, Lišće, Litijska, Litijski odvojak, Litijski odvojak II., Lonjska, Ljubijska od Oporovečke do kraja, Malostonska, Marinovečka, Martinkovečka, Maunska, Maunski odvojak, Mirna, Miroševačka poljana, Miroševečki brijeg, Miroševečina, Mljekarska, Mramorni prilaz, Novačka, Novački vidikovac, Novački zavoj, Novobiljski zavoj, Oporovečka do ulice Aleja tišine, Orehovečki brijeg, Orehovečki ogranak, Orehovečki put, Pesteri, Pirovačka, Plaška, Plavnička, Potočka, Požarkovečka, Požarkovečki prilaz, Prištinska, Radenska, Radešička, Rastovačka, Rudolfa Kolaka – neparni brojevi od Avenije Gojka Šuška do Grižanske ulice, Sjeverna, Skadarska, Stipernička, Svetošimunska cesta od 27 do kraja i od 2 do kraja, Šalovečka, Šašinovečka, Šemnička, Šemovečka, Škabrnjska, Škabrnjski odvojak, Temovečka, Tolminska, Topolovečka, Topolovečki priključak, Valturska, Vinkuranska, Vižovljanska, Vodička, Vrankovečka, Vrtnjakovečka, Začretska, Zadravečka, Zdenačka, Zdenački II. odvojak, Zdenački prilaz, Zdenački zavoj, Žitna, Žitomirska, Žuti Breg, Žuti dol, Žuti jarak i Žuti put.

3. OSNOVNA ŠKOLA DR. ANTE STARČEVIĆA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole dr. Ante Starčevića čine ulice: Banovićka, Biogradska, Ciglenečka, Deanovečka, Derventska, Dubrava od broja 1 do 49, Gojlanska, Grđevačka, Grižanska ulica – neparni brojevi, hrvatskog proljeća, Idrijska, Jasenovačka, Kakanjska, Konjščinska, Konjščinski zavoj, križnog puta od broja 1 do 81 i broj 68A, Lozovačka, Ljubijska od 1 do 61 i 2 do 62, Makarska, Leopolda Mandića, Makarska, Međugorska, Mišulinovačka, Orlečka, Paklenička, Papučka, Park prosinačkih žrtava, Pernatska, Plješivička, Presečka, Prijedorska, Rudolfa Kolaka – parni brojevi od Avenije Gojka Šuška do Grižanske ulice, Sjeničarska, Srijemska, Širinečka, Špoljarov prilaz, Teslićka, Trbovljanska, Trepčanska, Tržna, Tuzlanska, Vareška, Velenjska, Virovska i Zavidovićka.

4. OSNOVNA ŠKOLA GRANEŠINA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Granešina čine ulice: Aleja hrvatske mladeži, Filipa Antolića, Beđićev odvojak, Beđići, Benčakov dol, Blažuni, Branovec, Branovečina od 1 do 69 i 2 do 68, Branovečka cesta, Cesari, Cuglini, Čaleki, Čepini, Črbeki, Čučerska cesta od broja 1 do 17 i od broja 2 do 26, Čugovečki put, Donji kraj, Dugljevička, Đurini, Fabijanićeva, Filipci, Furdini, Gorićanci, Goričica, Graduši, Graduši – odvojak, Granešina, Granešinski Novaki, Gumerec, Ilići, Jalševec, Kelčeci, Ključariček, Ključarići, Kolarinščak, Korenova, Kranjčecov breg, Krča, Kupneščica, Kurekov breg, Lazina od broja 243 do 245 i od broja 258 do 270, Lektrščica – odvojak, Lašće, Leškovići, Lobori, Loborinci, Lozica, Lučica, Magdičinov brijeg, Mala lozica, Miroševec, Miroševečka cesta, Miroševečki gaj, Mlinski prolaz, Mrnjaki, I. Mrnjaki, II. Mrnjaki, Mudifaji, Naglići, Nova Lozica, Novački odvojak, Novoselečki gaj, Novoselečki odvojak, Novoselečki prečac, Novoselečki put, Novoselečki trg, Oporovečki dol, Oporovečki Majdaki, Oporovečki odvojak, Oporovečki omajek, Oporovečki vinogradi, Patačići, Perecova, Peršuni, Petariščak bunar, Potešnica, Prašnica, Prašnica donja, Prašnica gornja, Prevende, Prilaz Ruščenici, Prilaz vrtiću, Rakeki, Ravenec, Ravenečki gaj, Ravenečki vinogradi, Rebićev brijeg, Ruščenica, Senščak, Senščak I. odvojak, Senščak II. odvojak, Severi, Severovačka, Sjeverna lozica, Stara lozica, Stražnjički put, Stražnjički put I. odvojak, Stražnjički put II. odvojak, Stražnjički put III. odvojak, Stražnjički put IV. odvojak, Stražnjički put V. odvojak, Sunčana, Sunekov odvojak, Sunekov I. odvojak, Sunekova, Šormani, Štuglenica, Trslići, Turčićeva, Varoška, Veliki vrh, Velikovrški odvojak, Vrbanići, Vrbanići I. odvojak, Vrbanići II. odvojak, Vrbanići III. odvojak, Zabunovec, I. Zabunovec, II. Zabunovec, Zakiščak, Zapadna Lozica, Zavalići, Zavrelići, Zelenčica, Zvjezdana ulica, Žigulići, Žugci i Žugčićeva.

5. OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Mate Lovraka čine ulice: Aleja Blaža Jurišića, Aleja tišine od broja 2 do kraja, Beljačka, Celovečka, Celovečki odvojak I., Celovečki odvojak II., Celovečki odvojak III., Celovečki odvojak IV., Celovečki odvojak V., Čvrsnička, Dankovečka, Mirka Deanovića, Drenjska, Garešnička, Grižanska – parni brojevi, Josipa Hamma, Jarebička, Klekovačka, Klinčaselska, križnog puta od broja 83 do kraja i od broja 70 do kraja, Antuna Kuzmanića, Lelijska, Lelijski odvojak, Lelijski odvojak I., Ljubuška, Ljutomerska, Ljutomerski odvojak, Ljutomerski odvojak I., Ljutomerski odvojak II., Ljutomerski odvojak III., Malekova, Malševečka, Tome Matića, Augusta Musića, Oporovečka od ulice Aleja tišine do kraja, Prijepoljska, Risnjačka, Risnjački odvojak, Rudolfa Kolaka od Grižanske ulice do kraja, Svetojakopska, Zdenka Škreba, Vebera Tkalčevića, Josipa Torbarine, Vranplaninska i Vukovinska.

6. OSNOVNA ŠKOLA ČUČERJE, Zagreb

Područna škola Dankovec

Upisno područje Osnovne škole Čučerje čine ulice: Baboščica, Bokanjšćica, Božeki, Buhinji, Cekovići, Čakanovec, Čopci, Čučerska cesta od broja 19 do kraja i od broja 28 do kraja, Ćuki, Drenje, Dudaki, Dušćak, Goliš, Gradina, Hađuri, Hukmani, Ištvanići, Ivnovićev odvojak, Ivanovićeva, Jakopovići, Jalševečka cesta, Kamešćica, Keleminci, Kuntićev odvojak, Kuntićeve stube, Kuntići, Lazina od broja 1 do 241 i broj 256, Lepušići, Majpruzi, Malčići, Mali Sruki, Marije Snježne, Medvedski breg Micudaji, Mihovci, Mihovci odvojak, Orešići, Pavlinšćak, Pirinova, Prešci, Pričevlje, Prigorska, Pršaki, Pukleki, Slanovečka cesta, Slanovečki odvojak, Sloge, Sruki, Strancarići, I. Surepci, II. Surepci, svete Barbare, Svetobarbarski odvojak, Šafrani, Šiprunec, Šuškovićev odvojak, Šuškovići, Vrbina i Žuglići.

7. OSNOVNA ŠKOLA VJENCESLAVA NOVAKA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Vjenceslava Novaka čine ulice: Avenija Dubrava od broja 137 do 177, Dankovečka od broja 2 do kraja, Milovana Gavazzija, Klin od broja 1 do kraja, Koledinečka, Kopanička, Kravarska, Laz 1, Laz 2, Laz 3, Ločilnička, Mate Lovraka, Zvonimira Ljevakovića, Međašna, Međašni odvojak, Novoselska od broja 19 do kraja i od broja 32 do kraja, Novoselski odvojak VI. broj 1, Novoselski odvojak VII. od broja 42 do 44, Novoselski odvojak X. od broja 1 do 3, Novoselski odvojak XI., Novoselski odvojak XII., Novoselski odvojak XIII., Gjure Prejca, Vile Velebita i Vinka Žganca.

8. OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Antuna Branka Šimića čine ulice: Dominika Andrijaševića, Antolovečki put, Avenija Dubrava od broja 215 do 221, Petra Bakule, Rafe Barišića, Božjakovinska, Branovečina od 70 do kraja, Budrovečki put, Čađavički put, Dinjevački put, Jurija Dragišića, Dubečka od broja 1 do kraja i od broja 2 do 92, Đelekovečka, Erdovečki put, Ferdinandovačka, Florićeva, Golska, Guščerovečki put, Julijana Jelenića, Keleminka, Knezovečki put, Krndijska od broja 35 do kraja i od broja 34 do kraja, Krotovica, Kupreška, Dislavska, Lemeški put, Franje Miličevića, Mitnička, Molvanjska, Novoselska od broja 1 do 17 i od broja 2 do 30, Novoselski odvojak I., Novoselski odvojak II., Novoselski odvojak III., Novoselski odvojak IV., Novoselski odvojak V., Novoselski odvojak VI. od broja 3 do kraja, Novoselski odvojak VII. od broja 2 do 40 i od broja 46 do kraja, Novoselski odvojak VIII., Novoselski odvojak IX., Novoselski odvojak X. od broja 5 do kraja i od 2 do kraja, Anđela Nuića, Pavla Papića, Plavi put, Plavšinački put, Izidora Poljaka, Prve Poljanice, Druge Poljanice, Treće Poljanice, Poljanički prilaz, Prominska od broja 40 do kraja, Puklavčeva, Ravnjanska, Redovka, Repaški put, Retkošica, Josipa Stadlera, Tomaševa, Trnovčica, Trutina, Vugrinka i Ivana Zovka.

GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA

1. OSNOVNA ŠKOLA RETKOVEC, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Retkovec čine ulice: Aleja dudova, Aleja grabova, Aleja javora, Aleja lipa, Aleja ruža, Aleja višanja, Antovaljska, Ariša, badema, bagrema, Josipa Bahmana, borova, božura, breza, brijestova, bršljana, Cazinska, Cazinski odvojak, Cazinski zavoj 1, čempresa, Česmina, Čulinec I., Čulinec II., Čulinečka cesta, Čulinečki zavoj, Dabarska ulica, Dubrava od broja 166 do kraja, dunja, Zdravka Horvatića, hrastova, jablana, jabuka, jaglaca, jasena, jasmina, jela, joha, Južna od broja 1 do kraja, Južna I. odvojak, Južna III. odvojak, Južna IV. odvojak, Južna V. odvojak, Južna VI. odvojak, Južna VII. odvojak, Južna VIII. odvojak, kestena, klenova, Kornička, Krupski put, krušaka, Ljutička, Maglička, Maglići, Motajička, Ograde, omorika, palma, perunika, platana, I. Resnički gaj, II. Resnički gaj, I. Resnik od broja 1 do 23 i od broja 2 do 14, I. Retkovec, II. Retkovec, III. Retkovec, IV. Retkovec, V. Retkovec, Sitnice, sljezova, Sopnica, topola, Treskavička, trešanja, Tušnička, vrba, Vrhnička i Žarovnička.

2. OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Ivana Mažuranića čine ulice: Bakaračka, Banjolska, I. Banjolski odvojak, II. Banjolski odvojak, Barbatska, Belejska, Belišćanska, Belišćanski odvojak I., Belišćanski odvojak II., Biljevinska, Brčka, Čagljinska, Čikatska, Diljska, Dragozetička, Dramaljska, Dubrava od 68 do 164, Fočanska od broja 33 do kraja i od broja 34 do kraja, Garčinska, Glavotočka, Goričanska, Goričanski odvojak, Gradinjska, Gradiška, Hlebinska, Hlebinski odvojak, Ilovička, Ivanjska, Janjevci, Javorinska, Željka Jukića, Jurandvorska, Jurdanska, Kapucinska od broja 1 do 51 i od broja 2 do 50, Kirska od broja 27 do kraja i od broja 26 do kraja, Kloštarska od broja 2 do kraja, Kobaška, Košljunska, Krmpotska, Kurilovečka od broja 1 do kraja, Kutjevačka, Ledenička, Ledenički odvojak I., Ledenički odvojak, Legradska, Liganjska, Limska od broja 2 do kraja, Lipovljanska, Luka odvojak I., Luka odvojak II., Luka odvojak III., Luka I., Luka II., Luka III., Luka IV., Medvejska, Mejska, Mikanovačka, Nerezinska, Okućanska, Olovka, Osječka, I. Osječki zavoj, Osorska, Pehljinska, Pitomačka, Pleternička, Podgoračka, Podhumska, Podomarska, Podvežička, Povljanska, Prugovečka, Raićka, Sevnička, Sibinjska, Sopnička, Sopnička odvojak II., Sotinska, Stjepana Lacka, Šatorska, Šepurinska, Štivanska, Tribotinjska, Unijska, Valpovačka, Vardarska – parni od 2 do 22, neparni od 1 do 29, Viganjska, Vinodolska, Virovitička, Voćinska, Vratnička, Vrpoljska, Vukovarska od broja 27 do kraja i od broja 26 do kraja, Zametska, Zlobinska i Zlobinski odvojak.

3. OSNOVNA ŠKOLA MARIJE JURIĆ ZAGORKE, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Marije Jurić Zagorke čine ulice: Aljmaška, Bačka, Bački odvojak, Banatska, Banatski odvojak, Baošički put, Beketinačka, Belomanastirska, Beljska, Berečka, Bizovačka, Bogdanovačka, Carevdarska, Cerička, Cerska, Cvjećarska, Čateška, Čeminačka, Daljska, Dardska, Dobropoljska, Dubrava od broja 2 do 66, Dugoreška, Đurđevačka, Đurmanečki put, Ernestinovačka, Feričanačka, Fočanska od broj 1 do 31 i od broja 2 do 32, Gračačka, Gračački odvojak, Gračački zavoj, Hercegnovski put, Ivankovačka, Jablanička I. odvojak, Jadarska, Jarminska, Jorgovanska, Josipovačka, Kajkavska, Kalenički put, Kanarinska, Kapelska, Kapucinska od broja 53 do kraja i od broja 52 do kraja, Kijevska od broja 1 do 25 i od broja 2 do 24, Kloštarska od broja 1 do 19, kneza Branimira od broja 147 do 159 i broj 12, Kotorska, Kraljevčanska, Kriveljski put, Kumborski put, Kumborski put I. odvojak, Kurilovečka od broja 2 do 12, Laslovačka, Levanjska, Limska od broja 1 do kraja, Lovinačka, Lubenička, Maslinska, Mokošićka, Mrzlopoljska, Nemetinska, Novogradiška, Nuštarska, Opatovačka, Otočačka, Pepelnjakova, Pivnička, Pivska, Poljane, Prnjavorska, Rudopoljska, Saborska, Sarvaška, Semeljačka, Sitnička, Slavonska, Slavonska avenija od broja 13 do 21, Slavonska odvojak, Sokolovečka, Strumička, Suhaljska, Šljivoševačka, Štefanovečka cesta, I. Štefanovečki zavoj, Tarska, Tovarnička, Trnava I., Trnava VII., Trnavska, Trnovitička, Vardarska od broja 24 do kraja i od broja 31 do kraja, Vardarski odvojak 3, Vranska, Vrhovinka, Vukovarska od broja 1 do 25 i od broja 2 do 24, Zelenički put i Žabanjska.

GRADSKA ČETVRT STENJEVEC

1. OSNOVNA ŠKOLA OTONA IVEKOVIĆA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Otona Ivekovića čine ulice: Bitoljska, Babićeva, braće Seljana, Bebrinečki put, Branjevinski put, Bunjevačka, Celjska, Cirkovci, Čepelovački odvojak, Čepelovački put, Čepinski odvojak, Čepinski put, Čepinski put I. odvojak, Črnomeljski odvojak, Črnomeljski put, Dravogradski put, M. Goričkoga, Gorjakovski put, Granična, Granični odvojak, Gupčeva, Hajdinečki put, Imbrijevički put, Kopačevski put, Odvojak Kopačevskog puta, Kudeljarski put, Latinovački put, Lermanova, Lepavinski put, Lipički put, Logatečki put, Majurečki put, Mariborska, Joze Martinovića, Medarska, Mestinjski put, Motajički put, Ohridska, Oranički odvojak, I. Oranički odvojak, I. Poljski put, II. Poljski put, Ormoški put, Ozaljski put, Pasančeva, Peteranečki put, Poljačka, Prespanska, Radgonska, Rašenički put, Sokolska – neparni od 43 do kraja i parni od 30 do kraja, Stružečki put, Svačićeva, Šmarjetski put, Šumećanski put, Tivatska, Viljevski put, Vintgarski put, Vitoroški put, Vladislavski put i Zagrebačka cesta – parni od 64A do 198.

2. OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Ante Kovačića čine ulice: Alibunarska, Alibunarski odvojak, Dolina I. odvojak, Dolina Stenjevečka I., I. Hrnetička, II. Hrnetička, Ivane Brlić Mažuranić – neparni od 27 do kraja i parni od 60 do kraja, Korajčeva, Kotarnica, Tomislava Krizmana, Lovrićeva, Pavićeva, Pelegrinovićeva, Pergošićeva, Ivana Rangera, Samoborska cesta – neparni od 63 do 93 i parni od 34 do 108, Stenjevec, Stenjevečka, Stenjevečki odvojak I., Stenjevečki odvojak II., Stenjevečki odvojak III., Stulićeva, Šoljanova – parni brojevi, Zlatka Šulentića, Marina Tartaglie – parni brojevi, Ante Topića Mimare – neparni od 1 do 11 i parni od 2 do 18, Trg hrvatskih pavlina, Trg Ivana Kukuljevića, hrvatskih branitelja, Emanuela Vidovića, Mirka Viriusa i Vlačićeva.

3. OSNOVNA ŠKOLA TITUŠA BREZOVAČKOG, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Tituša Brezovačkog čine ulice: Barakovićeva, Batušićeva, Bubnjaračka, Cesarićeva, Divkovićeva, Donadinijeva, Došenova, Fortisova, Fotezova, Gervaisova, Gučetićeva, Kaljska, Kanavelićeva, Kavanjina, Krklecova – parni brojevi i neparni od 13 do kraja, Maršanići, I. Maršanići, Martinci, Pribojevićeva, Peščanka, Pupačićeva, Rešetarova, Savska Opatovina – sjeverno od Zagrebačke avenije (parni od 2 do 38 i neparni od 1 do 37), Svilkovići, Jurja Šižgorića, Antuna Šoljana – neparni od 13 do kraja, Špansko, Vukmanićka i Zagrebačka avenija od 104 do 104D (nova galerija).

4. OSNOVNA ŠKOLA MALEŠNICA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Malešnica čine ulice: Saliha Alića, Begovačka, Brezdanička, Devetačka, Dolovska, Domagovićka, Donje Vrapče, Stjepana Draganića, Zvonimira Furtingera, Hladnička, Injatička, Dubravka Ivančana, Ivane Brlić Mažuranić – parni od 2 do 58 i neparni od 1 do 25, Drage Ivaniševića, Jastrebarska, Košnička, Kožinčev I. odvojak, Kožinčev II. odvojak, Kožinčev put, Malešnica, Malešnica odvojak, Malešnica II., Malešnica III., III. Malešnica I. odvojak, III. Malešnica II. odvojak, Malešnica IV., Malešnica V., Malešnica VI., Malešnica VIII., Malešnica X., Maljevačka, Janka Matka, Milivoja Matošeca, Obedska, Oranice – parni od 2 do 92 i neparni od 1 do 69, Potočnica, Pribićka, Primišljanska, Priselačka, Prosenička, Roganka, Roženička, Samoborska cesta – neparni od 1 do 61 i parni od 2 do 32, Srnetički put, Strigovačka, Studenačka, Šiljačka, Šipkovica, Štivički put, Švarčanska, Marina Tartaglie – neparni brojevi, Ante Topića Mimare – neparni od 13 do kraja, parni od 20 do kraja, Turčenička, Tušilovićka, Vrbovljanski put, Volavjanska, Vrapčanska putina, Vučevački put i Zubovačka.

5. OSNOVNA ŠKOLA ŠPANSKO ORANICE, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Špansko Oranice čine ulice: Ante Mike Tripala, Dinarski put, Drage Stipca, Franceska Tenchinija, Josipa Strganca, Komarski put, Majdanski put, Stjepana Majora, Miroslava Milića, Oranice neparni brojevi od 71 do kraja i parni od 94 do kraja, Oranički odvojak VI., Pavlenski put, Pavlenski odvojak, Preloški put, Šetalište 150. brigade, Škrpjelska, Trg 101. brigade, Vlade Gotovca, Vukmanička, Zagrebačka cesta parni od 200 do 226, Antuna Šoljana neparni od 1 do 11 i Gustava Krkleca neparni od 1 do 11.

GRADSKA ČETVRT PODSUSED – VRAPČE

1. OSNOVNA ŠKOLA STENJEVEC, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Stenjevec čine ulice: Aleja grada Bolonje od broja 62 do 98, Batinovačka, Bišćanov put, Borčec, Bolnička cesta – neparni od 103 do kraja i parni od 74 do kraja, Ciginovačka, Crnojezerska, Crnovrška, Čileanska – parni brojevi, Dobrilovićeva, Domaslovečka, Donji Borčec, Gandhijeva – parni brojevi, Gavanovačka, Gospodska – neparni brojevi i parni od broja 90 do kraja, Jadovska, Jagnedje, Jamine, Japetička, Jovinovačka, Karažnik od broja 2 do 30, kerestinečkih žrtava – neparni od 1 do 49 i parni od 2 do 40, Kozjačka, Dragutina Krapeca, Lovački put, Medpotoki, Medpotoki odvojak, Milanovačka, Okrugljačka, Orešje, Donje Orešje, Otešićka, Ivana Pavlića, Peruanska – parni brojevi, Plehanov put, Plemićko I., Plemićko II., Podolnička, Privoška, Prošćanska, Putine, Radušićeva, Rapajinska, Španjolska, Šublinov brijeg, Šublinov vijenac, Teškovec, Tratina, Trovrška, Uvalićka i Virska.

2. OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA DOMJANIĆA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Dragutina Domjanića čine ulice: Argentinska, Bizek I., Bizek I. – I. odv., Bizek I. – II. odv., Bizek II., Bizek III., Bizek IV., Bizek V., Bizek VI., Bogatinska, Brazilska, Breganska, Capekov put, Cvekov put, Čileanska – neparni, Dolec, Dolečki zavojek, Dubravica, Dugane, Dunanta, Gajnice, Gajnički vidikovac I., Gajnički vidikovac II., Gandhijeva – neparni, Gašparinčićev put, Glavica, Grintavečka, Horvatov put, hrvatskih iseljenika, Huzjanova, Izvorska, Jankomir, Jalovečka, Junkovićev put, Kancelak, Kaninska, Karažnik – neparni brojevi i parni od broja 32 do kraja, Ul. kerestinečkih žrtava – neparni od broja 51 do kraja i parni od broja 42 do kraja, Klenovščak, Kostanjek, Kovačičkov put, Ivana Kralja, Kredarička, Krnska, Kudekov put, Lisičina, Lončareva, Mangarska, Meksička, Merlinov put, Mesekov put, Josipa Mokrovića, Nerudina, Novoselova, Obirska, Ozebnička, Peruanska – neparni, Pohorska, Posavje, Prisojnička, Rožmani, Ruščice, Rušiščak, Samoborska cesta – parni od 110 do 268 i neparni od 95 do 149, Samoborska cesta odv., Samoborski odvojak I., Sigetje, Stare Gajnice, Stojdraška, Strožićka, Škrlatička, Štrokinec, Tičarićka, Veternica, Vogelska, Vršička, Zaluka i Zelena magistrala.

3. OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Dragutina Tadijanovića čine ulice: Aleja grada Bolonje – parni od 2 do 60, Artičkova, Balunov put, Belinin odvojak, Belinin put, Bolnička – neparni od 51 do 101 i parni od 36 do 72, Čajkovčeva, Domitrovićeva, Josipa Draženovića, Dubje, Dudovec, Gornje padine, Gospodska – parni od 2 do 88, Luke Ilića Oriovčanina, Ivkančeva, Jagode Truhelke, Grgura Karlovčana, Kempfova, Ladiševa, Male putine, Marije Jambrišak, Dominika Mandića, Martinić, Mladice, Mladice – odvojak, Modecova, Nove Rašljice, Padine, Pavičić, Perjavica, Perjavička putina, Putine velike, Putinski prečec, Rašljice, Rukavec, Side Košutić, Skijaški brijeg, Sonjarina, Sunčani brijeg, Đure Sudete, Stenjevčica, Škorjančeva, Topolčica, Trebež, Trstenjakova, Turićeva, Grigora Viteza, Zlatićeva i Žlebec.

4. OSNOVNA ŠKOLA BANA JOSIPA JELAČIĆA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole bana Josipa Jelačića čine ulice: Aleja Seljačke bune, Banovski put, Banski vinogradi, Bedeniki, Bengezi, Bersina, Blanje, Blanjske stube, Borje, Bukoščak, Bukoščanski odvojak, Bukovinčev put, Domska, Don Boscov odvojak, Don Boscova, Duganova, Dvoriček, Goljački breg, Gordanina, Gornji put, Hlašći, Humlova, Humlove stube, Jagodišće, Jagodišće levo, Jagustovićev put, Jakopci, Jambrišakov breg, Jambrišakov odvojak, Jarek donji, Jarek gornji, Jarek Podsusedski, Jelašićki odvojak I., Jelašićki odvojak II., Jelašićka, Jelašička I., Jelašićka II., Jelašićka III., Jelašićka IV., Kosići, Kovinska, Križajeva, Kupališni put, Franje Lucića, Lukačićeva, Miroslava Magdalenića, Markov dol, Meglenjak, Mendlova, Mokranjčeve stube, Nova loza, Tomislava Pavleka, Pijavišće, Pijavišće odvojak, Pintauerov put, Podgradski odvojak, Podsusedska aleja, Podsusedsko dolje, Podsusedski trg, Podzmiš, Poreščina, Prigornica, Prigornički odvojak, Put kamenim svatovima, Repinjak, Ribićev put, Samoborska cesta – neparni od 149 do kraja i parni od 268 do kraja, Skoki, Sopot, Sopotski odvojak, Susedbreška, Susedgradski vidikovec, Susedsko polje, Sutinska vrela, Šešeki, Ul. Tihomila Vidošića, Vilharova, Vinobreška, Vodopijin breg, Vodopijina, Vrbišće, Josipa Vrhovskog, Vučak, Zeverka, Zeverka I. i Željkina.

5. OSNOVNA ŠKOLA GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole grofa Janka Draškovića čine ulice: Antoljaki, Ivana Antunovića, Matije Bakića, Ivana Bolice Bone, Bolnička cesta – neparni od 1 do 49 i parni od 2 do 34, Ivana Botterija, Bradovec, Brežanska, Buzinščak, Čehovečki odvojak, Čižmešijin put, Ive Čupara, Debanićev breg, Debanićeva, Debanićeve stube, Drage Piškora, Družanica, Đuretki, Ferkovići, Gizele Luš, Gmajnje, Nikole Gorjanskoga, Antuna Gottlieba, Branimira Gušića, Havrini, Ilica – neparni od 389 do kraja i parni od 410 do kraja, Jačkovina, Jačkovinski klanec, Jačkovljanski odvojak, Jalšina, Ljudevita Juraka, Kolska, Komedini, Kordeji, Kožinčev breg, Manterovčak, Margalići, Milatova, Ul. Ludovika Paskalića, Pečnjakova, Petani, Petraščak, Pikli, Piškorov breg, Piškorov put, Police, Posuška, Potočnica, Potok, Roginin odvojak I., Roginin I. ogranak, Roginina – neparni od 1 do 9, Rožmanova, Sertićeve ledine, Skočići, Smiljanova, Pavla Sokolića, Stepići, Strmečkoga put, Dinka Sušića, Talajićeva, Tratinčica, Turkova, Majke Terezije, Urekova, Varovićev odvojak, Varovićeva, Vere Lesjak, Vidakovići, Stipana Vilova, Stipana Vilova odvojak, Vrabečak, Vranji dol, Vrapčanska – neparni od 1 do 153 i parni od 2 do 114, Vrapčanska aleja, Vrapčanska Draga, Zagorica, Zapotok, Zeleni vrh, Zrnetićeva, Zumbulska i Žagarova.

6. OSNOVNA ŠKOLA GORNJE VRAPČE, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Gornje Vrapče čine ulice: Babulek, Bolfani, Cvetkovićev put, Demšarova, Josipa Franje Domina, Dragulinec, Vinka Dvoržaka, Miroslava Feldmana, Gjurašinova, Mihovila Gračanina, Ive Horvata, Horvatnica, Karasmani, Kirinščak, Krvarić – parni od broja 2 do 90, Kukoljina, Kurirska, Frana Kušana, Letinčićeva, Majdakova, Međašni klanac, Močvarska, Opatovečki izvor, Pavlinci, Plotnikova, Podlugaščak, Prišlinova, Proljetna, Pustakova, Skenderi, Spojnica, Srešov klanac, Strahoščak, Šamci, Škalinova ulica, Trdice, Trzunove pećine, Vijugava, Vizane, Vrapčanska – neparni od 155 do kraja i parni od 116 do kraja i Zelene putine.

GRADSKA ČETVRT PODSLJEME

1. OSNOVNA ŠKOLA ŠESTINE, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Šestine čine ulice: Alanske stube, Benkov put, Biokovske stube, Bitorajska, Bjelevina, Bjelolasička, Bolteki, Cesarov gaj, Čičarijska, Dedići, Durmitorska, Gorjani, Gramača, Grašćica od broja 1 do 7 i broj 2, Grebenščica, Herici, Himper, Jahorinska, Južni Pirovec, Južna, Kalabarovo vrelo, Kalnički put, Kecerini Donji, Kecerini Gornji, Kelkovići, Kosinci, Kulmerska, Lovćenska, Lovćenske stube, Lukšić Gornji, Malovanske stube, Mitaki, Mlinovi, Mlinska, Mosorske stube, Okrugljak, Opuhači, Petrovogorska, Pirovec, Pirovec Gornji, Podrebernica, Potočani, Prilaz Kraljičinu zdencu, Razgled, Rudina, Ive Serdara, Sjevernjak, Snježničke stube, Somuni, Sudiščak, Svetojanska, Šafranišće, Šestinska cesta, Šestinski Kraljevac, Šestinski prilaz, Šestinski put, Šestinski trg, Šestinski vijenac, Šestinski vrh, Štirovnička, Šušnjevec od broja 1 do 69 i od broja 2 do 38, Troglavske stube, Trsišće, Vince, Vodenica, Zavižanska i Zrinskogorska.

2. OSNOVNA ŠKOLA MARKUŠEVEC, Zagreb

Područna škola Bačun

Područna škola Vidovec

Upisno područje Osnovne škole Markuševec čine ulice: Bačun, Bačunski krč, Bibekov breg, Bidrovečka cesta, Bijeljavina, Borovina, Brežovanka, Budanjščak, Budeki, Cebići Mali, Cebići Veliki, Ciki, Cilakovec, Čigiri, Čmarci, Čočki, Črna voda, Deščevec, Doljek, Draškovec, Ferenčaki Donji, Ferenčaki Gornji, Fruščinje, Fuljatakov brijeg, Gorščica, Grabljak, Gradečak Desni, Gradečak Lijevi, Gradiček, Gradiljnjak, Hadžići, Hađaki, Hamići, Hercegov gaj, Horvatići, Ivlje, Jelekovići, Jordanići, Jurini, Jurkovići, Kamenarski breg, Keleki, Klinovec, Kobasići, Komušari, Kormani, Kotov breg, Kovačići, Kravaršćani, Krsišće, Kršići, Liješće, Lučki put, Lukačini, Markuševečka cesta od broja 39 do kraja i od broja 22A do kraja, Markuševečka Dubrava, Markuševečka Trnava, Markuševečke Njivice, Markuševečki Popovec, Marščica, Meducin, Mikleci, Mikulasov breg, Mišeki, Motiki, Mrzljak, Mućnjaki, Petari, Petrovščak, Pilatuščak, Pisuljaki, Površnica, Prostišno, Punjeki, Rijeznica, Ročićeva, Ročići, Selniki, Simbuk, Sitari, Skuzini, Šanteki, Šelendići, Špoljarci, Štefanovec od broja 1 do 13A i od broja 2 do 8, Štefanovec od broja 15 do kraja i od broja 40 do kraja, Topolje, Toti, Trg svetog Šimuna, Utovec, Vidovec, Vidovići, Vincekov breg, Vuljarov breg i Vumelje.

3. OSNOVNA ŠKOLA GRAČANI, Zagreb

Upisno područje Osnovne škole Gračani čine ulice: Bešići, Bliznek, Bunjaki, Čaplinec, Donji pustodol, Đurkov put, Grabeščak, Gračani, Gračanska cesta, Gračanske dužice, Gračanske stube, Gračanski Mihaljevac, Gračanski ribnjak, Gračansko Borje, Gračansko Dolje, Gračansko šetalište, Gračec, Gradišće, Grašćica od broja 7A do kraja i od 2A do kraja, Isce, Ivanov put, Jazbina od broja 150 do 204, Jelenčica, Klakovec, Kvintička od broja 31 do kraja i od broja 26 do kraja, Kvinički odvojak, Lipovčica, Lonjšćina, Majcenov put, Markuševečka cesta od broja 1 do 37 i od broja 2 do 22, Medveščina, Miholići, Nad tunelom, Nadvina, Omejak, Puntijarka, Pustodol, Sljemenska cesta, Sovinec, Svibanjčica, Šušnjevec od broja 71 do 77 i od broja 40 do kraja, Tomašinčev put, Trnčevićev put, Varoška gora, Vila Rebar, Zvečaj i Žičara Sljeme.

GRADSKA ČETVRT SESVETE

1. OSNOVNA ŠKOLA SESVETE, Sesvete

Upisno područje Osnovne škole Sesvete čine ulice: Andrije Ambriovića, Bjelovarska, braće Oružec, Belečka, Bribirska, Budimska, Boška Buhe, Stjepana Cerovečkog, Dobriše Cesarića od broja 6 do kraja, Čakovečka, Delnička, Filipovićeva, Gorička, Filipa Grabovca, Josipa Granđe odvojak, Đure Hercega, Hercegovačka, Lavoslava Horvata, Paje Horvata, Jelkovečka, Karinska, Karlovačka, Bartola Kašića od broja 1 do 39 i od broja 2 do 38, Kate Puđak, Ferde Kocha, Zdenka Kolacija, Kraljevečki Novaki, Kumrovečka ulica, Livadarska, Livadarski odvojak, Loborska, Pavla Lončara, Ivice Lovinčića, Rudolfa Lubynskog, Mariborska, Mariborski odvojak, Modruška, Vladimira Nazora, Nikole Najdhardta, Radovana Nikšića, Ninska od broja 1 do 9 i od broja 2 do 10, Nova cesta, Novi put, Ozaljska, Pakračka, Planinska ulica, Planinski odvojak, Plehanjska ulica, Prva Gupčeva, Grge Franje Puđaka, Ignaca Puđaka, Ignaca Puđaka – I. odvojak, Puđakova, Remetska, Selnička ulica, Sesvetska cesta – neparni od 1 do 13 i parni od 2 do 12, Sesvetska Selnica, Slavonska, Slavonska avenija, Slavonska avenija od broja 43 do 99, Splitska odvojak, Starigradska, Stubička, Svetohelenska, Josipa Szemana, Šime Ljubića, Tekijska, Trakošćanska od broja 1 do 25 i od broja 2 do 24, Travanjska, Trg Dragutina Domjanića, Ivana Gorana Kovačića, Antuna Gustava Matoša, Varaždinska cesta, Varaždinski odvojak, Veprička, Vladimira Vidrića, Virovitička, Voloderska, Vrbovečka ulica i Zelinska ulica.

2. OSNOVNA ŠKOLA LUKA, Sesvete

Upisno područje Osnovne škole Luka čine ulice: Ivana Ančića, Ive Andrića, Anke Krizmanić, Badelov brijeg, Bagremova, Ivana Belostenca, Bistrička, Tita Brezovačkog, Dobriše Cesarića od broja 1 do 17 i od broja 2 do 4, Dobrodol, Dobrodolska cesta, Dobrodolski brijeg, Dobrodolski brijeg II. odvojak, Dobrodolski odvojak, II. Dobrodolski odvojak, Jakova Gotovca, Grička, Jurja Habdelića, Otona Ivekovića, Bartola Kašića od broja 41 do 69 i od broja 40 do 70, Kašinska cesta, Kašinska cesta od broja 91 do kraja i od broja 90 do kraja, Kašinski odvojak, Ivana Krizmanića, Marije Jurić Zagorke, Andrije Maurovića, Celestina Medovića, Milke Trnine, Ninska od broja 11 do 17 i od broja 12 do 16, Franje Petriča, Janka Polića Kamova, Izidora Poljaka, Ivana Puđaka, Josipa Pupačića, Put Dobriše Cesarića, Rebro, Rebro I., Rebro II. (zajedničko upisno područje s OŠ Brestje), Resnička, Vladimira Ruždjaka, Selčinska, Miljenka Stančića, Đure Sudete, Antuna-Branka Šimića, Šimunčevečka cesta, Šimunčevečka cesta od broja 2 do 38, Nikole Šopa, Pavla Štoosa, Šturlićeva ulica, Zlatka Šulentića, Ive Tijardovića, Ivana Tišova, Trakošćanska od broja 27 od 35 i od broja 26 do 36, Trg Lovre Matačića, Trnavčev odvojak I., Trnavčev odvojak II., Trnavec, Trnovečka, Tina Ujevića, Vinogorska ulica (zajedničko upisno područje s OŠ Brestje), Antuna Vrameca, Vugrovečka cesta od broja 1 do 75 i od broja 2 do 74, Vugrovečka cesta odvojak, Zagorska ulica, Zagrebačka od broja 1 do 39 i od broja 2 do 40 te Zinke Kunc.

3. OSNOVNA ŠKOLA SESVETSKA SOPNICA, Sesvete

Upisno područje Osnovne škole Sesvetska Sopnica čine ulice: Brune Bušića, Nenada Babića, Carićeva ulica, Delenščice, Gajeva, Kalnička, Kelekova, Industrijska cesta i Senjska (zajedničko upisno područje s OŠ Jelkovec), Kornička, Ljutička, Moslavačka, Novoselska, Opuzenska, Stanislava Pongraca, Porozinska, Ljudevita Posavskog do broja 7, Prelčeva, Punatska, Roberta Močiljanina, VII. Retkovec, VII. Retkovec – I. odvojak, VII. Retkovec – II. odvojak, Ivana Sandelića, Sesvetska Sopnica, Sopnička, Sopnički odvojak I., Sopnički odvojak II., Sopnički odvojak, Ante Starčevića, Ante Starčevića I. odvojak, Ante Starčevića II. odvojak, Ivana Šimunovića, Jure Turića, Roberta Tupeka, 19. prosinca, 24. prosinca, Velebitska, Viganjska, Vodovodna, Vrinice, Zelengajska i Željeznička cesta od broja 10 do 56.

4. OSNOVNA ŠKOLA SESVETSKI KRALJEVEC, Sesvetski Kraljevec

Područna škola Cerje

Upisno područje Osnovne škole Sesvetski Kraljevec čine naselja i ulice: Cerje, Glavničica, Drenčec, Budenec (zajedničko upisno područje s OŠ Ivana Granđe), Budenečka cesta I. odvojak (zajedničko upisno područje s OŠ Ivana Granđe), Kobiljak, Sesvetski Kraljevec, Radnička, Vatrogasna, Željeznička, Ive Politea, Lukovdolska, Petra Svačića, Štibrenska i Opatijska (zajedničko upisno područje s OŠ Iver) i Mesci od broja 32 do kraja.

5. OSNOVNA ŠKOLA VUGROVEC – KAŠINA, Kašina

Područna škola Vugrovec

Područna škola Planina Donja

Područna škola Prekvršje

Upisno područje Osnovne škole Vugrovec – Kašina čine naselja: Kašina, Prepuštovec, Vurnovec, Blaguša, Paruževina, Planina Donja, Planina Gornja, Vugrovec Donji, Vugrovec Gornji, Goranec, Đurđekovec, Šimunčevec, Kućanec, Kučilovina, Prekvršje, Kašinska Sopnica, Dobrodol – Šiletići i Vugrovečka cesta od broja 75.

6. OSNOVNA ŠKOLA IVANA GRANĐE, Soblinec

Područna škola Adamovec

Područna škola Belovar

Područna škola Moravče

Područna škola Glavnica Donja

Upisno područje Osnovne škole Ivana Granđe čine naselja Soblinec, Gajec, Popovec, Budenec (zajedničko upisno područje s OŠ Sesvetski Kraljevec), Budenečka cesta I. odvojak (zajedničko upisno područje s OŠ Sesvetski Kraljevec), Šašinovec, Žerjavinec, Belovar, Lužan, Adamovec, Glavnica Donja, Glavnica Gornja, Moravče i Jesenovec.

7. OSNOVNA ŠKOLA BRESTJE, Sesvete

Upisno područje Osnovne škole Brestje čine ulice: Badelov brijeg, Vladimira Becića, Josipa Benčaka, Brestovečka, Petra Dobrovića, Ive Dulčića, Vladimira Filakovca, Vicka Gecana, Grete Turković-Srića, Krste Hegedušića, Oskara Hermana, Horvatova, Vladimira Kirina, Joze Kljakovića, Miroslava Kraljevića, Tomislava Krizmana, Mikuševa ulica, Jerolima Miše, Franje Mraza, Naste Rojc, Novo Brestje, Josipa Račića, Rebro, Rebro I., Rebro II. (zajedničko upisno područje s OŠ Luka), Staro Brestje, Tupekova te ulica begonija, ciklama, jaglaca, kaktusa, krizantema, ljiljana, ljubičica, maćuhica, narcisa, orhideja, perunika, potočnica, tratinčica, zumbula, Vladimira Varlaja, Emanuela Vidovića, Vinogorska (zajedničko upisno područje s OŠ Luka), Vinogorski zavoj, Mirka Virijusa te Zagrebačka od broja 41 do 155 i od broja 42 do 160B.

8. OSNOVNA ŠKOLA SESVETSKA SELA, Sesvete

Upisno područje Osnovne škole Sesvetska Sela čine ulice: Aljmaška, Mate Broza, Carići, Friganovo, Fruškogorska, Fučeki, Garešnička, Glavna ulica, Gorička, Iločka, Istarska ulica, Jadranska ulica, Karinska, Jure Kaštelana, Kolnik, Kordeki, Kozarićeva, Kralji, Krapinska, Krasnjanska, Miroslava Krleže, Kvarnerska, Leskovec, Letnička, Loborska, Magdalenska, Mirona Makanca, Međugorska, Mesci do broja 32, Molvarska, Mostarska, Novačica, Olovska, Paška, Plitvička, Popovečka cesta, Potočki, Požeška, Primorska, Prva prigorska, Željka Sabola, Selska cesta, Sesvetska cesta od broja 13, Sesvetska Sela, Sinjska, Slavonska, Solinska, Sotinska, Splitska, Slavka Stolnika, Stubička, Trsatska, šafrana, Voćinska, Voloderska, Vrbnička, Vretenec, Blage Zadre i Zeleni vijenac.

9. OSNOVNA ŠKOLA JELKOVEC, Sesvete

Upisno područje Osnovne škole Jelkovec čine ulice: Filipovićeva, Ištvanićeva, Ištvaničev odvojak, Jelkovečka cesta, Ulica Ljudevita Posavskog od broja 7 do kraja, Kelekova, Industrijska cesta i Senjska (zajedničko upisno područje s OŠ Sesvetska Sopnica), Livadarski put, Nova cesta, Pirinova ulica, Pirinova ulica odvojak, Rimski odvojak I., Rimski odvojak II., Rimski odvojak III., Rimski put, Savska cesta, Savska cesta I. odvojak, Savska cesta II. odvojak, Savska cesta III. odvojak, Slavonska avenija, 144. brigade Hrvatske vojske, Ladislava Šabana, Vladimira Strahuljaka, Borisa Papandopula, Borisa Ulricha, Brune Bjelinskog, Huberta Pettana, Ivana Brkanovića, Ivane Lang, Ive Paraća, Krešimira Kovačevića, Dragana Plamenca, Mladena Pozajića, Petra Dumičića, Rudolfa Matza, Stjepana Šuleka i Slatinska.

10. OSNOVNA ŠKOLA IVER, Sesvete

Upisno područje Osnovne škole Iver čine ulice: Bedema ljubavi, Radnička, Vatrogasna, Željeznička, Ive Politea, Lukovdolska, Petra Svačića, Štibrenska i Opatijska (zajedničko upisno područje s OŠ Sesvetski Kraljevec), Dugoselska od broja 62, naselje Dumovec, Mladena Halape, Mije i Zdenka Karamatića, Slavka Kovačića, Odvojak Slavka Kovačića, Franje Kukuljevića, Ružice Meglaj – Rimac, Dragutina Mitića, Ivice Perića, Strojarska i Stojana Vučičevića.

GRADSKA ČETVRT BREZOVICA

1. OSNOVNA ŠKOLA BREZOVICA, Brezovica

Područna škola Kupinečki Kraljevec, Brezovica

Područna škola Dragonožec, Donji Dragonožec

Područna škola Odranski Obrež, Zagreb

Područna škola Demerje

Područna škola Hrvatski Leskovac

Upisno područje Osnovne škole Brezovica čine ulice: Brebernica, Brezovica, Desprim, Drežnik Brezovički, Goli Breg, Grančarska, Demerje, Gornji i Donji Dragonožec, Donji Trpuci, Gornji Trpuci, Grančari, Hudi Bitek, Lipnica, Havidić Selo, Odranski Obrež, Strmec, Zadvorsko, Kupinečki Kraljevec i Hrvatski Leskovac.

2. OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA, Horvati

Upisno područje Osnovne škole Stjepana Bencekovića čini naselje Horvati.

2. Osnovne škole kojima je osnivač druga pravna ili fizička osoba

1. Osnivač Židovska vjerska zajednica Bet Izrael

GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD – MEDVEŠČAK

OSNOVNA ŠKOLA LAUDER-HUGO KON, Zagreb

2. Osnivač Hrvatska karmelska provincija Sv. Oca Josipa

GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA – ŽITNJAK

PRVA KATOLIČKA ŠKOLA U GRADU ZAGREBU, Zagreb

3. Osnivač Udruga roditelja i učitelja Waldorfske škole u Zagrebu

GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB – ISTOK

WALDORFSKA ŠKOLA U ZAGREBU, Zagreb

4. Osnivač Udruga roditelja »Maria Montessori« Zagreb

GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA – SJEVER

OSNOVNA MONTESSORI ŠKOLA BARUNICE DEDEE VRANYCZANY, Zagreb

5. Osnivač Udruženje salezijanaca suradnika, Mjesno središte Jarun

GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA – JUG

SALEZIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA, Zagreb

6. Osnivač Nada i Filip Morić

GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC

PRIVATNA OSNOVNA ŠKOLA SUNCE, Zagreb

7. Osnivač Vjerničko društvo »Roditeljski institut za odgoj i obrazovanje – RINO«

GRADSKA ČETVRT PODSUSED – VRAPČE

OSNOVNA ŠKOLA RUŽIČNJAK, Zagreb

GRADSKA ČETVRT TRNJE

OSNOVNA ŠKOLA LOTRŠĆAK, Zagreb

8. Osnivač dr. sc. Martin-Tino Časl

GRADSKA ČETVRT PODSLJEME

OSNOVNA ŠKOLA KREATIVAN RAZVOJ, Zagreb

9. Osnivač Ladislav Račić

UČILIŠTE ZA POPULARNU I JAZZ GLAZBU, Zagreb

10. Osnivač Ksenija Burić

GLAZBENA ŠKOLA SCHOLA MUSICA, Zagreb.«.

III.

U poglavlju 3. Osnovne škole za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, u tablici »Popis osnovnih škola i centara koji realiziraju odgojno-obrazovne programe za učenike s teškoćama u razvoju«, broj 1. mijenja se i glasi:

»1. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KRAPINSKE TOPLICE, Krapinske Toplice; Osnivač: Krapinsko-zagorska županija«.

Pod brojem 3. iza riječi »CENTAR TOMISLAV ŠPOLJAR, Varaždin«, dodaju se riječi: »Upisno područje CENTRA TOMISLAV ŠPOLJAR je područje Varaždinske županije.«.

Pod brojem 12. iza riječi: »CENTAR LIČE FARAGUNA, Labin«, dodaju se riječi: »Upisno područje CENTRA LIČE FARAGUNA je područje Istarske županije.«.

Pod brojem 18. »CENTAR ZA AUTIZAM, Zagreb« riječi: »Područni odjeli u Splitu« brišu se.

Broj 19. mijenja se i glasi:

»19. POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA »SUVAG«, Zagreb; Osnivač: Grad Zagreb«.

Iza broja 19. dodaju se brojevi 20. do 27. koji glase:

»20. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE »SLAVA RAŠKAJ«, Zagreb; Osnivač: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu skrb

21. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE »VINKO BEK«, Zagreb; Osnivač: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu skrb

22. CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE DJECE I MLADEŽI DUBRAVA, Zagreb; Osnivač: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu skrb

23. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PREKRIŽJE, Zagreb; Osnivač: Ministarstvo zdravstva

24. CENTAR ZA REHABILITACIJU, Zagreb; Osnivač: Ministarstvo zdravstva

25. OSNOVNA ŠKOLA GRIGORA VITEZA, Zagreb; Osnivač: Grad Zagreb

26. CENTAR ZA AUTIZAM, Split; Osnivač: Grad Split

27. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC, Čakovec; Osnivač Grad Čakovec

Dislocirani odjel pri Dječjem domu Caritas, Čakovec«.

IV.

U poglavlju 4. Osnovne škole s općeobrazovnim programom i razrednim odjelima s posebnim programima za učenike s teškoćama u razvoju, u tablici »Popis osnovnih škola s općeobrazovnim programom i razrednim odjelima s posebnim programima za učenike s teškoćama u razvoju«, u točki I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, iza podtočke 3. Osnivač Grad Vrbovec dodaje se podtočka 4. koja glasi:

»4. Osnivač Grad Zaprešić

1. OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA AUGUSTINČIĆA, Zaprešić

2. OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA, Zaprešić«.

U točki II. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA, u podtočki 1. Osnivač Krapinsko-zagorska županija, iza broja 4. dodaje se broj 5. koji glasi:

»5. OSNOVNA ŠKOLA FRANJE HORVATA KIŠA, Lobor«.

U točki V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, u podtočki 1. Osnivač Varaždinska županija, iza broja 3. dodaju se brojevi 4. do 7. koji glase:

»4. OSNOVNA ŠKOLA ANTE STARČEVIĆA, Lepoglava

5. OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG, Ivanec

6. OSNOVNA ŠKOLA VELIKI BUKOVEC, Veliki Bukovec

7. OSNOVNA ŠKOLA BREZNIČKI HUM, Breznički Hum«.

U točki XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, u podtočki 2. Osnivač Grad Split, iza broja 9. dodaju se brojevi 10. i 11. koji glase:

»10. OSNOVNA ŠKOLA MEJAŠI, Split

11. CENTAR ZA AUTIZAM, Split«.

Iza točke XIX. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, dodaje se točka XX. koja glasi:

»XX. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Grad Čakovec

1. I. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC, Čakovec

2. II. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC, Čakovec

3. III. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC, Čakovec

4. OSNOVNA ŠKOLA IVANOVEC, Ivanovec

5. OSNOVNA ŠKOLA KURŠANEC, Kuršanec«.

Točka XXI. GRAD ZAGREB, mijenja se i glasi:

»XXI. GRAD ZAGREB

1. Popis osnovnih škola u kojima se provodi redoviti program uz individualizirane postupke i redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke u posebnom razrednom odjelu za učenike kojima su, s obzirom na vrstu teškoća i specifičnosti funkcioniranja koje ugrožavaju njegovu osobnu sigurnost ili sigurnost drugih učenika, potrebni posebni uvjeti odgoja i obrazovanja prema članku 5. stavku 5. i članku 6. stavku 6. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (»Narodne novine«, broj 24/15):

a) za gradske četvrti Peščenica – Žitnjak i Trnje

– OSNOVNA ŠKOLA GRIGORA VITEZA, Zagreb

b) za Gradsku četvrt Sesvete

– OSNOVNA ŠKOLA IVER, Sesvetski Kraljevec

c) za gradske četvrti Donji grad, Gornji grad – Medveščak, Črnomerec, Podsljeme

– OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA, Zagreb

d) za gradske četvrti: Gornji grad – Medveščak i Maksimir

– OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA HARAMBAŠIĆA, Zagreb

e) za gradske četvrti Donji grad i Gornji grad – Medveščak

– OSNOVNA ŠKOLA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA, Zagreb

f) za gradske četvrti Novi Zagreb – istok i Novi Zagreb – zapad

– OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA, Zagreb

g) za gradske četvrti Trešnjevka – sjever i Trešnjevka – jug

– OSNOVNA ŠKOLA PREČKO, Zagreb

h) za gradsku četvrt Podsused – Vrapče

– OSNOVNA ŠKOLA GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA, Zagreb

i) za gradske četvrti Gornja Dubrava, Donja Dubrava i Sesvete

– OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA, Zagreb

j) za gradske četvrti Gornja Dubrava, Donja Dubrava i Podsljeme

– OSNOVNA ŠKOLA ŽUTI BRIJEG, Zagreb

2. Popis osnovnih škola/ustanova koje provode redoviti program uz individualizirane postupke i redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke za učenike kojima su, s obzirom na vrstu teškoće i specifičnosti funkcioniranja, potrebni posebni uvjeti odgoja i obrazovanja, a oni se ponajprije odnose na višegodišnju habilitaciju/rehabilitaciju učenika u školi prema članku 5. stavku 7. i članku 6. stavku 8. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (»Narodne novine«, broj 24/15):

– POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA »SUVAG« Zagreb

– CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE DJECE I MLADEŽI, Zagreb

– CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE »SLAVA RAŠKAJ«, Zagreb (samo prilagođeni program)

– CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE »VINKO BEK«, Zagreb (samo prilagođeni program)

– CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE »GOLJAK«, Zagreb (samo prilagođeni program)

3. Popis osnovnih škola/ustanova za posebne uvjete odgoja i obrazovanja u kojima se provodi posebni program uz individualizirane postupke u posebnom razrednom odjelu prema članku 8. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (»Narodne novine«, broj 24/15):

– CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE »SLAVA RAŠKAJ«, Zagreb

– CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE »VINKO BEK«, Zagreb

– CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE »GOLJAK«, Zagreb

– CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE DJECE I MLADEŽI, Zagreb

– CENTAR ZA AUTIZAM, Zagreb

– OSNOVNA ŠKOLA GRIGORA VITEZA, Zagreb

– OSNOVNA ŠKOLA NAD LIPOM, Zagreb

– CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PREKRIŽJE, Zagreb

– CENTAR ZA REHABILITACIJU Zagreb, Zagreb

4. Popis osnovnih škola u kojima se provodi posebni program uz individualizirane postupke iz pojedinih predmeta u posebnom razrednom odjelu dok se redoviti program uz individualizirane postupke ili redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke provodi u redovitom razrednom odjelu prema članku 8. stavku 5. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (»Narodne novine«, broj 24/15):

a) za Gradsku četvrt Peščenica – Žitnjak

– OSNOVNA ŠKOLA ŽITNJAK, Zagreb

– OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA, Zagreb

b) za gradske četvrti Novi Zagreb – istok i Novi Zagreb – zapad

– I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE, Zagreb

– OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA, Zagreb

– OSNOVNA ŠKOLA BREZOVICA, Zagreb

c) za gradske četvrti Gornja Dubrava, Donja Dubrava

– OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MIHANOVIĆA, Zagreb

– OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA, Zagreb

d) za Gradsku četvrt Sesvete

– OSNOVNA ŠKOLA LUKA, Sesvete

– OSNOVNA ŠKOLA SESVETSKA SOPNICA, Sesvete

e) za gradske četvrti Trešnjevka – sjever, Trešnjevka – jug

– OSNOVNA ŠKOLA IVANA MEŠTROVIĆA, Zagreb

f) za gradske četvrti Donji grad, Gornji grad – Medveščak i Podsljeme

– OSNOVNA ŠKOLA PETRA ZRINSKOG, Zagreb«.

V.

U poglavlju 5. Osnovne škole s nastavom na jeziku i pismu nacionalnih manjina po modelu A, B i C po županijama, u tablici »Popis osnovnih škola na jeziku i pismu nacionalnih manjina po županijama«, točka XXI. GRAD ZAGREB mijenja se i glasi:

»XXI. GRAD ZAGREB

Br.Osnovna školaModel
1.OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA, ZagrebModel B i C za učenike pripadnike mađarske nacionalne manjine, model C za učenike pripadnike ruske nacionalne manjine i model C za poljsku nacionalnu manjinu
2.OSNOVNA ŠKOLA DR. IVANA MERZA, ZagrebModel C za učenike pripadnike albanske nacionalne manjine
3.OSNOVNA ŠKOLA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA, ZagrebModel C za učenike pripadnike albanske nacionalne manjine
4.OSNOVNA ŠKOLA TITUŠA BREZOVAČKOG, ZagrebModel C za učenike pripadnike albanske nacionalne manjine
5.OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE TESLE, ZagrebModel C za učenike pripadnike makedonske nacionalne manjine
6.OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA HARAMBAŠIĆA, ZagrebModel C za učenike pripadnike makedonske nacionalne manjine
7.OSNOVNA ŠKOLA LAUDER-HUGO KON, ZagrebModel C za učenike pripadnike židovske nacionalne manjine


VI.

U poglavlju 6. Umjetničke škole u Republici Hrvatskoj, u tablici »Popis umjetničkih osnovnih škola i programa koje škola ostvaruje, po županijama«, u točki II. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA, u podtočki 2. Osnivač Grad Pregrada, broj 1. mijenja se i glasi:

»GLAZBENA ŠKOLA PREGRADA, Pregrada; Program: glazbeni

Upisno područje Glazbene škole Pregrada obuhvaća cijelu Krapinsko-zagorsku županiju.«.

U točki V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, u podtočki 1. Osnivač Varaždinska županija, broj 1. mijenja se i glasi:

»1. GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU, Varaždin; Program: glazbeni

Područni odjeli u Lepoglavi, Ivancu, Varaždinskim Toplicama i Cestici«.

Iza broja 2. dodaju se brojevi 3. i 4. koji glase:

»3. ODJEL OSNOVNOG GLAZBENOG OBRAZOVANJA pri Osnovnoj školi Novi Marof; Program: glazbeni

4. ODJEL OSNOVNOG GLAZBENOG OBRAZOVANJA pri Osnovnoj školi Ludbreg; Program: glazbeni.«.

Podtočke 2. i 3. brišu se.

U točki VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, u podtočki 1. Osnivač Primorsko-goranska županija, brojevi 1., 2. i 4. mijenjaju se i glase:

»1. GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA RONJGOVA, Rijeka; Program: glazbeni

Područni odjel Krk pri OSNOVNOJ ŠKOLI »FRAN KRSTO FRANKOPAN«, Krk

Područni odjel Rab, Gornja ulica 3, Rab

2. OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVE TIJARDOVIĆA, Delnice

Područni odjel Vrbovsko pri Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića, Vrbovsko

Područni odjel Fužine pri Osnovnoj školi Ivanke Trohar, Fužine

4. ODJEL OSNOVNOG GLAZBENOG OBRAZOVANJA pri Osnovnoj školi Maria Martinolića, Mali Lošinj«.

Iza broja 4. dodaju se brojevi 5. i 6. koji glase:

»5. ODJEL OSNOVNOG GLAZBENOG OBRAZOVANJA pri Osnovnoj školi Frane Petrića, Cres; Program: glazbeni

6. ODJEL OSNOVNOG GLAZBENOG OBRAZOVANJA pri Osnovnoj školi Milana Brozovića, Kastav; Program: glazbeni«.

U točki XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA, u podtočki 4. Osnivač Grad Labin, broj 1. mijenja se i glasi:

»1. UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA, Labin; Program: glazbeni

Područni odjel Potpićan

Područni odjel Buzet

Područni odjel Lovran

Upisno područje Umjetničke škole Matka Brajše Rašana je područje Grada Labina, općine Raša i općine Sv. Nedjelja.

Upisno područje Područnog odjela Potpićan je područje općine Kršan i općine Pićan.

Upisno područje Područnog odjela Buzet je područje Grada Buzeta.

Upisno područje Područnog odjela Lovran je područje općine Lovran, općine Mošćenička Draga, općine Matulji i Grada Opatije.«.

U točki XX. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA, u podtočki 1. Osnivač Grad Čakovec, iza broja 1. dodaju se brojevi 2. i 3. koji glase:

»2. OSNOVNA BALETNA ŠKOLA, Čakovec; Program: glazbeni

3. UMJETNIČKE RADIONICE, Čakovec; Program: glazbeni«.

U točki XXI. GRAD ZAGREB, iza podtočke 2. dodaje se podtočka 3. koja glasi:

»3. Osnivač Ksenija Burić

1. GLAZBENA ŠKOLA SCHOLA MUSICA, Zagreb; Program: glazbeni«.

VII.

Iza poglavlja 6. Umjetničke škole u Republici Hrvatskoj, dodaju se poglavlja 7. do 11. koja glase:

»7. Osnovne škole s programom produženog boravka po županijama

I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Grad Zaprešić

Matične i područne škole s programom produženog boravkaUpisno područje
1.OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA AUGUSTINČIĆAPodručje grada Zaprešića
2.OSNOVNA ŠKOLA KUPLJENOVOPodručje grada Zaprešića
Područna škola Hruševec Kupljenski
Područna škola Pojatno
3.OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJAPodručje grada Zaprešića


XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Grad Split

Matične i područne škole s programom produženog boravkaUpisno područje
1.OSNOVNA ŠKOLA MANUŠPodručje grada Splita
2.OSNOVNA ŠKOLA MEJEPodručje grada Splita
3.OSNOVNA ŠKOLA POJIŠANPodručje grada Splita
4.OSNOVNA ŠKOLA PUJANKIPodručje grada Splita
5.OSNOVNA ŠKOLA SPINUTPodručje grada Splita
6.OSNOVNA ŠKOLA SPLIT 3Područje grada Splita
7.OSNOVNA ŠKOLA RAVNE NJIVEPodručje grada Splita
8.OSNOVNA ŠKOLA DOBRIPodručje grada Splita
9.OSNOVNA ŠKOLA ŽNJAN-PAZDIGRADPodručje grada Splita


XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Grad Labin

Matične i područne škole s programom produženog boravkaUpisno područje
1.OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆAUčenici od 1. do 4. razreda matične škole Labin i područne škole Rabac
2.OSNOVNA ŠKOLA »IVO LOLA RIBAR«Učenici od 1. do 4. razreda matične škole
Područna škola VinežUčenici od 1. do 4. razreda područne škole
Područna škola KatureUčenici od 1. do 4. razreda područne škole


XX. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Grad Čakovec

1. I. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC, Čakovec

2. II. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC, Čakovec

3. III. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC, Čakovec

Osnovna škola s posebnim programima za učenike s teškoćama koja provodi program produženog stručnog postupka

1. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC

Upisno područje Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec je područje Međimurske županije.

XXI. GRAD ZAGREB

1. Osnivač Grad Zagreb

GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD

1. OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA, Zagreb

2. OSNOVNA ŠKOLA IZIDORA KRŠNJAVOGA, Zagreb

3. OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, Zagreb

4. OSNOVNA ŠKOLA PETRA ZRINSKOG, Zagreb

5. OSNOVNA ŠKOLA MATKA LAGINJE, Zagreb

6. OSNOVNA ŠKOLA DR. IVANA MAERZA, Zagreb

7. OSNOVNA ŠKOLA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA, Zagreb

GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD – MEDVEŠČAK

1. OSNOVNA ŠKOLA JABUKOVAC, Zagreb

2. OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE, Zagreb

3. OSNOVNA ŠKOLA PANTOVČAK, Zagreb

4. OSNOVNA ŠKOLA KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGA, Zagreb

5. OSNOVNA ŠKOLA IVANA GORANA KOVAČIĆA, Zagreb

GRADSKA ČETVRT TRNJE

1. OSNOVNA ŠKOLA CVETNO NASELJE, Zagreb

2. OSNOVNA ŠKOLA JURE KAŠTELANA, Zagreb

3. OSNOVNA ŠKOLA GRIGORA VITEZA, Zagreb

4. OSNOVNA ŠKOLA TINA UJEVIĆA, Zagreb

5. OSNOVNA ŠKOLA RAPSKA, Zagreb

6. OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA, Zagreb

7. OSNOVNA ŠKOLA DAVORINA TRSTENJAKA, Zagreb

Područna škola Savska c. 77

8. OSNOVNA ŠKOLA TRNJANSKA, Zagreb

9. OSNOVNA ŠKOLA LOTRŠĆAK, Zagreb

GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR

1. OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, Zagreb

2. OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA HARAMBAŠIĆA, Zagreb

3. OSNOVNA ŠKOLA IVANA FILIPOVIĆA, Zagreb

4. OSNOVNA ŠKOLA JORDANOVAC, Zagreb

Područna škola Kozjak, Kozjak 27

5. OSNOVNA ŠKOLA BUKOVAC, Zagreb

6. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA, Zagreb

7. OSNOVNA ŠKOLA REMETE, Zagreb

GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA – ŽITNJAK

1. OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA CESARCA, Zagreb

2. OSNOVNA ŠKOLA DOBRIŠE CESARIĆA, Zagreb

3. OSNOVNA ŠKOLA VUKOMEREC, Zagreb

4. OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA, Zagreb

5. OSNOVNA ŠKOLA LOVRE PL. MATAČIĆA, Zagreb

6. OSNOVNA ŠKOLA PETRA PRERADOVIĆA, Zagreb

7. OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA KUŠLANA, Zagreb

8. OSNOVNA ŠKOLA BOROVJE, Zagreb

9. OSNOVNA ŠKOLA ŽITNJAK, Zagreb

10. PRVA KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA, Zagreb

GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB – ISTOK

1. OSNOVNA ŠKOLA OTOK, Zagreb

2. OSNOVNA ŠKOLA GUSTAVA KRKLECA, Zagreb

3. OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA, Zagreb

4. I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE, Zagreb

5. OSNOVNA ŠKOLA FRANA GALOVIĆA, Zagreb

6. OSNOVNA ŠKOLA ZAPRUĐE, Zagreb

7. OSNOVNA ŠKOLA MLADOST, Zagreb

GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB – ZAPAD

1. OSNOVNA ŠKOLA SAVSKI GAJ, Zagreb

2. OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆ, Zagreb

3. OSNOVNA ŠKOLA TRNSKO, Zagreb

4. OSNOVNA ŠKOLA SVETA KLARA, Zagreb

5. OSNOVNA ŠKOLA VEĆESLAVA HOLJEVCA, Zagreb

6. OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA, Zagreb

7. OSNOVNA ŠKOLA ODRA, Zagreb

GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA – SJEVER

1. OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA ŠENOE, Zagreb

2. OSNOVNA ŠKOLA KRALJA TOMISLAVA, Zagreb

3. OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KLOVIĆA, Zagreb

4. OSNOVNA ŠKOLA RUDEŠ, Zagreb

5. OSNOVNA ŠKOLA VOLTINO, Zagreb

6. OSNOVNA ŠKOLA LJUBLJANICA, Zagreb

GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA – JUG

1. OSNOVNA ŠKOLA HORVATI, Zagreb

2. OSNOVNA ŠKOLA IVANA MEŠTROVIĆA, Zagreb

3. OSNOVNA ŠKOLA ALOJZIJA STEPINCA, Zagreb

4. OSNOVNA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA, Zagreb

5. OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA RAČIĆA, Zagreb

6. OSNOVNA ŠKOLA PREČKO, Zagreb

7. OSNOVNA ŠKOLA MATIJE GUPCA, Zagreb

8. OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE TESLE, Zagreb

9. OSNOVNA ŠKOLA VRBANI, Zagreb

10. SALEZIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA, Zagreb

GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC

1. OSNOVNA ŠKOLA IVANA CANKARA, Zagreb

2. OSNOVNA ŠKOLA KUSTOŠIJA, Zagreb

3. OSNOVNA ŠKOLA MEDVEDGRAD, Zagreb

4. OSNOVNA ŠKOLA PAVLEKA MIŠKINE, Zagreb

GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA

1. OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MIHANOVIĆA, Zagreb

2. OSNOVNA ŠKOLA ŽUTI BRIJEG, Zagreb

3. OSNOVNA ŠKOLA DR. ANTE STARČEVIĆA, Zagreb

4. OSNOVNA ŠKOLA GRANEŠINA, Zagreb

5. OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA, Zagreb

6. OSNOVNA ŠKOLA ČUČERJE, Zagreb

7 OSNOVNA ŠKOLA VJENCESLAVA NOVAKA, Zagreb

8. OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA, Zagreb

GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA

1. OSNOVNA ŠKOLA RETKOVEC, Zagreb

2. OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA, Zagreb

3. OSNOVNA ŠKOLA MARIJE JURIĆ ZAGORKE, Zagreb

GRADSKA ČETVRT STENJEVEC

1. OSNOVNA ŠKOLA OTONA IVEKOVIĆA, Zagreb

2. OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA, Zagreb

3. OSNOVNA ŠKOLA TITUŠA BREZOVAČKOG, Zagreb

4. OSNOVNA ŠKOLA MALEŠNICA, Zagreb

5. OSNOVNA ŠKOLA ŠPANSKO ORANICE, Zagreb

GRADSKA ČETVRT PODSUSED – VRAPČE

1. OSNOVNA ŠKOLA STENJEVEC, Zagreb

2. OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA DOMJANIĆA, Zagreb

3. OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA, Zagreb

4. OSNOVNA ŠKOLA BANA JOSIPA JELAČIĆA, Zagreb

5. OSNOVNA ŠKOLA GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA, Zagreb

6. OSNOVNA ŠKOLA GORNJE VRAPČE, Zagreb

7. OSNOVNA ŠKOLA RUŽIČNJAK, Zagreb

GRADSKA ČETVRT PODSLJEME

1. OSNOVNA ŠKOLA ŠESTINE, Zagreb

2. OSNOVNA ŠKOLA MARKUŠEVEC, Zagreb

3. OSNOVNA ŠKOLA GRAČANI, Zagreb

GRADSKA ČETVRT SESVETE

1. OSNOVNA ŠKOLA SESVETE, Sesvete

2. OSNOVNA ŠKOLA LUKA, Sesvete

3. OSNOVNA ŠKOLA SESVETSKA SOPNICA, Sesvete

4. OSNOVNA ŠKOLA SESVETSKI KRALJEVEC, Sesvetski Kraljevec

5. OSNOVNA ŠKOLA VUGROVEC – KAŠINA, Kašina

Područna škola Vugrovec, Vugrovec Donji

Područna škola Prekvršje

6. OSNOVNA ŠKOLA IVANA GRANĐE, Soblinec

7. OSNOVNA ŠKOLA BRESTJE, Sesvete

8. OSNOVNA ŠKOLA SESVETSKA SELA, Sesvete

9. OSNOVNA ŠKOLA JELKOVEC, Sesvete

10. OSNOVNA ŠKOLA IVER, Sesvete

GRADSKA ČETVRT BREZOVICA

1. OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA, Horvati

8. Osnovne škole koje organiziraju nastavu u zdravstvenoj ustanovi po županijama

V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Varaždinska županija

1. Osnovna škola Antuna i Ivana Kukuljevića, Varaždinske toplice za Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

XXI. GRAD ZAGREB

1. Osnivač Grad Zagreb

1. OSNOVNA ŠKOLA JABUKOVAC za Psihijatrijsku bolnicu za djecu i mladež, Zagreb

2. OSNOVNA ŠKOLA JORDANOVAC za Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb

3. OSNOVNA ŠKOLA IVANA GORANA KOVAČIĆA za Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb i za Specijalnu bolnicu za bolesti dišnog sustava, Zagreb

4. OSNOVNA ŠKOLA IZIDORA KRŠNJAVOGA za Kliniku za dječje bolesti, Zagreb

5. OSNOVNA ŠKOLA PETRA ZRINSKOG za Kliničku bolnicu Sestre milosrdnice, Zagreb

9. Osnovne škole koje izvode alternativne i međunarodne programe po županijama

XXI. GRAD ZAGREB

1. Osnivač Grad Zagreb

A. ALTERNATIVNI PROGRAMI

Popis osnovnih škola koje ostvaruju odgojno-obrazovni rad prema alternativnim nastavnim programima

1. WALDORFSKA ŠKOLA, Zagreb

2. OSNOVNA MONTESSORI ŠKOLA BARUNICE DEDEE VRANYCZANY, Zagreb

B. MEĐUNARODNI PROGRAMI

Popis osnovnih škola koje izvode međunarodni program:

1. OSNOVNA ŠKOLA MATIJE GUPCA, Zagreb

Međunarodne programe izvode i:

1. FRANCUSKA OSNOVNA ŠKOLA U ZAGREBU, Zagreb

2. MEĐUNARODNA OSNOVNA ŠKOLA VEDRI OBZORI, Zagreb

3. OSNOVNA ŠKOLA KREATIVAN RAZVOJ S PRAVOM JAVNOSTI, Zagreb

10. Popis osnovnoškolskih ustanova prostorno prilagođenih osobama s invaliditetom po županijama

I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Grad Zaprešić

R. br.Osnovna školaPotpuno prilagođenaDizaloRampaPokretna platformaPrilagođen ulazPrilagođen sanitarni čvor
1.OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA AUGUSTINČIĆAxxxx
2.OSNOVNA ŠKOLA KUPLJENOVO
PŠ Hruševec Kupljenski
PŠ Pojatno
3.OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJAxxxx


XX. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Grad Čakovec

R. br.ŠkolaPotpuno prilagođenaDizaloRampaPokretna platformaPrilagođen ulazPrilagođen sanitarni čvor
1.

I. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC

(matična škola)

xxxx
Područna škola Novo Selo Rok
Područna škola Krištanovec
2.II. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVECxxxxxx
3.III. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVECxx
4.OSNOVNA ŠKOLA IVANOVECx
5.OSNOVNA ŠKOLA KURŠANECx
6.CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVECxxx
7.UMJETNIČKA ŠKOLA MIROSLAV MAGDALENIĆ ČAKOVEC
Područni odjel Mursko Središćexxx
Područni odjel Prelogxxx
Područni odjel Donji Kraljevecxx
Područni odjel OrehovicaXXI. GRAD ZAGREB

1. Osnivač Grad Zagreb

OSNOVNA ŠKOLA/
USTANOVA
PotpunoDizaloPrilazna rampaPokretna platforma ili skalamobilVrata min. širine 90 cmSanitarni čvor za invalide
ALOJZIJA STEPINCADADANENEDADA
ANTE KOVAČIĆADANEDADADADA
ANTUNA BRANKA ŠIMIĆANENEDADADADA
ANTUNA GUSTAVA MATOŠADANEDANEDANE
ANTUNA MIHANOVIĆANENENENEDANE
AUGUSTA CESARCANENENENEDANE
AUGUSTA HARAMBAŠIĆANENENEDADANE
AUGUSTA ŠENOENENENENEDANE
BANA JOSIPA JELAČIĆANENENENEDANE
BARTOLA KAŠIĆADANEDANEDADA
BOROVJEDADADANEDADA
BRAĆE RADIĆDADADADADADA
BRESTJEDADADANEDADA
BREZOVICANENEDANEDANE
Područna škola DragonožecNENENENEDANE
Područna škola Odranski ObrežNENENENEDANE
Područna škola Kupinečki KraljevecNENENENEDANE
Područna škola Hrvatski LeskovacNENENENEDANE
Područna škola DemerjeNENENENEDANE
BUKOVACNENEDANEDANE
CVJETNO NASELJENENENENENENE
ČUČERJENENENENEDANE
Područna škola DankovecDANENENEDANE
DAVORINA TRSTENJAKANENENENENENE
Područna škola SavskaNEDADANENENE
DOBRIŠE CESARIĆANENENENEDANE
DR. ANTE STARČEVIĆANENEDANEDANE
DR. IVANA MERZADANEDASKALA MOBILDANE
DR. VINKA ŽGANCANENENENEDANE
DRAGUTINA DOMJANIĆANENEDANEDANE
DRAGUTINA KUŠLANANENENENEDADA
DRAGUTINA TADIJANOVIĆANENENENEDANE
FRANA GALOVIĆANENEDANEDANE
FRANE KRSTE FRANKOPANANENENENEDANE
GORNJE VRAPČENENENENEDADA
GRAČANINENENENEDANE
GRANEŠINANENEDANEDADA
GRIGORA VITEZANENEDANEDANE
GROFA JANKA DRAŠKOVIĆANENENENENENE
GUSTAVA KRKLECANENEDANEDADA
HORVATINENEDASKALA MOBILDADA
I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVENENEDANEDANE
IVANA CANKARANENEDANEDANE
IVANA FILIPOVIĆANENENENENEDA
IVANA GORANA KOVAČIĆANENENENEDANE
IVANA GRANĐENENEDANEDADA
Područna škola AdamovecNENEDANEDADA
Područna škola Glavnica DonjaNENEDANEDANE
Područna škola MoravčeNENENENEDANE
Područna škola BelovarNENENENENENE
IVANA GUNDULIĆANENENENENENE
IVANA MAŽURANIĆANENENENEDADA
IVANA MEŠTROVIĆANENENENEDANE
IVE ANDRIĆANENENENEDANE
IVERDADANENEDADA
IZIDORA KRŠNJAVOGANENENENENENE
JABUKOVACNENENENENENE
JELKOVECDADADANEDADA
JORDANOVACDANEDADADADA
Područna škola KozjakDANEDANEDANE
JOSIPA JURJA STROSSMAYERANENENENEDANE
JOSIPA RAČIĆANENEDANEDANE
JULIJA KLOVIĆANENENENEDADA
JURE KAŠTELANANENEDANEDANE
KAJZERICADADANENEDADA
KRALJA TOMISLAVADADADADADADA
KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGANENENENENENE
KUSTOŠIJANENEDANEDANE
Područna škola Kustošija GornjaNENENENEDANE
LOVRE PL. MATAČIĆANENENENEDANE
LUČKONENEDANEDANE
Područna škola StupnikNENEDANEDANE
Područna škola JeždovecNENENENEDANE
LUKANENEDANEDADA
LJUBLJANICANENENENENENE
MALEŠNICANENEDANEDADA
MARIJE JURIĆ ZAGORKEDADADANEDADA
MARINA DRŽIĆANENEDANEDANE
MARKUŠEVECNENEDANEDANE
Područna škola VidovecNENENENEDANE
Područna škola BačunNENENENEDANE
MATE LOVRAKANEDADANEDANE
MATIJE GUPCANENEDANEDADA
MATKA LAGINJENENEDANEDANE
MEDVEDGRADNENENENEDANE
MIROSLAVA KRLEŽENENENENEDANE
MLADOSTNENENENENENE
NIKOLE TESLENENENENEDANE
ODRANENENENEDANE
OTOKDANENENEDANE
OTONA IVEKOVIĆANENEDANEDANE
PANTOVČAKNENENENENENE
PAVLEKA MIŠKINEDADADANEDADA
PETRA PRERADOVIĆANENENENEDANE
PETRA ZRINSKOGANENENENENENE
PREČKONENENENEDANE
RAPSKANENENENEDADA
REMETEDADADADADADA
RETKOVECNENEDANEDANE
RUDEŠNENENENEDANE
SAVSKI GAJNEDANENEDADA
SESVETENENEDANEDANE
SESVETSKA SELADADANENEDADA
SESVETSKA SOPNICADADANENEDADA
SESVETSKI KRALJEVECDADADADADADA
Područna škola CerjeNENENENENENE
SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆADADADASKALA MOBILDADA
STENJEVECDADADANEDADA
STJEPANA BENCEKOVIĆANENENENEDANE
SVETA KLARADADADADADADA
ŠESTINENENENENEDANE
ŠPANSKO ORANICEDADANEDADADA
TINA UJEVIĆANENENENEDANE
TITUŠA BREZOVAČKOGADADANEDADADA
TRNSKONENEDANEDANE
TRNJANSKANENENENEDANE
VEĆESLAVA HOLJEVCANENENENENENE
VJENCESLAVA NOVAKANENEDANEDADA
VLADIMIRA NAZORANENEDANEDANE
VOLTINONENEDANEDANE
VRBANIDADADANEDADA
VUGROVEC-KAŠINANENENENEDANE
Područna škoa VugrovecDANENEDADADA
Područna škola PrekvršjeNENENENEDANE
Područna škola Planina DonjaNENENENENENE
VUKOMERECDANEDANEDADA
ZAPRUĐENENEDANEDANE
ŽITNJAKNENENENEDANE
ŽUTI BRIJEGDADADADADADA
POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAGDADADANEDADA
CENTAR ZA AUTIZAMNENEDANEDANE
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE GOLJAKNENENENEDADA
NAD LIPOMNENENENEDANE
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVANA ZAJCANENENENENENE
PO Studentski gradNENENENENENE
PO SusedgradNENENENENENE
PO ZapruđeNENENENENENE
PO OŠ Davorina TrstenjakaNENENENENENE
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA RUDOLFA MATZANENENENEDANE

11. Popis osnovnoškolskih ustanova imenovanih vježbaonicama po županijama

XX. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Grad Čakovec

1. I. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC, Čakovec

2. II. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC, Čakovec

3. III. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC, Čakovec

4. OSNOVNA ŠKOLA IVANOVEC, Ivanovec

XXI. GRAD ZAGREB

1. Osnivač Grad Zagreb

1. OSNOVNA ŠKOLA JABUKOVAC, Zagreb

2. OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE, Zagreb

3. OSNOVNA ŠKOLA PANTOVČAK, Zagreb

4. OSNOVNA ŠKOLA IZIDORA KRŠNJAVOGA, Zagreb

5. OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, Zagreb

6. OSNOVNA ŠKOLA KUSTOŠIJA, Zagreb

7. OSNOVNA ŠKOLA IVANA CANKARA, Zagreb

8. OSNOVNA ŠKOLA PAVLEKA MIŠKINE, Zagreb

9. OSNOVNA ŠKOLA RETKOVEC, Zagreb

10. OSNOVNA ŠKOLA DR. ANTE STRAČEVIĆA, Zagreb

11. OSNOVNA ŠKOLA MARIJE JURIĆ ZAGORKE, Zagreb

12. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA, Zagreb

13. OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, Zagreb

14. OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA HARAMBAŠIĆA, Zagreb

15. OSNOVNA ŠKOLA IVANA FILIPOVIĆA, Zagreb

16. OSNOVNA ŠKOLA BUKOVAC, Zagreb

17. OSNOVNA ŠKOLA IVANA GORANA KOVAČIĆA, Zagreb

18. OSNOVNA ŠKOLA MATKA LAGINJE, Zagreb

19. OSNOVNA ŠKOLA DR. IVANA MERZA, Zagreb

20. OSNOVNA ŠKOLA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA, Zagreb

21. OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA CESARCA, Zagreb

22. OSNOVNA ŠKOLA DOBRIŠE CESARIĆA, Zagreb

23. OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA, Zagreb

24. OSNOVNA ŠKOLA LOVRE PL. MATAČIĆA, Zagreb

25. OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA, Zagreb

26. OSNOVNA ŠKOLA GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA, Zagreb

27. OSNOVNA ŠKOLA TITUŠA BREZOVAČKOG, Zagreb

28. OSNOVNA ŠKOLA MALEŠNICA, Zagreb

29. OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA ŠENOE, Zagreb

30. OSNOVNA ŠKOLA KRALJA TOMISLAVA, Zagreb

31. OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KLOVIĆA, Zagreb

32. OSNOVNA ŠKOLA PREČKO, Zagreb

33. OSNOVNA ŠKOLA RUDEŠ, Zagreb

34. OSNOVNA ŠKOLA VRBANI, Zagreb

35. OSNOVNA ŠKOLA JURE KAŠTELANA, Zagreb

36. OSNOVNA ŠKOLA TINA UJEVIĆA, Zagreb

37. OSNOVNA ŠKOLA RAPSKA, Zagreb

38. OSNOVNA ŠKOLA GUSTAVA KRKLECA, Zagreb

39. OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA, Zagreb

40. OSNOVNA ŠKOLA TRNSKO, Zagreb

41. OSNOVNA ŠKOLA MLADOST, Zagreb

42. OSNOVNA ŠKOLA OTOK, Zagreb

43. OSNOVNA ŠKOLA FRANA GALOVIĆA, Zagreb

44. OSNOVNA ŠKOLA SESVETE, Sesvete

45. OSNOVNA ŠKOLA SESVETSKI KRALJEVEC, Sesvetski Kraljevec

46. OSNOVNA ŠKOLA BOROVJE, Zagreb

47. OSNOVNA ŠKOLA REMETE, Zagreb

48. OSNOVNA ŠKOLA SESVETSKA SELA, Sesvete

49. OSNOVNA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA, Zagreb

50. OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA, Zagreb

51. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE GOLJAK ZAGREB, Zagreb

52. CENTAR ZA AUTIZAM, Zagreb

53. OSNOVNA ŠKOLA NAD LIPOM, Zagreb«.

VIII.

U glavi II. PODRUČJA NA KOJIMA SE MOGU OSNIVATI NOVE OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE ILI UVESTI NOVI PROGRAMI, u poglavlju 1. Izgradnja i osnivanje novih osnovnoškolskih ustanova, u potpoglavlju 1.a. Osnovne škole s općeobrazovnim programom, u točki V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, iza broja 2. dodaje se broj 3. koji glasi:

»3. Područna škola Beretinec pri OSNOVNOJ ŠKOLI VLADIMIR NAZOR, Sveti Ilija«.

U točki VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, iza broja 8. dodaju se brojevi 9. i 10. koji glase:

»9. OSNOVNA ŠKOLA MARINIĆI na području Općine Viškovo

10. Područna škola pri OSNOVNOJ ŠKOLI MILAN BROZOVIĆ, Kastav na području Grada Kastva«.

U točki XII. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA brojevi 2. i 3. brišu se.

Točka XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA briše se.

Iza točke XIX. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA dodaje se točka XX. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA koja glasi:

»XX. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

1. Osnivač Grad Čakovec

1. IV. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC, Čakovec«.

Točka XXI. GRAD ZAGREB mijenja se i glasi:

»XXI. GRAD ZAGREB

1. OSNOVNA ŠKOLA IVANJA REKA (izgradnja nove škole sa sportskom dvoranom i pratećim sadržajima)

2. OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI LESKOVAC (izgradnja nove škole sa sportskom dvoranom)

3. OSNOVNA ŠKOLA MARKUŠEVEC – Područna škola Vidovec (izgradnja nove škole sa sportskom dvoranom)

4. OSNOVNA ŠKOLA KUSTOŠIJA (izgradnja zamjenskoga objekta)

5. OSNOVNA ŠKOLA ALOJZIJA STEPINCA (osiguranje i uređenje novih prostora)

6. OSNOVNA ŠKOLA SREDIŠĆE (izgradnja nove škole sa sportskom dvoranom)

7. OSNOVNA ŠKOLA ŽITNJAK (izgradnja područne škole u Resniku)

8. OSNOVNA ŠKOLA SAVSKI GAJ – Područna škola Blato (izgradnja područne škole za prva četiri razreda)

9. OSNOVNA ŠKOLA HORVATI (izgradnja novog objekta)

10. OSNOVNA ŠKOLA JAKUŠEVEC (izgradnja nove škole sa sportskom dvoranom)

11. OSNOVNA ŠKOLA ČULINEC (izgradnja nove škole sa sportskom dvoranom)

12. OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA KUŠLANA (izgradnja nove škole sa sportskom dvoranom)

13. OSNOVNA ŠKOLA STARO BRESTJE (izgradnja nove škole sa sportskom dvoranom)«.

U potpoglavlju 1.b. Nove osnovnoškolske ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama u razvoju, točka XXI. GRAD ZAGREB briše se.

U potpoglavlju 1.c. Nove osnovnoškolske ustanove s umjetničkim programima, ispred točke VI. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA dodaju se točka I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA i točka V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA koje glase:

»I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

1. OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA, Zaprešić

V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

1. OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA, Novi Marof

2. OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA, Ludbreg«.

U poglavlju 2. Moguće statusne promjene područne škole u novu matičnu osnovnu školu, u točki VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA brojevi 2. i 3. brišu se.

U točki XII. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA, iza broja 4. dodaju se brojevi 5. i 6. koji glase:

»5. OSNOVNA ŠKOLA VRANOVCI-BUKOVLJE, Slavonski Brod

6. OSNOVNA ŠKOLA PODCRKAVLJE, Slavonski Brod«.

U točki XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, iza broja 1. dodaju se brojevi 2. i 3. koji glase:

»2. OSNOVNA ŠKOLA NINČEVIĆI, Solin

3. OSNOVNA ŠKOLA OKRUG GORNJI, Trogir«.

Iza točke XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA dodaje se točka XIX. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA koja glasi:

»XIX. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

1. OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA, Dubrovnik«.

U poglavlju 3. Mogući novi osnovnoškolski umjetnički programi pri školama s općeobrazovnim programima, ispred točke XIX. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA dodaje se točka II. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA koja glasi:

»II. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

1. ODJEL OSNOVNOGA GLAZBENOG OBRAZOVANJA pri Osnovnoj školi Franje Horvata Kiša, Lobor

2. ODJEL OSNOVNOGA GLAZBENOG OBRAZOVANJA pri Osnovnoj školi Matije Gupca, Gornja Stubica«.

U poglavlju 6. Moguće statusne promjene i promjene osnivačkih prava, u potpoglavlju 6.b. Statusna promjena, ispred točke XII. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA dodaje se točka II. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA koja glasi:

»II. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

1. Područna škola Taborsko pri OSNOVNOJ ŠKOLI VIKTORA KOVAČIĆA, Hum na Sutli, privremeno će ili trajno prestati s radom.«.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/233
Urbroj: 50301-27/12-18-2
Zagreb, 20. rujna 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.