Ispravak Tehničkog propisa o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

NN 86/2018 (26.9.2018.), Ispravak Tehničkog propisa o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

NARODNE NOVINE

1705

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je tiskarska pogreška u Tehničkom propisu o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 70 od 1. kolovoza 2018. te se daje

ISPRAVAK

TEHNIČKOG PROPISA O IZMJENAMA I DOPUNAMA TEHNIČKOG PROPISA O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ZGRADAMA

U cijelome tekstu Tehničkog propisa o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, pogrešno su otisnute neke oznake određenih mjernih jedinica tako da je u svim člancima propisa ispravna oznaka za dnevnu potrošnju potrošne tople vode VW,f,day; ispravna oznaka za specifičnu godišnju primarnu energiju po jedinici plošne korisne površine grijanog dijela zgrade je Eprim [kWh/(m2·a)]; ispravna oznaka za prostor korisne površine grijanog dijela zgrade je Ak; u tekstu nakon tablice 8. ispravna oznaka za proračunski iskaz je Ak’.

Urbroj: 50501-18-4/2
Zagreb, 24. rujna 2018.

Glavna i odgovorna urednica
Zdenka Pogarčić, v. r.