Uredba o izmjeni Uredbe o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine

NN 87/2018 (28.9.2018.), Uredba o izmjeni Uredbe o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1707

Na temelju članka 36. stavka 6. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. rujna 2018. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O STRUČNOJ SLUŽBI SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Članak 1.

U Uredbi o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine (»Narodne novine«, br. 77/03, 130/06, 76/11 i 79/12), mijenja se okvirni broj državnih službenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Stručne službe.

Novi okvirni broj državnih službenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Stručne službe sadržan je u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 2.

Pravilnik o unutarnjem redu Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine uskladit će se s odredbama ove Uredbe u roku od 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/70

Urbroj: 50301-23/21-18-2

Zagreb, 27. rujna 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U STRUČNOJ SLUŽBI SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Redni brojBroj državnih službenika
1.Zamjenik predstojnika Stručne službe1
2.Administrativni tajnik1
3.Savjetnik u Vladi Republike Hrvatske i Vladinom uredu3
4.Viši upravni referent1
UKUPNO6