Odluka o potvrđivanju Izmjena i dopune Statuta Središnjeg registra osiguranika

NN 89/2018 (5.10.2018.), Odluka o potvrđivanju Izmjena i dopune Statuta Središnjeg registra osiguranika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1750

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 4. stavka 3. Zakona o Središnjem registru osiguranika (»Narodne novine«, br. 159/13 i 39/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. listopada 2018. godine donijela

ODLUKU

O POTVRĐIVANJU IZMJENA I DOPUNE STATUTA SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA

I.

Potvrđuju se Izmjene i dopuna Statuta Središnjeg registra osiguranika, koje je Upravno vijeće Središnjeg registra osiguranika donijelo na sjednici održanoj 20. lipnja 2018. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/285

Urbroj: 50301-25/06-18-2

Zagreb, 4. listopada 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.