Rješenje o imenovanju predsjednice, zamjenika predsjednice, članova i zamjenica članova Vijeća za djecu

NN 91/2018 (12.10.2018.), Rješenje o imenovanju predsjednice, zamjenika predsjednice, članova i zamjenica članova Vijeća za djecu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1770

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i točke II. stavka 3. Odluke o osnivanju Vijeća za djecu (»Narodne novine«, broj 105/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. listopada 2018. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE, ZAMJENIKA PREDSJEDNICE, ČLANOVA I ZAMJENICA ČLANOVA VIJEĆA ZA DJECU

1. Imenuje se dr. sc. MAJA VUČINIĆ-KNEŽEVIĆ predsjednicom Vijeća za djecu.

2. Imenuje se IVICA BOŠNJAK zamjenikom predsjednice Vijeća za djecu.

3. Za članove Vijeća za djecu, imenuju se:

– TATJANA KATKIĆ STANIĆ, predstavnica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

– VIŠNJA BARAĆ, predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja

– SANJA PREDAVEC, dr. med., predstavnica Ministarstva zdravstva

– dr. sc. MIHAELA MAJCEN MARINIĆ, predstavnica Ministarstva kulture

– mr. sc. DRAGAN JOSIPOVIĆ, predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova

– DAMIR ŽUPAN, predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova

– IVANA GRAF, predstavnica Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

– MILENA PERIŠA KOSOVAC, predstavnica Ministarstva pravosuđa

– KATARINA BROZIĆ PUČEK, predstavnica Ministarstva financija

– DANIJELA GAUBE, predstavnica Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

– RENATA ŠANTEK, predstavnica Vrhovnog suda Republike Hrvatske

– ALBINA TISANIĆ, predstavnica Državnog odvjetništva Republike Hrvatske

– dr. sc. VESNA IVASOVIĆ, predstavnica Agencije za odgoj i obrazovanje

– prof. dr. sc. SLAVICA BLAŽEKA KOKORIĆ, predstavnica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Studijskog centra socijalnog rada

– prof. dr. sc. IVANA JEĐUD BORIĆ, predstavnica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

– prof. dr. sc. GORDANA KERESTEŠ, predstavnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

– prof. dr. sc. IGOR KANIŽAJ, predstavnik Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

– prof. dr. sc. GORDANA BULJAN FLANDER, predstavnica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

– TATJANA BROZIĆ PERIĆ, predstavnica ustanova socijalne skrbi na području zaštite i promicanja prava djece

– JASNA ĆURKOVIĆ KELAVA, dr. med., predstavnica ustanova socijalne skrbi na području zaštite i promicanja prava djece

– MARINA TRBUS, predstavnica udruga na području zaštite i promicanja prava djeteta

– prof. dr. sc. AIDA SALIHAGIĆ KADIĆ, predstavnica udruga na području zaštite i promicanja prava djeteta

– prof. dr. sc. IRENA CAJNER MRAOVIĆ, predstavnica udruga na području zaštite i promicanja prava djeteta

– VIŠNJA BITI, predstavnica Hrvatskog novinarskog društva koja se bavi područjem zaštite i promicanja prava djece

– MIRTA ČENIĆ, predstavnica Nacionalnog vijeća učenika

– PETRA DERANJA, predstavnica djece.

4. Za zamjenice članova Vijeća za djecu, imenuju se:

– JASMINKA BRSTILO, predstavnica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

– MARA PLAZA LEUTAR, predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja

– DANICA KRAMARIĆ, dr. med., predstavnica Ministarstva zdravstva

– MORANA AMULIĆ, predstavnica Ministarstva kulture

– MARIJA GOATTI, predstavnica Ministarstva unutarnjih poslova

– mr. sc. LADA ĆURKOVIĆ, predstavnica Ministarstva vanjskih i europskih poslova

– NATAŠA FEIGL SUBOTA, predstavnica Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

– RENATA KORDIĆ, predstavnica Ministarstva pravosuđa

– KATARINA ĆORAK, predstavnica Ministarstva financija

– KLAUDIJA BRKIĆ, predstavnica Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

– MELITA BOŽIČEVIĆ-GRBIĆ, predstavnica Vrhovnog suda Republike Hrvatske

– ANITA KALAJŽIĆ, predstavnica Državnog odvjetništva Republike Hrvatske

– MILJENKA GALIĆ, predstavnica Agencije za odgoj i obrazovanje

– doc. dr. sc. LUCIJA VEJMELKA, predstavnica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Studijskog centra socijalnog rada

– doc. dr. sc. NATALIJA LISAK, predstavnica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

– doc. dr. sc. ANA ŠIRANOVIĆ, predstavnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

– prof. dr. sc. GORDANA VILOVIĆ, predstavnica Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

– doc. dr. sc. BRUNA PROFACA, predstavnica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

– RUŽA ZELIĆ, predstavnica ustanova socijalne skrbi na području zaštite i promicanja prava djece

– ĐURĐA ĆAĆIĆ, predstavnica ustanova socijalne skrbi na području zaštite i promicanja prava djece

– SANJA OREŠKOVIĆ VRBANEC, predstavnica udruga na području zaštite i promicanja prava djeteta

– SONJA BOROVČAK, predstavnica udruga na području zaštite i promicanja prava djeteta

– MATEA BABIĆ, predstavnica udruga na području zaštite i promicanja prava djeteta

– MAJDA MAKOVEC-JOKSIMOVIĆ, predstavnica Hrvatskog novinarskog društva koja se bavi područjem zaštite i promicanja prava djece

– ENA RAVLIĆ, predstavnica Nacionalnog vijeća učenika

– LANA REPOVEČKI, predstavnica djece.

Klasa: 080-02/18-01/149
Urbroj: 50301-15/07-18-03
Zagreb, 4. listopada 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.