Odluka o raspodjeli kvote preostale nakon sezone ribolova plivaricom tunolovkom u 2018. godini

NN 91/2018 (12.10.2018.), Odluka o raspodjeli kvote preostale nakon sezone ribolova plivaricom tunolovkom u 2018. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1776

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17) u vezi s člankom 5. stavka 10. Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine«, br. 8/18 i 49/18), ministar poljoprivrede donosi

ODLUKU

O RASPODJELI KVOTE PREOSTALE NAKON SEZONE RIBOLOVA PLIVARICOM TUNOLOVKOM U 2018. GODINI

I.

Od ukupne kvote dodijeljene za ribolov plivaricom tunolovkom u količini od 698,84 t, količina preostala nakon završetka ribolovne sezone raspoređuje se na način da se 500 kg raspoređuje na kategoriju športskog ribolova, a 19.500 kg se raspoređuje na kategoriju gospodarskog ribolova udičarskim alatima.

II.

Količina raspoređena za gospodarski ribolov udičarskim alatima jednoliko se raspoređuje na plovila navedena u točki III. Odluke o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) u 2018. godini (»Narodne novine«, broj 19/18) kako slijedi:

Redni brojCFR brojReg. oznaka plovilaICCAT brojDodatna kvota (t)
1HRV000001609700 VDATEU0HRV001421.625
2HRV000015428214-DBATEU0HRV002411.625
3HRV000001354563-VDATEU0HRV000981.625
4HRV000002120212-TIATEU0HRV002371.625
5HRV00000360990-TIATEU0HRV001651.625
6HRV0000010028-TPATEU0HRV001001.625
7HRV0000169812440-PUATEU0HRV003251.625
8HRV000014475410-TIATEU0HRV002801.625
9HRV000012834123-RVATEU0HRV002161.625
10HRV000015958103-TIATEU0HRV002401.625
11HRV000015522797-BGATEU0HRV001061.625
12HRV00001608789-MUATEU0HRV002451.625


III.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/18-01/723

Urbroj: 525-13/1766-18-1

Zagreb, 18. rujna 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.