Odluka o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2018. godini

NN 95/2018 (26.10.2018.), Odluka o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2018. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1844

Na temelju članka 9. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 70/12, 82/13, 22/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 131/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. listopada 2018. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2018. GODINI

I.

U Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2018. godini (»Narodne novine«, broj 7/18), u točki I. stavku 2. mijenja se Tablica i glasi:

»

Županija/Grad ZagrebIznos sredstava za investicijsko ulaganje i
investicijsko i tekuće
održavanje
Iznos sredstava za otplate kreditaUkupni iznos sredstava za decentralizirane funkcije
0123
ZAGREBAČKA16.589.943180.52116.770.464
KRAPINSKO-ZAGORSKA9.932.1708.128.78618.060.956
SISAČKO-MOSLAVAČKA17.405.5972.331.56519.737.162
KARLOVAČKA14.459.54214.459.542
VARAŽDINSKA16.832.0362.067.00018.899.036
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA14.028.50614.028.506
BJELOVARSKO-BILOGORSKA13.863.97313.863.973
PRIMORSKO-GORANSKA21.125.9631.905.40123.031.364
LIČKO-SENJSKA9.617.7499.617.749
VIROVITIČKO-PODRAVSKA8.082.6766.700.18214.782.858
POŽEŠKO-SLAVONSKA9.647.3879.647.387
BRODSKO-POSAVSKA13.594.6922.752.00016.346.692
ZADARSKA15.973.09615.973.096
OSJEČKO-BARANJSKA21.398.59421.398.594
ŠIBENSKO-KNINSKA14.676.00014.676.000
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA19.835.9493.255.51623.091.465
SPLITSKO-DALMATINSKA27.845.4952.100.00029.945.495
ISTARSKA12.476.0818.715.04321.191.124
DUBROVAČKO-NERETVANSKA15.648.78615.648.786
MEĐIMURSKA14.799.03314.799.033
GRAD ZAGREB36.629.2985.321.78041.951.078
UKUPNO344.462.56643.457.794387.920.360.


«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/317
Urbroj: 50301-27/25-18-2

Zagreb, 24. listopada 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.