Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »100. OBLJETNICA ZAVRŠETKA PRVOGA SVJETSKOG RATA, 1918. – 2018.«

NN 96/2018 (31.10.2018.), Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »100. OBLJETNICA ZAVRŠETKA PRVOGA SVJETSKOG RATA, 1918. – 2018.«

HRVATSKA NARODNA BANKA

1863

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 24. listopada 2018. donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOGA SREBRNOGA KOVANOG NOVCA
»100. OBLJETNICA ZAVRŠETKA PRVOGA SVJETSKOG RATA, 1918. – 2018.«

1. Hrvatska narodna banka izdaje prigodni srebrni kovani novac u povodu 100. obljetnice završetka Prvoga svjetskog rata (1918. – 2018.), povijesnog događaja značajnog za Republiku Hrvatsku i svijet.

2. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u apoenu od 150 kuna, u količini ne većoj od 2.000 komada i u ukupnoj svoti ne većoj od 300.000,00 kuna.

3. Prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna iz točke 2. ove Odluke bit će izrađen od srebra stupnja čistoće 925/1000, u specijalnoj tehnici kovanja kojom se postiže kakvoća polirane ploče, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima, prigodnih motiva. Srebrni kovani novac imat će masu od 24,00 grama i promjer od 37 milimetara.

4. Prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna s lica izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je predstavnika zaraćenih strana u Prvome svjetskom ratu, svjedoka i potpisnika primirja, ispred željezničkog vagona u kojem je potpisano primirje, 11. studenoga 2018., u Francuskoj, u Compiègneu, te je, kapitulacijom Njemačke, završio Prvi svjetski rat. S lijeve strane prikaza nalazi se natpis »1918. – 2018.«, a s desne strane prikaza nalaze se natpisi »COMPIÈGNE« i »11. 11. 1918.«. Iznad prikaza potpisnika i svjedoka primirja te željezničkog vagona, polukružno uz gornji rub, ispisan je natpis »100. OBLJETNICA«, a ispod prikaza, polukružno uz donji rub, ispisan je natpis »ZAVRŠETKA PRVOGA SVJETSKOG RATA«.

5. Prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je bojnoga broda »Viribus Unitis« usidrenog u pulskoj luci na dan 31. listopada 2018., kada je Austro-Ugar­ska izvršila predaju broda i cijele flote tadašnjoj Državi Slovenaca, Hrvata i Srba. Na jarbol broda podignuta je hrvatska zastava uz intoniranje »Lijepe naše«, a na čelo flote postavljen je zapovjednik Janko Vuković Podkapelski. Iznad prikaza bojnoga broda, polukružno uz gornji rub, ispisan je natpis »REPUBLIKA HRVATSKA«, a u gornjem desnom dijelu kovanog novca, ispod natpisa, prikaz je grba Republike Hrvatske. Ispod prikaza bojnog broda nalazi se oznaka nominalne vrijednosti »150« i naziv novčane jedinice »KUNA«.

6. Obod je prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 150 kuna gladak.

7. Autorica je idejnoga i likovnog rješenja za prigodni srebrni kovani novac magistra kiparstva Ana Divković.

8. Prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna iz točke 2. ove Odluke prodavat će se po cijeni od 326,00 kuna za komad, uvećanoj za PDV.

9. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 2. ove Odluke pustit će se u prodaju 31. listopada 2018.

10. Prodaju prigodnoga srebrnoga kovanog novca iz točke 2. ove Odluke obavljat će Hrvatska narodna banka.

11. Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 842/2018.
Zagreb, 24. listopada 2018.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
Guverner
Boris Vujčić, v. r.