Odluka o osnivanju Radne skupine Predsjednice Republike Hrvatske za razvoj identiteta i brenda Republike Hrvatske

NN 100/2018 (14.11.2018.), Odluka o osnivanju Radne skupine Predsjednice Republike Hrvatske za razvoj identiteta i brenda Republike Hrvatske

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1932

Na temelju odredbe članka 106. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 –
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), donosim

ODLUKU

O OSNIVANJU RADNE SKUPINE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZVOJ IDENTITETA I BRENDA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Ovom Odlukom osniva se Radna skupina Predsjednice Republike Hrvatske za razvoj identiteta i brenda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Radna skupina).

II.

Imenuje se Radna skupina u sljedećem sastavu:

1. Dubravka Sinčić Ćorić, predsjednica Radne skupine,

2. Mia Biberović, članica Radne skupine,

3. Martina Bienenfeld, članica Radne skupine,

4. Ružica Brečić, članica Radne skupine,

5. Davor Bruketa, član Radne skupine,

6. Marijan Bušić, član Radne skupine,

7. Saša Cvetojević, član Radne skupine,

8. Zrinka Cvitešić, članica Radne skupine,

9. Petar Ćurić, član Radne skupine,

10. Marko Dabrović, član Radne skupine,

11. Zvonimir Frka-Petešić, član Radne skupine,

12. Jasna Horvat, članica Radne skupine,

13. Iva Hraste Sočo, članica Radne skupine,

14. Vedrana Jelušić Kašić, članica Radne skupine,

15. Damir Jugo, član Radne skupine,

16. Ana-Marija Jurković, članica Radne skupine,

17. Nada Kaurin Knežević, članica Radne skupine,

18. Tomislav Kovačević, član Radne skupine,

19. Ivan Krajina, član Radne skupine,

20. Mario Kraljić, član Radne skupine,

21. Marijan Kustić, član Radne skupine,

22. Boris Ljubičić, član Radne skupine,

23. Boris Malešević, član Radne skupine,

24. Renata Margaretić Urlić, članica Radne skupine,

25. Vera Matejčić Lupić, članica Radne skupine,

26. Mirta Matešić, članica Radne skupine,

27. Dario Mihelin, član Radne skupine,

28. Sanja Mijac, članica Radne skupine,

29. Martina Mikrut, članica Radne skupine,

30. Josip Mikulić, član Radne skupine,

31. Marno Milotić, član Radne skupine,

32. Erika Milutin Diller, članica Radne skupine,

33. Ivan Mrvoš, član Radne skupine,

34. Ivana Omazić, članica Radne skupine,

35. Ida Pandur, članica Radne skupine,

36. Edin Pašalić, član Radne skupine,

37. Kaja Pavlinić, članica Radne skupine,

38. Tomislav Perko, član Radne skupine,

39. Marko Primorac, član Radne skupine,

40. Tomislava Ravlić, članica Radne skupine,

41. Božo Skoko, član Radne skupine,

42. Kristjan Staničić, član Radne skupine,

43. Ana Tkalac Verčič, članica Radne skupine,

44. Ivica Tucak, član Radne skupine,

45. Dubravka Vrgoč, članica Radne skupine i

46. Tea Žakula, članica Radne skupine.

III.

Radna skupina vodi stručne rasprave o pojedinim pitanjima iz područja brendinga Republike Hrvatske, u svrhu pripreme odgovarajućih stručnih podloga i analiza te pružanja strateških smjernica važnih za pozicioniranje Republike Hrvatske, razvojem odgovarajućih dimenzija cjelovitog modela marke (brenda) Republike Hrvatske.

U rad Radne skupine mogu biti uključeni i drugi predstavnici gospodarskih subjekata, zainteresirane znanstvene i stručne javnosti te organizacija civilnog društva.

IV.

Operativna provedba smjernica odvijat će se u koordinaciji i u suradnji s predstavnicima Vlade Republike Hrvatske i drugih nadležnih tijela državne vlasti.

V.

Predsjednica i članovi Radne skupine za sudjelovanje u radu Radne skupine nemaju pravo na nagradu niti naknadu troškova.

VI.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Radne skupine obavlja Kabinet za gospodarstvo Ureda predsjednice Republike Hrvatske, sukladno uputama savjetnika Predsjednice Republike Hrvatske za gospodarstvo.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 020-03/18-03/06
Urbroj: 71-06-01/1-18-1
Zagreb, 5. studenoga 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.