Odluka o donošenju Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine)

NN 100/2018 (14.11.2018.), Odluka o donošenju Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1954

Na temelju članka 57. stavka 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 141/13, 39/15 i 130/17) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. studenoga 2018. godine donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU NACIONALNOG PROGRAMA PROVEDBE STRATEGIJE ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA, ISKORIŠTENIH IZVORA I ISTROŠENOG NUKLEARNOG GORIVA
(Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine)

I.

Donosi se Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine), u tekstu koji je dostavio Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost aktom, klase: 542-02/15-43/6, urbroja: 542-02/1-18-139, od 30. srpnja 2018. godine.

II.

Nacionalni program iz točke I. ove Odluke objavit će se na internetskim stranicama Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-04/280

Urbroj: 50301-27/25-17-4

Zagreb, 9. studenoga 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.