Rješenje o razrješenju dijela članova i zamjenika članova Povjerenstva za rješavanje o žalbama prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

NN 100/2018 (14.11.2018.), Rješenje o razrješenju dijela članova i zamjenika članova Povjerenstva za rješavanje o žalbama prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1955

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 78. stavaka 4. i 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, br. 69/99, 151/03, 157/03 – ispravak, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17 i 90/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. studenoga 2018. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA POVJERENSTVA ZA RJEŠAVANJE O ŽALBAMA PREMA ZAKONU O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA

1. Razrješuju se dužnosti članice Povjerenstva za rješavanje o žalbama prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara:

– MARIJA TUSUN

– IRENA BOBOVČAN.

2. Razrješuju se dužnosti zamjenici članova Povjerenstva za rješavanje o žalbama prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara:

– MELITA LUBINA

– HRVOJE PAVIČIĆ.

Klasa: 080-02/18-02/101
Urbroj: 50301-15/07-18-02
Zagreb, 9. studenoga 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.