Dopuna Popisa izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihov potreban broj

NN 101/2018 (16.11.2018.), Dopuna Popisa izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihov potreban broj

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1980

Na temelju članka 12. stavka 5. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97, 36/98, 151/03, 132/06, 14/14 i 30/15) ministar poljoprivrede određuje

DOPUNA POPISA

IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA I SOJEVA DOMAĆIH ŽIVOTINJA TE NJIHOV POTREBAN BROJ

U Popisu izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihovog potrebnog broja (»Narodne novine«, br. 127/98, 73/03, 39/06, 126/07, 70/09 i 80/13) u točki I., podtočki 6. dodaje se naziv nove izvorne i zaštićene pasmine:

»6.3. Banijska šara«.

Klasa: UP/I-320-08/18-01/10

Urbroj: 525-07/1372-18-14

Zagreb, 5. studenoga 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.