Ispravak Pravilnika o dopuni Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu

NN 103/2018 (23.11.2018.), Ispravak Pravilnika o dopuni Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu

MINISTARSTVO FINANCIJA

2030

Nakon izvršenog pregleda teksta utvrđena je pogreška u Pravilniku o dopuni Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu objavljenog u »Narodnim novinama«, broj 96, od 31. listopada 2018. godine, te se daje sljedeći

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O DOPUNI PRAVILNIKA O NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU

U Računskom planu koji je sastavni dio Pravilnika o dopuni Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu zamjenjuje se tekst odjeljka »4512 – Tekuće donacije iz EU sredstava« tekstom »4512 – Stipendije«, a tekst odjeljka »4513 – Stipendije« tekstom »4513 – Tekuće donacije iz EU sredstava«.

Klasa: 011-01/17-04/05

Urbroj: 513-05-03-18-5

Zagreb, 15. studenoga 2018.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.