Odluka o razrješenju i izboru potpredsjednika Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora

NN 104/2018 (28.11.2018.), Odluka o razrješenju i izboru potpredsjednika Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora

Hrvatski sabor

2031

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 46. i 115. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 21. studenoga 2018. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA ODBORA ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se dužnosti potpredsjednik Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora BORIS
MILOŠEVIĆ.

II.

Za potpredsjednika Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora bira se VELJKO KAJTAZI.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/18-03/43
Zagreb, 21. studenoga 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.