Odluka o izboru povjerenika za informiranje

NN 104/2018 (28.11.2018.), Odluka o izboru povjerenika za informiranje

HRVATSKI SABOR

2032

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 36. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 25/13. i 85/15.) Hrvatski sabor na sjednici 21. studenoga 2018. donio je

ODLUKU

O IZBORU POVJERENIKA ZA INFORMIRANJE

I.

Za povjerenika za informiranje bira se dr. sc. ZORAN
PIČULJAN.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/18-07/42
Zagreb, 21. studenoga 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.