Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Socijalističkoj Republici Vijetnamu, sa sjedištem u Hanoju

NN 104/2018 (28.11.2018.), Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Socijalističkoj Republici Vijetnamu, sa sjedištem u Hanoju

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

2033

Na temelju odredbe članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 10. stavka 5. i članka 17. stavka 2. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96, 72/13, 127/13 i 39/18) te točke I. podtočke 5. Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-022-03/17-05/18, urbroj: 50301-23/22-18-5 od 16. studenoga 2018., donosim

ODLUKU

O OSNIVANJU KONZULATA REPUBLIKE HRVATSKE U SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI VIJETNAMU, SA SJEDIŠTEM U HANOJU

Osniva se Konzulat Republike Hrvatske u Socijalističkoj Repub­lici Vijetnamu, sa sjedištem u Hanoju, na čelu s počasnim konzulom i konzularnim ovlastima nad konzularnim područjem koje obuhvaća cjelokupni teritorij Socijalističke Republike Vijetnama.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/18-01/08
Urbroj: 71-06-01/1-18-2
Zagreb, 20. studenoga 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.