Odluka o postavljanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Socijalističkoj Republici Vijetnamu, sa sjedištem u Hanoju

NN 104/2018 (28.11.2018.), Odluka o postavljanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Socijalističkoj Republici Vijetnamu, sa sjedištem u Hanoju

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

2034

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 24. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13, 127/13 i 39/18) i točke III. podtočke 4. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE HRVATSKE U SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI VIJETNAMU, SA SJEDIŠTEM U HANOJU

NGUYEN KIM SON postavlja se za počasnog konzula Repub­like Hrvatske u Socijalističkoj Republici Vijetnamu, sa sjedištem u Hanoju i konzularnim ovlastima nad konzularnim područjem koje obuhvaća cjelokupni teritorij Socijalističke Republike Vijetnama.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/18-05/10
Urbroj: 71-06-01/1-18-2
Zagreb, 20. studenoga 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.