Odluka o opozivu izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kazahstanu

NN 104/2018 (28.11.2018.), Odluka o opozivu izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kazahstanu

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

2035

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96, 72/13, 127/13 i 39/18) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Repub­like Hrvatske, klasa: T-018-07/18-02/17, urbroj: 50301-15/28-18-09 od 5. listopada 2018., donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Mr. sc. TONČI STANIČIĆ opoziva se dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kazahstanu, sa sjedištem u Moskvi.

Ova Odluka stupa na snagu 31. listopada 2018. godine.

Klasa: 018-07/18-02/49
Urbroj: 71-06-01/1-18-2
Zagreb, 12. listopada 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.