Uredba o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika

NN 109/2018 (5.12.2018.), Uredba o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2096

Na temelju članka 43. stavka 5. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11, 130/12, 89/14 – vjerodostojno tumačenje, 33/15 i 121/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. studenoga 2018. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Članak 1.

U Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika (»Narodne novine«, br. 129/11, 82/12, 140/13, 32/15, 40/15, 115/15, 11/17, 102/17, 129/17, 5/18 i 66/18), Popis naziva radnih mjesta policijskih službenika iz članka 22. Uredbe, zamjenjuje se novim Popisom naziva radnih mjesta policijskih službenika koji je sastavni dio Uredbe.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/83

Urbroj: 50301-29/23-18-2

Zagreb, 30. studenoga 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

POPIS NAZIVA RADNIH MJESTA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

KATEGORIJA RUKOVODEĆI POLICIJSKI SLUŽBENICI
Potkategorija glavni rukovoditelj
Razina potkategorijeZVANJE
1GLAVNI POLICIJSKI SAVJETNIK

GLAVNI RAVNATELJ POLICIJE
2POLICIJSKI SAVJETNIK

NAČELNIK CENTRA ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ

NAČELNIK POLICIJSKE AKADEMIJE

NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 1. KATEGORIJE

NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 2. KATEGORIJE

NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 3. KATEGORIJE

NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 4. KATEGORIJE

NAČELNIK POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

NAČELNIK SEKTORA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE

POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE POLICIJE

POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE ZA GRANICU

POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

POMOĆNIK NAČELNIKA CENTRA ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE AKADEMIJE ZA MEĐUNARODNU I MEĐUINSTITUCIONALNU SURADNJU

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE AKADEMIJE ZA OBRAZOVANJE I STANDARD

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE AKADEMIJE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE I SIGURNOST

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE

POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE POLICIJE

POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE ZA GRANICU

POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA KRIMINALITET

ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA OPĆU SIGURNOST

ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA GRANICU

ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 1. KATEGORIJE

ZAPOVJEDNIK ZAPOVJEDNIŠTVA SPECIJALNE POLICIJE

POMOĆNIK NAČELNIKA KRIMINALISTIČKO-OBVJEŠTAJNOG SEKTORA
Potkategorija viši rukovoditelj
Razina potkategorije
1GLAVNI POLICIJSKI INSPEKTOR

NAČELNIK OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

NAČELNIK SEKTORA U PU 1. KATEGORIJE

NAČELNIK SEKTORA U PU 2. KATEGORIJE

NAČELNIK UREDA GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE

POMOĆNIK NAČELNIKA SEKTORA KRIMINALISTIČKE POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE

POMOĆNIK TAJNIKA KABINETA MINISTRA

POMOĆNIK VODITELJA POLICIJSKE ŠKOLE ZA DOMSKI ODGOJ I STRUČNU PRAKSU

POMOĆNIK VODITELJA POLICIJSKE ŠKOLE ZA NASTAVU

POMOĆNIK VODITELJA PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

POMOĆNIK VODITELJA VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE ZA ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I SVEUČILIŠNI STUDIJ

POMOĆNIK VODITELJA VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE ZA STRUČNI STUDIJ

TAJNIK KABINETA MINISTRA

VODITELJ CENTRA ZA POLICIJSKA ISTRAŽIVANJA

VODITELJ KATEDRE

VODITELJ MUZEJA POLICIJE

VODITELJ POLICIJSKE ŠKOLE »JOSIP JOVIĆ«

VODITELJ PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE

VODITELJ PROTUEKSPLOZIJSKE SLUŽBE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE I SAVJETNIK ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST

VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE ZA SURADNJU S VOJNIM ORDINARIJATOM U REPUBLICI HRVATSKOJ

VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE ZA UNUTARNJU REVIZIJU

VODITELJ SLUŽBE BIOLOŠKIH I KONTAKTINIH VJEŠTAČENJA

VODITELJ SLUŽBE DAKTILOSKOPIJE I IDENTIFIKACIJE

VODITELJ SLUŽBE GOSPODARSKOG KRIMINALITETA I KORUPCIJE

VODITELJ SLUŽBE KEMIJSKO-FIZIKALNIH I TOKSIKOLOŠKIH VJEŠTAČENJA

VODITELJ SLUŽBE KRIMINALISTIČKE TEHNIKE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

VODITELJ SLUŽBE KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNE ANALITIKE

VODITELJ SLUŽBE KRIMINALITETA DROGA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

VODITELJ SLUŽBE OPĆEG KRIMINALITETA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

VODITELJ SLUŽBE ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

VODITELJ SLUŽBE POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA

VODITELJ SLUŽBE RATNIH ZLOČINA

VODITELJ SLUŽBE TERORIZMA

VODITELJ SLUŽBE TRASEOLOŠKIH VJEŠTAČENJA

VODITELJ SLUŽBE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI ZA GRANICU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI ZA RAZVOJ, OPEMANJE I POTPORU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

VODITELJ SLUŽBE U UREDU GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE

VODITELJ SLUŽBE ZA DIGITALNU FORENZIKU

VODITELJ SLUŽBE ZA OSIGURANJE SLIJEDIVOSTI MATERIJALA VJEŠTAČENJA

VODITELJ SLUŽBE ZA MEĐUNARODNU POLICIJSKU SURADNJU

VODITELJ SLUŽBE ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

VODITELJ SLUŽBE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, STATISTIKU I UNAPRJEĐENJE RADA

VODITELJ SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA – ZAGREB

VODITELJ SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA – OSIJEK

VODITELJ SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA – RIJEKA

VODITELJ SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA – SPLIT

VODITELJ SLUŽBE ZA UNUTARNJU KONTROLU

VODITELJ SLUŽBE ZA UREDSKE POSLOVE

VODITELJ SLUŽBE ZA ZAŠTITU SVJEDOKA

VODITELJ VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE I DEKAN

ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 2. KATEGORIJE

ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 3. KATEGORIJE

ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 4. KATEGORIJE

ZAPOVJEDNIK JEDINICE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

ZAPOVJEDNIK MOBILNE JEDINICE PROMETNE POLICIJE

ZAPOVJEDNIK SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE

ZAPOVJEDNIK ZAPOVJEDNIŠTVA INTERVENTNE POLICIJE

ZAPOVJEDNIK ZRAKOPLOVNE JEDINICE

VODITELJ SLUŽBE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZAPOVJEDNIŠTVA SPECIJALNE POLICIJE ZA OPERATIVNE ZADAĆE

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZAPOVJEDNIŠTVA SPECIJALNE POLICIJE ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBU

ZAPOVJEDNIK ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO
VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EUROPSKE UNIJE
VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE ZA NADZOR ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA
Potkategorija rukovoditelj
Razina potkategorije
1SAMOSTALNI POLICIJSKI INSPEKTOR

INSPEKTOR PROMETNE TEHNIKE – VODITELJ

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ STRUČNOG AKTIVA

POMOĆNIK VODITELJA CENTRA ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I SPECIJALIZACIJU

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA JEDINICE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZA PILOTE

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA U ZAPOVJEDNIŠTVU INTERVENTNE POLICIJE

VODITELJ CENTRA ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA

VODITELJ INFORMATIČKOG CENTRA I SERVERSKIH PLATFORMI

VODITELJ NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

VODITELJ ODJELA EUROPOLA

VODITELJ ODJELA INTERPOLA

VODITELJ ODJELA KRIMINALISTIČKIH EVIDENCIJA

VODITELJ ODJELA OSIJEK

VODITELJ ODJELA PRIPREME, NADZORA I PRIMJENE POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA

VODITELJ ODJELA RIJEKA

VODITELJ ODJELA S.I.Re.N.E.

VODITELJ ODJELA SPLIT

VODITELJ ODJELA U SLUŽBI ZA UNUTARNJU KONTROLU

VODITELJ ODJELA U UPRAVI ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

VODITELJ ODJELA U UPRAVI ZA RAZVOJ, OPREMANJE I POTPORU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

VODITELJ ODJELA UPRAVE POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

VODITELJ ODJELA UPRAVE ZA GRANICU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

VODITELJ ODJELA TELEKOMUNIKACIJSKOG CENTRA, PREVODITELJA I EVIDENTIČARA

VODITELJ ODJELA ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU I KRIMINALITET NA ŠTETU MLADEŽI I OBITELJI

VODITELJ ODJELA ZA OPERATIVNO POSTUPANJE

VODITELJ ODJELA ZA OPERATIVNU PRIPREMU

VODITELJ ODJELA ZAGREB

VODITELJ OPERATIVNIH POSLOVA

VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE

VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 2. KATEGORIJE

VODITELJ POSLOVA OSIGURANJA

VODITELJ POSLOVA RAZVOJA

VODITELJ POSLOVA ZA MOTORIZIRANU PRATNJU

VODITELJ POSLOVA ZA NEPOSREDNU ZAŠTITU

VODITELJ POSLOVA ZA POSEBNO OSIGURANJE

VODITELJ POSLOVA ZA PROTUDIVERZIJSKU ZAŠTITU

VODITELJ POSLOVA ZA REDOVNO OSIGURANJE

VODITELJ POSLOVA ZA SPECIJALISTIČKU OBUKU

VODITELJ PROTUEKSPLOZIJSKE SLUŽBE U PU 1. KATEGORIJE

VODITELJ SLUŽBE GOSPODARSKOG KRIMINALITETA U PU 2. KATEGORIJE

VODITELJ SLUŽBE KRIMINALISTIČKE POLICIJE U PU 3. I 4. KATEGORIJE

VODITELJ SLUŽBE KRIMINALITETA DROGA U PU 2. KATEGORIJE

VODITELJ SLUŽBE OPĆEG KRIMINALITETA U PU 2. KATEGORIJE

VODITELJ SLUŽBE ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U PU 2. KATEGORIJE

VODITELJ SLUŽBE POLICIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI 3. I 4. KATEGORIJE

VODITELJ SLUŽBE PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA U PU 3. KATEGORIJE

VODITELJ SLUŽBE U POLICIJSKOJ UPRAVI 1. KATEGORIJE

VODITELJ SLUŽBE U UREDU NAČELNIKA PU 1. KATEGORIJE

VODITELJ SLUŽBE ZA DRŽAVNU GRANICU U PU 1. I 2. KATEGORIJE

VODITELJ SLUŽBE ZA GRANICU U PU 3. I 4. KATEGORIJE

VODITELJ SLUŽBE ZA JAVNI RED U PU 2. KATEGORIJE

VODITELJ SLUŽBE ZA NEZAKONITE MIGRACIJE

VODITELJ SLUŽBE ZA OČEVIDE I KRIMINALISTIČKU TEHNIKU U PU 2. KATEGORIJE

VODITELJ SLUŽBE ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE U PU 2. KATEGORIJE

VODITELJ SLUŽBE ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA U PU 2. KATEGORIJE

VODITELJ SLUŽBE ZA TEHNIKU U PU 2. KATEGORIJE

VODITELJ SLUŽBE ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA U PU 4. KATEGORIJE

VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA MOBILNE JEDINICE PROMETNE POLICIJE

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE

VODITELJ ODJELA ZA RAD S INFORMATORIMA

VODITELJ ODJELA ZA INFORMACIJE O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU

VODITELJ ODJELA ZA CILJANE POTRAGE I PRECIZNO LOCIRANJE

VODITELJ ODJELA ZA KRVNE DELIKTE

VODITELJ ODJELA ZA IMOVINSKE DELIKTE
VODITELJ ODJELA U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EUROPSKE UNIJE

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA GAĐANJE I SPECIJALISTIČKO NAORUŽANJE SPECIJALNE POLICIJE

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA INTERVENCIJSKU TEHNIKU I OPREMU SPECIJALNE POLICIJE

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA OPĆU TJELESNU PRIPREMU I BORILAČKE VJEŠTINE SPECIJALNE POLICIJE

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA PLANINSKE SPECIJALNOSTI SPECIJALNE POLICIJE

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA POLICIJSKU TAKTIKU SPECIJALNE POLICIJE

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA PROTUEKSPLOZIJSKO RONJENJE SPECIJALNE POLICIJE

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA PROTUTERORISTIČKU TAKTIKU SPECIJALNE POLICIJE

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA SPECIJALIZIRANA VOZILA I PLOVILA SPECIJALNE POLICIJE

VODITELJ PREGOVARAČA SPECIJALNE POLICIJE

VODITELJ SAVJETNIKA ZA KRIZNE SITUACIJE U SPECIJALNOJ POLICIJI

VODITELJ ZA ZAKONITOST I METODOLOGIJU POSTUPANJA SPECIJALNE POLICIJE
2VIŠI POLICIJSKI INSPEKTOR

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE ZA POSLOVE PRITVORSKIH NADZORNIKA I PRITVORSKIH POLICIJSKIH JEDINICA

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZA TEHNIČKU SLUŽBU

VODITELJ ODJELA U POLICIJSKOJ UPRAVI

VODITELJ ODSJEKA POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA

VODITELJ ODSJEKA ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU

VODITELJ ODSJEKA TEHNIČKOG RAZVOJA I NADZORA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

VODITELJ OPERATIVNOG DEŽURSTVA

VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 3. KATEGORIJE

VODITELJ OSIGURANJA ŠTIĆENIH OSOBA

VODITELJ PROTUEKSPLOZIJSKOG ODJELA

VODITELJ RADIONICE ZA IZRADU I POPRAVAK POLICIJSKE TEHNIKE

VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CEN­TRA – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 1. I 2. KATEGO­RIJE

VODITELJ TRANZITNOG PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE

VODITELJ SMJEŠTAJNO-OBUČNOG CENTRA GRANIČNE POLICIJE

VODITELJ ZA ZDRAVSTVENO-HIGIJENSKO-TEHNOLOŠKU ZAŠTITU

ZAMJENIK VODITELJA TRANZITNOG PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE

ZAPOVJEDNIK RONILAČKOG CENTRA

ŠEF SMJENE U ODJELU ZA INFORMACIJE O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU

ZAPOVJEDNIK MOBILNE JEDINICE GRANIČNE POLICIJE

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA MOBILNE JEDINICE GRANIČNE POLICIJE
3POLICIJSKI INSPEKTOR

NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE 1. KATEGORIJE

NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE 2. KATEGORIJE

NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE 3. KATEGORIJE

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE 2. KATEGORIJE

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE U PP 1. KATEGORIJE

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA KRIMINALISTIČKU POLICIJU U PP SESVETE, VELIKA GORICA I ZAPREŠIĆ

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNOG DEŽURSTVA

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE

ŠEF SMJENE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

VODITELJ ODSJEKA U POLICIJSKOJ UPRAVI 4. KATEGORIJE

VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 4. KATEGORIJE

VODITELJ POSLOVA KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI U 1. I 2. KATEGORIJI PU

VODITELJ SMJENE OPERATIVNOG DEŽURSTVA

VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 3. KATEGORIJE

VODITELJ ZA POSLOVE KRIMINALISTIČKE ANALITIKE

VODITELJ ZA POSLOVE POLICIJSKE ANALITIKE

VODITELJ ZA SIGURNOSNE PRETHODNICE I KOORDINACIJU

POMOĆNIK VODITELJA SMJEŠTAJNO-OBUČNOG CENTRA GRANIČNE POLICIJE

VOĐA GRUPE U KRIMINALISTIČKOJ POLICIJI

VOĐA GRUPE ZA POSEBNA OSIGURANJA

ZAPOVJEDNIK EKIPE ZA POSEBNE ZADAĆE

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 2. I 3. KATEGORIJE

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 4. KATEGORIJE

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE SATNIJE

ZAPOVJEDNIK JEDINICE ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU

ZAPOVJEDNIK SATNIJE ZA PODRŠKU
Potkategorija niži rukovoditelj
Razina potkategorije
1SAMOSTALNI POLICIJSKI NAREDNIK

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE 3. KATEGORIJE

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE

ZAPOVJEDNIK OPHODNOG BRODA TIP A
2VIŠI POLICIJSKI NAREDNIK

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U 4. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE SATNIJE

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA JEDINICE ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU – PRITVORSKI NADZORNIK

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA RONILAČKOG CENTRA

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA SATNIJE ZA PODRŠKU

ŠEF SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 1. KATEGORIJE POLICIJSKE POSTAJE

ŠEF SMJENE POSTAJE AERODROMSKE POLICIJE PLESO

ŠEF SMJENE PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE

ŠEF SMJENE TRANZITNOG PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE

VODITELJ GRUPE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

VODITELJ POLICIJSKE ISPOSTAVE

VODITELJ POSLOVA KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI U 3. I 4. KATEGORIJI POLICIJSKIH UPRAVA

VODITELJ RADIOKOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA

VODITELJ RADIONICE ZA KONTROLU I POPRAVAK NAORUŽANJA

VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 4. KATEGORIJE

VODITELJ SPECIJALNIH SUSTAVA

VODITELJ SPECIJALNIH SUSTAVA – KOMUNIKACIJSKOG CENTRA

VODITELJ TELEKOMUNIKACIJSKIH SUSTAVA

VOĐA GRUPE U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE

VOĐA GRUPE ZA OBRADU KRIMINALITETA U POSTAJI GRANIČNE I AERODROMSKE POLICIJE

VOĐA GRUPE ZA OBRADU KRIMINALITETA U POSTAJI GRANIČNE POLICIJE

VOĐA GRUPE ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU

VOĐA GRUPE ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

VOĐA SEKTORA 1. KATEGORIJE POLICIJSKE POSTAJE

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA OPHODNOG BRODA TIP A

ZAPOVJEDNIK OPHODNOG BRODA TIP B

ZAPOVJEDNIK VODA SPECIJALNE POLICIJE
3POLICIJSKI NAREDNIK

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ OSIGURANJA POLICIJSKE AKADEMIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK VODITELJ OSIGURANJA ŠTIĆENOG OBJEKTA

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 1. KATEGORIJE

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

ŠEF SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 2. KATEGORIJE POLICIJSKE POSTAJE

ŠEF SMJENE POSTAJE GRANIČNE POLICIJE 2. KATEGORIJE POLICIJSKE POSTAJE

VODITELJ SMJENE GRANIČNOG PRIJELAZA 1. KATEGORIJE POLICIJSKE POSTAJE

VODITELJ SMJENE GRANIČNOG PRIJELAZA PAP RESNIK

VOĐA GRUPE – MOTORIST

VOĐA GRUPE – PRATITELJ

VOĐA SEKTORA 2. KATEGORIJE POLICIJSKE POSTAJE

VOĐA SPECIJALISTIČKE GRUPE PROTUEKSPLOZIJSKIH RONIOCA SPECIJALNE POLICIJE

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNOG VODA

ZAPOVJEDNIK OKLOPNOG VODA

ZAPOVJEDNIK VODA SA ZAŠTITNO-TRAGAČKIM PSIMA

ZAPOVJEDNIK VODA VODENIH TOPOVA

ZAPOVJEDNIK VODA ZA PODRŠKU

VODITELJ GRUPE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE U POLICIJSKOJ UPRAVI

VODITELJ VOZNOG PARKA I RADIONICA
4SAMOSTALNI POLICAJAC

POLICIJSKI SLUŽBENIK POMOĆNIK VODITELJA OSIGURANJA ŠTIĆENOG OBJEKTA

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE POLICIJSKE ISPOSTAVE

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 2. KATEGORIJE

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 3. KATEGORIJE POLICIJSKE POSTAJE

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE TRANZITNOG PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 4. KATEGORIJE

ŠEF OSIGURANJA ŠTIĆENOG OBJEKTA

ŠEF SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 3. KATEGORIJE POLICIJSKE POSTAJE

VODITELJ OPHODNE BRODICE

VODITELJ SMJENE GRANIČNOG PRIJELAZA 2. i 3. KATEGORIJE POLICIJSKE POSTAJE

VOĐA GRUPE ZA ZAŠTITU GRANICE

VOĐA SEKTORA 3. KATEGORIJE POLICIJSKE POSTAJE

VOĐA SPECIJALISTIČKE GRUPE SPECIJALNE POLICIJE

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNOG ODJELJENJA

ZAPOVJEDNIK ODJELJENJA EKIPE ZA POSEBNE ZADAĆE

ZAPOVJEDNIK ODJELJENJA SA ZAŠTITNO-TRAGAČKIM PSIMA

ZAPOVJEDNIK ODJELJENJA VODENOG TOPA

ZAPOVJEDNIK OKLOPNOG ODJELJENJA

ZAPOVJEDNIK RONILAČKOG ODJELJENJA
KATEGORIJA VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENICI
Potkategorija glavni savjetnik
Razina potkategorije
1POLICIJSKI SAVJETNIK
2GLAVNI POLICIJSKI INSPEKTOR

GLAVNI VJEŠTAK CENTRA

GLAVNI VJEŠTAK ZA KONTROLU KVALITETE I AKREDITACIJU

SAVJETNIK MINISTRA ZA BORBU PROTIV TERORIZMA

SAVJETNIK MINISTRA
Potkategorija viši savjetnik – specijalist
Razina potkategorije
1SAMOSTALNI POLICIJSKI INSPEKTOR

ANALITIČAR – PROJEKTANT

GLAVNI PROJEKTANT – SISTEM INŽENJER

GLAVNI PROJEKTANT – VODITELJ ZA KRIPTOLOŠKU SIGURNOST

GLAVNI PROJEKTANT APLIKACIJA

GLAVNI PROJEKTANT APLIKACIJA U CENTRU »IVAN VUČETIĆ«

GLAVNI PROJEKTANT ZAŠTITE INFORMACIJSKOG SUSTAVA

GLAVNI VJEŠTAK ZA BALISTIČKA I MEHANOSKOPSKA VJEŠTAČENJA

GLAVNI VJEŠTAK ZA BALISTIČKA, MEHANOSKOPSKA I TRASEOLOŠKA VJEŠTAČENJA

GLAVNI VJEŠTAK ZA BIOLOŠKA VJEŠTAČENJA

GLAVNI VJEŠTAK ZA DETEKCIJU I VJEŠTAČENJE TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA

GLAVNI VJEŠTAK ZA KEMIJSKO-FIZIKALNA VJEŠTAČENJA

GLAVNI VJEŠTAK ZA POŽARE I EKSPLOZIJE

GLAVNI VJEŠTAK ZA PROMETNA VJEŠTAČENJA

GLAVNI VJEŠTAK ZA RUKOPISE I DOKUMENTE

GLAVNI VJEŠTAK ZA TEHNIČKA VJEŠTAČENJA

GLAVNI VJEŠTAK ZA TEKSTILNA VLAKNA

GLAVNI VJEŠTAK ZA TOKSIKOLOŠKA VJEŠTAČENJA

POLICIJSKI SLUŽBENIK – SIGURNOSNI KOORDINATOR ZA SUSTAV CERTIFIKATA

POLICIJSKI SLUŽBENIK – SIGURNOSNI KOORDINATOR ZA ZAŠTITU PODATAKA I FIZIČKU SIGURNOST

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VIŠI PREDAVAČ VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ ZNANSTVENIH ISTRAŽIVANJA

POLICIJSKI SLUŽBENIK SAMOSTALNE SLUŽBE ZA SURADNJU S VOJNIM ORDINARIJATOM U REPUBLICI HRVATSKOJ

BISKUPSKI VIKAR ZA PASTORAL

POLICIJSKI SLUŽBENIK U UREDU GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU JAVNE SIGURNOSTI U UPRAVI POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR RADA U SEKTORU ZA SCHENGENSKU KOORDINACIJU I FONDOVE EUROPSKE UNIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRILAGODBU PROPISA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA EUROPSKOM ZAKONODAVSTVU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA USKLAĐIVANJE PROCEDURA RADA I POSTUPANJA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST POSTUPANJA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

PROFESOR VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

PROJEKTANT RAČUNALNIH MREŽA

UNUTARNJI REVIZOR

VIŠI UNUTARNJI REVIZOR – OPERATIVNI ANALITIČAR

VODITELJ POSLOVA – POLICIJSKE TEHNIKE, SPECIJALNE OPREME I NAORUŽANJA

VODITELJ POSLOVA NADZORA I PRIMJENE PROPISA

VODITELJ POSLOVA RAZVOJA – POLICIJSKA OPREMA I ODORA

VODITELJ POSLOVA REVIZIJE POSLOVNIH PROCESA IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA – VIŠI UNUTARNJI REVIZOR

VODITELJ POSLOVA REVIZIJE POSLOVNIH PROCESA IZ SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE – VIŠI UNUTARNJI REVIZOR

POLICIJSKI SLUŽBENIK – KOORDINATOR ZA POSLOVE IZRADE I PRIMJENE PROPISA

KOORDINATOR ZA MEDIJE I PROTOKOL

VODITELJ POSLOVA U KABINETU MINISTRA

VJEŠTAK ZA VJEŠTAČENJA DIGITALNIH ZAPISA, TELEFONSKE I INFORMATIČKE OPREME
GLAVNI KOORDINATOR ZA SCHENGENSKE EVALUACIJE
GLAVNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA – INFORMATIČKO-TEHNIČKO PODRUČJE
GLAVNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA – PRAVNO PODRUČJE
Potkategorija viši savjetnik
Razina potkategorije
1VIŠI POLICIJSKI INSPEKTOR

ADMINISTRATOR KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNOG SUSTAVA

ASISTENT VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

GLAVNI ANALITIČAR

INSTRUKTOR U ZAPOVJEDNIŠTVU INTERVENTNE POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

PILOT HELIKOPTERA I. KATEGORIJE

PILOT HELIKOPTERA II. KATEGORIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR ZA BORILAČKE VJEŠTINE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR ZA VJEŠTINU GAĐANJA

POLICIJSKI SLUŽBENIK – NASTAVNIK STRUČNIH PREDMETA

POLICIJSKI SLUŽBENIK – ODGAJATELJ/VODITELJ OBRAZOVNE SKUPINE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATIVNI ANALITIČAR

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PREDAVAČ VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PSIHOLOG

POLICIJSKI SLUŽBENIK – TAJNIK POLICIJSKE AKADEMIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – TAJNIK POLICIJSKE ŠKOLE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – TAJNIK VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ SMJENE U DOMU/VODITELJ KLASE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VOĐA OBRADE

POLICIJSKI SLUŽBENIK GOSPODARSKOG KRIMINALITETA I KORUPCIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK INSTRUKTOR POLICIJSKIH VJEŠTINA

POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR

POLICIJSKI SLUŽBENIK SLUŽBE ZA MEĐUNARODNU POLICIJSKU SURADNJU UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK SLUŽBE ZA RAZVOJ POLICIJSKOG OBRAZOVANJA I NAKLADNIČKO-KNJIŽNIČNU DJELATNOST

POLICIJSKI SLUŽBENIK SLUŽBE ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I SPECIJALIZACIJU POLICIJSKE AKADEMIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA GRANICU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA RAZVOJ, OPREMANJE I POTPORU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA CILJANE POTRAGE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FINANCIJSKE ISTRAGE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKO-TEHNIČKE POSLOVE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALITET DROGA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU I KRIMINALITET NA ŠTETU MLADEŽI I OBITELJI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MIROVNE MISIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZIRANI KRIMINALITET U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRUČJE AZILA, MIGRACIJA I INTEGRACIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE TE DRUGE INOZEMNE IZVORE FINANCIRANJA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE EUROPSKOG ZAKONODAVSTVA
VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA – INFORMATIČKO-TEHNIČKO PODRUČJE
VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA – PRAVNO PODRUČJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRUČJE GRANICA I VIZA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRUČJE POLICIJSKE SURADNJE, PREVENCIJE I SUZBIJANJA KRIMINALA TE UPRAVLJANJE KRIZAMA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POLICIJSKE ČASNIKE ZA VEZU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POLIGRAFSKA ISPITIVANJA – GLAVNI POLIGRAFSKI ISPITIVAČ

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE PRIPREME

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE ZAKLADE POLICIJSKE SOLIDARNOSTI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE EUROPSKOG ZAKONODAVSTVA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PSIHOLOŠKU POTPORU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RATNE ZLOČINE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SCHENGENSKU KOORDINACIJU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA TERORIZAM U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST POSTUPANJA U POLICIJSKOJ UPRAVI

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA BALISTIČKA I MEHANOSKOPSKA VJEŠTAČENJA

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA BIOLOŠKA VJEŠTAČENJA

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA DETEKCIJU I VJEŠTAČENJE TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA KEMIJSKO-FIZIKALNA VJEŠTAČENJA

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA POŽARE I EKSPLOZIJE

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA PROMETNA VJEŠTAČENJA

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA RUKOPISE I DOKUMENTE

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA TEHNIČKA VJEŠTAČENJA

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA TEKSTILNA VLAKNA

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA TOKSIKOLOŠKA VJEŠTAČENJA

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA VJEŠTAČENJE PAPILARNIH LINIJA

VODITELJ PROGRAMA SIGURNOSTI LETENJA U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI

VODITELJ PROGRAMA ZA SUSTAV KAKVOĆE U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI

VODITELJ KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI I OPERACIJA NA ZEMLJI U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI

VODITELJ PROGRAMA OBUKE PILOTA U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI

VODITELJ RADIONICE

VODITELJ VOZNOG PARKA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RAD S INFORMATORIMA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTPORU U ODJELU ZA INFORMACIJE O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA INFORMATIČKU POTPORU U ODJELU ZA INFORMACIJE O PUTNICIMA U ZREČNOM PROMETU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KIBERNETIČKU SIGURNOST

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IDENTIFIKACIJU I POTRAGE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRVNE I SEKSUALNE DELIKTE, OPĆU SIGURNOST I OKOLIŠ

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IMOVINSKE DELIKTE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA INFORMATIČKO-TEHNIČKE POSLOVE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA DIGITALNU FORENZIKU

POLICIJSKI SLUŽBENIK VIŠI KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR

VIŠI KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR

STRATEŠKI KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR

GIS ANALITIČAR

VODITELJ POSLOVA ZA POSEBNU KRIMINALITIČKU TEHNIKU
VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK SEKTORA ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNE ODNOSE
Potkategorija savjetnik

Razina potkategorije

1

POLICIJSKI INSPEKTOR

ANALITIČAR NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

GLASNOGOVORNIK POLICIJSKE UPRAVE

INSTRUKTOR U INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE

INSTRUKTOR U SPECIJALNOJ JEDINICI POLICIJE

INSTRUKTOR ZA NAORUŽANJE I VJEŠTINU GAĐANJA

INSTRUKTOR ZA OPĆU I SPECIJALISTIČKU TJELESNU PRIPREMU U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

INSTRUKTOR ZA PROTUEKSPLOZIJSKO RONJENJE SPECIJALNE POLICIJE

INSTRUKTOR ZA SPECIJALISTIČKU I TAKTIČKU OBUKU

INSTRUKTOR ZA SPECIJALISTIČKU VOŽNJU

KONSTRUKTOR I

KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR

PILOT HELIKOPTERA III. KATEGORIJE

PILOT HELIKOPTERA IV. KATEGORIJE

PILOT HELIKOPTERA V. KATEGORIJE

POLICIJSKI PREGOVARAČ SPECIJALNE POLICIJE

POLICIJSKI SAVJETNIK ZA KRIZNE SITUACIJE SPECIJALNE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PRITVORSKI NADZORNIK

POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIMINALISTIČKE POLICIJE U SEKTORU/SLUŽBI/ODJELU/POLICIJSKOJ POSTAJI POLICIJSKE UPRAVE

POLICIJSKI SLUŽBENIK OPERATIVNE TEHNIKE U POLICIJSKOJ UPRAVI

POLICIJSKI SLUŽBENIK SEKTORA/SLUŽBE POLICIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI

POLICIJSKI SLUŽBENIK SEKTORA/SLUŽBE ZA GRANICU U POLICIJSKOJ UPRAVI

POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALITIKU I STATISTIKU U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA DOKUMENTIRANJE I ANALIZU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FOTO I VIDEO DOKUMENTACIJU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALITET DROGA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA LOGISTIKU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA METODOLOGIJU I TAKTIKU UPORABE SLUŽBENIH PASA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MOTORIZIRANU PRATNJU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE – ZA PREVENCIJU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR RADA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU U POLICIJSKOJ UPRAVI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OPERATIVNE POSLOVE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZACIJU I VEZE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PLANIRANJE I PROVEDBU ŠKOLOVANJA U CENTRU ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POLIGRAFSKO ISPITIVANJE U POLICIJSKOJ UPRAVI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OSIGURANJA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE REDOVNOG OSIGURANJA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE I ANALIZU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIHVAT I DEPORTACIJU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST I PREVENTIVU CESTOVNOG PROMETA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA STRUČNU IZOBRAZBU U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST I METODOLOGIJU POSTUPANJA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITNO-TRAGAČKE PSE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZDRAVSTVENO-HIGIJENSKO-TEHNOLOŠKU ZAŠTITU

SAMOSTALNI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI

VJEŠTAK ZA BALISTIČKA I MEHANOSKOPSKA VJEŠTAČENJA

VJEŠTAK ZA BIOLOŠKA VJEŠTAČENJA

VJEŠTAK ZA DETEKCIJU I VJEŠTAČENJE TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA

VJEŠTAK ZA KEMIJSKO-FIZIKALNA VJEŠTAČENJA

VJEŠTAK ZA PROMETNA VJEŠTAČENJA

VJEŠTAK ZA TEHNIČKA VJEŠTAČENJA

VJEŠTAK ZA TEKSTILNA VLAKNA

VJEŠTAK ZA TOKSIKOLOŠKA VJEŠTAČENJA

VJEŠTAK ZA VJEŠTAČENJE PAPILARNIH LINIJA

VODITELJ SMJENE NACIONALNOG KOORDINACIJSKOG CENTRA

VODITELJ SMJENE NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA
POLICIJSKI SLUŽBENIK SEKTORA ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNE ODNOSE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR PODATKOVNOG PROMETA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PLANIRANJE I ZAPOŠLJAVANJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA STATUSNA PITANJA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU OBUKE GRANIČNE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU RIZIKA U POLICIJSKOJ UPRAVI
Potkategorija viši stručni suradnik

Razina potkategorije

1

SAMOSTALNI POLICIJSKI NAREDNIK

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALITIKU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU U CESTOVNOM PROMETU U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRŠKU – ZAKONITOST POSTUPANJA
2VIŠI POLICIJSKI NAREDNIK

DOKUMENTARIST ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE

INSTRUKTOR ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA

INSTRUKTOR ODRŽAVANJA ZRAKOPLOVA

INŽENJER TEHNIČKE PRIPREME LETA

INŽENJER ZA RAČUNALNE MREŽE – ODRŽAVANJA INFORMATIČKE OPREME

INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE – OPERATER KOMUNIKACIJSKOG CENTRA

KRIMINALISTIČKI INFORMACIJSKI ANALITIČAR

POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR POLICIJSKE VOŽNJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATIVNI ANALITIČAR

POLICIJSKI SLUŽBENIK – POMOĆNIK VODITELJA TKC-a

POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIMINALITETA DROGA

POLICIJSKI SLUŽBENIK VIŠI OPERATER ODJELA S.I.Re.N.E.

POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U CESTOVNOM PROMETU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA DELIKTE PROTIV OPĆE SIGURNOSTI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJU KORPUSA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KOORDINACIJU ŠKOLOVANJA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRAĐE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRVNE DELIKTE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NEZAKONITE MIGRACIJE I PRIHVAT U POLICIJSKOJ POSTAJI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NEZAKONITE MIGRACIJE U POLICIJSKOJ POSTAJI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U POLICIJSKIM UPRAVAMA 1. I 2. KATEGORIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRŠKU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA TE KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RAZBOJNIŠTVA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SEKSUALNE DELIKTE

UPRAVITELJ STROJA OPHODNOG BRODA TIP A

VIŠI INSTRUKTOR U CENTRU ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA

VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR

VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI

VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR ZA DAKTILOSKOPIJU I IDENTIFIKACIJU

VODITELJ SMJENE KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI

VODITELJ SMJENE POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTPORU NADZORA PODATKOVNOG PROMETA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNE TEHNIKE LOCIRANJA

VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER ZA NADZOR DRŽAVNE GRANICE

ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR LETAČ I. KATEGORIJE

ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR LETAČ II. KATEGORIJE
Potkategorija stručni suradnik
Razina potkategorije
1POLICIJSKI NAREDNIK

DEŽURNI POLICIJSKI SLUŽBENIK U SPECIJALNOJ JEDINICI POLICIJE

DISPEČER

INSTRUKTOR U CENTRU ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA

INSTRUKTOR ZA OBUKU

INŽENJER ZA RAČUNALNE MREŽE

INŽENJER ZA RADIOKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE

INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE

INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE KONSTRUKTOR – IZRAĐIVAČ

INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE ZA NAORUŽANJE

INŽENJER ZA TELEKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE

KONSTRUKTOR II

KOORDINATOR ZA RAD S KONTROLIRANIM EKSPLOZIJAMA

POLICIJSKI SLUŽBENIK – KRIMINALISTIČKO-PROMETNI TEHNIČAR U 1. I 2. KATEGORIJI POLICIJSKIH POSTAJA

POLICIJSKI SLUŽBENIK VODITELJ FOTOLABORATORIJA

POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U CESTOVNOM PROMETU U POLICIJSKIM POSTAJAMA 2. KATEGORIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U CESTOVNOM PROMETU U POLICIJSKIM POSTAJAMA 3. KATEGORIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALITIKU I STATISTIKU U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FOTO I VIDEODOKUMENTACIJU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GOSPODARSKI KRIMINALITET U 3. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU U CESTOVNOM PROMETU 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKIH POSTAJA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU I OBRADU KRIMINALITETA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NEDOZVOLJENU PROIZVODNJU, TRGOVINU I KRIJUMČARENJE PRAVNIH OSOBA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU KRIMINALITETA U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU KRIMINALITETA U 2., 3. I 4. KATEGORIJI POLICIJSKIH UPRAVA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OČEVIDE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZACIJU SUSTAVA VEZA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU OPERATIVNU TEHNIKU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU PROMETNU TEHNIKU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTRAGE U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE I KOORDINACIJU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU U 2. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU U 2. KATEGORIJI POLICIJSKIH POSTAJA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA TE KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA IZ OTVORENIH IZVORA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST I PREVENTIVU CESTOVNOG PROMETA U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKIH POSTAJA

TEHNOLOG OBRADE

TEHNOLOG OBRADE KOLAUDATOR

UPRAVITELJ STROJA OPHODNOG BRODA TIP B

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER U ODJELU ZA INFORMACIJE O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU

POLICIJSKI SLUŽBENIK TELEKOMUNIKACIJSKOG CENTRA

VIŠI DETEKTIV ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU RIZIKA U POLICIJSKOJ POSTAJI


KATEGORIJA NIŽI POLICIJSKI SLUŽBENICI
Potkategorija samostalni policijski službenikRazina potkategorije
  
1SAMOSTALNI POLICAJAC

DETEKTIV – DEŽURNI ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE

DETEKTIV KRIMINALITETA DROGA

DETEKTIV ZA CILJANE POTRAGE

DETEKTIV ZA EVIDENCIJE POTRAGA

DETEKTIV ZA IDENTIFIKACIJU

DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI 1. KATEGORIJE

DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU

DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU, EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU

DETEKTIV ZA NADZOR ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

DETEKTIV ZA OBRADU KRIMINALITETA

DETEKTIV ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE

DETEKTIV ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU

DETEKTIV ZA POSLOVE OPERATIVNE PRIPREME

DETEKTIV ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE

DETEKTIV ZA POTRAGE

DETEKTIV ZA RAZBOJNIŠTVA

INTERVENCIJSKI TEHNIČAR SPECIJALNE POLICIJE

KONTAKT POLICAJAC

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI

POLICIJSKI SLUŽBENIK – KRIMINALISTIČKO PROMETNI TEHNIČAR U 3. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – LOGISTIČAR

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER NA SREDSTVIMA VEZE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATIVNI ANALITIČAR

POLICIJSKI SLUŽBENIK OPERATER ODJELA S.I.Re.N.E.

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU POTPORU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE I OPREMU SPECIJALNE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU OPERATIVNIH PODATAKA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSPOSOBLJAVANJE VOZAČA I TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREKOGRANIČNU SURADNJU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU U 3. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SPECIJALIZIRANA VOZILA I PLOVILA SPECIJALNE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SUZBIJANJE PREKOGRANIČNOG KRIMINALITETA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA TEHNIKU, PLOVILA, VOZILA, ODRŽAVANJE I TEHNIČKU POTPORU RONJENJA U SPECIJALNOJ POLICIJI

POSLUŽITELJ BAROKOMORE U SPECIJALNOJ POLICIJI

PROTUEKSPLOZIJSKI RONILAC SPECIJALNE POLICIJE

REPRODUCER ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE

VOĐA PROMETNE OPHODNJE U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE

DETEKTIV ZA POSEBNE TEHNIKE LOCIRANJA

MANIPULANT GORIVOM U SPECIJALNOJ POLICIJI

ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR
2VIŠI POLICAJAC

DETEKTIV – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA OTKRIVANJE DROGA

DEŽURNI POLICIJSKI SLUŽBENIK U INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE

DEŽURNI POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

KRIMINALISTIČKI REFERENT – FOTOGRAF

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ POSTAJI

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR ZA DAKTILOSKOPIJU I IDENTIFIKACIJU

OPERATER POMORSKOG PROMETA NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

POLICIJSKI SLUŽBENIK – MOTOCIKLIST U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER NA SREDSTVIMA VEZE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER NACIONALNOG KOORDINACIJSKOG CENTRA

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER POMORSKOG PROMETA

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER PROTUDIVERZIJSKE ZAŠTITE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA OBRADU OPERATIVNIH PODATAKA

POLICIJSKI SLUŽBENIK – RTG OPERATER

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVA

POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI

POLICIJSKI SLUŽBENIK LOGISTIČAR U CENTRU ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA

POLICIJSKI SLUŽBENIK VODIČ SLUŽBENOG PSA U SPECIJALNOJ JEDINICI POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I POTPORU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I POTPORU – ZA PREVENCIJU – TEHNIČAR

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE I OPREMU U INTERVETNIM JEDINICAMA POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE, OPREMU I EVIDENCIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBAVLJANJE POSLOVA ŠKOLOVANJA PASA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNO OSIGURANJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROMET U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA OTKRIVANJE DROGA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST POLICIJSKE AKADEMIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE SMJEŠTAJNO-OBUČNOG CENTRA GRANIČNE POLICIJE

SLUŽBENIK KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI

TEHNIČAR ZA KRIPTOLOŠKU SIGURNOST

VODITELJ OPHODNOG ČAMCA

VOĐA GRUPE EKIPE ZA POSEBNE ZADAĆE

VOĐA INTERVENTNE GRUPE

VOĐA OPHODNJE

VOĐA OPHODNJE ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

VOĐA OPHODNJE ZA ZADRŽAVANJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – LOGISTIČAR U MOBILNOJ JEDINICI GRANIČNE POLICIJE
Potkategorija policijski službenik
Razina potkategorije
1POLICAJAC

OPERATER – VODITELJ SMJENE

POLICIJSKI SLUŽBENIK

POLICIJSKI SLUŽBENIK – DOKUMENTARIST

POLICIJSKI SLUŽBENIK – LOGISTIČAR

POLICIJSKI SLUŽBENIK – MORNAR

POLICIJSKI SLUŽBENIK – POSLUŽITELJ OKLOPNOG VOZILA

POLICIJSKI SLUŽBENIK – POSLUŽITELJ VODENOG TOPA

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PROMETNI MOTOCIKLIST

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PUŠKAR

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA NAORUŽANJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA PLATIVE TISKANICE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA POLICIJSKE ODORE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA TEHNIČKU OPREMU

POLICIJSKI SLUŽBENIK – RONILAC

POLICIJSKI SLUŽBENIK – SKLADIŠTAR ORUŽJA

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VEZIST

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVA

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA ZAŠTITU GRANICE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ STRELIŠTA

POLICIJSKI SLUŽBENIK EKIPE ZA POSEBNE ZADAĆE

POLICIJSKI SLUŽBENIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK REFERENT ZA TEHNIČKU OPREMU

POLICIJSKI SLUŽBENIK SPECIJALNE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE I OBRADU PODATAKA I EVIDENCIJE OSIGURANJA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU KONTROLU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU KONTROLU U LUKAMA NA MORU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU KONTROLU U ZRAČNOJ LUCI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE OBJEKTA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RADNOPRAVNE ODNOSE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZADRŽAVANJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU GRANICE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU RAČUNALNOG SUSTAVA I RAČUNALNIH MREŽA

PRATITELJ – MOTORIST

PRATITELJ – VOZAČ

SLUŽBENIK ZA TEHNIČKU POTPORU – DOKUMENTACIJA I EVIDENCIJE

SLUŽBENIK ZAŠTITE PODATAKA INFORMACIJSKOG SUSTAVA

TEHNIČAR ZA RADIOKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – AUTOELEKTRIČAR

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – AUTOMEHANIČAR

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – DEŽURNI OPERATER

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – IZRAĐIVAČ

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – ODRŽAVANJA INFORMATIČKE OPREME

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – OPERATER KOMUNIKACIJSKOG CENTRA

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – PUŠKAR

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE ZA RAČUNALNE MREŽE

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE ZA TELEKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE

VOZAČ U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE

VOZAČ U UPRAVI ZA RAZVOJ, OPREMANJE I POTPORU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA OTKRIVANJE DROGA

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA GRANIČNU KONTROLU

ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR – PRIPRAVNIK