Zakon o izmjeni Zakona o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu

NN 111/2018 (12.12.2018.), Zakon o izmjeni Zakona o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu

HRVATSKI SABOR

2148

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBEŠTEĆENJU RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/155

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 5. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O OBEŠTEĆENJU RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU

Članak 1.

U Zakonu o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu (»Narodne novine«, br. 79/07. i 139/10.) u članku 5. stavku 2. riječi: »Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo«.

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/180

Zagreb, 3. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.