Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina

NN 111/2018 (12.12.2018.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina

Hrvatska energetska regulatorna agencija

2159

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 7. prosinca 2018. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA
TRANSPORT PLINA

I.

Tarifne stavke za transport plina prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (»Narodne novine«, broj 48/18 i 58/18), za energetski subjekt PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88A, Zagreb, za godine drugog regulacijskog razdoblja od 1. siječnja 2019. – 31. prosinca 2021., iznose kako slijedi:

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeNaziv tarifne stavkeTarifne stavke
- prema izvanrednoj reviziji
(bez PDV-a)
Mjerna jedinica
T+2 2019.T+3 2020.T+4 2021.
Tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za ulaze u transportni sustavTU,INTarifna stavka za ulaz na interkonekciji2,06351,94251,8294kn/kWh/dan
TU,PRTarifna stavka za ulaz iz proizvodnje1,85721,74831,6465kn/kWh/dan
TU,SKTarifna stavka za ulaz iz sustava skladišta plina0,20640,19430,1829kn/kWh/dan
TU,UPPTarifna stavka za ulaz iz terminala za UPP


kn/kWh/dan
Tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za izlaze iz transportnog sustavaTI,INTarifna stavka za izlaz na interkonekciji5,09414,29894,3087kn/kWh/dan
TI,HRTarifna stavka za izlaz u Hrvatskoj0,76410,64480,6463kn/kWh/dan
TI,ZZTarifna stavka za izlaz u zasebnoj zoni


kn/kWh/dan
Tarifna stavka za količinu plina na izlazima iz transportnog sustavaTKTarifna stavka za količinu plina0,00150,00150,0014kn/kWh


II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina (»Narodne novine«, broj 127/17).

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 310-03/18-28/4

Urbroj: 371-04-18-2

Zagreb, 7. prosinca 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.