Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije

NN 112/2018 (14.12.2018.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2186

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. prosinca 2018. godine donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE

I.

Tarifne stavke za prijenos električne energije prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije (»Narodne novine«, broj 104/15 i 84/16), za energetski subjekt Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb za 2019., godinu iznose kako slijedi:

Kategorija kupcaTarifni modelTarifni element
Radna energijaObračunska vršna radna snagaPrekomjerna jalova energijaNaknada za obračunsko mjerno mjesto
JTVTNT
[kn/kWh][kn/kWh][kn/kWh][kn/kW][kn/kvarh][kn/mj]
Tarifne stavke
123456
PoduzetništvoVisoki i vrlo visoki naponBijeli1
0,040,0214,000,1668,00
Srednji naponBijeli2
0,040,0214,00

Niski naponPlavi30,09
Bijeli4
0,110,05


Crveni5
0,050,0214,50

Žuti (javna rasvjeta)60,06
KućanstvoNiski naponPlavi70,09
Bijeli8
0,110,05


Crveni9
0,050,0214,50

Crni100,05

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju se primjenjivati iznosi tarifnih stavki za prijenos električne energije određeni Odlukom o visini tarifnih stavki za prijenos električne energije (»Narodne novine«, broj 134/15).

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 310-03/18-25/10

Urbroj: 371-06-18-3

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.