Zakon o izmjenama Zakona o poticanju ulaganja

NN 114/2018 (19.12.2018.), Zakon o izmjenama Zakona o poticanju ulaganja

HRVATSKI SABOR

2215

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o poticanju ulaganja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/203

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA

Članak 1.

U Zakonu o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 102/15. i 25/18.) u članku 17. stavku 3. riječi: »Agencija za investicije i konkurentnost (u daljnjem tekstu: AIK)« zamjenjuju se riječima: »Nadležno ministarstvo iz članka 6. stavka 1. točke 14. ovoga Zakona«.

Članak 2.

U cijelom tekstu članka 21. riječ: »AIK« u određenom padežu zamjenjuje se riječima: »nadležno ministarstvo iz članka 6. stavka 1. točke 14. ovoga Zakona« u odgovarajućem padežu.

U cijelom tekstu članka 21. riječi: »Upravno vijeće AIK-a« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »nadležno ministarstvo iz članka 6. stavka 1. točke 14. ovoga Zakona« u odgovarajućem padežu.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/242

Zagreb, 7. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.