Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Višeg službeničkog suda

NN 115/2018 (20.12.2018.), Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Višeg službeničkog suda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2270

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), članka 101. stavka 3. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17) i točke VIII. Odluke o ustrojavanju službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda (»Narodne novine«, broj 102/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. prosinca 2018. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA VIŠEG SLUŽBENIČKOG SUDA

1. Imenuje se SONJA BREŠKOVIĆ BALENT predsjednicom Višeg službeničkog suda.

2. Za članove Višeg službeničkog suda, imenuju se:

– DARIO PARTL

– SINIŠA MARINOVIĆ

– RENATA MILIČEVIĆ

– ANDRINA RASPOR FLIS

– SANDA PIPUNIĆ

– BRANKA PAVIČIĆ

– JOSIP OSMANN

– ROBERT MIHALJEVIĆ

– DANIJELA PAVIĆEVAC KRAJAČ

– BILJANA ORLIĆ

– SUZANA PERIĆ

– IRENA BOBOVČAN

– ANTE DELIPETAR

– IVANA BELEC.

Klasa: 080-02/18-01/179
Urbroj: 50301-15/07-18-02
Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.