Rješenje o razrješenju predsjednice i članova Službeničkog suda u Zagrebu

NN 115/2018 (20.12.2018.), Rješenje o razrješenju predsjednice i članova Službeničkog suda u Zagrebu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2271

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), članka 101. stavka 3. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17) i točke VIII. Odluke o ustrojavanju službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda (»Narodne novine«, broj 102/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. prosinca 2018. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA SLUŽBENIČKOG SUDA U ZAGREBU

1. Razrješuje se IVANA ČALIĆ dužnosti predsjednice Službeničkog suda u Zagrebu.

2. Razrješuju se dužnosti članovi Službeničkog suda u Zagrebu:

– DOMAGOJ FRANJO FRNTIĆ

– ANITA MARKIĆ

– DRAŽEN IVANUŠEC

– NATALIJA GLUMIČIĆ ŠĆEKIĆ

– DAVOR ZDUNIĆ

– DAVORIN KAJFEŠ

– SANDRA KANTOLIĆ

– JANJA ZADRO

– INES MILUN

– SANJA PALČIĆ

– MARIJA KORDIĆ.

Klasa: 080-02/18-02/110
Urbroj: 50301-15/07-18-02
Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.