Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije

NN 116/2018 (21.12.2018.), Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2301

Na temelju članka 40. stavka 3. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (»Narodne novine«, br. 100/15, 123/16, 131/17 i 111/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donijela

UREDBU

O UDJELU U NETO ISPORUČENOJ ELEKTRIČNOJ ENERGIJI POVLAŠTENIH PROIZVOĐAČA KOJEG SU OPSKRBLJIVAČI ELEKTRIČNE ENERGIJE DUŽNI PREUZETI OD OPERATORA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se udio izražen u postotku u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača električne energije kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije po reguliranoj otkupnoj cijeni, u skladu sa zakonom kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovite kogeneracije.

Članak 2.

Opskrbljivači električne energije dužni su preuzeti od operatora tržišta električne energije 70 % u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača električne energije.

Članak 3.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 022-03/18-03/99

Urbroj: 50301-25/05-18-2

Zagreb, 20. prosinca 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.