Zakon o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja

NN 118/2018 (27.12.2018.), Zakon o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja

HRVATSKI SABOR

2334

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA

Proglašavam Zakon o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/214

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 19. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o poticanju zapošljavanja (»Narodne novine«, br. 57/12., 120/12. i 16/17.).

Članak 2.

Korisnici prava na novčanu pomoć za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa i prava na novčanu pomoć za vrijeme produženog mirovinskog osiguranja na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona ta prava ostvarili prema propisima o poticanju zapošljavanja koji su bili na snazi do toga dana, ta prava ostvaruju u istom opsegu i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, sve do njihova prestanka.

Članak 3.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa i prava na novčanu pomoć za vrijeme produženog mirovinskog osiguranja na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, koji su podneseni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema propisima koji su bili na snazi do toga dana.

Članak 4.

Odredbe Pravilnika o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi i vrijednosnog kupona (»Narodne novine«, br. 64/12.) u dijelu koji se odnosi na sadržaj i oblik ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi ostaju na snazi do donošenja pravilnika iz članka 79. stavka 6. Zakona o tržištu rada.

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/259

Zagreb, 14. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.