Odluka o dodjeli odlikovanja Reda hrvatskog trolista za osobite zasluge za Republiku Hrvatsku stečene u ratu

NN 120/2018 (31.12.2018.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda hrvatskog trolista za osobite zasluge za Republiku Hrvatsku stečene u ratu

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

2409

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 05/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 20. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95., 57/06. i 141/06.), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom hrvatskog trolista, za osobite zasluge za Republiku Hrvatsku stečene u ratu, odlikuju se

1. TANJA (Filip) BELOBRAJDIĆ

2. MARIJA (Josip) KATIĆ

3. IVAN (Mirko) MATKOVIĆ

4. IGOR (Petar) ŠIROKI.

Klasa: 060-03/18-15/06
Urbroj: 71-03-01-01/3-18-01
Zagreb, 28. studenoga 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.