Ispravak Odluke o velikim izloženostima kreditnih institucija

NN 120/2018 (31.12.2018.), Ispravak Odluke o velikim izloženostima kreditnih institucija

HRVATSKA NARODNA BANKA

2438

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o velikim izloženostima kreditnih institucija objavljenoj u »Narodnim novinama«, br. 111/2018. te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O VELIKIM IZLOŽENOSTIMA KREDITNIH INSTITUCIJA

U Odluci o velikim izloženostima kreditnih institucija objavljenoj u »Narodnim novinama«, br. 111/2018., u članku 7. stavcima 4. i 5. umjesto riječi: »U slučaju iz stavka 2. točke 4. ovog članka« trebaju stajati riječi: »U slučaju iz stavka 3. točke 4. ovog članka«.

O.br: 406-020/12-18/BV

Zagreb, 19. prosinca 2018.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.