Ispravak odluka o donošenju kurikuluma za nastavne predmete

NN 10/2019 (29.1.2019.), Ispravak odluka o donošenju kurikuluma za nastavne predmete

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

219

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u odlukama o donošenju kurikuluma za nastavne predmete koje su objavljene u »Narodnim novinama«, broj 7 od 22. siječnja 2019. godine te se daje

ISPRAVAK

ODLUKA O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNE PREDMETE

U Odluci o donošenju kurikuluma na nastavni predmet Engleski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, u Odluci o donošenju kurikuluma na nastavni predmet Francuski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, u Odluci o donošenju kurikuluma na nastavni predmet Njemački jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, u Odluci o donošenju kurikuluma na nastavni predmet Talijanski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, u Odluci o donošenju kurikuluma na nastavni predmet Latinski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, u Odluci o donošenju kurikuluma na nastavni predmet Geografije za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, u Odluci o donošenju kurikuluma na nastavni predmet Matematike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, u Odluci o donošenju kurikuluma na nastavni predmet Biologije za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj, u Odluci o donošenju kurikuluma na nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj, u Odluci o donošenju kurikuluma na nastavni predmet Psihologije za gimnazije u Republici Hrvatskoj, u Odluci o donošenju kurikuluma na nastavni predmet Logike za gimnazije u Republici Hrvatskoj, u Odluci o donošenju kurikuluma na nastavni predmet Filozofije za gimnazije u Republici Hrvatskoj, u Odluci o donošenju kurikuluma na nastavni predmet Politike i gospodarstva za gimnazije u Republici Hrvatskoj, u Odluci o donošenju kurikuluma na nastavni predmet Sociologije za gimnazije u Republici Hrvatskoj, u Odluci o donošenju kurikuluma na nastavni predmet Likovne kulture za osnovne škole i Likovne umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj, (»Narodne novine«, broj 7/19) u točki III. alineji 2. iza riječi: »Nastavni plan i program za stjecanje školske spreme u programima« dodaje se riječ: »opće«.

Klasa: 602-01/19-01/00026

Urbroj: 533-06-19-0043

Zagreb, 25. siječnja 2019.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.