Odluka o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2019. godini

NN 2/2019 (4.1.2019.), Odluka o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2019. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

38

Na temelju članka 58.a Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99, 117/01, 36/02 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10), a u vezi s člankom 10. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 127/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. siječnja 2019. godine donijela

ODLUKU

O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2019. GODINI

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se minimalni financijski standardi za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2019. godini, u skladu s posebnim propisima, a koja je temelj za planiranje pomoći iz državnog proračuna na godišnjoj razini.

II.

Grad Zagreb, gradovi i općine koji su osnivači i suosnivači te financiraju javnu vatrogasnu postrojbu, osiguravaju sredstva rashoda za zaposlene te sredstva za materijalne i financijske rashode.

III.

Minimalni financijski standard za decentralizirano financiranje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi utvrđen je, a uz primjenu odgovarajućih indeksa tijekom narednih godina, na razini ukupnih sredstava za financiranje redovne djelatnosti zaposlenika na poslovima vatrogastva za tu namjenu ostvarenih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 1999. godinu – uključivo prava utvrđena tadašnjim Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (za tadašnjih 2.157 vatrogasaca u javnim vatrogasnim postrojbama na dan početka primjene Zakona o vatrogastvu, »Narodne novine«, broj 106/99).

Minimalni financijski standardi temelj su za planiranje pomoći osnivačima i suosnivačima javnih vatrogasnih postrojbi za decentraliziranu funkciju vatrogastva, a uz primjenu odgovarajućih indeksa u prethodnom razdoblju, za 2019. godinu iznose 321.226.450 kuna.

Rashodi iz točke II. ove Odluke za zaposlene u javnim vatrogasnim postrojbama su:

– plaće

– ostali rashodi za zaposlene

– doprinosi na plaće.

Materijalni rashodi iz točke II. ove Odluke za javne vatrogasne postrojbe su:

– naknade troškova zaposlenima

– rashodi za materijal i energiju

– rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi i računalne usluge)

– ostali nespomenuti rashodi – premije osiguranja.

Financijski rashodi iz točke II. ove Odluke za javne vatrogasne postrojbe su:

– ostali financijski rashodi – bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate.

IV.

Udio iznosa za rashode za plaće u odnosu na ukupno planirani iznos sredstava pomoći, odnosno u ukupnom minimalnom financijskom standardu može biti najviše 90/100, a udio za materijalne i financijske rashode mora biti minimalno 10% (moguće i više) pripadnog ukupnog minimalnog financijskog standarda utvrđenog u točci V. ove Odluke (radi fleksibilnosti u korištenju doznačenih sredstva na strani korisnika).

V.

Kriteriji i mjerila za utvrđivanje minimalnih financijskih standarda kao temelja za planiranje pomoći za decentraliziranu funkciju vatrogastva osnivačima i suosnivačima javnih vatrogasnih postrojbi u 2019. godini su:

– temeljna sredstva – fiksni dodatak, za 20/100 ukupnog iznosa

– klasifikacija postrojbe prema ugroženosti, sposobnosti i otpornosti, za 20/100 ukupnog iznosa

– broj stanovnika na površini osnivača i suosnivača koju vatrogasna postrojba može dohvatiti u 15 minuta (izračunato prema podacima sustava ZEOS), za 25/100 ukupnog iznosa

– površina osnivača i suosnivača koju vatrogasna postrojba može dosegnuti u 15 minuta (izračunato prema podacima sustava ZEOS), za 5/100 ukupnog iznosa

– dosadašnji prosjek financiranja (od 2003. do 2018. godine, a preračunato prema limitu za godinu iz Odluke), za 25/100 ukupnog iznosa

– ostali rizici, dopunske aktivnosti po zapovijedi i korekcija za osobnu zaštitnu opremu, za 5/100 ukupnog iznosa.

Minimalni financijski standard za 2019. godinu utvrđuje se u ukupnom iznosu od 321.226.450 kuna, kako slijedi:OSNIVAČI I SUOSNIVAČIJAVNA VATROGASNA POSTROJBAUdio za
suosnivače
UKUPNOIZNOS ZA ŽUPANIJE
IGRAD ZAGREB41.027.780
1Grad ZagrebJVP ZAGREB41.027.780
IIZAGREBAČKA ŽUPANIJA15.351.772
2Grad ZaprešićJVP ZAPREŠIĆ3.996.958
3Grad SamoborJVP SAMOBOR3.083.754
4Grad Velika GoricaJVP VELIKA GORICA4.646.482
5Grad Ivanić-GradJVP IVANIĆ-GRAD3.624.578
IIIKRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA9.451.935
6više suosnivača:ZAGORSKA JVP1,00007.218.943
Grad Zabok (8,96%)0,0896646.817
Grad Klanjec (3,09%)0,0309223.065
Grad Oroslavje (5,98%)0,0598431.693
Grad Pregrada (6,85%)0,0685494.498
Grad Zlatar (6,22%)0,0622449.018
Grad Donja Stubica (5,67%)0,0567409.314
Općina Bedekovčina (8,11%)0,0811585.456
Općina Budinščina (2,67%)0,0267192.746
Općina Desinić (3,33%)0,0333240.391
Općina Gornja Stubica (5,48%)0,0548395.598
Općina Hrašćina (1,75%)0,0175126.332
Općina Konjšćina (3,90%)0,0390281.539
Općina Kraljevec na Sutli (1,74%)0,0174125.610
Općina Krapinske Toplice (5,49%)0,0549396.320
Općina Kumrovec (1,77%)0,0177127.775
Općina Marija Bistrica (6,32%)0,0632456.237
Općina Stubičke Toplice (2,63%)0,0263189.858
Općina Sveti Križ Začretje (6,33%)0,0633456.959
Općina Tuhelj (2,09%)0,0209150.876
Općina Veliko Trgovišće (4,99%)0,0499360.225
Općina Zagorska Sela (1,14%)0,011482.296
Općina Zlatar Bistrica (2,71%)0,0271195.633
Općina Mače (2,78%)0,0278200.687
7Grad KrapinaJVP KRAPINA2.232.992
IVSISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA14.858.749
8Grad SisakJVP SISAK5.994.884
9Grad PetrinjaJVP PETRINJA3.566.068
10Grad KutinaJVP KUTINA3.497.190
11Grad NovskaJVP NOVSKA1.800.607
VKARLOVAČKA ŽUPANIJA10.317.835
12Grad KarlovacJVP KARLOVAČKA7.216.805
13Grad OgulinJVP OGULIN3.101.030
VIVARAŽDINSKA ŽUPANIJA6.359.786
14Grad VaraždinJVP VARAŽDIN6.359.786
VIIKORIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA11.222.824
15Grad KoprivnicaJVP KOPRIVNICA4.806.921
16više suosnivača:JVP ĐURĐEVAC1,00003.564.964
Grad Đurđevac (69,4%)0,69402.474.086
Općina Virje (10,7%)0,1070381.451
Općina Kloštar Podravski (5,08%)0,0508181.100
Općina Kalinovac (4,88%)0,0488173.970
Općina Molve (4,05%)0,0405144.381
Općina Ferdinandovac (2,97%)0,0297105.879
Općina Podravske Sesvete (1,84%)0,018465.595
Općina Novo Virje (1,08%)0,010838.502
17Grad KriževciJVP KRIŽEVCI2.850.939
VIIIBJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA14.624.127
18Grad BjelovarJVP BJELOVAR5.300.558
19više suosnivača:JVP DARUVAR1,00002.981.325
Grad Daruvar (78%)0,78002.325.434
Općina Sirač (7%)0,0700208.693
Općina Končanica (5%)0,0500149.066
Općina Đulovac (5%)0,0500149.066
Općina Dežanovac (5%)0,0500149.066
20više suosnivača:JVP GAREŠNICA1,00002.240.704
Grad Garešnica (88%)0,88001.971.820
Općina Hercegovac (7%)0,0700156.849
Općina Velika Trnovitica (5%)0,0500112.035
21Grad ČazmaJVP ČAZMA2.146.093
22Grad Grubišno PoljeJVP GRUBIŠNO POLJE1.955.447
IXPRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA29.701.130
23Grad RijekaJVP RIJEKA15.851.974
24Grad Mali LošinjJVP MALI LOŠINJ2.959.530
25Grad CrikvenicaJVP CRIKVENICA2.071.131
26Grad KrkJVP KRK2.812.046
27više suosnivača:JVP OPATIJA1,00004.089.807
Grad Opatija (57%)0,57002.331.190
Općina Matulji (23%)0,2300940.656
Općina Lovran (14%)0,1400572.573
Općina Mošćenička Draga (6%)0,0600245.388
28Grad DelniceJVP DELNICE1.916.642
XLIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA6.831.595
29Grad GospićJVP GOSPIĆ2.909.771
30Općina Plitvička jezeraJVP PLITVIČKA JEZERA2.007.807
31Grad SenjJVP SENJ1.914.017
XIVIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA5.448.284
32Grad ViroviticaJVP VIROVITICA2.881.598
33Grad SlatinaJVP SLATINA2.566.686
XIIPOŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA5.143.292
34Grad PožegaJVP POŽEGA2.622.640
35više suosnivača:JVP POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE1,00002.520.652
Grad Pleternica (30,00%)0,30756.195
Grad Kutjevo (10,00%)0,10252.065
Grad Pakrac (15,00%)0,15378.098
Grad Lipik (10,00%)0,10252.065
Općina Velika (10,00%)0,10252.065
Općina Brestovac (10,00%)0,10252.065
Općina Kaptol (5,00%)0,05126.033
Općina Čaglin (5,00%)0,05126.033
Općina Jakšić (5,00%)0,05126.033
XIIIBRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA9.110.979
36Grad Slavonski BrodJVP SLAVONSKI BROD7.133.428
37Grad Nova GradiškaJVP NOVA GRADIŠKA1.977.551
XIVZADARSKA ŽUPANIJA22.897.374
38više suosnivača:JVP ZADAR1,000013.672.801
Grad Zadar (87,70%)0,877011.991.046
Općina Poličnik (5,20%)0,0520710.986
Općina Zemunik Donji (2,40%)0,0240328.147
Općina Bibinje (4,70%)0,0470642.622
39Grad Biograd na MoruJVP BIOGRAD NA MORU2.916.061
40Grad BenkovacJVP BENKOVAC2.841.205
41Općina GračacJVP GRAČAC3.467.307
XVOSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA17.880.819
42Grad OsijekJPVP OSIJEK11.500.240
43Grad Beli ManastirJVP BELI MANASTIR2.553.168
44Grad NašiceJVP NAŠICE2.183.086
45više suosnivača:JVP ČEPIN1,00001.644.325
Općina Čepin (70%)0,70001.151.028
Općina Vuka (13%)0,1300213.762
Općina Vladislavci (17%)0,1700279.535
XVIŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA14.978.701
46Grad ŠibenikJVP ŠIBENIK7.641.547
47Grad DrnišJVP DRNIŠ2.380.298
48Grad KninJVP KNIN3.086.656
49Grad VodiceJVP VODICE1.870.200
XVIIVUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA10.458.437
50Grad VinkovciJVP VINKOVCI3.265.826
51Grad VukovarJVP VUKOVAR5.345.671
52Grad IlokJVP ILOK1.846.940
XVIIISPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA22.481.340
53Grad SplitJVP SPLIT15.192.783
54Grad ImotskiJVP IMOTSKI2.542.630
55Grad SinjJVP SINJ2.622.614
56Grad TrogirJVP TROGIR2.123.313
XIXISTARSKA ŽUPANIJA29.646.228
57više suosnivača:JVP PULA1,00009.135.355
Grad Pula – Pola (68,92%)0,68926.296.087
Općina Barban (3,27%)0,0327298.726
Općina Fažana – Fasana (3,78%)0,0378345.316
Općina Ližnjan – Lisignano (3,45%)0,0345315.170
Općina Marčana (4,59%)0,0459419.313
Općina Medulin (6,88%)0,0688628.512
Općina Svetvinčenat (2,61%)0,0261238.433
Grad Vodnjan – Dignano (6,5%)0,0650593.798
58više suosnivača:JVP PAZIN1,00003.464.817
Grad Pazin (49,29%)0,49291.707.809
Općina Cerovlje (9,55%)0,0955330.890
Općina Gračišće (7,66%)0,0766265.405
Općina Lupoglav (5,15%)0,0515178.438
Općina Karojba (7,73%)0,0773267.830
Općina Motovun – Montona (5,78%)0,0578200.266
Općina Tinjan (9,58%)0,0958331.930
Općina Sveti Petar u Šumi (5,26%)0,0526182.249
59više suosnivača:JVP POREČ1,00003.667.177
Grad Poreč – Parenzo (67,18%)0,67182.463.610
Općina Sveti Lovreč (1,49%)0,014954.641
Općina Višnjan – Visignano (2,61%)0,026195.713
Općina Kaštelir-Labinci – Castelliere-S. Domenica (1,36%)0,013649.874
Općina Vižinada – Visinada (1,44%)0,014452.807
Općina Vrsar – Orsera (13,50%)0,1350495.069
Općina Funtana (5,70%)0,0570209.029
Općina Tar-Vabriga – Torre-Abrega (6,72%)0,0672246.434
60više suosnivača:JVP ROVINJ1,00003.382.042
Grad Rovinj – Rovigno (88,17%)0,88172.981.947
Općina Bale – Valle (2,1%)0,021071.023
Općina Kanfanar (3,2%)0,0320108.225
Općina Žminj (6,53%)0,0653220.847
61više suosnivača:JVP LABIN1,00003.172.377
Grad Labin (49,9%)0,49901.583.016
Općina Pićan (8,2%)0,0820260.135
Općina Raša (15,9%)0,1590504.408
Općina Kršan (13,2%)0,1320418.754
Općina Sveta Nedelja (12,8%)0,1280406.064
62više suosnivača:JVP BUZET1,00002.539.555
Grad Buzet (80%)0,80002.031.644
Općina Lanišće (20%)0,2000507.911
63više suosnivača:JVP UMAG1,00004.284.905
Grad Umag – Umago (51,4%)0,51402.202.441
Grad Novigrad – Cittanova (16,58%)0,1658710.437
Grad Buje – Buie (19,77%)0,1977847.126
Općina Grožnjan – Grisignana (2,81%)0,0281120.406
Općina Brtonigla – Verteneglio (6,20%)0,0620265.664
Općina Oprtalj – Portole (3,24%)0,0324138.831
XXDUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA18.519.058
64Grad DubrovnikJVP DUBROVAČKI VATROGASCI8.518.451
65Općina KonavleJVP KONAVLE2.033.021
66Općina Dubrovačko primorjeJVP DUBROVAČKO PRIMORJE1.906.085
67Grad PločeJVP PLOČE2.147.857
68Grad MetkovićJVP METKOVIĆ2.047.546
69Općina MljetJVP MLJET1.866.098
XXIMEĐIMURSKA ŽUPANIJA4.914.405
70više suosnivača:JVP ČAKOVEC1,00004.914.405
Grad Čakovec (56,64%)0,56642.783.519
Općina Belica (2,28%)0,0228112.048
Općina Dekanovec (0,97%)0,009747.670
Općina Domašinec (1,20%)0,012058.973
Općina Gornji Mihaljevec (0,98%)0,009848.161
Općina Mala Subotica (3,22%)0,0322158.244
Općina Nedelišće (13,08%)0,1308642.804
Općina Orehovica (0,91%)0,009144.721
Općina Podturen (3,96%)0,0396194.610
Općina Pribislavec (2,36%)0,0236115.980
Općina Selnica (1,43%)0,014370.276
Općina Strahoninec (3,10%)0,0310152.347
Općina Sveti Juraj na Bregu (3,94%)0,0394193.628
Općina Šenkovec (4,65%)0,0465228.520
Općina Vratišinec (1,28%)0,012862.904


SVEUKUPNO:

321.226.450321.226.450


VI.

Minimalni financijski standard iz točaka III. i V. ove Odluke, u visini od 321.226.450 kuna čini osnovicu za izračun pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne samouprave u 2019. godini.

VII.

Prihode za financiranje decentraliziranih funkcija javnih vatrogasnih postrojbi osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi ostvaruju iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0 %.

Ukoliko osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0 % ne osiguraju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razliku sredstava iz točke V. ove Odluke ostvaruju s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu, unutar razdjela Ministarstva unutarnjih poslova u financijskom planu tijela nadležnog za vatrogastvo, na aktivnosti »Dodatna sredstva izravnanja za decentraliziranu funkciju vatrogastva«.

Ostvarivanje prihoda za izvršavanje decentralizirane funkcije vatrogastva prati tijelo nadležno za vatrogastvo na temelju mjesečnih izvještaja o ostvarenim prihodima iz dodatnog udjela u porezu na dohodak koje dostavlja Ministarstvo financija, a kontrolu izvršavanja rashoda obavlja tijelo nadležno za vatrogastvo.

VIII.

Osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi dužni su sredstva iz točke VII. ove Odluke koristiti prema utvrđenoj namjeni.

IX.

Za slučaj kada više jedinica lokalne samouprave osniva zajedničku javnu vatrogasnu postrojbu, prihodi dodatnog udjela poreza na dohodak od 1,0% uplaćuju se na račun proračuna jedinice lokalne samouprave s najvećim udjelom u sufinanciranju najkasnije do 15. u mjesecu.

Sredstva pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz državnog proračuna Republike Hrvatske, do razine iz točke VII. stavka 2. ove Odluke doznačuju se jedinici lokalne samouprave s najvećim osnivačkim udjelom.

X.

Jedinice lokalne samouprave dužne su u svojim proračunima posebno planirati sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija za javne vatrogasne postrojbe.

Jedinice lokalne samouprave dužne su uskladiti dinamiku financiranja decentraliziranih rashoda s dinamikom ostvarivanja prihoda iz dodatnog udjela u porezu na dohodak u svom proračunu i sredstvima s pozicije pomoći izravnanja.

XI.

Jedinice lokalne samouprave dužne su tijelu nadležnom za vatrogastvo dostaviti izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine najkasnije do 31. ožujka 2020. godine na obrascima JVP-DEC-IZVJEŠĆE (Obrazac 1) i JVP – financiranje izvan minimalnog standarda (Obrazac 2), koji su sastavni dio ove Odluke.

XII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/435

Urbroj: 50301-29/23-19-2

Zagreb, 3. siječnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

str. 1

str. 2

str. 3

str. 1

str. 2

str. 3

str. 4