Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

NN 2/2019 (4.1.2019.), Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

KOLEKTIVNI UGOVORI

44

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, Zagreb, Trg svetog Marka 2, (u daljnjem tekstu: Vlada), kao poslodavac, zastupana po ministru rada i mirovinskoga sustava mr. sc. Marku Paviću

i

SINDIKAT POLICIJE HRVATSKE, Zagreb, Bužanova 4, zastupan po Dubravku Jagiću,

NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA, Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1, zastupan po Zdravku Lončaru,

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 2, zastupan po Borisu Pleši,

(u daljnjem tekstu: sindikat)

zaključili su 21. prosinca 2018. godine sljedeći

DODATAK I.
KOLEKTIVNOM UGOVORU

ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

Članak 1.

Potpisom ovog Dodatka Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (»Narodne novine«, broj 112/17 i 12/18), ugovorne strane suglasno utvrđuju da će osnovica za izračun plaće za državne službenike i namještenike u 2019. godini iznositi kako slijedi:

– od 1. siječnja 2019. godine do 31. kolovoza 2019. godine 5.584,19 kuna bruto,

– od 1. rujna 2019. godine pa nadalje 5.695,87 kuna bruto.

Osnovica iz stavka 1. podstavak 1. ovoga članka se primjenjuje počevši s plaćom za mjesec siječanj 2019. godine koja će biti isplaćena u mjesecu veljači 2019. godine, a osnovica iz podstavka 2. počevši s plaćom za mjesec rujan 2019. godine koja će biti isplaćena u mjesecu listopadu 2019. godine.

O visini osnovice iz stavka 1. ovoga članka Ugovorne strane će pregovarati prije donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za 2020. godinu i ugovoriti dodatkom Kolektivnom ugovoru.

Članak 2.

Ugovorne strane su suglasne da će o visini jednokratnih materijalnih prava (regres, dar za Sv. Nikolu i nagrada za božićne blagdane), ugovorenih Kolektivnim ugovorom iz članka 1. ovog Dodatka ponovno pregovarati u prvoj polovini 2019. godine, najkasnije prije donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za naredno razdoblje.

Jednokratna materijalna prava iz stavka 1. ovoga članka ugovorit će se dodatkom Kolektivnom ugovoru.

Članak 3.

Ovaj Dodatak Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike se primjenjuje od 1. siječnja 2019. godine.

Članak 4.

Ovaj Dodatak Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike je sastavljen u osam izvornih primjeraka, od kojih svakom sindikatu pripada po jedan primjerak, a Vladi pet primjerka.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

Ministar rada i mirovinskoga sustava

mr. sc. Marko Pavić, v. r.

ZA SINDIKATE

Sindikat policije Hrvatske

Dubravko Jagić, v. r.

Nezavisni sindikat djelatnika

Ministarstva unutarnjih poslova

Zdravko Lončar, v. r.

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske

Boris Pleša, v. r.