Sporazum o osnovici za izračun plaće u javnim službama

NN 2/2019 (4.1.2019.), Sporazum o osnovici za izračun plaće u javnim službama

KOLEKTIVNI UGOVORI

45

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, zastupana po mr. sc. Marku Paviću, ministru rada i mirovinskoga sustava (u daljnjem tekstu: Vlada RH)

i

HRVATSKI STRUKOVNI SINDIKAT MEDICINSKIH SESTARA – MEDICINSKIH TEHNIČARA,

SINDIKAT HRVATSKIH UČITELJA,

NEZAVISNI SINDIKAT ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA,

HRVATSKI SINDIKAT DJELATNIKA U KULTURI,

SAMOSTALNI SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI HRVATSKE,

NEZAVISNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U SREDNJIM ŠKOLAMA HRVATSKE,

SINDIKAT ZAPOSLENIKA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI HRVATSKE,

HRVATSKI LIJEČNIČKI SINDIKAT,

svi zastupani po Branimiru Mihalinecu, predsjedniku Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, okončali su 27. studenoga 2018. godine u Zagrebu postupak mirenja u interesnom kolektivnom radnom sporu potpisujući sljedeći

ZAKLJUČAK

Stranke su postigle Sporazum da će se osnovica za plaće u javnim službama povećati za 3% (tri posto) počevši od 1. siječnja 2019. godine i nadalje dodatno za 2% (dva posto) počevši od 1. rujna 2019. godine.

Predstavnik poslodavca
mr. sc. Marko Pavić, v. r.

Predstavnik sindikata
Branimir Mihalinec, v. r.

Miriteljica
Danica Lisičar, v. r.