Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Zagorski bagremov med« zaštićena oznaka izvornosti

NN 3/2019 (9.1.2019.), Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Zagorski bagremov med« zaštićena oznaka izvornosti

Ministarstvo poljoprivrede

62

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 88. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15, u daljnjem tekstu: Zakon) objavljuje

OBAVIJEST

O PODNESENOM ZAHTJEVU ZA ZAŠTITU NAZIVA »ZAGORSKI BAGREMOV MED« ZAŠTIĆENA OZNAKA IZVORNOSTI

1. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) 6. kolovoza 2018. godine zaprimilo je zahtjev za zaštitu naziva »Zagorski bagremov med« – zaštićena oznaka izvornosti od podnositelja zahtjeva Saveza pčelarskih udruga Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, 49 000 Krapina.

2. Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u roku od dva mjeseca od datuma objave ove Obavijesti podnijeti prigovor na podneseni Zahtjev, sukladno članku 88. stavku 10. Zakona.

3. Sukladno članku 88. stavku 9. Zakona, nakon objave ove Obavijesti, na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mps.hr) bit će objavljena Specifikacija proizvoda »Zagorski bagremov med«.

4. Razlozi za ulaganje prigovora definirani su člankom 10. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

Klasa: UP/I-310-26/18-01/19

Urbroj: 525-09/1341-18-5

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.