Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja

NN 3/2019 (9.1.2019.), Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

67

Na temelju članka 52. stavka 3. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, broj 143/2013) ministar nadležan za obrt, donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU CIJENE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DOMAĆE RADINOSTI ILI SPOREDNOG ZANIMANJA

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja (»Narodne novine« br. 151/2014, 3/2017 i 3/2018), članak 6. mijenja se i glasi:

»Iznimno, u razdoblju od 2. 1. 2019. do 1. 1. 2020. godine fizička osoba oslobađa se plaćanja utvrđene cijene za izdavanje odobrenja iz članka 2. ove Odluke«.

Članak 2.

Ova odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 2. siječnja 2019. godine.

Klasa: 011-01/18-01/06

Urbroj: 526-04-02/1-19-2

Zagreb, 2. siječnja 2019.

Ministar
Darko Horvat, v. r.