Odluka o Listi izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike

NN 3/2019 (9.1.2019.), Odluka o Listi izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike

69

Na temelju članka 19. stavka 4. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 78/15.), Skupština Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, na 2. sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine, donijela je

ODLUKU

O LISTI IZMIRITELJA CENTRA ZA MIRENJE PRI HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE

Članak 1.

Utvrđuje se Lista izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike:

1. Milena Frankić, sutkinja Građanskog odjela

2. Ana Gradišek, sutkinja Građanskog odjela

3. Diana Preglej, sutkinja Građanskog odjela

4. Željka Rožić Kaleb, sutkinja Građanskog odjela

5. Gabrijela Topić Kordej, sutkinja Građanskog odjela

6. Miroslav Grgić, mag. ing. el.

7. Stjepan Pavliša, ing. el.

8. Tihomir Vemenac, mag. ing. el.

9. Miljan Lenić, mag. ing. el.

10. mr. sc. Zdravko Bašić, dipl. ing. el.

11. Miroslav Krepela, dipl. ing. el.

12. Igor Gašparić, bacc. ing. el.

13. Zlatko Oršulić, dipl. ing. el.

14. Igor Ganić, mag. ing. el.

15. Marijan Mikac, ing. el.

16. Nenad Kuzman, dipl. ing. el.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, te se objavljuje u »Narodnim novinama«.

Klasa: 100-04/18-01/10

Urbroj: 504-00-18-1

Zagreb, 20. prosinca 2018.

Predsjednik
Hrvatske komore inženjera elektrotehnike
Živko Radović, dipl. ing. el., v. r.