Odluka kojom se utvrđuje Lista izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

NN 3/2019 (9.1.2019.), Odluka kojom se utvrđuje Lista izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije

70

Na temelju članka 56. stavak 5. a u vezi s člankom 105. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine« broj 25/18) Skupština Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, na prijedlog Upravnog odbora, na 5. redovitoj sjednici održanoj 11. prosinca 2018. godine donijela je

ODLUKU

KOJOM SE UTVRĐUJE LISTA IZMIRITELJA CENTRA ZA MIRENJE PRI HRVATSKOJ KOMORI OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

I.

Na Listu izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije imenuju se:

1. mr. sc. Franjo Ambroš, dipl. ing. geod.

2. dr. sc. Siniša Mastelić Ivić, dipl. ing. geod.

3. Damir Movre, dipl. ing. kult. tehn.

4. Marina Popović Škeva, mag. ing. geod. et geoinf.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-000/18-01/3

Urbroj: 507-01-18-18

Zagreb, 11. prosinca 2018.

Predsjednik
Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije
Vladimir Krupa, dipl. ing. geod., v. r.