Ispravak Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi

NN 3/2019 (9.1.2019.), Ispravak Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi

KOLEKTIVNI UGOVORI

75

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

i

1. SINDIKAT ZAPOSLENIKA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI HRVATSKE

2. SAMOSTALNI SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI HRVATSKE

potpisali su 3. siječnja 2019. godine sljedeći

ISPRAVAK

KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI

Ispravlja se članak 53. stavak 12. u kojem su omaškom iza riječi »znanosti« napisane riječi: »(preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij, poslijediplomski specijalistički studij – mag., sveuč. mag. mr. spec.)«, na način da se iste brišu te članak 53. stavak 12. glasi:

»12. Osnovna plaća zaposlenika uvećat će se za 8% ako zaposlenik ima znanstveni stupanj magistra znanosti odnosno za 15% ako zaposlenik ima znanstveni stupanj doktora znanosti.«

ZA VLADU
REPUBLIKE HRVATSKE

Ministrica za demografiju,
obitelj, mlade i socijalnu politiku

Nada Murganić, v. r.

ZA SINDIKATE

Sindikat zaposlenika u
djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske

Jadranka Dimić, v. r.

Samostalni sindikat zdravstva
i socijalne skrbi Hrvatske

Stjepan Topolnjak, v. r.