Ispravak Odluke o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju

NN 5/2019 (16.1.2019.), Ispravak Odluke o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

100

Nakon izvršenog pregleda teksta utvrđena je pogreška u Odluci o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju objavljenoj u »Narodnim novinama«, broj 119 od 28. prosinca 2018. godine, te se daje sljedeći

ISPRAVAK

ODLUKE O ODREĐIVANJU RELATIVNIH PONDERA ZA ARHITEKTONSKE I INŽENJERSKE I S NJIMA POVEZANE SAVJETODAVNE USLUGE U GRADITELJSTVU I PROSTORNOM UREĐENJU

U članku 5. podstavku 5. Odluke o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju umjesto: »Fj = f x Cj/Cmin« treba stajati: »Fj = f x Cmin/Cj«.

Klasa: 360-01/18-01/39

Urbroj: 531-01-19-33

Zagreb, 14. siječnja 2019.

Ministar
Predrag Štromar, v. r.