Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske Mati (Marko) Agatiću

NN 6/2019 (18.1.2019.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske Mati (Marko) Agatiću

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

113

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i odredbe članka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, za izniman doprinos u dugogodišnjem humanitarnom radu i djelovanju, te organizaciji i pružanju nesebične pomoći Hrvatima u Republici Hrvatskoj i izvan nje, odlikuje se

MATO (Marko) AGATIĆ.

Klasa: 060-03/18-13/25
Urbroj: 71-06-04/4-18-01
Zagreb, 7. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.