Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra hrvatskih branitelja

NN 8/2019 (23.1.2019.), Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra hrvatskih branitelja

Vlada Republike Hrvatske

164

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 41. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16 i 104/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. siječnja 2019. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA HRVATSKIH BRANITELJA

Razrješuje se NENAD KRIŽIĆ dužnosti pomoćnika ministra hrvatskih branitelja, s danom 1. veljače 2019. godine, na osobni zahtjev.

Klasa: UP/I 080-02/19-02/04
Urbroj: 50301-15/07-19-02
Zagreb, 17. siječnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.