Rješenje o razrješenju dijela članova Međuvladinog mješovitog odbora za provedbu Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj

NN 8/2019 (23.1.2019.), Rješenje o razrješenju dijela članova Međuvladinog mješovitog odbora za provedbu Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

165

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 16. Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 8/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. siječnja 2019. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA MEĐUVLADINOG MJEŠOVITOG ODBORA ZA PROVEDBU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE MAĐARSKE O ZAŠTITI MAĐARSKE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ I HRVATSKE MANJINE U REPUBLICI MAĐARSKOJ

Razrješuju se dužnosti članovi Međuvladinog mješovitog odbora za provedbu Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj:

– IVANA PILKO ČUNČIĆ

– mr. sc. BRANKO SOČANAC.

Klasa: 080-02/18-02/114
Urbroj: 50301-15/07-19-02
Zagreb, 17. siječnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.