Rješenje o imenovanju dijela članova i zamjenika članova Savjeta za razvoj civilnoga društva

NN 8/2019 (23.1.2019.), Rješenje o imenovanju dijela članova i zamjenika članova Savjeta za razvoj civilnoga društva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

170

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i točke IV. Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (»Narodne novine«, br. 140/09, 42/12, 61/14 i 62/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. siječnja 2019. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA SAVJETA ZA RAZVOJ
CIVILNOGA DRUŠTVA

1. Za članove Savjeta za razvoj civilnoga društva, imenuju se:

– DINKO KLARIĆ, na prijedlog tijela javne vlasti kao predstavnik Ministarstva kulture

– dr. sc. MARTINA JERIČEVIĆ, na prijedlog tijela javne vlasti kao predstavnica Središnjeg državnog ureda za šport.

2. Za zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnoga društva, imenuju se:

– DARKO VUČIĆ, na prijedlog tijela javne vlasti kao predstavnik Središnjeg državnog ureda za šport

– VALENTINA MUCAK, na prijedlog Ureda za udruge iz reda nacionalnih udruga lokalne i regionalne samouprave, kao predstavnica Udruge općina u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 080-02/18-01/190
Urbroj: 50301-15/07-19-02
Zagreb, 17. siječnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.