Ispravak Odluke o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki

NN 8/2019 (23.1.2019.), Ispravak Odluke o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki

OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI

185

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki objavljenoj u »Narodnim novinama« broj 3/2019. te se daje

ISPRAVAK ODLUKE

O IZMJENI ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE TRNOVEC BARTOLOVEČKI

I.

U Odluci o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki (»Narodne novine« broj 3/2019.) u članku 2. umjesto riječi: »Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a objavit će se i u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.« trebaju stajati riječi: »Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama«, a objavit će se i u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.«

II.

Ispravak Odluke objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

Klasa: 410-01/18-01/12
Urbroj: 2186-09-01-19-5
Trnovec, 11. siječnja 2019.

Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Sačić, dipl. ing. građ., v. r.