Pravilnik o izmjenama Pravilnika o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda

NN 9/2019 (25.1.2019.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

201

Na temelju odredbi članka 144. stavka 3., članka 145. i članka 146. stavka 2. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 93/15, 64/18 i 115/18) i članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 78/15, 134/15 i 120/16) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 18. siječnja 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O GODIŠNJIM, TROMJESEČNIM I DRUGIM IZVJEŠTAJIMA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA

Članak 1.

U Pravilniku o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda (»Narodne novine« broj 104/17) članak 5. i naslov iznad članka 5. brišu se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-03/01
Urbroj: 326-01-40-41-19-01
Zagreb, 18. siječnja 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.