Odluka o izmjeni Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima

NN 12/2019 (1.2.2019.), Odluka o izmjeni Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima

Hrvatska narodna banka

244

Na temelju članka 77. i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O MINIMALNO POTREBNIM DEVIZNIM POTRAŽIVANJIMA

Članak 1.

U Odluci o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima (»Narodne novine«, br. 132/2017.) u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Iznimno, za razdoblje od 7. veljače 2019. do 7. svibnja 2020. u devizna potraživanja, za potrebe ove Odluke, banke uključuju i nominalni iznos trezorskog zapisa Ministarstva financija Republike Hrvatske ISIN: HRRHMFT019X5.«

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 7. veljače 2019.

O. br. 23-020/01-19/BV

Zagreb, 31. siječnja 2019.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.