Rješenje o razrješenju dijela članova i zamjenice članice Savjeta za mlade

NN 13/2019 (6.2.2019.), Rješenje o razrješenju dijela članova i zamjenice članice Savjeta za mlade

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

250

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i točke IV. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta za mlade (»Narodne novine«, br. 102/12, 56/15 i 19/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. siječnja 2019. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA I ZAMJENICE ČLANICE SAVJETA ZA MLADE

1. Razrješuju se dužnosti članice Savjeta za mlade:

– ANA FRANGEŠ, na koju je imenovana kao predstavnica Ministarstva pravosuđa

– KLAUDIJA BRKIĆ, na koju je imenovana kao predstavnica Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

2. Razrješuje se IVANA KODRIĆ dužnosti zamjenice članice Savjeta za mlade, na koju je imenovana kao predstavnica Ministarstva pravosuđa.

Klasa: 080-02/19-02/03
Urbroj: 50301-15/07-18-02
Zagreb, 30. siječnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.