Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2019.«

NN 13/2019 (6.2.2019.), Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2019.«

Hrvatska narodna banka

266

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 30. siječnja 2019. donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ KOVANOG NOVCA KUNA I LIPA S OZNAKOM GODINE
KOVANJA »2019.«

1. Kovani novac kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2019.«, izdan u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 37/1994., 44/1994. i 68/1994.) i s osnovnim obilježjima (osim godine kovanja) utvrđenima u Odluci o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe (»Narodne novine«, br. 37/1994.) pušta se u optjecaj 15. veljače 2019.

2. Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 848/2019
Zagreb, 30. siječnja 2019.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.